Vergunning A-evenement
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 19-04-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/vergunning-a-evenement/
Ga naar de hoofdinhoud

Maatregelen corona

Alle evenementen in Nederland zijn voor onbepaalde tijd verboden.

Er zijn 2 uitzonderingen:

 1. Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties. Om een manifestatie te houden moet u die melden op de pagina Bewijs kennisgeving demonstraties.
 2. Voor andere evenementen kan in zeer uitzonderlijke gevallen een ontheffing worden gevraagd op de pagina Ontheffing coronawet. Het gaat hierbij dus niet om een verjaardagsfeest, een huwelijk (met meer dan 30 man), de opening van een winkel, non-foodmarkten, schaatsbaan en evenementen bedoeld als vermaak.

Een A-evenement is niet grootschalig of risicovol, bijvoorbeeld een braderie of een straatspeeldag.

Online aanvragen particulier

Via de knop 'Vergunning aanvragen' vraagt u online de vergunning A-evenement aan. U logt als particulier in met uw DigiD.

Online aanvragen bedrijven

U kunt de vergunning online aanvragen door in te loggen met eHerkenning.

Op tijd aanvragen

Uiterlijk 4 weken voor het evenement moet de vergunning zijn aangevraagd.

Instructiefilmpje A-evenement aanvragen

Dit korte instructiefilmpje laat zien hoe de aanvraag van de vergunning verloopt.

Waar u rekening mee moet houden

Soms zijn ook nog andere vergunningen nodig. Voor sommige evenementen moet bijvoorbeeld bij de brandweer of het Omgevingsloket een melding of gebruiksvergunning ingediend worden. Kijk voor meer informatie op de themapagina van de brandweer

Alcohol schenken

Bent u van plan om alcohol te schenken? Vraag dan hiervoor ook een Ontheffing Drank- en Horecawet (art. 35) aan. Dit kan tegelijk met de aanvraag vergunning voor een A-evenement.

Een vergunning voor een A-evenement kost € 254,00 in 2021.

Als u via Mijn Loket uw aanvraag doet, moet u een compleet plan voor uw evenement indienen. Dit plan bevat:

U kunt naar aanleiding van wat u heeft ingevuld, de vraag krijgen om een verkeersplan (pdf) aan te leveren.

De aanvraag van uw vergunning A-evenement duurt 4 weken.

Burgers en bedrijven.

 • Uw vergunningaanvraag wordt voorgelegd aan gemeentelijke afdelingen en hulpdiensten. Als hieruit knelpunten naar voren komen, wordt u hierover geïnformeerd. Daarna kan er naar een oplossing gezocht worden.
 • Een vergunning wordt per post verstuurd en een scan van het origineel wordt per e-mail verstuurd.
 • Er kunnen aan de vergunning extra regels worden opgelegd. Bijvoorbeeld over plaats en tijdstip, openbare orde, (brand)veiligheid, technische voorzieningen.
 • Als de vergunning wordt geweigerd, ontvangt u het besluit en de onderbouwing schriftelijk per post en tevens een kopie per e-mail.
 • De regels voor evenementen en vergunningen vindt u in artikelen 2.25 en 2.25A van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam (APV).
  De regels en procedures zijn verder uitgewerkt in de nota Evenementenvergunningen en in het Rotterdamse Evenementenbeleid. Zie hiervoor de pagina Evenementenvergunning.

 

Evenementenmarkten

Organiseert u een evenementenmarkt zoals een braderie, rommelmarkt of themamarkt dan gelden er specifieke voorwaarden.
De regels vindt u in het Beleidskader Evenementen: Braderieën, Rommelmarkten en Themamarkten Rotterdam 2019.

Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente op uw aanvraag? Binnen 6 weken na verzending of uitreiking van het besluit kunt u een bezwaarschrift indienen.

Voor meer informatie of vragen neem contact op met team Evenementen via e-mail of 14 010.

Of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam.

Ja, u moet naast de reguliere gegevens een coronaplan opstellen. Het coronaplan mag ook deel uit maken van uw veiligheidsplan als dit van toepassing is.

Welke gegevens moeten in het coronaplan staan:

 • Welke maatregelen neemt u om stromen van personen die samenkomen, worden gescheiden:
  • Maak een duidelijke situatietekening met daarop de bruto/ netto oppervlakte, inclusief looppaden, routing over het gehele terrein, in- en uitgang(en), nooduitgang(en) en alle te plaatsen objecten zoals tafels, stoelen, barren, foodcounters en andere faciliteiten als toiletten.
  • Omschrijf hoe u omgaat om met de 1,5 meter afstandsregel bij aankomst en opstellen van de bezoekers. Het gaat hier dan vooral om de lengte van eventuele rijen e.d.
  • Omschrijf hoe de instroom van bezoekers wordt gereguleerd
 • Welke maatregelen neemt u voor het gebruik van sanitaire voorzieningen:
  • Geef aan hoe de sanitaire voorzieningen zijn geregeld: aantallen, locatie, routing, extra onderhoud
  • Aanvullend kunt u deze aspecten ook in de situatietekening weergeven
 • Welke hygiënemaatregelen neemt u om verspreiding van Covid-19 tegen te gaan
  • Zie hiervoor de richtlijnen van het RIVM
  • Beschrijf hoe u de hygiënevoorschriften gaat communiceren richting de bezoekers
 • Hoe zorgt u dat personen anderhalve meter afstand van elkaar bewaren. Lees hiervoor de pagina van de Rijksoverheid
  • Omschrijf hoe u zorgt dat de aanwezigen altijd 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, tenzij de aanwezigen uit hetzelfde huishouden, hulpbehoevend of onder de 18 jaar zijn
  • Omschrijf hoe u hierop gaat toezien
 • Omschrijf hoe u zorgt dat de aanwezigen aan wie een zitplaats is toegewezen, daarvan gebruik maken
 • Voor kermissen en evenementenmarkten wordt bekeken hoeveel personen zijn toegestaan, aan de hand van de beschikbare vierkante meters en de 1,5 meter richtlijnen.
 • Bij dansevenementen in de buitenlucht moet wel tenminste 1,5 meter afstand worden gehouden. Dansen buiten mag alleen op evenementen met maximaal 40 personen, 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Wat gaat u doen als er meer publiek komt dan u vooraf had ingeschat?
 • Omschrijf het slechtweerscenario: hoe 1,5 meter afstand wordt gehouden bij eventuele schuillocaties.
 • Zingen en schreeuwen door bezoekers is niet toegestaan
Alle voorschriften zijn op basis van de Noodverordening. Die vindt u in de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.