Aanvraag Sociaal Medische Indicatie voor kinderopvang (SMI)
Gepubliceerd op: 29-10-2018
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/smi/
Ga naar de hoofdinhoud

U wilt uw lichamelijke, psychische of sociale problemen oplossen, maar dat lukt niet tegelijk met de opvoeding en verzorging van uw kind. Dan kan het fijn zijn dat uw kind naar de kinderopvang kan.

Als u werkt of uw toeslagpartner werkt, heeft u recht op Kinderopvangtoeslag van de landelijke Belastingdienst.

Als u geen recht heeft op Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, kunt u bij de gemeente een Sociaal Medische Indicatie (SMI) aanvragen.
De gemeente betaalt dan tijdelijk een deel van de kinderopvangkosten.

Bij de kinderopvang wordt uw kind goed verzorgd.
En dan heeft u tijd en rust om te werken aan herstel en het oplossen van problemen.

Hulp bij aanvragen

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier?
Bel dan met een medewerker van Sociaal Medische Advisering op 010 - 433 92 08.

SMI aanvragen is mogelijk als alle volgende punten voor u gelden:

 • u heeft lichamelijke, psychische of sociale problemen, waardoor u moeite heeft met de opvoeding en verzorging van uw kinderen.
 • u wilt werken aan uw problemen.
 • het lukt u niet hulp te krijgen bij de opvang van uw kinderen.
 • u heeft geen recht heeft op Kinderopvangtoeslag van de landelijke Belastingdienst.
 • u heeft niet eerder SMI heeft gehad.

Ook moet u:

 1. met uw gezin in Rotterdam wonen en staan ingeschreven bij de gemeente, of
 2. een briefadres hebben bij iemand die staat ingeschreven bij de gemeente.

Een postadres is niet genoeg om SMI aan te vragen.

Als u twijfelt of u in recht heeft op SMI, vraag dan advies aan de medewerkers van het team SMI. Zij zijn bereikbaar op 010- 433 92 08.

0-4 jaar: Kinderdagopvang

Alle locaties van kinderopvang staan op een kaart.
Klik op deze zin en u opent de Kaart kinderopvang.
Op de kaart klikt u op een van de rode bolletjes waar u kinderdagopvang wilt hebben.

U kunt op de kaart ook zoeken op straat, organisatie of naam van de opvang.
Ga op de kaart naar linksboven en klik op de zin: "Zoek een adres of locatie".
Daar kunt u bijvoorbeeld de straatnaam intikken.

4-12 jaar: Buitenschoolse Opvang (BSO)

Kinderen op de basisschool kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO).
Deze kunt u zelf uitzoeken.

Een deel van de kinderopvangkosten betaalt u zelf: de eigen bijdrage.
U betaalt die bijdrage aan de kinderopvangorganisatie.
De rest van de kosten betaalt de gemeente.
De gemeente betaalt direct aan de kinderopvangorganisatie. Dus niet aan u.
De vergoeding van de gemeente is € 8,50 per uur voor maximaal 9 maanden, 3 dagen per week en maximaal 10,5 uur per dag.

 

Wat kost kinderopvang met SMI?

De meeste kinderopvanglocaties rekenen geen hogere uurprijs dan € 8,50. Sommigen kinderopvangorganisaties vragen wel een uurprijs die hoger is.
In dat geval betaalt u zelf het verschil.
Als u wilt weten wat de opvang voor u kost, kunt u naar de kinderopvang gaan.
Medewerkers van de kinderopvang kunnen alles voor u uitrekenen.
Zij houden dan rekening met uw persoonlijke situatie.
Dat doen zij zonder dat u iets verplicht bent of ergens aan vast zit.

 

Voorbeelden van een berekening van de kosten

Bij de veelgestelde vraag ‘Wat kost kinderopvang’ staan voorbeelden.

 

Hoeveel eigen bijdrage

Hoe hoger uw inkomen, hoe meer eigen bijdrage u betaalt:

 • Het laagste bedrag aan eigen bijdrage is € 0,34 cent per uur
 • Het hoogste bedrag is € 5,67 per uur.
 • Heeft u een bijstandsuitkering of minimum inkomen?
  Dan hoeft u soms helemaal niets te betalen.
  U kunt dan de gemeente vragen de eigen bijdrage te betalen.
  Dit vraagt u door bijzondere bijstand aan te vragen.
  Ga voor meer informatie naar de pagina Bijzondere bijstand.

U stuurt uw aanvraag op.

U krijgt dan een brief waarin staat dat de gemeente de aanvraag heeft.
In die brief staat ook of de aanvraag compleet is.
Of er staat in de brief dat er extra informatie nodig is.

Als de aanvraag compleet is, krijgt u de datum waarop de gemeente uiterlijk beslist of u SMI krijgt of niet.

De beslissing op uw aanvraag duurt uiterlijk 8 weken.

Kinderopvang Plus is voor kinderen die extra begeleiding, aandacht en zorg nodig hebben.
Als uw kind naar Plus-opvang gaat en u wilt SMI aanvragen, dan kunt u dat bespreken met de medewerkers van de Plus-opvanglocatie.
De medewerkers vullen samen met u een speciaal aanvraagformulier in.
U kunt dus niet het aanvraagformulier op deze website gebruiken.

 

Organisaties met Plus-opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar:

 • Stichting Kindercentrum Prinses Amalia
 • KindeRdam
 • Dikkertje Dap

Deze locaties ziet u ook op de kaart.
Ga op de kaart naar linksboven en klik op de zin: "Zoek een adres of locatie".
Tik daar een van de 3 namen in en u ziet op de kaart waar de opvang is.

 

Organisaties met Plus-opvang bso voor kinderen van 4 jaar en ouder:

 • Aventurijn
 • Stichting Kindercentrum Prinses Amalia
 • KindeRdam
 • Bij de Hand – Het Ritme
 • Prokino – Charlois

Aanvragen SMI

Om uw aanvraag SMI te doen, stuurt u in ieder geval 3 dingen:

 1. het aanvraagformulier Aanvraag SMI (pdf), volledig ingevuld en op alle aangegeven plekken ondertekend
 2. een duidelijke reden waarom u de aanvraag doet.
  Bijvoorbeeld met een brief van een hulpverlener of begeleider
 3. een plan waarin staat welke hulp u krijgt

Let op
Als u scholing of een opleidingstraject volgt, stuurt u ook een kopie van het bewijs van scholing of het opleidingstraject (van één ouder of beide ouders).

Opsturen

U kunt uw aanvraag op 2 manieren opsturen: per mail of per post.

Per e-mail

Stuur alle papieren volledig ingevuld naar smimo@rotterdam.nl.

Per post

Stuur alles volledig ingevuld naar:

Gemeente Rotterdam
Team Sociaal Medische Advisering
Antwoordnummer 1722
3000 VB Rotterdam 

English Application

If you wish to make an application in English, please download the form Application for Childcare on Social Medical Grounds (PDF).
E-mail the form completely filled in and accompanied with necessary papers to smimo@rotterdam.nl.

Vragen?

Bel 010- 433 92 08, of mail naar smimo@rotterdam.nl.

SMI is een tijdelijke oplossing. Bedoeld om u tijd en rust te geven om te werken aan herstel en het oplossen van problemen. Daarom start SMI op het moment dat ook de hulp is gestart die u nodig heeft. Om te voorkomen dat een SMI-periode al bijna voorbij is voordat er hulp voor u is gestart. Of dat de hulp niet gelijk loopt met de opvang van uw kind.

Het wijkteam van de gemeente of het Consultatiebureau (CJG) kunnen u helpen bij het maken van een hulpplan.

Dat kan. Per kind vult u een aanvraagformulier in.

SMI is bedoeld om kinderen een fijne plek te geven als ouders tijd en rust nodig hebben om te werken aan herstel en het oplossen van problemen.

Als uw kind lichamelijke, psychische of sociale problemen heeft, is andere hulp of opvang nodig. U kunt hiervoor terecht bij het wijkteam van de gemeente. Medewerkers van het wijkteam weten welke hulp beschikbaar is en kunnen die voor uw kind regelen.

U kunt ook advies en hulp vragen bij het Consultatiebureau (CJG).

Er is één keer verlenging mogelijk, maar alleen als er nieuwe omstandigheden zijn, die maken dat een langere SMI-periode zinvol is voor u. De verlenging sluit aan op de lopende SMI. U krijgt verlenging van maximaal de helft van de oorspronkelijke periode. Is uw lopende SMI bijvoorbeeld voor 9 maanden, dan krijgt u maximaal verlenging van 4,5 maanden.

Voor het aanvragen van een verlenging gebruikt u hetzelfde formulier als voor de aanvraag. En op een apart blad schrijft u waarom u verlenging nodig heeft.

Op de locaties van Peuteropvang waar u SMI kunt afnemen, kunt u ook Extra spelen en leren voor uw peuter krijgen. Medewerkers van de Peutergroep kunnen voor u berekenen wat u moet betalen en houden daarbij rekening met de uren SMI en uren Extra spelen en leren.

Dat kan alleen als u geen recht heeft op Kinderopvangtoeslag via de landelijke Belastingdienst.

U heeft geen arbeidscontract

U kunt SMI aanvragen.

U heeft een arbeidscontract

U kunt geen SMI aanvragen, omdat u recht heeft op Kinderopvangtoeslag van de landelijke Belastingdienst.

Uw arbeidscontract is net beëindigd en u kreeg Kinderopvangtoeslag

Dan heeft u recht op de landelijke regeling ‘3 maanden’. Volgens die regeling van de landelijke Belastingdienst heeft u nog 3 maanden na beëindiging van uw contract recht op Kinderopvangtoeslag. Dit regelt u dus met de Belastingdienst.

U heeft een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

Gezinnen waarvan één ouder werkt en de andere ouder heeft een permanente indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), hebben recht op Kinderopvangtoeslag van de landelijke Belastingdienst.
Voor advies kunt u terecht bij het CIZ of de Belastingdienst.

De gezaghebbende ouders moeten het eens zijn met de aanvraag.
Ook als een hulpverlener de aanvraag doet, is een handtekening nodig van de gezaghebbende ouders of de persoon of organisatie die het gezag of de voogdij heeft.

Nee. Als u Kinderopvangtoeslag krijgt, is SMI niet mogelijk.

Uw kind is jonger dan 2 jaar

Als er geen wachtlijst is voor de locatie kan dat vaak wel.
U kunt dat navragen bij medewerkers van de locatie.
Als u geen SMI meer krijgt, moet u de kosten voor de opvang zelf betalen.

Uw kind is tussen 2 en 4 jaar

Alle kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen in Rotterdam naar de Peutergroep, omdat het een goede voorbereiding is op de basisschool. Uw peuter kan na de SMI dus op de Peutergroep blijven.

Net als bij SMI, betaalt de gemeente een deel van de opvangkosten voor ouders die geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag. U betaalt dan alleen een ouderbijdrage. Medewerkers van de Peutergroep kunnen dit vrijblijvend, dus zonder verplichtingen, voor u uitrekenen.

U kunt ook nog recht hebben op extra gratis uren opvang. Dit kunt u vragen bij het consultatiebureau (CJG).

Als er geen wachtlijst is voor de locatie kan dat vaak wel. U kunt dat navragen bij medewerkers van de locatie. Als u geen SMI meer krijgt, moet u de kosten voor de opvang zelf betalen.

De meeste kinderopvanglocaties houden rekening met de gemeentelijke vergoeding van SMI en rekenen geen hogere uurprijs. Sommigen kinderopvangorganisaties vragen wel een uurprijs die hoger is dan het bedrag dat de gemeente vergoedt.
Medewerkers van de kinderopvanglocatie rekenen gratis en vrijblijvend de kosten voor u uit. Ook als u bijvoorbeeld voor meer uren per dag kinderopvang wil dan de gemeente vergoedt (bijvoorbeeld 11 uur in plaats van 10,5 uur).

Om u toch een idee te geven van de kosten, kunt u In onderstaande voorbeelden zien hoe wordt gerekend.

Voorbeeld opvang A

Sandra heeft 3 dagen SMI van 10 uur.
Zij betaalt 0,34 cent per uur als ouderbijdrage.

De opvang rekent € 9 per uur.
De gemeente vergoedt € 8,50 per uur.
Sandra betaalt zelf het verschil: € 0,50 per uur.
En de ouderbijdrage van € 0,34 cent per uur.

Sandra betaalt in totaal: € 0,84 per uur. Dat is per dag € 8,40.

Voorbeeld opvang B

Farid heeft 3 dagen SMI van 10 uur.
Hij betaalt 0,34 cent per uur als ouderbijdrage.

De opvang rekent € 8,50 per uur.
De gemeente vergoedt € 8,50 per uur.
Farid betaalt alleen de ouderbijdrage van € 0,34 cent per uur. Dat is per dag € 3,40.