Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Rioolaansluitvergunning aanvragen

U, als ondernemer of burger, wilt een aansluiting maken of (grond)water lozen op het gemeentelijk riool. Hiervoor heeft u een rioolaansluitvergunning nodig. U kunt de vergunning online en per post aanvragen, zowel als burger of als bedrijf.

Als bedrijf vraagt u de rioolaansluitvergunning online aan via de knop 'Vergunning aanvragen'. Log in met eHerkenning.

Vergunning aanvragen. Link opent een externe pagina

Online aanvragen als burger en per post

Als burger kunt u ook online een rioolaansluitvergunning aanvragen. Link opent een externe pagina.
U heeft hiervoor DigiD nodig.

Rioolaansluitvergunning per post aanvragen

Stuur als bedrijf of als burger een brief met de gevraagde gegevens naar:

Gemeente Rotterdam
Stedelijk Beheer - Beheer Water en Riolen
Postbus 10902
3004 BC Rotterdam

Meer informatie

Leidingvergunning in plaats van een rioolaansluitvergunning

U vraagt een leidingvergunning aan voor het maken van een rioolaansluiting wanneer:

 • u op een persleiding gaat aansluiten
 • de lengte van het riool langer is dan 25 meter
 • de diameter van het riool groter is dan 160 millimeter
 • of gelegen in het havengebied

Straat, berm of plantsoen

Na de uitvoering van het werk voor de rioolaansluiting moet u de straat, berm of plantsoen weer in oorspronkelijke staat terugbrengen. Hier bent u zelf verantwoordelijk voor. Dit geldt niet voor sleuven in asfaltverhardingen en natuursteen. Dit gebeurt in overleg met de gemeente Rotterdam (het geldende gebied ter plaatse).

Kosten

U betaalt per rioolaansluiting € 33,70.

Terugbetaling

Meer informatie over terugbetaling leest u in hoofdstuk 9 van de Legesverordening 2023. Link opent een externe pagina.

Meesturen

Rioolaansluitvergunning online aanvragen

 • een digitaal exemplaar van de werktekening in PDF formaat met het geplande tracé met maatvoering en details (hemelwaterafvoer of droogweerafvoer)
 • contactgegevens van de rechthebbende van de rioolaansluiting
 • een capaciteitsberekening van het af te voeren water bij meer dan 10 woningen of bij een bedrijfspand

Rioolaansluitvergunning per post aanvragen

 • een aanvraag per brief
 • 3 setjes van tekeningen van het aan te leggen, te verwijderen of te wijzigen tracé met maatvoering en details (hemelwaterafvoer of droogweerafvoer)
 • contactgegevens van de rechthebbende van de rioolaansluiting
 • een capaciteitsberekening van het af te voeren water bij meer dan 10 woningen of bij een bedrijfspand

Voor aanvraag aanleg of onderhoud open of gesloten bodemenergiesysteem (Warmte Koude Opslag)  

 • Een digitaal exemplaar van de werktekening in PDF formaat met het geplande tracé met maatvoering en details (aangeven of het gaat om aanleg of onderhoud)
 • Contactgegevens van de rechthebbende van de rioolaansluiting
 • Beschikking Haaglanden ODH (Waterwet)
 • Beschikking DCMR
 • Toestemmingsbrief onttrekken grondwater van Hoogheemraadschap of Waterschap
 • Lozingsnotitie (geldt voor aanvraag realiseren en onderhoud systeem)

Voor aanvraag bronbemaling

 • Een digitaal exemplaar van de werktekening in PDF formaat met het geplande tracé met maatvoering en details
 • Contactgegevens van de rechthebbende van de rioolaansluiting
 • Beschikking DCMR
 • Toestemming onttrekken grondwater van Hoogheemraadschap of Waterschap
 • Lozingsnotitie (geldt voor lozingen met een debiet groter dan 25 m3/u)

Voorwaarden

Wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan krijgt u de vergunning. Daarna laat u het werk door een aannemer uitvoeren. Voor de aanleg van een nieuwe rioolaansluiting kunnen dat ook werkzaamheden in openbaar gebied zijn. Zorg ervoor dat u het straatwerk in de oorspronkelijke staat achterlaat.

 • de aansluitvergunning wordt gegeven op basis van de Bouwverordening Rotterdam 2010. Link opent een externe pagina, de Verordening Beheer Ondergrond Rotterdam. Link opent een externe pagina en de wet milieubeheer.
 • voor lozing op het riool, anders dan afvalwater afkomstig van woningen zoals huishoudelijk afvalwater, hemelwater van daken en grondwater vanuit de tuin, moet u ook een lozingsvergunning bij de DCMR aanvragen
 • wordt voor lozing op het riool grondwater onttrokken, dan vraagt u een watervergunning aan bij het bevoegde waterschap
 • voor het lozen van water op het oppervlaktewater heeft u toestemming nodig van het bevoegde waterschap of, in het geval van Rijkswateren, Rijkswaterstaat
 • aansluitingen op een openbare persleiding in het Havengebied moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vindt u in het Handboek Beheer Ondergrond Rotterdam. Heeft u dan nog vragen over voorwaarden dan kunt u contact opnemen via het Waterloket.
 • voor een bodemenergiesysteem met aansluiting op de riolering (zoals een open Warmte Koude Opslag systeem) is een vergunning van de provincie nodig

Overige regels

Schade aan gemeentelijke eigendommen door ongeoorloofd gebruik wordt verhaald op de aanvrager. De overige technische voorschriften vindt u hieronder:

Hoe lang duurt het

 • U krijgt binnen 8 weken antwoord.
 • Bij meer ingewikkelde aansluitingen neemt de gemeente contact met u op. De behandelingstermijn wordt dan schriftelijk verlengd met 8 weken.
 • U wordt via e-mail op de hoogte gehouden over de behandeling van uw aanvraag.

Contactinformatie

Heeft u vragen, bel dan 14 010.

Veelgestelde vragen