Verhuizing doorgeven
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 26-11-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/verhuizing-doorgeven/
Ga naar de hoofdinhoud

U verhuist binnen of naar Rotterdam. Geef maximaal 4 weken voor de verhuisdatum uw nieuwe adres door. Of binnen 5 dagen na de verhuisdatum.

Verhuist u vanuit Rotterdam naar een andere gemeente? Dan geeft u aan de nieuwe gemeente uw verhuizing door.

Belangrijk: In sommige wijken heeft u een huisvestingsvergunning (HVV) nodig. Doe eerst de postcodecheck om te kijken of uw nieuwe woning in een wijk ligt waarvoor een huisvestingsvergunning nodig is. Als u een huisvestingsvergunning nodig heeft, dan vraagt u deze aan op de pagina Verhuizen naar gebied met huisvestingsvergunning. U geeft bij de aanvraag van de vergunning gelijk uw verhuizing door.

Geef uw verhuizing online door

Geef online uw verhuizing door via de knop 'verhuizing doorgeven'. Log in met uw DigiD. Kijk eerst welke documenten u moet meesturen.

Weet wat je huurt

Gaat u een woning huren? Als huurder heeft u recht op een goed onderhouden woning voor een eerlijke prijs. Controleer of u een redelijke huurprijs betaalt op de website Weet Wat je Huurt.

Verhuist u naar een woning binnen een betaald parkeergebied? Vraag dan een tijdelijke parkeervergunning aan voor de tijd dat uw verhuizing wordt verwerkt. 

Het doorgeven van uw verhuizing is gratis.

U heeft waarschijnlijk aanvullende documenten nodig. Kijk in de tabel welke documenten op uw woonsituatie van toepassing zijn. U voegt de documenten bij uw online verhuisaangifte of bij uw aangifte per post.

Belangrijk: u levert alle documenten volledig ingevuld en ondertekend aan.

Uw nieuwe woonsituatie Deze documenten heeft u nodig
Zelfstandig als huurder Een huurcontract of een verhuurdersverklaring*
Zelfstandig als eigenaar en nog niet ingeschreven in het Kadaster Een kopie van de akte van levering toe óf een kopie van het bewijs van eigendom. Beide documenten moeten zijn ondertekend door de notaris.
Inwonend bij de hoofdbewoner als huurder

Een verklaring van inwoning*
Een verhuurdersverklaring*
Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon bij wie u gaat inwonen

Inwonend bij de hoofdbewoner als eigenaar

Een verklaring van inwoning*
Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon bij wie u gaat inwonen

Kamerbewoning

Een huurcontract of een verhuurdersverklaring*

* Een huurcontract of verhuurdersverklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
* Het contract of de verklaring moet ingevuld zijn door de eigenaar en beheerder.
* Gaat u inwonen bij uw gehuwde/geregistreerde partner, (groot)ouders, (klein)kind, broer of zus? Dan heeft u geen verhuurdersverklaring nodig.
* Als u gaat inwonen heeft u altijd een verklaring van inwoning nodig. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Verhuisaangifte per post

U heeft nodig:

 • een kopie van uw identiteitsbewijs
 • het formulier Aangifte verhuizing
 • aanvullende documenten (zie tabel)

U stuurt de documenten ingevuld en ondertekend naar:

Gemeente Rotterdam
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

De verwerking van uw verhuisaangifte duurt 6 weken vanaf de datum van aangifte.

Hoe staat het met mijn aanvraag?

Bekijk uw online aanvraag in het Digitaal Loket. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

 • iedere meerderjarige die verhuist binnen Rotterdam
 • iedere andere meerderjarige die een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier heeft van degene die verhuist
  Heeft u een huisvestingsvergunning nodig? Zorg ervoor dat u zelf in persoon langskomt. U kunt niet iemand machtigen
 • de ouder of voogd of verzorger voor zijn of haar kind jonger dan 16 jaar
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • iedere minderjarige van 16 en 17 jaar, tenzij de ouders of voogden/verzorgers de aangifte voor hem of haar doen
 • verhuist u naar een zorginstelling of verpleegtehuis, dan kan de instelling de verhuizing doorgeven aan de gemeente. Vraag hiernaar bij uw zorginstelling of verpleegtehuis.
 • let op! Bent u niet gehuwd of geregistreerd partner, dan moet u apart van elkaar verhuisaangifte doen.

Heeft u vragen, neem dan contact op.

U krijgt een bevestiging van uw verhuizing zodra deze verwerkt is. Deze bevestiging krijgt u per mail als u uw mailadres hebt opgegeven bij uw verhuizing. Als er geen mailadres van u bekend is, krijgt u de bevestiging per post.

 • U mag maximaal 4 weken voor uw verhuizing uw nieuwe adres doorgeven aan de gemeente Rotterdam. De aanvraag wordt pas verwerkt op de dag die u heeft aangegeven als verhuisdatum.
 • Als u eerder dan 4 weken van tevoren uw aanvraag doet, dan wordt deze teruggestuurd.

Uw parkeervergunning stopt automatisch zodra de aangifte van verhuizing door de gemeente is verwerkt.

Alleen als u naar een adres binnen dezelfde parkeersector verhuist en er geen eigen parkeervoorziening bij is, blijft uw parkeervergunning doorlopen.

U kunt de parkeervergunning ook zelf opzeggen. Kijk voor meer informatie op de pagina parkeervergunning bewoner.

U moet altijd een verklaring van inwoning (pdf) inleveren als u gaat wonen op een adres waar andere mensen staan ingeschreven. De huidige bewoners moeten namelijk aantonen dat ze op de hoogte zijn van uw inschrijving.

Er zijn verschillende samenstellingen mogelijk:

 • een gezin (bijvoorbeeld: vader, moeder en kinderen)
 • een gezin + 2 personen die geen familie zijn van het gezin
 • 3 personen die onderling geen familie zijn
 • Wanneer uw kind met u meeverhuist, kunt u de verhuizing online doorgeven met uw DigiD
 • Verhuist uw kind apart? Geef de verhuizing dan per post door.
 • Verhuist uw kind naar uw adres vanaf het adres van uw ex-partner? Dan vraagt de gemeente om toestemming van uw ex-partner nadat u de verhuizing heeft ingediend. U ondertekent zelf het formulier Aangifte verhuizing.

De verhuizing van een minderjarig pleegkind geeft u per post door. U voegt daarbij een verklaring toe waaruit blijkt dat het kind bij u mag worden ingeschreven (bijvoorbeeld van Jeugdzorg). U ondertekent de aangifte en voegt een kopie van uw eigen identiteitsbewijs toe.