Vergunning A-evenement
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 11-07-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/vergunning-a-evenement/
Spring naar het artikel

Maatregelen corona

Vanaf 1 juli is het weer mogelijk om evenementen te organiseren, als er minimaal 1,5 meter afstand wordt gehouden. Ook kunt u weer een vergunning voor een A-evenement aanvragen, als u bij uw aanvraag ook een coronaplan toevoegt. Lees hierover bij Extra indieningsvereisten door Covid19 (corona).

Een A-evenement is niet grootschalig of risicovol, bijvoorbeeld een braderie of een straatspeeldag.

Let op: u kunt geen vergunning aanvragen voor een evenement tussen 1 april en 1 oktober 2020 op de volgende locaties:

 • Vroesenpark
 • (Euromast)Park
 • Wijkpark Oude Westen
 • Roel Langerakpark
 • Kralingse Bos (westzijde)
 • Zuiderpark
 • Oeverpark Nesselande

Evenementenmarkten

Vanaf 12.00 uur op 6 juli is het mogelijk om vergunningen voor evenementenmarkten aan te vragen. Aanvragen die voor 6 juli binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Meer informatie vindt u op de pagina rommelmarkt organiseren.

Online aanvragen particulier

Via de knop 'Vergunning aanvragen' vraagt u online de vergunning A-evenement aan. U logt als particulier in met uw DigiD.

Online aanvragen bedrijven

U kunt de vergunning online aanvragen door in te loggen met eHerkenning. U heeft hiervoor uw KvK-vestigingsnummer nodig.

Op tijd aanvragen

Uiterlijk 4 weken voor het evenement moet de vergunning A-evenement online zijn aangevraagd. Let op: binnen 4 weken wordt de aanvraag niet meer in behandeling genomen.

Instructiefilmpje A-evenement aanvragen

Dit korte instructiefilmpje laat zien hoe de aanvraag van de vergunning verloopt.

Waar u rekening mee moet houden

Soms zijn voor het evenement (naast de vergunning van de gemeente) ook nog andere vergunningen nodig. Dit hangt af van de organisatie van het evenement. Voor sommige evenementen moet bijvoorbeeld bij de brandweer of het Omgevingsloket een gebruiksvergunning/melding ingediend worden. Kijk voor meer informatie op de themapagina van de brandweer

Alcohol schenken

Bent u van plan om alcohol te schenken? Vraag dan ook een ontheffing van de Drank- en Horecawet (art. 35) aan. Dit kan tegelijk met de aanvraag vergunning voor een A-evenement.

Toelichting A-evenement

Wilt u weten wat u voor uw specifieke evenement (naast de vergunning van de gemeente) nog meer moet regelen en/of aanvragen?  Lees dan de toelichting A-evenement.

Een vergunning voor een A-evenement kost € 250,00.

Als u via Mijn Loket uw aanvraag doet, moet u een compleet plan voor uw evenement indienen.
Dit plan bevat:

U kunt naar aanleiding van wat u heeft ingevuld, de vraag krijgen om een verkeersplan (pdf) aan te leveren.

De aanvraag van uw vergunning A-evenement duurt 4 weken.

Burgers en bedrijven.

 • Uw vergunningaanvraag wordt voorgelegd aan gemeentelijke afdelingen en hulpdiensten. Als hieruit knelpunten naar voren komen, wordt u hierover geïnformeerd. Daarna kan er naar een oplossing gezocht worden.
  Een vergunning wordt per post verstuurd en een scan van het origineel wordt per e-mail verstuurd.
 • Er kunnen aan de vergunning extra regels worden opgelegd. Bijvoorbeeld met betrekking tot plaats en tijdstip, openbare orde, (brand)veiligheid, technische voorzieningen, ter voorkoming van ernstige hinder en in belang van het verkeer.
  Als de vergunning wordt geweigerd, ontvangt u het besluit en de onderbouwing schriftelijk per post en tevens een kopie per e-mail.
 • De regels voor evenementen en vergunningen vindt u in artikel 2.25 en artikel 2.25A van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam (APV).
  De regels en procedures worden verder uitgewerkt in de nota Evenementenvergunningen en in het Rotterdamse Evenementenbeleid.

 

Evenementenmarkten

Organiseert u een evenementenmarkt zoals een braderie, rommelmarkt of themamarkt dan gelden er specifieke voorwaarden.
De regels voor evenementenmarkten vindt u in het Beleidskader Evenementen: Braderieën, Rommelmarkten en Themamarkten Rotterdam 2019.

Binnen 6 weken na verzending/uitreiking van het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Voor meer informatie of vragen neem contact op met team Evenementen via e-mail of 14 010.

Of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam.

Ja, u moet naast de reguliere gegevens een coronaplan opstellen. Het coronaplan mag ook deel uit maken van uw veiligheidsplan als dit van toepassing is.

Welke gegevens moeten in het coronaplan staan:

 • Welke maatregelen neemt u om stromen van personen die samenkomen, worden gescheiden:
  • Maak een duidelijke situatietekening met daarop de bruto/ netto oppervlakte, inclusief routing in – uitgang, barren, foodcounters en andere faciliteiten als toiletten
  • Omschrijf hoe u omgaat om met de 1,5 meter afstandsregel bij aankomst en opstellen van de bezoekers. Het gaat hier dan vooral om de lengte van eventuele rijen e.d.
  • Omschrijf hoe de instroom van bezoekers wordt gereguleerd
 • Welke maatregelen neemt u voor het gebruik van sanitaire voorzieningen:
  • Geef aan hoe de sanitaire voorzieningen zijn geregeld: aantallen, locatie, routing, extra onderhoud
  • Aanvullend kunt u deze aspecten ook in de situatietekening weergeven
 • Welke hygiënemaatregelen neemt u om verspreiding van Covid-19 tegen te gaan
  • Zie hiervoor de richtlijnen van het RIVM
  • Beschrijf hoe u de hygiënevoorschriften gaat communiceren richting de bezoekers
 • Hoe zorgt u dat personen anderhalve meter afstand van elkaar bewaren. Lees hiervoor de pagina van de Rijksoverheid
  • Omschrijf hoe u zorgt dat de aanwezigen altijd 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, tenzij de aanwezigen uit hetzelfde huishouden, hulpbehoevend of onder de 18 jaar zijn
  • Omschrijf hoe u hierop gaat toezien
 • Omschrijf hoe u zorgt dat de aanwezigen aan wie een zitplaats is toegewezen, daarvan gebruik maken
 • Als uw evenement meer dan 250 personen (personeel niet meegerekend) betreft:
  • Zijn zitplaatsen verplicht
  • Is reservering vooraf verplicht
  • Is een gezondheidscheck verplicht
  • Voor bovenstaande punten graag een omschrijving hoe dit uitgevoerd gaat worden
  • Bezoekers zijn verplicht gebruik te maken van de vooraf gereserveerde zitplaats
 • Voor kermissen en evenementenmarkten geldt geen limiet aan het aantal bezoekers als er voldoende doorstroming is
 • Bij dansevenementen in de buitenlucht moet wel tenminste 1,5 meter afstand worden gehouden. Dansen buiten mag alleen op evenementen met maximaal 250 personen, 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Wat gaat u doen als er meer publiek komt dan u vooraf had ingeschat?
 • Omschrijf het slechtweerscenario: hoe 1,5 meter afstand wordt gehouden bij eventuele schuillocaties.

Overige aandachtspunten:

 • Zingen en schreeuwen door bezoekers is niet toegestaan
Alle voorschriften zijn op basis van de Noodverordening. Die vindt u op de pagina Actueel van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
\