Vergunning gebruik van de weg voor (bouw)werkzaamheden
Gepubliceerd op: 31-01-2017
Geprint op: 12-05-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/vergunning-gebruik-weg/
Ga naar de hoofdinhoud

Wilt u een deel van de openbare ruimte (de weg, de straat, het trottoir, het groen of anderszins) tijdelijk gebruiken voor het uitvoeren van werkzaamheden dan moet u een Vergunning gebruik van de weg voor (bouw)werkzaamheden aanvragen.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • het inrichten van een werkterrein (bouwplaats) voor opslag van (bouw)materialen, het plaatsen van keten, loodsen, containers, een Dixi, etc.
 • het tijdelijk plaatsen van steigers, hijskranen, verhuisliften en/of machines op het trottoir of op de weg

Een vergunning vraagt u aan via de knop Vergunning aanvragen.

Uw aanvraag wordt behandeld door het gebiedskantoor Stadsbeheer van het gebied waarin u de werkzaamheden wilt uitvoeren en/of voorwerpen tijdelijk wilt neerzetten.

Let op: op het moment dat werkzaamheden of opslag mogelijk hinder of last opleveren voor verkeersgebruikers, dient u ook een tijdelijke verkeersmaatregel (TVM) te nemen en hiervoor goedkeuring te vragen aan de gemeente.

Meer informatie

Wilt u in de openbare ruimte bijvoorbeeld:

 • reclamezuilen en billboards plaatsen
 • reclame-uitingen aanbrengen aan lichtmasten of bouwsteigers
 • straatmeubilair of een fietsenstalling plaatsen
 • een brievenbus, vlaggenmast of banieren plaatsen
 • plantenbakken plaatsen
 • feestelijke aankleding/versiering aanbrengen
 • een spandoek ophangen

dan heeft u een vergunning inname openbare grond nodig.

 

 • uw persoonlijke gegevens en/of gegevens van uw bedrijf
 • beschrijving van het werk dat u gaat uitvoeren en de voorwerpen die u wilt neerzetten
 • gegevens van de locatie waar u de vergunning voor wilt aanvragen
 • duidelijke situatieschets van de locatie

Zorg ervoor dat u op tijd de vergunning aanvraagt. Anders loopt u het risico dat u niet kunt starten met het werk.

De behandeling van uw aanvraag duurt minimaal twee weken. De maximale behandeltermijn is acht weken. De behandeltermijn hangt onder meer af van de complexiteit van de aanvraag.

Zorg ervoor dat u op tijd de vergunning aanvraagt. Anders loopt u het risico dat u niet kunt starten met het werk.

 • als u een werkterrein (bouwplaats) wilt inrichten in de openbare ruimte (de weg, het trottoir, het groen of anderszins)
 • als u voorwerpen en stoffen langer dan 1 dag in de openbare ruimte wilt opslaan
 • als u langer dan één dag klein onderhoud wilt uitvoeren en daarbij gebruik moet maken van de openbare ruimte
 • als u een verhuiscontainer of puincontainer langer dan 5 dagen in de openbare ruimte wilt neerzetten (in betaald parkeergebieden is altijd een vergunning nodig)
 • als u een verhuiscontainer wilt neerzetten die langer is dan 6 meter, breder is dan 2,5 meter en hoger is dan 2,5 meter (in betaald parkeergebieden is altijd een vergunning nodig)
 • als u een container voor sloopafval wilt neerzetten die een inhoud heeft boven 10 m3
 • als u tijdelijk voorwerpen op een betaalde parkeerplaats wilt opslaan

Of u de vergunning voor het in gebruik nemen van de weg krijgt, hangt af van:

 • de afmetingen van het voorwerp
 • de soort locatie waar het voorwerp neergezet gaat worden
 • hoe lang de openbare weg in gebruik wordt genomen
 • waarom het geplaatst wordt
 • mogelijke overlast voor bewoners, voetgangers en overig verkeer
 • het bestemmingsplan
 • het straatbeeld
 • bijzondere omstandigheden

Meer informatie vindt u in de Algemeen Plaatselijke Verordening, artikel 1:8, 2:10 en 2:10A

Geen vergunning nodig
In sommige gevallen heeft u in Rotterdam geen vergunning gebruik van de weg nodig. Misschien heeft u wel een ander soort vergunning nodig. Lees de informatie hieronder en in de veelgestelde vragen onderaan en bekijk ook de linkjes:

 • evenementen
 • terrassen zoals in artikel 2:30b van de Algemeen Plaatselijke Verordening
 • standplaatsen zoals in artikel 5:17 ev. van de Algemeen Plaatselijke Verordening
 • uitstallingen van winkelwaren tijdens de openingstijden van de winkel op de stoep, waarbij:
  - de stoep minimaal 3,50 meter breed is, gemeten van de gevel tot en met de stoeprand
  - er een vrije ruimte zonder voorwerpen van minimaal 1,80 meter overblijft
  - de uitstalling, gemeten uit de gevel van de winkel, maximaal 1 meter diep en hoog is en niet breder dan de gevel
 • 1 reclame-uiting in het kader van verkoop of dienstverlening vanuit een winkel. Deze reclame-uiting:
  - is niet hoger is dan 1,25 meter en in geen enkele richting breder dan 0,85 meter
  - is geplaatst tijdens de openingstijden en in de winkeluitstallingszone van de winkel zoals hiervoor beschreven
 • meer gevallen waarbij geen vergunning nodig is, staan in het Aanwijzingsbesluit vergunningvrij plaatsen (pdf)

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het gebiedskantoor Stadsbeheer van het gebied waarin u de werkzaamheden wilt uitvoeren en/of voorwerpen tijdelijk wilt neerzetten.

Ja, u mag 1 dag voorwerpen neerzetten die u nodig heeft voor het onderhoud op de weg. Zorg er wel voor dat het veilig en praktisch gebruik van de weg geen last hiervan heeft. Ook moet u er voor zorgen dat de voorwerpen voor zonsondergang van de weg zijn gehaald en dat de weg weer schoon is.

Voor het plaatsen van een container gelden andere afspraken.

Als u voor bouw- of sloopwerk tijdelijk voorwerpen wilt opslaan in de buitenruimte, dan heeft u ook een vergunning gebruik van de weg nodig.

Nee, dit mag niet. Zorg ervoor dat u parkeert op de daarvoor bedoelde parkeerplekken buiten de bouwplaats. Bij uitzonderingen kan met de gemeente hierover een andere afspraak worden gemaakt.

Ja, u mag 1 dag voorwerpen of stoffen tijdens het laden of lossen op de weg zetten. Zorg er wel voor dat het veilig en praktisch gebruik van de weg geen last hiervan heeft. Ook moet u er voor zorgen dat de materialen voor zonsondergang van de weg zijn gehaald en dat de weg weer schoon is.

Nee, als de container korter dan 5 dagen op de weg wordt geplaatst, heeft u geen vergunning nodig als de:

 • verhuiscontainer aan alle kanten dicht is en maximaal:
  - 6 meter lang is
  - 2,5 meter breed is
  - 2,5 meter hoog is
 • container voor sloopafval een inhoud heeft van maximaal 10 m3, die afgedekt moet zijn met:
  - een dekzeil of
  - een net

Zorg er hiernaast voor dat de container:

 • de naam en het telefoonnummer van de eigenaar of verhuurder erop heeft staan
 • niet zo wordt neergezet dat het veilig en praktisch gebruik van de weg hiervan last heeft (bijvoorbeeld in winkel- of uitgaansgebieden)
 • niet binnen een cirkel met een straal van 50 meter wordt neergezet, waarbij in het midden van deze cirkel al een container staat
 • op een stoep staat waarbij:
  - deze stoep minimaal 3,50 meter breed is, gemeten van de gevel tot en met de stoeprand
  - er een vrije ruimte zonder voorwerpen van minimaal 1,80 meter overblijft
 • niet op een betaalde parkeerplaats staat