Vergunning A-evenement
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 16-12-2018
https://www.rotterdam.nl/loket/vergunning-a-evenement/
Spring naar het artikel

Een A-evenement is niet grootschalig of risicovol, bijvoorbeeld een braderie of een straatspeeldag.

A-evenementen voldoen niet aan de voorwaarden van een 0-evenement.
Vraag de vergunning A-evenement online aan via de onderstaande oranje knop.

Op tijd aanvragen

Uiterlijk vier weken voor het evenement moet de vergunning A-evenement online zijn aangevraagd. Let op: Binnen vier weken wordt de aanvraag niet meer in behandeling genomen.

Zo vraag je een A-evenement aan!

Dit korte instructiefilmpje laat zien hoe de aanvraag van de vergunning verloopt.

Waar u rekening mee moet houden

Soms zijn voor het evenement (naast de vergunning van de gemeente) ook nog andere vergunningen nodig. Dit hangt af van de organisatie van het evenement. Voor sommige evenementen moet bijvoorbeeld bij de brandweer of het Omgevingsloket een gebruiksvergunning/melding ingediend worden. Kijk voor meer informatie op de themapagina van de brandweer

Alcohol schenken

Bent u van plan om alcohol te schenken? Vraag dan ook een ontheffing van de Drank- en Horecawet (art. 35) aan. Dit kan tegelijk met de vergunningaanvraag voor een A-evenement.

Toelichting A-evenement

Wilt u weten wat u voor uw specifieke evenement (naast de vergunning van de gemeente) nog meer moet regelen en/of aanvragen?  Lees dan de toelichting A-evenement (pdf).

Kosten 2018

Vergunning voor A-evenementen met minder dan 250 bezoekers

€ 53,00

€ 47,00 online aanvraag via Mijn Loket

Vergunning voor A-evenementen met meer dan 250 bezoekers

€ 211,00

€ 190,00 online aanvraag via Mijn Loket

Kosten 2019
Vergunning voor A-evenementen met minder dan 250 bezoekers

€ 54,00

€ 48,00 online aanvraag via Mijn Loket

Vergunning voor A-evenementen met meer dan 250 bezoekers

€ 216,00

€ 195,00 online aanvraag via Mijn Loket

Als u via Mijn Loket uw aanvraag doet, moet u een compleet plan voor uw evenement indienen.
Dit plan bevat:

U kunt naar aanleiding van wat u heeft ingevuld, de vraag krijgen om een verkeersplan (pdf) aan te leveren.

De aanvraag van uw vergunning A-evenement duurt vier weken.

Burgers en bedrijven.

  • Uw vergunningaanvraag wordt voorgelegd aan gemeentelijke afdelingen en hulpdiensten. Als hieruit knelpunten naar voren komen, wordt u hierover geïnformeerd. Daarna kan er naar een oplossing gezocht worden.
    Een vergunning wordt per post verstuurd en een scan van het origineel wordt per e-mail verstuurd.
  • Er kunnen aan de vergunning extra regels worden opgelegd. Bijvoorbeeld met betrekking tot plaats en tijdstip, openbare orde, (brand)veiligheid, technische voorzieningen, ter voorkoming van ernstige hinder en in belang van het verkeer.
    Als de vergunning wordt geweigerd, ontvangt u het besluit en de onderbouwing schriftelijk per post en tevens een kopie per e-mail.
  • De regels voor evenementen en vergunningen vindt u in artikel 2.25 en artikel 2.25A van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam (APV).
    De regels en procedures worden verder uitgewerkt in de nota Evenementenvergunningen (pdf) en in het Rotterdamse Evenementenbeleid (pdf).


Evenementenmarkten

Organiseert u een evenementenmarkt zoals een braderie, rommelmarkt of themamarkt dan gelden er specifieke voorwaarden.
De regels voor evenementenmarkten vindt u in de beleidsregel evenementenmarkten (pdf): Braderieën, Rommelmarkten en Themamarkten Rotterdam 2016.

  • Binnen zes weken na verzending/uitreiking van het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Directie Veiligheid
Team Evenementen
E-mail evenementenvergunningen@rotterdam.nl
Tel: 010 - 267 34 57

Of neem op een andere manier contact op met de gemeente.