Ontheffing geluid
Gepubliceerd op: 31-01-2017
Geprint op: 24-05-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/ontheffing-geluid/
Spring naar het artikel

Voor werkzaamheden die geluidshinder geven voor omwonenden of de omgeving heeft u een ontheffing geluid nodig. De ontheffing is bedoeld om overlast te voorkomen.

U kunt de ontheffing voor twee soorten werkzaamheden aanvragen.
Let op: de manier van aanvragen is verschillend. Vraag uw ontheffing minimaal 8 weken voor aanvang van de werkzaamheden aan.

1. Werkzaamheden anders dan bouwen en slopen (APV)

Denk hierbij aan asfalteren, onderhoud aan bruggen en slijpen van het spoor. Het aanvraagformulier voor deze ontheffing vindt u onder de knop 'ontheffing geluid aanvragen'. Het ingevulde formulier kunt u mailen of opsturen per post. De contactgegevens staan onderaan het aanvraagformulier.

2. Voor bouwen en slopen buiten normale werkuren (Bouwbesluit)

Hiermee worden tijden tussen 19.00 en 7.00 uur bedoeld en werkzaamheden op zon- en feestdagen.

Voor de aanvraag van de ontheffing voor deze werkzaamheden neemt u contact op met de bouwinspecteurs van Bouw- en Woningtoezicht.

Gebruik van de openbare weg

Neemt u bij de uitvoering van uw werkzaamheden ook parkeervakken in? Of gebruikt u delen van de openbare weg voor laden en lossen of voor het plaatsen van machines/materieel? Dan moet u hiervoor minimaal 8 weken voor aanvang van uw werkzaamheden een Vergunning gebruik van de weg aanvragen.

Afzetten van de weg

Voor het (gedeeltelijk) afzetten van de weg tijdens de werkzaamheden vraagt u minimaal 8 weken voor aanvang van uw werkzaamheden een Tijdelijke Verkeersmaatregel (TVM) aan.

Bij uw aanvraag ontheffing geluid moet u onder andere de volgende stukken aanleveren:

 • plattegrond van het betreffende gebied waarop is aangegeven:
  - de exacte locatie en adres van de werkzaamheden
  - de locatie en adressen van de dichtstbijzijnde gebouwen die in gebruik zijn
 • een geluidsanalyserapport
 • specificatie van de te gebruiken apparatuur

De volledige lijst met stukken vindt u op het aanvraagformulier (onder de knop 'ontheffing aanvragen').

 • de procedure tot het nemen van een besluit duurt 8 weken en kan in bijzondere omstandigheden eenmalig worden verlengd
 • het kan langer duren als uw gegevens onvolledig of onjuist worden aangeleverd en u de informatie moet aanvullen
 • als u andere werkzaamheden dan bouwen en slopen in de openbare ruimte uitvoert die (geluid)hinder veroorzaken, bijvoorbeeld werken aan de weg of het spoor. Hiervoor geldt de ontheffing op basis van de APV.
 • als u gaat bouwen of slopen buiten reguliere werkuren. Hiervoor geldt de ontheffing van het Bouwbesluit. 
 • u krijgt de ontheffing alleen als de werkzaamheden strikt noodzakelijk zijn en u ze niet kunt uitvoeren op een manier die minder overlast geeft
 • een week voor de start van de werkzaamheden informeert u omwonenden met een brief.
  U schrijft in de brief:
  - dat de ontheffing door de gemeente is afgegeven
  - uw telefoonnummer

Voor vragen over:

 • de ontheffing op basis van de APV of wilt u vooraf overleggen, stuurt u een mail naar: bwt-overigevergunningen@rotterdam.nl
 • geluidshinder bij bouw- en sloopwerkzaamheden en/of de ontheffing geluid op basis van het Bouwbesluit, neemt u contact op met de bouwinspecteurs van Bouw- en Woningtoezicht