Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Geluid

Rotterdam is een bruisende en inspirerende wereldstad met alle voorzieningen om de hoek. In de stad wonen, werken en ontspannen veel mensen dicht op elkaar. Op een steenworp afstand ligt een groot haven- en industriecomplex.

Geluid maakt daarom een groot deel uit van Rotterdam. Hierbij proberen we een goede balans te vinden tussen rust en lawaai. Die balans draagt bij aan een fijne leefomgeving en een goede woonkwaliteit en gezondheid.

Op sommige plekken in Rotterdam is de gemeente gestart met het plaatsen van speciale straatstenen om geluidsoverlast te verminderen, zogenoemde 'stille klinkers'. Meer over deze proef leest u op de pagina Stille klinker. Daarnaast zijn we ook bezig met het verminderen van geluidhinder in woningen, door gebruik te maken van de saneringsregeling van het Rijk. Lees meer over deze aanpak op de pagina Geluidsanering.

Geluidbelastingkaart Rotterdam

Gemeente Rotterdam stelt om de vijf jaar een nieuwe geluidbelastingkaart op. Deze kaart laat de geluidbelasting op de gevel zien van geluidgevoelige gebouwen zoals woningen, scholen en ziekenhuizen. Het gaat om geluid van wegverkeer, railverkeer, industrie en luchtvaart. Op de kaart is zowel de jaargemiddelde geluidsbelasting (uitgedrukt in Lden) als de geluidsbelasting in de nacht (uitgedrukt in Lnight) te zien. De meest recente geluidbelastingkaarten vindt u op het GIS portaal van DCMR. Link opent een externe pagina.

Geluidbeleid voor woningbouw

In Rotterdam komt het regelmatig voor dat woningen gebouwd worden op geluidbelaste locaties. Om geluidhinder zoveel mogelijk te beperken heeft gemeente Rotterdam geluidbeleid opgesteld, waarin voorwaarden en maatregelen zijn opgenomen voor de bouw van nieuwe woningen. Het geluidbeleid kunt u op Rotterdam.raadsinformatie.nl. Link opent een externe pagina vinden. 

Actieplan geluid

De gemeente Rotterdam stelt om de vijf jaar ook een nieuw Actieplan Geluid op, waarin maatregelen zijn opgenomen om de geluidhinder in de stad te reduceren en daarmee de gezondheid van bewoners te verbeteren. Het gaat daarbij niet alleen om het reduceren van decibellen, maar ook om het verbeteren van de geluidbeleving. Het huidige Actieplan Geluid loopt van 2019 tot en met 2023. Het nieuwe Actieplan Geluid wordt in 2024 opgesteld.

Actieplan Geluid 2019-2023

Koersnota Geluid

In het Actieplan Geluid staan de maatregelen die we op de korte termijn inzetten om de geluidproblematiek aan te pakken. Met de Koersnota Geluid stellen we doelen voor de langere termijn. De thema’s waar we op inzetten zijn: wonen, stedelijke bronmaatregelen, mobiliteit, geluidsbeleving, haven en industrie, evenementen, horeca en luchtvaart. Het streven is dat elke Rotterdammer de mogelijkheid heeft om te ontsnappen aan de geluidsdrukte in de stad.

Meer informatie

Ervaart u geluidsoverlast van vliegtuigen, horeca, evenementen of bedrijven? Dit kunt u melden bij de DCMR. Link opent een externe pagina. Heeft u last van andere geluiden? U kunt online overlast doorgeven of bellen naar het gemeentelijk servicenummer 14 010.