Verhuizing doorgeven
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 23-09-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/verhuizing-doorgeven/
Ga naar de hoofdinhoud

Verhuist u binnen of naar Rotterdam? Zorgt u er dan voor dat u binnen vijf dagen na de verhuisdatum uw nieuwe adres doorgeeft.

Belangrijk: In sommige wijken heeft u een huisvestingsvergunning (HVV) nodig. Doe eerst de postcodecheck om te kijken of uw nieuwe woning in een wijk ligt waarvoor een huisvestingsvergunning nodig is. Als u een huisvestingsvergunning nodig heeft, dan vraagt u deze aan op de pagina Verhuizen naar gebied met huisvestingsvergunning. U geeft bij de aanvraag van de vergunning gelijk uw verhuizing door.

Geef uw verhuizing online door

Geef online uw verhuizing door via de knop 'verhuizing doorgeven'. Log in met uw DigiD. Kijkt u eerst welke documenten u moet meesturen.

Verhuisaangifte aan de balie niet mogelijk

U kunt momenteel uw verhuizing niet doorgeven aan de balie. Het makkelijkst geeft u online uw verhuizing door.

Verhuist u naar een woning binnen een betaald parkeergebied? Vraag dan een tijdelijke parkeervergunning aan voor de tijd dat uw verhuizing wordt verwerkt. 

Het doorgeven van uw verhuizing is gratis.

U heeft waarschijnlijk aanvullende documenten nodig. Kijk in de tabel welke documenten op uw woonsituatie van toepassing zijn. U voegt de documenten bij uw online verhuisaangifte of bij uw aangifte per post.

Belangrijk: u levert alle documenten volledig ingevuld en ondertekend aan.

Uw nieuwe woonsituatie Deze documenten heeft u nodig
Zelfstandig als huurder Een huurcontract of een verhuurdersverklaring*
Zelfstandig als eigenaar en nog niet ingeschreven in het Kadaster Een kopie van de akte van levering toe óf een kopie van het bewijs van eigendom. Beide documenten moeten zijn ondertekend door de notaris.
Inwonend bij de hoofdbewoner als huurder

Een verklaring van inwoning*
Een verhuurdersverklaring*
Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon bij wie u gaat inwonen

Inwonend bij de hoofdbewoner als eigenaar

Een verklaring van inwoning*
Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon bij wie u gaat inwonen

Kamerbewoning

Een huurcontract of een verhuurdersverklaring*

* Een huurcontract of verhuurdersverklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
* Het contract of de verklaring moet ingevuld zijn door de eigenaar en beheerder.
* Gaat u inwonen bij uw (groot)ouders, (klein)kind, broer of zus? Dan heeft u geen verhuurdersverklaring nodig.
* Als u gaat inwonen heeft u altijd een verklaring van inwoning nodig. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Verhuisaangifte per post

U heeft nodig:

 • een kopie van uw identiteitsbewijs
 • het formulier Aangifte verhuizing
 • aanvullende documenten (zie tabel)

U stuurt de documenten ingevuld en ondertekend naar:

Gemeente Rotterdam
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

De behandeling van uw verhuisaangifte duurt maximaal 4 weken.

 • iedere meerderjarige die verhuist binnen Rotterdam
 • iedere andere meerderjarige die een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier heeft van degene die verhuist
  Heeft u een huisvestingsvergunning nodig? Zorg ervoor dat u zelf in persoon langskomt, u kunt niet iemand machtigen
 • de ouder of voogd/verzorger voor zijn/haar kind jonger dan 16 jaar
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • iedere minderjarige van 16 en 17 jaar, tenzij de ouders of voogden/verzorgers de aangifte voor hem/haar doen
 • verhuist u naar een zorginstelling of verpleegtehuis, dan kan de instelling de verhuizing doorgeven aan de gemeente. Vraag hiernaar bij uw zorginstelling of verpleegtehuis.
 • let op! Bent u niet gehuwd of geregistreerd partner, dan moet u apart van elkaar verhuisaangifte doen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen

U krijgt een bevestiging van uw verhuizing zodra deze verwerkt is. Deze bevestiging krijgt u per mail als u uw mailadres hebt opgegeven bij uw verhuizing. Indien er geen mailadres van u bekend is, krijgt u de bevestiging per post.

 • U mag maximaal vier weken voor uw verhuizing uw nieuwe adres doorgeven aan de gemeente Rotterdam. De aanvraag wordt pas verwerkt op de dag die u heeft aangegeven als verhuisdatum.
 • Als u eerder dan vier weken van tevoren uw aanvraag doet, dan wordt deze teruggestuurd.

Uw parkeervergunning stopt automatisch zodra de aangifte van verhuizing door de gemeente is verwerkt.

Alleen als u naar een adres binnen dezelfde parkeersector verhuist en er geen eigen parkeervoorziening bij is, blijft uw parkeervergunning doorlopen.

U kunt de parkeervergunning ook zelf opzeggen. Kijk voor meer informatie op de pagina parkeervergunning bewoner.

U moet altijd een verklaring van inwoning inleveren als u gaat wonen op een adres waar andere mensen staan ingeschreven. De huidige bewoners moeten namelijk aantonen dat ze op de hoogte zijn van uw inschrijving.

Wanneer uw kind met u meeverhuist, kunt u de verhuizing online doorgeven met uw DigiD. Verhuist uw kind apart? Geef de verhuizing dan per post door.

De verhuizing van een minderjarig pleegkind geeft u per post door. Online is helaas niet mogelijk.

\