Verklaring huwelijksbevoegdheid
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 24-06-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/verklaring-huwelijksbevoegdheid/
Ga naar de hoofdinhoud

Een verklaring huwelijksbevoegdheid is een internationaal document dat soms nodig is als u wilt trouwen in het buitenland.

In de verklaring huwelijksbevoegdheid staat dat er volgens de Nederlandse wet geen bezwaar is tegen het huwelijk van u en uw aanstaande. Vraag eerst bij de burgerlijke stand van de plaats waar u wilt trouwen welke documenten u nodig heeft.

U kunt momenteel de Verklaring alleen per post aanvragen.

Stuur een brief en de nodige documenten op naar:

Gemeente Rotterdam
T.a.v. Burgerlijke Stand 
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Verklaring nodig in ander EU-land

Wanneer u de verklaring huwelijksbevoegdheid in een ander EU-land nodig heeft, is legalisatie niet nodig. Wel kan de autoriteit van het EU-land waar u de verklaring nodig heeft u vragen om een meertalig modelformulier te tonen.

U staat niet meer ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) en Rotterdam was uw laatste woonplaats. Vanuit het buitenland kunt u de verklaring op 2 manieren aanvragen bij de gemeente Rotterdam.

1. Verklaring per post aanvragen

Stuur een brief en de nodige documenten op naar:

Gemeente Rotterdam
T.a.v. Burgerlijke Stand 
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

2. Verklaring online aanvragen

Vraag online een verklaring aan via het formulier hieronder.
 

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy

2021 € 24,60

In het schema documenten voor huwelijk kunt u opzoeken welke documenten u moet inleveren voor een huwelijk.

Voor de verklaring van huwelijksbevoegdheid moet u van u en uw partner bijna dezelfde documenten inleveren als wanneer u in Nederland zou trouwen. Zo moet u bijvoorbeeld allebei een geldig identiteitsbewijs laten zien.

Voor trouwen in het buitenland hoeft u geen huwelijksaangifte te doen. Ook hoeft u geen verklaring van de vreemdelingendienst aan te vragen.

 • Balie: als alle nodige documenten zijn ingeleverd en goedgekeurd, dan krijgt u de verklaring huwelijksbevoegdheid meteen mee
 • Post: dit hangt af van hoe snel u de nodige documenten kunt laten zien. Is de aanvraag compleet, dan krijgt u de verklaring binnen 2 weken

Het document is 6 maanden geldig.

De landen waar u deze verklaring huwelijksbevoegdheid nodig heeft, als u daar wilt trouwen, zijn:

 • Duitsland
 • Italië
 • Luxemburg
 • Oostenrijk
 • Portugal
 • Spanje
 • Turkije
 • Zwitserland.

Het is ook mogelijk dat u in andere landen deze verklaring nodig heeft. Vraag altijd eerst bij de burgerlijke stand van de plaats waar u wilt trouwen, welke documenten u nodig heeft.

Een verklaring huwelijksbevoegdheid kunt u aanvragen bij:

 • De ambtenaar van de burgerlijke stand van de Nederlandse gemeente waar u ingeschreven staat. Hiervoor kunt u online een afspraak maken.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand van uw laatste Nederlandse woonplaats (als u bent uitgeschreven en in het buitenland woont).
 • De Nederlandse consul van het land waar u wilt gaan trouwen (als u nooit ingeschreven bent geweest in Nederland).

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Nee, voor een geregistreerd partnerschap in het buitenland kan geen verklaring bevoegdheid worden afgegeven.

Bent u in het buitenland getrouwd en woont u in Nederland? Dan moet u het huwelijk laten registreren bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Hier heeft u de originele buitenlandse akte voor nodig. Deze akte moest soms gelegaliseerd worden of voorzien van een apostille (waarborgstempel).

Als de originele akte niet is opgesteld in het Duits, Engels of Frans moet deze door een vertaler naar het Nederlands vertaald worden. Het aanvragen van legalisaties, vertalingen, apostillestempels e.d. kan soms wel maanden / een jaar duren.

Wanneer u beiden of een van beide niet de Nederlandse nationaliteit heeft, is er bovendien een verklaring nodig. De gemeente geeft deze verklaring af.

De verklaring van huwelijksbevoegdheid geeft aan dat er volgens de Nederlandse wet geen bezwaar is tegen het huwelijk van u en uw aanstaande. Het laat ook uw burgerlijke staat zien .

U kunt ook een uittreksel Basisregistratie personen (BRP) aanvragen. Hierin staat ook uw burgerlijke staat vermeld.

Let op: een uittreksel BRP is NIET hetzelfde als een verklaring huwelijksbevoegdheid en is niet altijd voldoende als u in het buitenland wilt trouwen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand van het land waar u gaat trouwen, bepaalt of een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig is. Of dat een uittreksel uit de BRP waarin staat dat u ongehuwd bent voldoende is. 

U heeft een 'verklaring geen schijnhuwelijk' nodig als u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft en u wilt:

 • trouwen of
 • een geregistreerd partnerschap aangaan of
 • uw huwelijk, dat in het buitenland is gesloten, in Nederland laten registreren in de Basisregistratie personen (BRP)

U heeft géén 'verklaring geen schijnhuwelijk' nodig als:

 • u allebei onderdaan bent van een EU/EER-land of Zwitserland
 • u allebei vreemdeling bent en allebei een vergunning voor onbepaalde tijd heeft (document II)
 • u allebei vreemdeling bent en allebei een asielvergunning heeft voor onbepaalde tijd (document IV)
 • als het buitenlands huwelijk langer dan tien jaar geleden gesloten is
 • het gaat om de inschrijving van een huwelijk dat ondertussen is beëindigd