Vergunning A-evenement
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 30-07-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/vergunning-a-evenement/
Ga naar de hoofdinhoud

Maatregelen corona

Vanaf 30 juni 2021 zijn evenementen onder voorwaarden weer toegestaan. U kunt via de knop 'Vergunning aanvragen' een aanvraag indienen voor vergunning voor een A-evenement. De vergunning moet uiterlijk 4 weken voor het evenement zijn aangevraagd.

Een A-evenement is niet grootschalig of risicovol, bijvoorbeeld een braderie of een straatspeeldag.

Online aanvragen particulier

Via de knop 'Vergunning aanvragen' vraagt u online de vergunning A-evenement aan. U logt als particulier in met uw DigiD.

Online aanvragen bedrijven

U kunt de vergunning online aanvragen door in te loggen met eHerkenning.

Let op: Per 1 juli 2021 verdwijnt eHerkenning niveau 1. U heeft dan eHerkenning niveau 2 of hoger nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.
Wat moet u doen?
Koop eHerkenning niveau 2 bij een erkend bedrijf. Dat helpt u ook met uw machtigingen.  Kijk op de website van eHerkenning voor de lijst van erkende leveranciers. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie en houd rekening met de levertijd. Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

Op tijd aanvragen

Uiterlijk 4 weken voor het evenement moet de vergunning zijn aangevraagd.

Instructiefilmpje A-evenement aanvragen

Dit korte instructiefilmpje laat zien hoe de aanvraag van de vergunning verloopt.

Waar u rekening mee moet houden

Soms zijn ook nog andere vergunningen nodig. Voor sommige evenementen moet bijvoorbeeld bij de brandweer of het Omgevingsloket een melding of gebruiksvergunning ingediend worden. Kijk voor meer informatie op de themapagina van de brandweer

Alcohol schenken

Bent u van plan om alcohol te schenken? Vraag dan hiervoor ook een Ontheffing Drank- en Horecawet (art. 35) aan. Dit kan tegelijk met de aanvraag vergunning voor een A-evenement.

Een vergunning voor een A-evenement kost € 254,00 in 2021.

Als u via Mijn Loket uw aanvraag doet, moet u een compleet plan voor uw evenement indienen. Dit plan bevat:

U kunt naar aanleiding van wat u heeft ingevuld, de vraag krijgen om een verkeersplan (pdf) aan te leveren.

De aanvraag van uw vergunning A-evenement duurt 4 weken.

Burgers en bedrijven.

 • Uw vergunningaanvraag wordt voorgelegd aan gemeentelijke afdelingen en hulpdiensten. Als hieruit knelpunten naar voren komen, wordt u hierover geïnformeerd. Daarna kan er naar een oplossing gezocht worden.
 • Een vergunning wordt digitaal per e-mail verstuurd.
 • Er kunnen aan de vergunning extra regels worden opgelegd. Bijvoorbeeld over plaats en tijdstip, openbare orde, (brand)veiligheid, technische voorzieningen.
 • Als de vergunning wordt geweigerd, ontvangt u het besluit en de onderbouwing schriftelijk per post en tevens een kopie per e-mail.
 • De regels voor evenementen en vergunningen vindt u in artikelen 2.25 en 2.25A van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam (APV).
  De regels en procedures zijn verder uitgewerkt in de nota Evenementenvergunningen en in het Rotterdamse Evenementenbeleid. Zie hiervoor de pagina Evenementenvergunning.

 

Evenementenmarkten

Organiseert u een evenementenmarkt zoals een braderie, rommelmarkt of themamarkt dan gelden er specifieke voorwaarden.
De regels vindt u in het Beleidskader Evenementen: Braderieën, Rommelmarkten en Themamarkten Rotterdam 2019.

Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente op uw aanvraag? Binnen 6 weken na verzending of uitreiking van het besluit kunt u een bezwaarschrift indienen.

Voor meer informatie of vragen neem contact op met team Evenementen via e-mail of 14 010.

Of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam.

1,5 meter afstand tussen personen

Evenementen, culturele locaties en publiek bij professionele sportwedstrijden en sport- en jeugdactiviteiten zijn toegankelijk, maar alleen als iedereen een vaste zitplaats heeft en op 1,5 meter afstand van elkaar zit.

 • Omschrijf welke maatregelen u treft om de 1,5 meter afstand tussen personen te waarborgen:
  • omschrijf hoe u ervoor zorgt dat de aanwezigen altijd 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, tenzij de aanwezigen uit hetzelfde huishouden komen, hulpbehoevend of onder de 18 jaar zijn;
  • omschrijf hoe u ervoor gaat zorgen dat de bezoekers een vaste zitplaats krijgen toegewezen op 1,5 meter afstand;
  • omschrijf hoe u hierop gaat toezien;
  • omschrijf het slecht weer scenario. Hoe wordt 1,5 meter aangehouden bij eventuele schuillocaties?
 • Omschrijf, indien u een doorstroomevenement organiseert, op welke wijze u toeziet op het handhaven van de 1 persoon per 5 m2;

Coronatoegangsbewijs

Bij gebruik van het coronatoegangsbewijs (Testen voor Toegang) kan extra publiek aanwezig zijn. Alle bezoekers moeten wel een zitplaats hebben en er geldt een beperking van de beschikbare ruimte: maximaal twee derde van de capaciteit mag worden gebruikt. Bezoekers hoeven niet op 1,5 meter van elkaar te zitten.

Scheiden van bezoekersstromen

 • Omschrijf welke maatregelen worden getroffen waarmee stromen van personen die samenkomen worden gescheiden:
  • opstellen van een duidelijke situatietekening met daarin opgenomen de bruto/ netto oppervlakte, inclusief routing in – uitgang, barren, foodcounters en andere faciliteiten zoals toiletten en positie EHBO;
  • omschrijf hoe u omgaat om met de 1,5 meter afstandsregel bij aankomst en opstellen van de bezoekers. Het gaat hier dan vooral om de lengte van eventuele rijen;
  • omschrijf welke maatregelen u treft als er meer publiek op af komt dan men vooraf had ingeschat;
  • omschrijf hoe de instroom van bezoekers wordt gereguleerd;
  • omschrijf welke maatregelen worden getroffen om personen die samenkomen voor het gebruik van sanitaire voorzieningen worden gescheiden;
  • geef aan hoe de sanitaire voorzieningen zijn geregeld: aantallen, locatie, routing, extra onderhoud en soort sanitair. U kunt deze zaken ook in de situatietekening weergeven.

Hygiënemaatregelen

 • Omschrijf welke hygiënemaatregelen u treft waarmee verspreiding van Covid-19 wordt tegengegaan: