Investeringssubsidie breedtesport-, scouting- en speeltuinverenigingen
Gepubliceerd op: 14-02-2017
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-eenmalig-breedtesport/
Ga naar de hoofdinhoud

Het doel van de investeringssubsidie breedtesport-, scouting- en speeltuinverenigingen (eenmalig) is dat Rotterdamse sport- en recreatieverenigingen of beheerstichtingen hun voorzieningen in een goede staat kunnen houden of brengen.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

U kunt het hele jaar door aanvragen, totdat het subsidieplafond is bereikt.
De totale investering bedraagt minimaal € 7.500.

De regeling bestaat uit meerdere onderdelen.

Onderdeel I:

 • de subsidie is maximaal een derde van de totale investeringskosten
 • het subsidiebedrag is maximaal € 75.000

(Optioneel) Onderdeel II:

 • bij de gemeente kan een lening worden afgesloten voor hetzelfde bedrag als dat u subsidie ontvangt
 • wordt de maximale subsidie van € 75.000 verstrekt dan kunt u tot maximaal € 350.000 lenen

Minimaal 1/3 is een eigen bijdrage van de vereniging. Bijvoorbeeld door sponsoring of eigen middelen.

Beschikbaar bedrag
Deze regeling heeft een subsidieplafond. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Dat gaat in op het moment dat alle gevraagde informatie ingeleverd is.

U ontvangt een bevestiging van het team subsidieadministratie waarin staat of uw aanvraag compleet is.

Het aanvragen van de subsidie is gratis.

Aanvragen voor een lening:

 • Is altijd met een rapport van de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Hierin is de financiële situatie van de aanvrager geanalyseerd.
 • Alleen voor sportverenigingen geldt dat SWS een garantstelling afgeeft.

Aanvragen voor subsidie, zonder lening, van een bedrag boven € 25.000:

 • Is altijd met een rapport van SWS waarin de financiële situatie van de aanvrager is geanalyseerd.
 • Als SWS in het rapport negatief oordeelt, is subsidie uitgesloten.

Via direct aanvragen vraagt u bij SWS een rapport aan. Ook kunt u hier meer informatie vinden over borgstelling voor sportverenigingen. In overleg met SWS wordt dit aanvraagformulier voor de gemeente Rotterdam ook gebruikt om een rapport uit te brengen over de financiële situatie van sport-, scouting en speeltuinverenigingen.

 • voor het kasstroom overzicht gebruikt u een format. Een voorbeeld van een kasstroomoverzicht kan de gemeente op verzoek met u delen.
 • in het aanvraagformulier Investeringssubsidies met lening ziet u welke bijlagen er nodig zijn als u een aanvraag doet voor subsidie en lening
 • in het aanvraagformulier-Investeringssubsidie zonder lening staan de bijlagen die nodig zijn als u alleen de subsidie aanvraagt

Tijdens het aanvragen uploadt u één van deze twee formulieren en daarna de rest van de gevraagde bijlagen.
Voor het uploaden mag een bijlage maximaal 5 MB groot zijn.

 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.
 • Hierna wordt een leningsovereenkomst afgesloten.
 • Rotterdamse breedtesportverenigingen
 • Rotterdamse scoutingverenigingen
 • Rotterdamse speeltuinverenigingen

De subsidieaanvraag dient minimaal 12 weken voor aanvang van de werkzaamheden te zijn ingediend. Werkzaamheden die voorafgaand aan de aanvraag zijn uitgevoerd, komen dus niet in aanmerking voor subsidie.

In geval van een lening worden op een aanvraag twee besluiten genomen:

 • één voor onderdeel I (de financiële bijdrage)
 • één voor onderdeel II (de gemeentelijke lening)

De besluiten krijgt u in de vorm van een beschikking. Hierin staat of u wel of geen subsidie krijgt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken.

Meer informatie:

Voorkom dat u verkeerde stukken of stukken niet compleet upload. Laat u daarom op tijd adviseren door de contactpersonen van onderstaande afdelingen.

 • Gemeente Rotterdam
  directie Sport & Cultuur:
  Naam: de heer R. Aarts
  E-mailadres: r.aarts@Rotterdam.nl

Alleen sportverenigingen nemen contact op met:

Voor vragen:

 • over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag: stuur een E-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.
 • over andere zaken, neem contact op of bel 14 010.