Ontheffing geluid
Gepubliceerd op: 31-01-2017
Geprint op: 07-10-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/ontheffing-geluid/
Ga naar de hoofdinhoud

Voor werkzaamheden die geluidshinder geven voor omwonenden of de omgeving heeft u een ontheffing geluid nodig.

De ontheffing is bedoeld om overlast te voorkomen.

1. Ontheffing voor bouwen en slopen buiten normale werkuren (Bouwbesluit)

Hiermee worden bouw en sloopwerkzaamheden bedoeld die buiten de normale werktijden worden uitgevoerd tussen 19.00 en 07.00 uur en op zondagen en feestdagen.

2. Ontheffing voor werkzaamheden anders dan bouwen en slopen (Algemene Plaatselijke Verordening)

Hiermee worden werkzaamheden bedoeld zoals asfaltwerkzaamheden, slijpwerkzaamheden en onderhoud aan bruggen, spoorrails, enzovoort.

Bedrijven

Bedrijven regelen de ontheffing via de knop ‘Ontheffing geluid aanvragen’. Hiervoor is eHerkenning nodig. 

Let op: Sinds 1 juli 2021 kunt u eHerkenning niveau 1 niet meer gebruiken voor uw aanvraag. Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam

Particulieren

Particulieren regelen de ontheffing via het online aanvraagformulier. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Gebruik van de openbare weg

Neemt u bij de uitvoering van uw werkzaamheden ook parkeervakken in? Of gebruikt u delen van de openbare weg voor laden en lossen of voor het plaatsen van machines of materieel? Dan moet u hiervoor minimaal 8 weken voor de start van uw werkzaamheden een Vergunning gebruik van de weg aanvragen.

Afzetten van de weg

Voor het (gedeeltelijk) afzetten van de weg tijdens de werkzaamheden vraagt u minimaal 8 weken voor de start van uw werkzaamheden een Tijdelijke Verkeersmaatregel (TVM) aan.

De ontheffing is gratis.

Bij uw aanvraag ontheffing geluid moet u (onder andere) de volgende documenten aanleveren:

 • plattegrond van het betreffende gebied waarop is aangegeven:
  - de exacte locatie en adres van de werkzaamheden
  - locatie en adressen van dichtstbijzijnde gebouwen die in gebruik zijn
 • een geluidsanalyserapport
 • specificatie van de te gebruiken apparatuur

De complete lijst van documenten vindt u als u de ontheffing aanvraagt via de knop 'ontheffing aanvragen'.

 • het proces tot het nemen van een besluit duurt 8 weken en kan in bijzondere situaties 1 keer worden verlengd
 • het duurt langer als uw gegevens niet compleet of onjuist worden aangeleverd en u de informatie moet aanvullen
 • als u andere werkzaamheden dan bouwen en slopen in de openbare ruimte uitvoert die (geluids)hinder veroorzaken, bijvoorbeeld werken aan de weg of het spoor. Hiervoor geldt de ontheffing op basis van de APV.
 • als u gaat bouwen of slopen buiten normale werkuren. Hiervoor geldt de ontheffing van het Bouwbesluit. 
 • u krijgt de ontheffing alleen als de werkzaamheden echt noodzakelijk zijn en u ze niet kunt uitvoeren op een manier die minder overlast geeft
 • een week voor de start van de werkzaamheden informeert u omwonenden met een brief.
  U schrijft in de brief:
  - dat de ontheffing door de gemeente is afgegeven
  - uw telefoonnummer

Voor vragen over de ontheffing geluidshinder stuurt u een e-mail.