Subsidie voorschoolse educatie
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 04-10-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-voorschoolse-educatie/
Ga naar de hoofdinhoud

De subsidie voorschoolse educatie (VE) is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid.

Het doel van deze subsidie is Rotterdamse peuters spelenderwijs voor te bereiden op een goede start op de basisschool.

Subsidie online aanvragen

Dien uw aanvraag voor volgend jaar in vóór 1 oktober dit jaar. Vraag de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

Let op

U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. Lees meer hierover op de pagina gebruik van eHerkenning.

In de subsidieregeling (onder het kopje Voorwaarden) staat precies waarvoor u deze subsidie kunt aanvragen.

Opvragen per mail

Onderstaand document gebruikt u bij de aanvraag van deze subsidie. U vraagt het document op via vvemo@rotterdam.nl.

Excel formulieren 2023

U kunt deze Excel formulieren aanvragen per e-mail via vvemo@rotterdam.nl

Subsidieaanvraag opsturen

Alle verplichte onderdelen van de subsidieaanvraag staan opgenomen in de checklist die u vindt in het Aanvraagformulier Subsidie voorschoolse educatie 2023. De stukken kunt u:

  • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
  • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
  • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Voor houders van kindercentra die in het Landelijk Register Kinderopvang staan en die in de gemeente Rotterdam een voorschoolse voorziening (willen gaan) uitvoeren.

Beschikking

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u bezwaar maken.

Subsidieregeling

Op de website Overheid.nl leest u:

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy