Rioolaansluitvergunning
Gepubliceerd op: 31-01-2017
Geprint op: 18-04-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/rioolaansluitvergunning/
Spring naar het artikel

Als u als huiseigenaar of eigenaar van een bedrijfspand een aansluiting wilt maken op het gemeentelijke hoofdriool, dan heeft u een leidingvergunning nodig. Dit heet een rioolaansluitvergunning.

U kunt de aansluitvergunning op 2 manieren aanvragen bij de gemeente.

1. Aansluitvergunning online aanvragen

Via de knop Vergunning aanvragen kunt u online een aansluitvergunning aanvragen.

2. Aansluitvergunning per post aanvragen

U kunt een brief opsturen naar:
Gemeente Rotterdam
T.a.v. Stedelijk Beheer - Beheer Water en Riolen
Postbus 10902
3004 BC Rotterdam

U vraagt een leidingvergunning aan voor het maken van:

 • een rioolaansluiting van een persleiding of
 • een rioolaansluiting met een lengte groter dan 25 meter of
 • een rioolaansluiting met een diameter groter dan 160 millimeter

De kosten voor de aanvraag staan in de Legesverordening 2019.

Na de uitvoering van het werk moet u de straat, berm of plantsoen weer in goede staat terugbrengen. U mag dit in Rotterdam onder voorwaarden zelf doen. Dit geldt niet voor sleuven in asfaltverhardingen en natuursteen.

Ook moet u kosten betalen voor beheer, onderhoud en degeneratie van de gemaakte sleuf. De tarieven staan in de Schaderegeling ingravingen.

Aansluitvergunning online aanvragen

 • een digitaal exemplaar van de werktekening in PDF formaat met het geplande tracé met maatvoering en details (hemelwaterafvoer of droogweerafvoer)
 • contactgegevens van de rechthebbende van de rioolaansluiting
 • een capaciteitsberekening van het af te voeren water bij meer dan 10 woningen of bij een bedrijfspand

Aansluitvergunning per post aanvragen

 • een aanvraag per brief
 • 3 setjes van tekeningen van het aan te leggen, te verwijderen, te wijzigen tracé met maatvoering en details (hemelwaterafvoer of droogweerafvoer)
 • contactgegevens van de rechthebbende van de rioolaansluiting
 • een capaciteitsberekening van het af te voeren water bij meer dan 10 woningen of bij een bedrijfspand
 • u krijgt meestal binnen 8 weken antwoord.
 • bij meer ingewikkelde aansluitingen neemt de gemeente contact met u op en zal de doorlooptijd langer zijn dan 8 weken.
 • u wordt via e-mail op de hoogte gehouden over de behandeling van uw aanvraag.

Wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan krijgt u de vergunning onder voorwaarden. Daarna laat u het werk door een eigen aannemer uitvoeren. Zorg ervoor dat u het straatwerk in de oorspronkelijke staat achterlaat.

 • de aansluitvergunning wordt gegeven op basis van de Bouwverordening Rotterdam 1993, de Leidingenverordening (pdf) en de Wet Milieubeheer
 • voor lozing op het riool, vraag ook een lozingsvergunning aan bij de DCMR
 • wordt voor lozing op het riool grondwater onttrokken, dan vraagt u een watervergunning aan bij het bevoegde waterschap
 • voor het lozen van water op het oppervlaktewater heeft u toestemming nodig van het bevoegde waterschap of, in het geval van Rijkswateren, Rijkswaterstaat
 • wilt u een bestaande huisaansluiting repareren, doe dan online een melding ingraving in het Leidingen & Ingravingen Systeem (LIS)
 • aansluitingen op een openbare persleiding in het Havengebied moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vraagt u op bij:
  Gemeente Rotterdam
  T.a.v. Beheer Water en Riolen
  Postbus 10902
  3004 BC Rotterdam
 • voor een bodemenergiesysteem met aansluiting op de riolering (zoals een open Warmte Koude Opslag systeem) is een vergunning van de provincie nodig

Overige regels

 • schade aan gemeentelijke eigendommen door ongeoorloofd gebruik wordt verhaald op de aanvrager
 • overige technische voorschriften vindt u hieronder:

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

 • Gooi afval in de prullenbak in plaats van op straat. Afval dat in water en straatputten komt, zorgt voor verstopping.
 • Leg uw tuin niet vol met stenen. Stenen houden water tegen om via het gras de grond in te zakken.
 • Vang water van het dak op in een regenton. Dit water kunt u gebruiken voor het sproeien van de tuin.
 • Gebruik minder drinkwater in huis. Dit zorgt voor minder huishoudelijk afvalwater, zodat het riool minder snel volloopt als op hetzelfde moment regenwater in het riool terecht komt. Ook bespaart u geld wanneer u uw waterverbruik vermindert. Denk bij minder waterverbruik aan:
  - een spaarknop gebruiken bij het doortrekken van de wc
  - douche en kraan minder hard aanzetten
  - kortere en zuinigere wasprogramma's op uw wasmachine gebruiken

Huisaansluiting

De verstopping kan zitten in de huisaansluiting. Dit is het stuk riool binnen uw woning en vanaf uw woning naar het openbare hoofdriool. Als de verstopping in de huisaansluiting zit, dan moet u, of uw verhuurder als het een huurwoning is, er zelf voor zorgen dat de verstopping wordt opgelost en de bijbehorende kosten betalen. U kunt de loodgieter bellen om de verstopping op te lossen.

Hoofdriool

Is het openbare hoofdriool verstopt, dan moet de gemeente de verstopping oplossen. De kosten zijn dan voor rekening van de gemeente. Door het hoofdriool leeg te zuigen wordt in de meeste gevallen het probleem vrij snel verholpen en stopt de wateroverlast. Als het water niet weggaat, dan wordt bekeken of een storing aan een gemaal de oorzaak van de wateroverlast kan zijn. Het oplossen van deze storing kan langer duren.

De riolering ligt onder straten en wegen. Om te voorkomen dat onderhoud aan riolering en wegen voor overlast zorgt, worden rioolvervangings- en wegwerkzaamheden zoveel mogelijk op hetzelfde moment uitgevoerd.

 

Riolering is een stelsel van buizen, gemalen en straatkolken, dat ervoor zorgt dat afvalwater van huishoudens en bedrijven en regen wordt opgevangen en afgevoerd. Via de riolering gaat het vuile water naar de afvalwaterzuivering (AWZI) waar het water wordt gezuiverd en daarna afgevoerd naar de Nieuwe Maas.

Elk pand in Rotterdam moet een aansluiting op de openbare gemeentelijke riolering hebben. Dit staat in het Bouwbesluit en de Bouwverordening Rotterdam 1993. De gemeente zorgt voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel tot aan de huisaansluiting. Deze plicht komt uit de Wet Milieubeheer. Ook zorgt de gemeente voor de inzameling en het transport van het afvalwater van binnen haar grondgebied gelegen percelen.

De eigenaar van een pand is verantwoordelijk voor de huisaansluiting. Dit is het stuk riolering tussen het pand en het gemeentelijk hoofdriool, dus ook het stuk onder de stoep of weg.