Vergunning A-evenement
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 24-10-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/vergunning-a-evenement/
Ga naar de hoofdinhoud

Maatregelen corona

Vanaf 25 september 2021 is een coronatoegangsbewijs bij alle evenementen verplicht. Het coronatoegangsbewijs geldt voor iedereen vanaf 13 jaar. Daarmee komt de 1,5 meter regel te vervallen. Wel moet er nog steeds een gezondheidscheck en een check op legitimatie plaatsvinden.

Aantal bezoekers

Voor evenementen buiten én voor evenementen binnen mét vaste zitplaats, gelden geen maximaal aantal bezoekers. Evenementen binnen, zonder vaste zitplaats kunnen maximaal 75% van de reguliere bezoekerscapaciteit toestaan.

Inhekken verplicht

Om een goede controle uit te voeren op het coronatoegangsbewijs is het verplicht dat alle buitenevenementen worden ingehekt.

Doorstroomevenementen

Voor doorstroomevenementen, zoals een kermis, is een coronatoegangsbewijs niet nodig en vervalt de veilige afstandsnorm (1 persoon per 5 m2). Daarnaast vervallen bij doorstroomevenementen ook het inhekken, gescheiden loopstromen, eenrichtingsverkeer en één in- en uitgang. Wel moeten bezoekers hun handen kunnen ontsmetten.

Een A-evenement is niet grootschalig of risicovol, bijvoorbeeld een braderie of een straatspeeldag.

Online aanvragen particulier

Via de knop 'Vergunning aanvragen' vraagt u online de vergunning A-evenement aan. U logt als burger in met uw DigiD.

Online aanvragen bedrijven

U kunt de vergunning online aanvragen door in te loggen met eHerkenning.

Let op: U heeft eHerkenning niveau 2 of hoger nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.
Wat moet u doen?
Koop eHerkenning niveau 2 bij een erkend bedrijf. Dat helpt u ook met uw machtigingen.  Kijk op de website van eHerkenning voor de lijst van erkende leveranciers. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie en houd rekening met de levertijd. Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

Op tijd aanvragen

Uiterlijk 4 weken voor het evenement moet de vergunning zijn aangevraagd.

Instructiefilmpje A-evenement aanvragen

Dit korte instructiefilmpje laat zien hoe de aanvraag van de vergunning verloopt.

Waar u rekening mee moet houden

Soms zijn ook nog andere vergunningen nodig. Voor sommige evenementen moet bijvoorbeeld bij de brandweer of het Omgevingsloket een melding of gebruiksvergunning ingediend worden. Kijk voor meer informatie op de themapagina van de brandweer

Alcohol schenken

Bent u van plan om alcohol te schenken? Vraag dan hiervoor ook een Ontheffing Drank- en Horecawet (art. 35) aan. Dit kan tegelijk met de aanvraag vergunning voor een A-evenement.

Een vergunning voor een A-evenement kost € 254,00 in 2021.

Als u via Mijn Loket uw aanvraag doet, moet u een compleet plan voor uw evenement indienen. Dit plan bevat:

U kunt naar aanleiding van wat u heeft ingevuld, de vraag krijgen om een verkeersplan (pdf) aan te leveren.

De aanvraag van uw vergunning A-evenement duurt 4 weken.

Burgers en bedrijven.

  • Uw vergunningaanvraag wordt voorgelegd aan gemeentelijke afdelingen en hulpdiensten. Als hieruit knelpunten naar voren komen, wordt u hierover geïnformeerd. Daarna kan er naar een oplossing gezocht worden.
  • Een vergunning wordt digitaal per e-mail verstuurd.
  • Er kunnen aan de vergunning extra regels worden opgelegd. Bijvoorbeeld over plaats en tijdstip, openbare orde, (brand)veiligheid, technische voorzieningen.
  • Als de vergunning wordt geweigerd, ontvangt u het besluit en de onderbouwing schriftelijk per post en tevens een kopie per e-mail.
  • De regels voor evenementen en vergunningen vindt u in artikelen 2.25 en 2.25A van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam (APV).
    De regels en procedures zijn verder uitgewerkt in de nota Evenementenvergunningen en in het Rotterdamse Evenementenbeleid. Zie hiervoor de pagina Evenementenvergunning.

 

Evenementenmarkten

Organiseert u een evenementenmarkt zoals een braderie, rommelmarkt of themamarkt dan gelden er specifieke voorwaarden.
De regels vindt u in het Beleidskader Evenementen: Braderieën, Rommelmarkten en Themamarkten Rotterdam 2019.

Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente op uw aanvraag? Binnen 6 weken na verzending of uitreiking van het besluit kunt u een bezwaarschrift indienen.

Voor meer informatie of vragen neem contact op met team Evenementen via e-mail of 14 010.

Of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam.

In het draaiboek/coronaplan moet omschreven worden hoe de controle op het coronatoegangsbewijs wordt uitgevoerd.