Vergunning gebruik van de weg
Gepubliceerd op: 31-01-2017
Geprint op: 22-03-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/vergunning-gebruik-weg/
Spring naar het artikel

U wilt tijdelijk een container, steiger of ander voorwerp op, boven of langs de openbare weg neerzetten. Hiervoor heeft u een vergunning nodig.

Vraag online een vergunning aan via de oranje knop.

Uw aanvraag gaat naar het gebiedskantoor Stadsbeheer van het gebied waarin u de voorwerpen tijdelijk wilt neerzetten.

De vergunning is gratis.

U kunt wel te maken krijgen met extra kosten, zoals: 

Meer informatie vindt u ook op de pagina leidingvergunning.

 • uw persoonlijke gegevens en/of gegevens van uw bedrijf
 • beschrijving van het werk dat u gaat uitvoeren en de voorwerpen die u wilt neerzetten
 • gegevens van de locatie waar u de vergunning voor wilt aanvragen
 • duidelijke situatieschets van de locatie

Zorg ervoor dat u op tijd de vergunning aanvraagt. Anders loopt u het risico dat u niet kunt starten met het werk.

De behandeling van uw aanvraag duurt maximaal 8 weken.

 • als u een werkterrein (bouwplaats) wilt inrichten op de weg
 • als u voorwerpen en stoffen langer dan 1 dag op de weg wilt opslaan
 • als u klein onderhoud langer dan 1 dag op of aan de weg wilt uitvoeren
 • als u een verhuiscontainer of puincontainer langer dan 5 dagen op de weg wilt neerzetten
 • als u een verhuiscontainer wilt neerzetten die langer is dan 6 meter, breder is dan 2,5 meter en hoger is dan 2,5 meter
 • als u een container voor sloopafval wilt neerzetten die een inhoud heeft boven 10 m3
 • als u tijdelijk voorwerpen op een betaalde parkeerplaats wilt opslaan
 • als u voorwerpen blijvend wilt plaatsen, bijvoorbeeld een brievenbus, vlaggenmast, reclamemast of ander straatmeubilair

Of u de vergunning voor het in gebruik nemen van de weg krijgt, hangt af van:

 • de afmetingen van het voorwerp
 • de soort locatie waar het voorwerp neergezet gaat worden
 • hoe lang de openbare weg in gebruik wordt genomen
 • waarom het geplaatst wordt
 • mogelijke overlast voor bewoners, voetgangers en het overige verkeer
 • het bestemmingsplan
 • het straatbeeld
 • bijzondere omstandigheden

Meer informatie vindt u in de Algemeen Plaatselijke Verordening.

Geen vergunning nodig
In sommige gevallen heeft u in Rotterdam geen vergunning gebruik van de weg nodig. Misschien heeft u wel een ander soort vergunning nodig. Lees de informatie hieronder en in de veelgestelde vragen onderaan en bekijk ook de linkjes:

 • evenementen
 • terrassen zoals in artikel 2:30b van de Algemeen Plaatselijke Verordening
 • standplaatsen zoals in artikel 5:17 ev. van de Algemeen Plaatselijke Verordening
 • uitstallingen van winkelwaren tijdens de openingstijden van de winkel op de stoep, waarbij:
  - de stoep minimaal 3,50 meter breed is, gemeten van de gevel tot en met de stoeprand
  - er een vrije ruimte zonder voorwerpen van minimaal 1,80 meter overblijft
  - de uitstalling, gemeten uit de gevel van de winkel, maximaal 1 meter diep en hoog is en niet breder dan de gevel
 • 1 reclame-uiting in het kader van verkoop of dienstverlening vanuit een winkel. Deze reclame-uiting:
  - is niet hoger is dan 1,25 meter en in geen enkele richting breder dan 0,85 meter
  - is geplaatst tijdens de openingstijden en in de winkeluitstallingszone van de winkel zoals hiervoor beschreven
 • meer gevallen waarbij geen vergunning nodig is, staan in het Aanwijzingsbesluit vergunningvrij plaatsen (pdf).

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het gebiedskantoor Stadsbeheer van het gebied waarin u de voorwerpen tijdelijk wilt neerzetten.

Als u voor bouw- of sloopwerk tijdelijk voorwerpen wilt opslaan in de buitenruimte, dan heeft u ook een vergunning gebruik van de weg nodig.

Nee, dit mag niet. Zorg ervoor dat u parkeert op de daarvoor bedoelde parkeerplekken buiten de bouwplaats. Bij uitzonderingen kan met de gemeente hierover een andere afspraak worden gemaakt.

Ja, u mag 1 dag voorwerpen of stoffen tijdens het laden of lossen op de weg zetten.

Zorg er wel voor dat het veilig en praktisch gebruik van de weg geen last hiervan heeft. Ook moet u er voor zorgen dat de materialen voor zonsondergang van de weg zijn gehaald en dat de weg weer schoon is.

Ja, u mag 1 dag voorwerpen die u nodig heeft voor het onderhoud op de weg neerzetten.

Zorg er wel voor dat het veilig en praktisch gebruik van de weg geen last hiervan heeft. Ook moet u er voor zorgen dat de voorwerpen voor zonsondergang van de weg zijn gehaald en dat de weg weer schoon is.

Voor het plaatsen van een container gelden andere afspraken.

Nee, als de container korter dan 5 dagen op de weg wordt geplaatst, heeft u geen vergunning nodig als de:

 • verhuiscontainer aan alle kanten dicht is en maximaal:
  - 6 meter lang is
  - 2,5 meter breed is
  - 2,5 meter hoog is
 • container voor sloopafval een inhoud heeft van maximaal 10 m3, die afgedekt moet zijn met:
  - een dekzeil of
  - een net

Zorg hiernaast ervoor dat de container:

 • de naam en het telefoonnummer van de eigenaar of verhuurder erop heeft staan
 • niet zo wordt neergezet dat het veilig en praktisch gebruik van de weg hiervan last heeft (bijvoorbeeld in winkel- of uitgaansgebieden)
 • niet binnen een cirkel met een straal van 50 meter wordt neergezet, waarbij in het midden van deze cirkel al een container staat
 • op een stoep staat waarbij:
  - deze stoep minimaal 3,50 meter breed is, gemeten van de gevel tot en met de stoeprand
  - er een vrije ruimte zonder voorwerpen van minimaal 1,80 meter overblijft
 • niet op een betaalde parkeerplaats staat