Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Rioolaansluitvergunning aanvragen

U wilt een aansluiting maken of (grond)water lozen op het gemeentelijk riool. Hiervoor hebt u een rioolaansluitvergunning nodig. U kunt de vergunning online en per post aanvragen, zowel als burger of als bedrijf.

Wilt u de rioolaansluiting online aanvragen, druk dan op de knop 'Online aanvragen'. Klik anders op de knop 'Per post aanvragen'.

Online aanvragenPer post aanvragen

Meer informatie

Leidingvergunning in plaats van een rioolaansluitvergunning

U vraagt een leidingvergunning aan voor het maken van een rioolaansluiting wanneer:

 • u op een persleiding gaat aansluiten
 • de lengte van het riool langer is dan 25 meter
 • de diameter van het riool groter is dan 160 millimeter
 • of gelegen in het havengebied

Straat, berm of plantsoen

Na de uitvoering van het werk voor de rioolaansluiting moet u de straat, berm of plantsoen weer in oorspronkelijke staat terugbrengen. Hier bent u zelf verantwoordelijk voor. Dit geldt niet voor sleuven in asfaltverhardingen en natuursteen. Dit gebeurt in overleg met de gemeente Rotterdam (het geldende gebied ter plaatse).

Kosten

U betaalt per rioolaansluiting € 34,60.

Terugbetaling

Meer informatie over terugbetaling leest u in hoofdstuk 9 van de Legesverordening 2024. Link opent een externe pagina.

Voorwaarden

Wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan krijgt u de vergunning. Daarna laat u het werk door een aannemer uitvoeren. Voor de aanleg van een nieuwe rioolaansluiting kunnen dat ook werkzaamheden in openbaar gebied zijn. Zorg ervoor dat u het straatwerk in de oorspronkelijke staat achterlaat.

 • de aansluitvergunning wordt gegeven op basis van de Bouwverordening Rotterdam 2010. Link opent een externe pagina, de Verordening Beheer Ondergrond Rotterdam. Link opent een externe pagina en de wet milieubeheer.
 • voor lozing op het riool, anders dan afvalwater afkomstig van woningen zoals huishoudelijk afvalwater, hemelwater van daken en grondwater vanuit de tuin, moet u ook een lozingsvergunning bij de DCMR aanvragen
 • wordt voor lozing op het riool grondwater onttrokken, dan vraagt u een watervergunning aan bij het bevoegde waterschap
 • voor het lozen van water op het oppervlaktewater heeft u toestemming nodig van het bevoegde waterschap of, in het geval van Rijkswateren, Rijkswaterstaat
 • aansluitingen op een openbare persleiding in het Havengebied moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vindt u in het Handboek Beheer Ondergrond Rotterdam. Heeft u dan nog vragen over voorwaarden dan kunt u contact opnemen via het Waterloket.
 • voor een bodemenergiesysteem met aansluiting op de riolering (zoals een open Warmte Koude Opslag systeem) is een vergunning van de provincie nodig

Overige regels

Schade aan gemeentelijke eigendommen door ongeoorloofd gebruik wordt verhaald op de aanvrager. De overige technische voorschriften vindt u hieronder:

Hoelang duurt het

 • U krijgt binnen 8 weken antwoord.
 • Bij ingewikkelde aansluitingen neemt de gemeente contact met u op.
  De behandelingstermijn wordt dan schriftelijk verlengd met 8 weken.
 • U wordt via e-mail op de hoogte gehouden over de behandeling van uw aanvraag.

Contact

Hebt u vragen, bel dan 14 010.

Veelgestelde vragen