Aanvraag Sociaal Medische Indicatie voor kinderopvang (SMI)
Gepubliceerd op: 29-10-2018
Geprint op: 26-10-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/smi/
Ga naar de hoofdinhoud

Soms hebben ouders kinderopvang nodig door een moeilijke situatie thuis. Maar zij hebben geen recht op kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen dan toch kinderopvang regelen met een Sociaal Medische Indicatie (SMI).

U wilt graag uw lichamelijke, psychische of sociale problemen aanpakken.
Maar dat lukt niet samen met de opvoeding en verzorging van uw kind.
Kinderopvang is dan een optie. Bovendien is de opvang een fijne en veilige plek.

De gemeente kan voor 9 maanden een deel van de opvangkosten betalen.
Daarvoor is wel een Sociaal Medisch Indicatie (SMI) nodig.

Voor een Sociaal Medische Indicatie geldt:

 • U heeft ernstige sociale, psychische of fysieke problemen
 • U wilt aan uw problemen werken, maar kunt niet tegelijk voor de kinderen zorgen
 • U kunt de opvang van uw kinderen niet binnen het gezin oplossen
 • U woont met uw gezin in Rotterdam
 • U staat ingeschreven bij de gemeente
 • U heeft geen recht op vergoeding voor kinderopvang door de Belastingdienst of het UWV
 • U heeft geen schuld bij de Belastingdienst
 • U heeft niet eerder een Sociaal Medische Indicatie gehad

0-4 jaar: Kinderdagopvang

Op de kaart kiest u een organisatie die samenwerkt met de gemeente.
De locaties op de kaart bieden 'spelend leren' aan.
Hierdoor bent u er zeker van dat de kwaliteit van de opvang goed is.

 • Klik voor de kaart op deze link: Kaart kinderopvang
 • Linksboven op de kaart kunt u zoeken op straatnaam, gebied, organisatie en locatie kinderopvang.

4-12 jaar: Buitenschoolse Opvang (BSO)

Kinderen op de basisschool kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO).
Deze kunt u zelf uitzoeken.
Dit hoeft dus geen BSO te zijn waarmee de gemeente samenwerkt.
Misschien maakt u al gebruik van een BSO.
Of is er bij uw school een BSO die u prettig vindt.

De vergoeding is voor maximaal:

 • 3 dagen per week,
 • 9 maanden lang,
 • 10,5 uur kinderopvang per dag.

In bijzondere gevallen is er verlenging van 4 maanden mogelijk.

Wat kost kinderopvang met smi indicatie mij als ouder?

De kinderopvang rekent gratis de kosten voor u uit. Laat u daar informeren.

Kosten

 • Kinderopvang kost in 2022 € 8,50 per uur.
  U betaalt een deel hiervan: de ouderbijdrage.
  Hoe meer inkomen u en uw partner hebben, hoe hoger de ouderbijdrage.
  De bijdrage is minimaal € 0,34 cent per uur en maximaal € 5,67 per uur.
 • Soms rekent een kinderdagopvang een hoger tarief dan € 8,50 per uur.
  U betaalt dan zelf het verschil.
 • De gemeente betaalt de vergoeding aan de kinderopvang.
  Niet aan u.
 • Kijk voor een voorbeeld bij de Veelgestelde vraag: Wat kost de kinderopvang? Is er een rekenvoorbeeld?

Heeft u een minimum inkomen of een bijstandsuitkering?

Dan kan de gemeente ook de ouderbijdrage te betalen.
Dien daarvoor een aanvraag in via de pagina Bijzondere Bijstand aanvragen.

 1. U krijgt een brief waarin staat dat de gemeente de aanvraag heeft ontvangen.
 2. Daarna bekijken artsen van het team wat nodig is voor u en uw kind.
  Als zij meer informatie nodig hebben, nemen zij contact met u op.

Als de aanvraag compleet is, dan ontvangt u hier een bevestigingsbrief over.

Het besluit op uw aanvraag duurt 8 of 12 weken.

Plus-opvang is voor kinderen die extra begeleiding, aandacht en zorg nodig hebben.
Zit uw kind op een Plus-opvang en heeft u een Sociaal Medische Indicatie nodig?
De aanvraag voor de SMI loopt via de Plus-opvang.
Eerst moet er een plek worden geregeld in de plus-opvang.
Pas als die er is, kunt u een indicatie in de plus opvang aanvragen.
Informeer bij uw Plus-opvang locatie naar het aanvraagformulier plus opvang & smi indicatie.
Kijk voor meer informatie over Plus-opvang kijk op de website Onderwijs010.

Om uw aanvraag SMI te doen, stuurt u:

 • het aanvraagformulier Aanvraag SMI (pdf), volledig ingevuld en op alle aangegeven plekken ondertekend
 • een duidelijke reden waarom u de aanvraag doet.
  Bijvoorbeeld met een brief van een hulpverlener of begeleider
 • een kopie van het bewijs van scholing of traject (van één of beide ouders).
  Dit hoeft alleen als u ook echt scholing of een traject volgt

Aanvragen per e-mail

U stuurt het volledig ingevulde formulier per e-mail naar de gemeente.

Of aanvragen per post

Stuur het ingevulde aanvraagformulier per post naar:

Gemeente Rotterdam
Team Sociaal Medische Advisering
Antwoordnummer 1722
3000 VB Rotterdam 

English Application

If you wish to make an application in English, please download the form Application for Childcare on Social Medical Grounds (PDF).
E-mail the form completely filled in.

Vragen?

Voor vragen kunt u bellen met het gemeentelijk telefoonnummer 14 010, of mailen naar smimo@rotterdam.nl.

De meeste kinderopvang locaties houden rekening met de gemeentelijke vergoeding van smi.
Maar sommige locaties zijn duurder.
In onderstaande voorbeelden ziet u hoe er gerekend wordt.

Voorbeeld opvang A

Sandra heeft 3 dagen smi van 10 uur.
Zij betaalt 0,34 cent per uur als ouderbijdrage.

De opvang rekent € 9 per uur.
De gemeente vergoedt € 8,50 per uur.
Sandra betaalt zelf het verschil: € 0,50 per uur.
En de ouderbijdrage van € 0,34 cent per uur.

Sandra betaalt in totaal: € 8,40 per dag.

Voorbeeld opvang B

Sandra heeft 3 dagen smi van 10 uur.
Zij betaalt 0,34 cent per uur als ouderbijdrage.

De opvang rekent € 8,50 per uur.
De gemeente vergoedt € 8,50 per uur.
Sandra betaalt de ouderbijdrage van 0,34 cent per uur.

Sandra betaalt in totaal: € 3,40 per dag.

De kinderopvang rekent gratis de kosten voor u uit.
Laat u daar informeren.

Briefadres en SMI

Nee, een briefadres is niet genoeg.
Het kind moet een woonadres hebben in Rotterdam.
En het kind is ingeschreven bij de gemeente.

Nee. Ook al is er een schuld, volgens de regels is er dan wel een mogelijkheid om te vergoeden via Belastingdienst, uitkeringsinstantie of UWV.

Vergoeding kinderopvang en SMI

Nee, het is niet mogelijk om SMI te combineren met een andere vergoeding van de kinderopvang.

Ziekte, kinderopvangtoeslag en SMI

Misschien. Heeft de ouder een geldig arbeidscontract en meldt zich langdurig ziek? Dan kan de ouder vermoedelijk kinderopvangtoeslag krijgen van de Belastingdienst. Dit is zo als het om een alleenstaande ouder gaat, of als de tweede ouder (toeslagpartner) ook werkt of naar school gaat.

Is het arbeidscontract pas geleden is beëindigd én kreeg de ouder al kinderopvangtoeslag? Dan is er de "drie maanden regeling" bij de Belastingdienst. Die regeling houdt in dat er drie maanden na beëindiging van het contract nog recht is op kinderopvangtoeslag.

Vraag advies bij de Belastingdienst om het recht op kinderopvangtoeslag na te vragen. De ouder krijgt geen SMI als er nog recht is op vergoeding van de kinderopvang via Belastingdienst, uitkeringsinstantie of UWV.

Voorliggende voorziening en SMI

Voorbeelden van voorliggende voorzieningen zijn:

 • het Medisch Kleuter Dagverblijf (MKD)
 • een Kinderdagcentrum (KDC)
 • een voorziening vanuit de Jeugdhulp

Pas als er geen voorliggende voorzieningen mogelijk zijn, kan een SMI worden aangevraagd.

Peuteropvang en de Extra Spelen en Leren Indicatie

Ook Peuteropvang is een voorliggende voorziening. Maar deze moet wel passend en voldoende zijn.
Alle peuters in Rotterdam kunnen vanaf 2 jaar voor 2 dagdelen per week naar de peuteropvang. U vindt meer informatie op de pagina peutergroep.
Pas als de opvang niet passend is, kan er soms toch een aanvullende Sociaal Medische Indicatie komen.

Mogelijkheden om SMI te verlengen

 • SMI is een eenmalige en tijdelijke noodmaatregel voor zo lang de indicatie duurt.
 • De duur kan eenmalig worden verlengd met maximaal de helft van de oorspronkelijke duur.
  Bijvoorbeeld: is er een smi voor 8 maanden?
  Dan kan er eenmalig een smi verlengd worden met 4 maanden.
 • Verlenging kan alleen als er nieuwe feiten of nieuwe belastende omstandigheden zijn.
  Een tweede verlenging is niet mogelijk.

Handtekening op aanvraag SMI

Het kan zijn dat een hulpverlener de aanvraag voor u doet.
We willen dat u als ouder het beiden eens bent met de smi aanvraag.
Alleen de ouder geen gezag heeft, hoeft niet te tekenen.

Verordening tegemoetkoming kosten

Alle regels voor de vergoeding Sociaal Medische Kinderopvang staan in de wet. Dit heet een verordening. Wilt u de verordening lezen, kijk dan op de webpagina van de rijksoverheid.

De locaties kinderdag opvang waar u smi kunt afnemen verrekenen de uren voor de peutergroep.
U kunt ook daar uw spelen en leren indicatie inleveren en toepassen.  

Kijk op de kaart voor de locaties.

Smi is een tijdelijke oplossing. Het kan alleen worden afgegeven als het ook duidelijk is dat er na verloop van tijd een verbetering ontstaat.

Meestal maakt een wijkteam een plan, of een behandelaar.