Subsidie scouting
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-scouting/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente moedigt door deze subsidie activiteiten voor scoutingverenigingen aan, zoals het scoutingspel in de natuur.

Uw aanvragen dient u jaarlijks uiterlijk 1 oktober in. U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning.

Let op

U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. Lees meer hierover op de pagina gebruik van eHerkenning.

Deze subsidie heeft als doel scoutingverenigingen te helpen met:

 • activiteiten voor leden door het scoutingspel in de natuur te organiseren. Hierdoor kunnen de leden zich verder persoonlijk ontwikkelen.
 • het verder ontwikkelen van de professionaliteit van hun vrijwilligers en kaderleden.

Hiervoor zijn professionele en goed geschoolde vrijwilligers en kaderleden nodig. De gemeente geeft dan ook subsidie voor de opleiding van deze vrijwilligers en kaderleden. Hierdoor kunnen zij aantrekkelijke programma’s ontwikkelen en uitvoeren. Ook kunnen zij samenwerken met andere scoutingverenigingen en lokale organisaties.

Het bedrag dat beschikbaar is voor deze subsidie, wordt elk jaar door de gemeenteraad vastgesteld.

 • Een overzicht (per peildatum) van het aantal contributie betalende leden, waarbij het verschil wordt gemaakt tussen jeugdleden en niet-jeugdleden.
 • Een activiteitenplan waarin per activiteit staat:
  - voor welke activiteit subsidie wordt aangevraagd;
  - voor hoeveel leden de activiteit is;
  - hoe vaak de activiteit wordt gegeven;
  - wat de totale kosten voor de activiteit zijn.
 • De personen die de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd begeleiden, hebben een VOG- verklaring niet ouder dan drie jaar. Een kopie wordt bij de subsidieaanvraag ingediend.
 • Bij de subsidieaanvraag voor scholing wordt een opleidingsplan en begroting ingediend. Het opleidingsplan geeft aan in welke opleiding door wie wordt gevolgd en waarom. Ook staan de kosten en de duur van de opleiding erin.
 • De personen waarvoor subsidie voor opleiding wordt aangevraagd hebben een VOG- verklaring niet ouder dan drie jaar. Een kopie wordt bij de subsidieaanvraag ingediend.
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Scoutingverenigingen binnen Rotterdam die:

 • aangesloten zijn bij scouting Nederland
 • leden hebben die contributie betalen
 • specifiek gericht zijn op het organiseren van scoutingactiviteiten

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u daartegen een bezwaar indienen.

Als u werkt met vrijwilligers, dan moeten zij een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben. Deze mag bij de eerste werkzaamheden niet ouder zijn dan drie maanden. De verklaring is tot vijf jaar na afgifte geldig. Deze verplichting geldt niet voor vrijwilligers die eenmalige vrijwillige activiteiten doen.

Meer informatie vindt u in de nadere regels scouting en de herziening.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening.

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy