Verklaring huwelijksbevoegdheid
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 24-11-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/verklaring-huwelijksbevoegdheid/
Ga naar de hoofdinhoud

Voor een huwelijk in het buitenland hebt u soms een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig.

In de verklaring van huwelijksbevoegdheid staat dat u niet getrouwd bent en dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen. U vraagt de verklaring van huwelijksbevoegdheid alleen in Rotterdam aan als u in Rotterdam woont. Of als Rotterdam uw laatste woonplaats in Nederland was.

Verklaring huwelijksbevoegdheid aanvragen

U vraagt een verklaring huwelijksbevoegdheid online of per post aan.

Online

Klik op de link die op u van toepassing is:

Het is belangrijk dat u het juiste online aanvraagformulier gebruikt. Anders duurt uw aanvraag langer.

Per post

Stuur een brief. Vraag in uw brief om een formulier verklaring huwelijksbevoegdheid. Lees of u documenten mee moet sturen.
Zet ook in uw brief:

 • uw voorletters
 • uw achternaam
 • uw adres
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres

Het adres is:

Gemeente Rotterdam
T.a.v. Burgerlijke Stand 
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy

Bij uw aanvraag heeft u een geldig identiteitsbewijs van u en uw partner nodig.
Daarnaast kan de gemeente u soms nog vragen andere documenten in te leveren. Kijk in de tabel of u extra documenten moet inleveren.

Document Wanneer nodig Waar aanvragen
Een recent afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner. Als u of uw partner in het buitenland is geboren en deze buitenlandse geboorteakte nog niet is geregistreerd in de Basisregistratie Personen. De geboorteakte vraagt u aan in uw geboorteland.
Verklaring van woonplaats, nationaliteit en van burgerlijke stand. Als u of uw partner in het buitenland woont. De verklaring vraagt u aan in uw huidige woonplaats.
Een echtscheidingsakte of akte van ontbinding van een geregistreerd partnerschap of een overlijdensakte. Wanneer u eerder gehuwd bent geweest of een partnerschap heeft gehad en de akte nog niet is geregistreerd in de Basisregistratie Personen. De akte vraagt u aan in de gemeente waar u toen bent getrouwd of het partnerschap bent aangegaan. De overlijdensakte vraagt u aan in de gemeente waar uw partner is overleden.
 • Balie: als alle nodige documenten zijn ingeleverd en goedgekeurd, dan krijgt u de verklaring huwelijksbevoegdheid meteen mee
 • Post: dit hangt af van hoe snel u de nodige documenten kunt laten zien. Is de aanvraag compleet, dan krijgt u de verklaring binnen 2 weken

Het document is 6 maanden geldig.

 • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U bent ingeschreven of uw partner is ingeschreven in de Basisregistratie Personen van de gemeente Rotterdam.
 • Als u in het buitenland woont, dan vraagt u de verklaring aan bij uw laatste woonplaats voor u naar het buitenland vertrok.
 • Bent u nooit ingeschreven geweest in Nederland? Vraag de verklaring dan aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u wilt gaan trouwen.
 • Minderjarigen hebben toestemming nodig van hun ouders of voogd. In sommige gevallen ook van de overheid. Kijk voor meer informatie op de website van dienst Justis, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Staat u onder curatele? Dan heeft u eerst toestemming nodig van de curator.
 • Documenten uit het buitenland die niet in het Nederlands of Engels zijn opgesteld, moet u eerst in het Nederlands laten vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland.
 • Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben. Kijk op de website van de Rijksoverheid.

Registratie persoonsgegevens

Als u een verklaring van huwelijksbevoegdheid aflegt, dan moeten uw persoonsgegevens juist en compleet zijn. Controleer uw gegevens altijd via de website MijnOverheid. Als er gegevens ontbreken, dan moet u deze gegevens eerst laten registreren.

Maak een afspraak voor het registreren van de gegevens die ontbreken bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Als u ingeschreven bent in de Rotterdam, dan maakt u een afspraak via de pagina Brondocumenten registreren. U vraagt de verklaring huwelijksbevoegdheid aan als alle persoonsgegevens zijn geregistreerd.

In 2022 kost een Verklaring huwelijksbevoegdheid € 25,10

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Nee, voor een geregistreerd partnerschap in het buitenland kan geen verklaring bevoegdheid worden afgegeven.

Registreer uw huwelijk in Nederland

Bent u getrouwd in het buitenland en woont u in Rotterdam? Dan moet u het huwelijk laten registreren bij de gemeente. Voor de registratie heeft u de originele buitenlandse trouwakte nodig.

De trouwakte moet soms gelegaliseerd worden of een apostille (waarborgstempel) krijgen.

Wat is legaliseren?

Legaliseren is een document geschikt maken om te gebruiken in een ander land.
Legalisatie bewijst dat:

 • een officiële instantie het document heeft afgegeven
 • de handtekening en de zegel of stempel op het document echt zijn
 • de vorm van het document klopt

Legalisatie bewijst niet dat de inhoud van het document klopt. De instantie waar u het document moet laten zien controleert of de inhoud juist is.

Wat is een apostillestempel?

De apostille is een stempel (of sticker) van de rechtbank op een officieel document. De stempel toont aan dat de handtekening op het document echt is. Met een apostillestempel is het document gelegaliseerd en klaar voor gebruik in het buitenland. U hoeft het document niet meer te laten legaliseren door de ambassade of het consulaat van het land waar u het gaat gebruiken.

Of een apostille genoeg is, weet u als het land waar u het document wilt gebruiken meedoet aan het Apostilleverdrag.

Hoe kunt u uw document registreren?

Bekijk eerst uw gegevens op MijnOverheid. Staan er gegevens nog niet bij, bijvoorbeeld van uw ouders of uw partner? Dan moet u eerst deze gegevens bij de gemeente laten registreren.
Om uw documenten te registreren maakt u een afspraak via de pagina Buitenlandse documenten registreren.

De verklaring van huwelijksbevoegdheid geeft aan dat er volgens de Nederlandse wet geen bezwaar is tegen het huwelijk van u en uw aanstaande. Het laat ook uw burgerlijke staat zien .

U kunt ook een uittreksel Basisregistratie personen (BRP) aanvragen. Hierin staat ook uw burgerlijke staat vermeld.

Let op: een uittreksel BRP is NIET hetzelfde als een verklaring huwelijksbevoegdheid en is niet altijd voldoende als u in het buitenland wilt trouwen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand van het land waar u gaat trouwen, bepaalt of een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig is. Of dat een uittreksel uit de BRP waarin staat dat u ongehuwd bent voldoende is. 

U heeft een 'verklaring geen schijnhuwelijk' nodig als u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft en u wilt:

 • trouwen of
 • een geregistreerd partnerschap aangaan of
 • uw huwelijk, dat in het buitenland is gesloten, in Nederland laten registreren in de Basisregistratie personen (BRP)

U heeft géén 'verklaring geen schijnhuwelijk' nodig als:

 • u allebei onderdaan bent van een EU/EER-land of Zwitserland
 • u allebei vreemdeling bent en allebei een vergunning voor onbepaalde tijd heeft (document II)
 • u allebei vreemdeling bent en allebei een asielvergunning heeft voor onbepaalde tijd (document IV)
 • als het buitenlands huwelijk langer dan tien jaar geleden gesloten is
 • het gaat om de inschrijving van een huwelijk dat ondertussen is beëindigd