Subsidie funderingsonderzoek
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 05-10-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-funderingsonderzoek/
Ga naar de hoofdinhoud

In Rotterdam hebben ongeveer 20.000 woningen een houten fundering die problemen geeft. Om duidelijkheid te krijgen over de staat van de fundering is funderingsonderzoek nodig. Hiervoor is subsidie beschikbaar.

Het onderzoeksbureau dat het funderingsonderzoek heeft uitgevoerd, vraagt namens de eigenaar of eigenaren online subsidie aan via de knop 'subsidie aanvragen'. Hiervoor is eHerkenning nodig.

Let op

Als u inlogt met eHerkenning, heeft u niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’ voor de gemeente Rotterdam.
Lees meer op de pagina gebruik van eHerkenning.

Beschikbaar bedrag

De gemeente geeft subsidie tot 75% van de kosten met per eigenaar een maximum van € 1500.

Funderingsonderzoek

Rotterdam is opgedeeld in risicogebieden, zie de funderingskaart. Niet elke woning in een risicogebied heeft funderingsproblemen. Als u zekerheid wilt over de fundering van uw woning, dan is funderingsonderzoek nodig.

Dit onderzoek moet worden uitgevoerd door een onderzoeksbureau dat erkend is door het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Erkende bureaus vindt u op de lijst met erkende bureaus .

Als uw woning onderdeel is van een pand, gebouw of bouwblok met meer woningen, dan heeft u waarschijnlijk een gedeelde fundering. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het onderzoek worden uitgevoerd met alle eigenaren die een fundering delen. De gemeente kan u hierover meer informatie geven.

De aanvraag is gratis.

Download het machtigingsformulier om de aanvraag in 1 keer in te dienen. Iedere eigenaar namens wie de subsidie wordt aangevraagd, moet dit ondertekenen.

De gevraagde gegevens kunt u uploaden of downloaden, invullen en uploaden wanneer u de aanvraag indient.
Het gaat om:

De gemeente raadt u aan de bijlagen alvast als digitale bestanden op te slaan (bijvoorbeeld door ze te scannen). Dan kunt u de bijlagen makkelijk uploaden.

Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u gelijk een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.

  • binnen 8 weken besluit de gemeente
  • deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken
  • zolang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld

Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

  • de subsidie is voor particuliere huiseigenaren die onderzoek laten doen naar de fundering van woningen in Rotterdam
  • woningcorporaties komen niet in aanmerking

Het onderzoeksrapport voegt u toe als bijlage bij het doen van uw aanvraag. De gemeente neemt het onderzoeksrapport op in een openbaar register.

De voorwaarden leest u in nadere regels funderingsonderzoek op de website van de overheid.

Heeft u algemene vragen, neem dan contact op of bel het algemene informatienummer 14 010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? Stuur een e-mail naar team Subsidieadministratie.