Vergunning A-evenement
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 04-10-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/vergunning-a-evenement/
Ga naar de hoofdinhoud

Een A-evenement is niet grootschalig of risicovol, bijvoorbeeld een braderie of een straatspeeldag.

A+ evenementenvergunning

De A+ vergunning is bedoeld voor evenementen die te groot zijn voor een reguliere A-vergunning, maar te klein voor een B/C-vergunning. Deze evenementen hebben dus een grotere impact op het woon- en leefklimaat, dan bij een reguliere A-vergunning. Groot verschil ten opzichte van een reguliere A-vergunning is dat er een overleg plaatsvindt met de organisator en de betrokken diensten, zoals politie en brandweer. Er is daarom ook meer tijd nodig om de vergunning te behandelen. Voor A+ evenementen moet minimaal 8 weken van te voren een aanvraag gedaan worden. De kosten voor deze vergunning zijn € 776,50.

Horeca evenementenkraskaart 2022

Een evenementenkraskaart voor de horeca biedt de mogelijkheid om maximaal vijf keer in 2022, gedurende één dag hetzelfde kleinschalige evenement (met versterkte muziek) te organiseren op het vergunde terras. De ondernemer vraagt hiervoor eenmalig een A-evenementenvergunning aan en betaalt eenmalig leges voor de aanvraag. In de afgegeven vergunning staat aangegeven onder welke voorschriften de evenementen mogen plaatsvinden. Hierbij kunt u onder andere denken aan: geluidsvolume, het maximale aantal bezoekers, afhankelijkheid van andere evenementen in de omgeving en informeren van de nabije omgeving. Minimaal 5 werkdagen voordat het evenement plaatsvindt, moet de horecaondernemer het evenement melden bij de gemeente (via een 0-melding). Na het ontvangen van een A-vergunning mag er voor een volgend gelijk evenement een 0-melding worden gedaan.

Bij het aanvragen van een A-evenementen vergunning dient u aan te geven dat u gebruik wil maken van de Horeca Evenementenkraskaart in uw documenten.

Online aanvragen particulier

Via de knop 'Vergunning aanvragen' vraagt u online de vergunning A-evenement aan. U logt als burger in met uw DigiD.

Online aanvragen bedrijven

U kunt de vergunning online aanvragen door in te loggen met eHerkenning.

Let op

U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. Lees meer hierover op de pagina gebruik van eHerkenning.

Op tijd aanvragen

Op de volgende momenten kunnen vergunningaanvragen worden ingediend:

 • Evenementenmarkten tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2022 kunnen vanaf 1 december 2021 worden aangevraagd
 • Evenementen voor 1 april 2022 kunnen nu ingediend worden.
 • Evenementen na 1 april 2022 en voor 30 september 2022 pas kunnen ingediend worden vanaf 1 januari 2022. Een indiening voor 1 januari 2022 wordt niet behandeld.

Instructiefilmpje A-evenement aanvragen

Dit korte instructiefilmpje laat zien hoe de aanvraag van de vergunning verloopt.

Waar u rekening mee moet houden

Soms zijn ook nog andere vergunningen nodig. Voor sommige evenementen moet bijvoorbeeld bij de brandweer of het Omgevingsloket een melding of gebruiksvergunning ingediend worden. Kijk voor meer informatie op de themapagina van de brandweer

Alcohol schenken

Bent u van plan om alcohol te schenken? Vraag dan hiervoor ook een Ontheffing Drank- en Horecawet (art. 35) aan. Dit kan tegelijk met de aanvraag vergunning voor een A-evenement.

Een vergunning voor een A-evenement kost € 254,00 in 2021.

In 2022 kost het € 258,80.

Als u via Mijn Loket uw aanvraag doet, moet u een compleet plan voor uw evenement indienen. Dit plan bevat:

U kunt naar aanleiding van wat u heeft ingevuld, de vraag krijgen om een verkeersplan (pdf) aan te leveren.

De aanvraag van uw vergunning A-evenement duurt 4 weken.

 1. U doet uiterlijk vier weken voor de start opbouw van uw eerste evenement een aanvraag voor een kraskaart door een  A-evenementenvergunning aan te vragen.
 2. Wanneer akkoord, dan ontvang u een A-evenementenvergunning voor alle aangemelde evenementen met een kenmerknummer;
 3. Na ontvangst van de A-evenementenvergunning, heeft de ondernemer vijf keer de mogelijkheid om hetzelfde evenementen te organiseren.
 4. Minimaal vijf werkdagen voor elk evenement doet u een melding bij de gemeente via een 0-melding. Hierin geeft u aan dat:

a)        U reeds een A-evenementenvergunning heeft ontvangen voor de evenementen onder vermelding van het kenmerknummer, locatie, naam evenement en naam horeca-inrichting.

b)        Gewenste datum.

c)        Tijdstippen van het evenement.

d)        Naam en telefoonnummer contactpersoon tijdens het evenement.

e)        De eerder aangeleverde informatie bij uw vergunningaanvraag mag niet afwijken van de informatie in uw kennisgeving (m.u.v. de datum).

Voor alle voorwaarden en regels zie besluit experiment kraskaart

 • Uw vergunningaanvraag wordt voorgelegd aan gemeentelijke afdelingen en hulpdiensten. Als hieruit knelpunten naar voren komen, wordt u hierover geïnformeerd. Daarna kan er naar een oplossing gezocht worden.
 • Een vergunning wordt digitaal per e-mail verstuurd.
 • Er kunnen aan de vergunning extra regels worden opgelegd. Bijvoorbeeld over plaats en tijdstip, openbare orde, (brand)veiligheid, technische voorzieningen.
 • Als de vergunning wordt geweigerd, ontvangt u het besluit en de onderbouwing schriftelijk per post en tevens een kopie per e-mail.
 • De regels voor evenementen en vergunningen vindt u in artikelen 2.25 en 2.25A van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam (APV).
  De regels en procedures zijn verder uitgewerkt in de nota Evenementenvergunningen en in het Rotterdamse Evenementenbeleid. Zie hiervoor de pagina Evenementenvergunning.

 

Evenementenmarkten

Organiseert u een evenementenmarkt zoals een braderie, rommelmarkt of themamarkt dan gelden er specifieke voorwaarden.
De regels vindt u in het Beleidskader Evenementen: Braderieën, Rommelmarkten en Themamarkten Rotterdam 2019.

Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente op uw aanvraag? Binnen 6 weken na verzending of uitreiking van het besluit kunt u een bezwaarschrift indienen.

Voor meer informatie of vragen neem contact op met team Evenementen via e-mail of 14 010.

Of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam.