Vergunning A-evenement
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 25-01-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/vergunning-a-evenement/
Spring naar het artikel

Een A-evenement is niet grootschalig of risicovol, bijvoorbeeld een braderie of een straatspeeldag.

A-evenementen voldoen niet aan de voorwaarden van een 0-evenement. Voor een 0-evenement heeft u geen vergunning nodig.

Belangrijk: vindt uw A-evenement plaatst in de periode tussen 1 april en 30 september 2020? Dan kunt u pas vanaf 1 januari 2020 een vergunning aanvragen.

Online aanvragen particulier

Via de knop 'Vergunning aanvragen' vraagt u online de vergunning A-evenement aan. U logt als particulier in met uw DigiD.

Online aanvragen bedrijven

U kunt de vergunning online aanvragen door in te loggen met eHerkenning. U heeft hiervoor uw KvK-vestigingsnummer nodig.

Op tijd aanvragen

Uiterlijk vier weken voor het evenement moet de vergunning A-evenement online zijn aangevraagd. Let op: Binnen vier weken wordt de aanvraag niet meer in behandeling genomen.

Instructiefilmpje A-evenement aanvragen

Dit korte instructiefilmpje laat zien hoe de aanvraag van de vergunning verloopt.

Waar u rekening mee moet houden

Soms zijn voor het evenement (naast de vergunning van de gemeente) ook nog andere vergunningen nodig. Dit hangt af van de organisatie van het evenement. Voor sommige evenementen moet bijvoorbeeld bij de brandweer of het Omgevingsloket een gebruiksvergunning/melding ingediend worden. Kijk voor meer informatie op de themapagina van de brandweer

Alcohol schenken

Bent u van plan om alcohol te schenken? Vraag dan ook een ontheffing van de Drank- en Horecawet (art. 35) aan. Dit kan tegelijk met de aanvraag vergunning voor een A-evenement.

Toelichting A-evenement

Wilt u weten wat u voor uw specifieke evenement (naast de vergunning van de gemeente) nog meer moet regelen en/of aanvragen?  Lees dan de toelichting A-evenement.

Een vergunning voor een A-evenement kost € 250,00.

Als u via Mijn Loket uw aanvraag doet, moet u een compleet plan voor uw evenement indienen.
Dit plan bevat:

U kunt naar aanleiding van wat u heeft ingevuld, de vraag krijgen om een verkeersplan (pdf) aan te leveren.

De aanvraag van uw vergunning A-evenement duurt vier weken.

Burgers en bedrijven.

  • Uw vergunningaanvraag wordt voorgelegd aan gemeentelijke afdelingen en hulpdiensten. Als hieruit knelpunten naar voren komen, wordt u hierover geïnformeerd. Daarna kan er naar een oplossing gezocht worden.
    Een vergunning wordt per post verstuurd en een scan van het origineel wordt per e-mail verstuurd.
  • Er kunnen aan de vergunning extra regels worden opgelegd. Bijvoorbeeld met betrekking tot plaats en tijdstip, openbare orde, (brand)veiligheid, technische voorzieningen, ter voorkoming van ernstige hinder en in belang van het verkeer.
    Als de vergunning wordt geweigerd, ontvangt u het besluit en de onderbouwing schriftelijk per post en tevens een kopie per e-mail.
  • De regels voor evenementen en vergunningen vindt u in artikel 2.25 en artikel 2.25A van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam (APV).
    De regels en procedures worden verder uitgewerkt in de nota Evenementenvergunningen en in het Rotterdamse Evenementenbeleid.

 

Evenementenmarkten

Organiseert u een evenementenmarkt zoals een braderie, rommelmarkt of themamarkt dan gelden er specifieke voorwaarden.
De regels voor evenementenmarkten vindt u in de beleidsregel evenementenmarkten (pdf): Braderieën, Rommelmarkten en Themamarkten Rotterdam 2016.

Binnen zes weken na verzending/uitreiking van het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Voor meer informatie of vragen neem contact op met team Evenementen via e-mail of 14 010.

Of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam.

\