Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 9 min

Plaswijcklaan

In 2022 en 2023 werken we aan riool, gas- en waterleidingen in de Plaswijcklaan, Jan van Ghestellaan en omliggende straten. Niet in elke straat is hetzelfde onderhoud nodig. Het werk duurt waarschijnlijk tot eind 2023.

We vervangen in de meeste straten het vuilwaterriool en leggen daar een drainage-infiltratieleiding (DI-leiding) naast. Die helpt om het grondwater, dat in deze wijk laag staat, op niveau te houden. Tegelijkertijd vervangen Stedin en Evides in delen van de wijk gas- en waterleidingen en elektriciteitskabels. Door samen te werken en onze planningen af te stemmen, hoeft de straat minder vaak open.

Straten waar het riool wordt vernieuwd, hogen we op. Dat is nodig, omdat de stad anders steeds verder zakt. In bijna alle straten waar we de riolering vervangen, komt waterpasserende verharding. Dat zijn tegels die het regenwater doorlaten.

Waar komt nieuwe riolering?

In de Plaswijcklaan, de Jan van Ghestellaan en een deel van de Heer Vrankelaan, de Berglustlaan-west (tot aan de Adriaen van der Doeslaan), de Adriaen van der Doeslaan tot aan de Hoyledesingel en in de gehele Hoyledesingel (beide zijden van de watergang) komt nieuwe riolering.

In de C.N.A. Looslaan wordt alleen voor de eerste paar huizen vanaf beide hoeken de riolering vervangen. De adressen volgen. In deze straat legt Stedin nieuwe gasleidingen.

In de Alyda van Spangensingel zijn geen werkzaamheden.

Voorgenomen planning

Het werk is in de laatste fase beland, fase 8. Deze fase start op maandag 25 september en duurt tot en met dinsdag 12 december. Dit is de fase tussen de kruising met tennisvereniging LTC Plaswijck ’62 en de kruising met de Ringdijk. De Ringdijk en Jasonweg blijven geopend voor verkeer. De data van de fase zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

Opname panden

Het werk gebeurt zo zorgvuldig mogelijk, zodat er weinig overlast is. Het bedrijf Fides Expertise heeft van ons de opdracht gekregen om huizen in uw buurt van binnen en buiten op te nemen. Fides is daarmee klaar voordat het werk in de straat begint. Het bedrijf neemt zelf contact op met u om de vooropnames uit te voeren.

Trillingsmeters

We plaatsen trillingsmeters om trillingen door werk en vrachtverkeer te controleren. Zijn er overschrijdingen, krijgen wij een melding en grijpen we direct in. Wij informeren u daar dan over.

Vuilnis ophalen

Als uw straat opgebroken is, kunt u uw container plaatsen aan het begin of het eind van het deel waar we werken.

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden kunt u niet parkeren in het werkvak. U kunt ook niet met de auto bij uw eigen huis komen om te parkeren op uw eigen terrein of op de elektrische laadplekken. Heeft u een gehandicapten parkeerplaats? Neem dan contact met ons op voor een oplossing.

Bereikbaarheid

De straat is tijdens het werk afgesloten. Met borden leiden we het verkeer om. We werken steeds maar aan enkele straten tegelijk, zodat uw wijk toch goed bereikbaar blijft. U kunt uw woning altijd te voet bereiken. Hulpdiensten kunnen altijd het werkvak bereiken via de rijplatenbaan. Parkeren op deze rijplatenbaan is verboden.

Bij een bijzondere gebeurtenis zoals een verhuizing, verbouwing, begrafenis of bruiloft kunt u contact opnemen met Nikki, zie onderaan de pagina.

Afkoppelen regenwater

In het openbare gebied wordt het grondwater straks aangevuld door waterpasserende bestrating. Dat zijn tegels die regenwater doorlaten. Het grondwater op eigen terrein kunt u aanvullen door uw regenwaterafvoer af te koppelen van het vuilwaterriool en regen op uw eigen terrein op te vangen. Meer informatie over de hemelwaterverordening staat op de pagina Regelgeving hemelwater.

Wateroverlast voorkomen

Soms ontstaat er na de aanleg van nieuwe riolering wateroverlast in kruipruimtes en kelders. De oude rioolbuizen zijn in de loop der jaren poreus geworden en nemen water uit de grond op. Dat verlaagt de grondwaterstand. Bij het aanleggen van een nieuw, dicht riool kan de grondwaterstand stijgen. Heeft uw kelder scheuren, dan kan water in de kelder komen. Houdt u dat goed in de gaten, zodat u snel kunt ingrijpen. Uw kruipruimte ophogen of uw kelder waterdicht maken is uw eigen verantwoordelijkheid. Meer informatie staat op de pagina waterloket, bij Veelgestelde vragen, Folders over water en riolering.

Wij adviseren u op uw terrein zoveel mogelijk voor goede afwatering te zorgen. Door heftigere en langdurigere buien heeft Rotterdam regelmatig wateroverlast. De gemeente kan dat niet alleen oplossen. Help mee door te zorgen voor minder tegels en meer groen in uw tuin. Of plaats een regenton, of beplant uw (garage)dak. U kunt hiervoor subsidie aanvragen op Rotterdamsweerwoord.nl. Link opent een externe pagina.

Overhangend groen en geveltuintjes

Wilt u groen dat over de stoep hangt tot 1 meter hoogte verwijderen voor de start van elke nieuwe fase? Groenafval kunt u wegbrengen naar het milieupark.

Een tuintje vlak langs uw gevel is een ideale manier om water van hoosbuien af te voeren. Wilt u een geveltuintje aanleggen? Dit is uw kans. Geef het aan ons door, dan maken we een mooi opgehoogd randje voor u. Let op: een geveltuin kan alleen als er nog 1,80 meter stoep overblijft. Meer informatie staat op de pagina geveltuinen.

Tips over water en groen

Bij de informatie-avond in uw wijk zijn met een water- en tuincoach deze tips besproken.

Procesgroep

Er is een procesgroep actief in uw wijk, met vertegenwoordigers van elke straat. In de procesgroep worden belangen van bewoners en gemeente gedeeld, tijdens de voorbereiding en de uitvoering van het werk.

Betrokken bewonersgroepen

Het project heeft een lange voorgeschiedenis en bewoners van het hele funderingsrisicogebied Hillegersberg werken hierin samen. Met de Samenwerkende Bewonersgroepen Hillegersberg (SBH) en in het Programmaoverleg Grondwater hebben wij afgesproken dat het gezamenlijke doel is 'natte palen en droge voeten'. Met de bewoners in deze groepen blijven we in gesprek over de plannen en de uitvoering van het werk.

Meer informatie

Het laatste nieuws volgen over de werkzaamheden en gemakkelijk uw vragen stellen? Dat kan via de BouwApp, die u downloadt via de App Store en Google Play. Zoek op ‘Groot onderhoud Plaswijcklaan’. Klik op Volgen. Dan ontvangt u automatisch nieuwe berichten over het werk. 

Heeft u vragen? Aannemer EVS is uw contact tijdens de werkzaamheden. Belt of mailt u met omgevingsmanager Nikki van Alphen, 06 120 934 02 of projecten@evsbv.nl. Link opent een externe pagina. Via Nikki kunt u ook de gemeente bereiken.