Aanvraag Sociaal Medische Indicatie voor kinderopvang (SMI)
Gepubliceerd op: 29-10-2018
Geprint op: 08-05-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/smi/
Ga naar de hoofdinhoud

Soms hebben ouders geen recht op kinderopvangtoeslag, maar zijn er ernstige redenen voor kinderopvang. Dan kunnen ouders met een Sociaal Medische Indicatie (SMI) toch kinderopvang regelen.

Er zijn ouders met lichamelijke, psychische of sociale problemen, die de opvoeding en verzorging van hun kind tijdelijk niet meer alleen aankunnen. Dat is niet goed voor de ontwikkeling van het kind. Kinderopvang geeft kinderen een fijne en veilige plek. Met een Sociaal Medische Indicatie (SMI) betaalt de gemeente een gedeelte van de kinderopvangkosten. Dit is een tijdelijke oplossing, wanneer er in het gezin geen andere oplossing te vinden is.

Wanneer kunt u een aanvraag indienen:

 • U kunt tijdelijk niet voor de kinderen zorgen door ernstige problemen.
 • U woont met uw gezin in Rotterdam en staat ingeschreven bij de gemeente.
 • U heeft geen recht op vergoeding voor de kinderopvang van de belastingdienst of het UWV.

Naast standaard kinderopvang bestaat er 'plus-opvang'. Plus-opvang is een biedt extra begeleiding, aandacht en zorg voor kwetsbare kinde­ren. Ook hier kan een SMI regeling voor kinderopvang gelden. Als plus-opvang nodig is, dan vraagt de plusopvang locatie dit zelf aan bij de gemeente.

Sociaal Medische Indicatie aanvragen

U kunt een indicatie op 2 manieren aanvragen.

1. Aanvragen per e-mail

Via de knop 'Indicatie aanvragen' opent u het aanvraagformulier. U stuurt het volledig ingevulde formulier per e-mail naar de gemeente.

English Application

If you wish to make an application in English, please download the form Application for Childcare on Social Medical Grounds (PDF). E-mail the form completely filled in.

2. Aanvragen per post

U kunt het ingevulde aanvraagformulier ook per post opsturen naar:

Gemeente Rotterdam
Team Sociaal Medische Advisering
Antwoordnummer 1722
3000 VB Rotterdam 

Opvang kiezen

U kiest zelf reguliere kinderopvang

 Let op: U kunt alleen een vergoeding krijgen voor kinderopvang met een voorschools programma. Dat heet VVE. Wilt u weten waar er bij u in de buurt opvang is? Klik op kaart voorschool. Tik in het zoekveld uw straatnaam in en u ziet adressen van kinderopvang bij u in de buurt.

Kaart voorschool

Verordening tegemoetkoming kosten

Alle regels voor de vergoeding Sociaal Medische Kinderopvang staan in de wet. Dit heet een verordening. Wilt u de verordening lezen, kijk dan op de webpagina van de rijksoverheid.

  2020 2021
Hele dagopvang 0-4 jaar € 8,17 per uur met een maximum van 10,5 uur per dag € 8,46 per uur met een maximum van 10,5 uur per dag
Buitenschoolse opvang 4 -12 jaar  € 7,02 per uur met een maximum van 10,5 uur per dag € 7,27 per uur met een maximum van 10,5 uur per dag

Voor de Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang geldt:

 • maximaal zes dagdelen hele dagopvang (0-4 jaar) per week voor maximaal 10,5 uur per dag of drie dagen BSO (4-12 jaar) per week
 • duur: maximaal negen maanden
 • de gemeente betaalt de vergoeding aan de kinderopvang, niet aan de ouders

Ouderbijdrage

Ouders betalen een deel van de kinderopvang: de ouderbijdrage. De gemeente betaalt de overige kosten. De hoogte van de ouderbijdrage hangt af van het inkomen van de ouders.

 • meer informatie over de toeslag voor kinderopvang vindt u op de pagina Kinderopvangtoeslag van de belastingdienst
 • op de website van de Rijksoverheid leest u meer over het berekenen van de ouderbijdrage
 • heeft u een minimum inkomen of een bijstandsuitkering? U mag de gemeente vragen de bijdrage te betalen. Hiervoor dient u een aanvraag in via de pagina Bijzondere Bijstand aanvragen.
 • het aanvraagformulier, volledig ingevuld en op alle aangegeven plekken ondertekend
 • geef duidelijk aan waarom u de aanvraag doet. Bijvoorbeeld met een brief van een hulpverlener of begeleider
 • stuur een kopie van het bewijs van scholing of traject (van één of beide ouders) mee. Dit hoeft alleen als u ook echt scholing of een traject volgt
 • binnen 8 weken neemt de gemeente een besluit over uw aanvraag
 • als de aanvraag bij de gemeente binnen is, krijgt u een bevestiging
 • in de bevestiging staat de datum waarop het besluit uiterlijk wordt genomen

Voor gezinnen met ernstige problemen op lichamelijk, psychisch of sociaal gebied. 

Ouders kunnen de Sociaal Medische Indicatie voor de kinderopvang aanvragen als:

 • er ernstige problemen zijn in het gezin op lichamelijk, psychisch en/of sociaal gebied
 • het gezin in Rotterdam woont en het kind staat ingeschreven bij de gemeente (BRP)
 • het niet mogelijk is om gebruik te maken van peuteropvang, medisch kinderdagverblijf, kinderdagcentrum of een andere voorliggende voorziening
 • geen vergoeding mogelijk is voor kinderopvang via de afdeling Werk en inkomen van de gemeente Rotterdam of de Belastingdienst

Verordening (volledige, wettelijk vastgelegde regeling)

De volledige verordening vindt u op de pagina van de Rijksoverheid: Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent de tegemoetkoming kosten SMI-kinderopvang.

Voor vragen kunt u bellen met het gemeentelijk telefoonnummer 14 010, of mailen naar smimo@rotterdam.nl.

Briefadres en SMI

Nee, een briefadres is niet genoeg. Het kind moet een woonadres hebben in Rotterdam en staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van Rotterdam.

Belastingdienst en SMI

Nee. Ook al is er een schuld, volgens de regels is er dan wel een mogelijkheid om te vergoeden via Belastingdienst, uitkeringsinstantie of UWV.

Vergoeding kinderopvang en SMI

Nee, het is niet mogelijk om SMI te combineren met een andere vergoeding van de kinderopvang.

Ziekte, kinderopvangtoeslag en SMI

Misschien. Heeft de ouder een geldig arbeidscontract en meldt zich langdurig ziek? Dan kan de ouder vermoedelijk kinderopvangtoeslag krijgen van de Belastingdienst. Dit is zo als het om een alleenstaande ouder gaat, of als de tweede ouder (toeslagpartner) ook werkt of naar school gaat.

Is het arbeidscontract pas geleden is beëindigd én kreeg de ouder al kinderopvangtoeslag? Dan is er de "drie maanden regeling" bij de Belastingdienst. Die regeling houdt in dat er drie maanden na beëindiging van het contract nog recht is op kinderopvangtoeslag.

Vraag advies bij de Belastingdienst om het recht op kinderopvangtoeslag na te vragen. De ouder krijgt geen SMI als er nog recht is op vergoeding van de kinderopvang via Belastingdienst, uitkeringsinstantie of UWV.

Voorliggende voorziening en SMI

Voorbeelden van voorliggende voorzieningen zijn:

 • het Medisch Kleuter Dagverblijf (MKD)
 • een Kinderdagcentrum (KDC)
 • een voorziening vanuit de Jeugdhulp

Pas als er geen voorliggende voorzieningen mogelijk zijn, kan een SMI worden aangevraagd.

Peuteropvang en de Extra Spelen en Leren Indicatie

Ook Peuteropvang is een voorliggende voorziening. Maar deze moet wel passend en voldoende zijn
Alle peuters in Rotterdam kunnen vanaf 2 jaar voor twee dagdelen per week naar de peuteropvang. U vindt meer informatie op de pagina voorschool
Pas als de opvang niet passend is, kan er soms toch een aanvullende Sociaal Medische Indicatie komen.

Verlengingsmogelijkheden voor SMI

 • SMI is een eenmalige en tijdelijke noodmaatregel voor zo lang de indicatie duurt.
 • De duur kan eenmalig worden verlengd met maximaal de helft van de oorspronkelijke duur. Als er bijvoorbeeld voor 8 maanden een indicatie is, dan kan er eenmalig worden verlengd met 4 maanden.
 • Verlenging kan alleen als er nieuwe feiten of nieuwe belastende omstandigheden zijn. Een tweede verlenging is niet mogelijk.

Handtekening op aanvraag SMIK

Ouders met gezag moeten toestemming geven voor:

 • de SMIK-aanvraag en
 • de plaatsing op de kinderopvang via de SMIK-regeling.

Wanneer de tweede ouder geen gezag heeft, is een handtekening van die ouder niet nodig. Het invullen van de gegevens op het aanvraagformulier wordt wel gevraagd.