Vervangvergunning
Gepubliceerd op: 01-11-2019
Geprint op: 21-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/vervangvergunning/
Ga naar de hoofdinhoud

Als ondernemer met een plek op de Rotterdamse markt kunt u een vervanger aanwijzen die uw marktverplichting tijdens uw vakantie of ziekte nakomt.

U kunt een vervangvergunning aanvragen voor:

 • uw echtgenoot, echtgenote of relatiepartner
 • een bloedverwant of aanverwant in de eerste graad
 • een persoon die bij de vergunninghouder in loondienst is

Online aanvragen

Via de knop Vergunning aanvragen regelt u de aanvraag voor de vervangvergunning. U logt in met uw DigiD.

Na het indienen van de aanvraag moet u de gevraagde gegevens inleveren.
De kosten betaalt u aan de balie van de afdeling Markten. U kunt alleen pinnen.

De vervanging voor ziekte geldt maximaal 2 jaar, vanaf de dag van ziekmelding. De vervangvergunning die afgegeven is door ziekte, verlengt u om de 3 maanden. De vervangvergunning voor vakantie is maximaal 8 weken per jaar geldig.

In 2022 bedraagt het tarief voor het behandelen van uw aanvraag € 66,00.

Om een vervangvergunning aan te vragen heeft u de volgende originelen nodig:

 • geldig legitimatiebewijs van u en uw vervanger
 • goed gelijkende pasfoto van de vervanger

Om een vervangvergunning te regelen voor een persoon die bij u in loondienst is, heeft u de volgende originelen nodig:

 • geldig legitimatiebewijs van u en uw vervanger
 • standaard uittreksel van de vervanger, niet ouder dan 1 maand, uit de Basisregistratie personen.
 • loonbelastingverklaring, niet ouder dan 1 jaar en een arbeidsovereenkomst voor hetzelfde aantal uren dat de vergunninghouder op de markt de staanplaats inneemt. Of een loonstrookje van de vervanger, als hij al in dienst is voor de vergunninghouder
 • goed gelijkende pasfoto van de vervanger

Aanvraag Vervangvergunning alleen door vergunninghouder

Alleen een vergunninghouder kan een vervangvergunning aanvragen. Met een vergunninghouder wordt bedoeld een ondernemer:

 • met een vaste plaats op de Rotterdamse Markt of
 • die op de wachtlijst staat voor een vaste plaats op de Rotterdamse markt

Let op: Mede eigenaren of vennoten kunnen niet namens een vergunninghouder een Vervangvergunning aanvragen.

Heeft u vragen, neem dan contact op.