Omgevingsvergunning reclame uiting
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/omgevingsvergunning-reclameuiting/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente Rotterdam kent geen aparte reclamevergunning. Dit betekent niet dat reclame in Rotterdam vergunningsvrij is.

Maak eerst de zelftoets via de knop 'zelftoets maken' op deze pagina.

Hiermee krijgt u meer informatie over de Rotterdamse bouwregels en vergunningsvrij bouwen.

Blijkt uit de zelftoets dat u een vergunning nodig heeft?

Vraag dan de vergunning online aan met de gegevens uit de zelftoets via het omgevingsloket.
U logt als particulier in met uw DigiD en als ondernemer met eHerkenning. Voor het inloggen met eHerkenning is het vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel nodig.

Let op: Sinds 1 juli 2021 kunt u eHerkenning niveau 1 niet meer gebruiken voor uw aanvraag. Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam

 • soms heeft u voor uw reclame een bouwvergunning nodig
 • voor het aanbrengen van reclame met verlichting of ledscherm heeft u een omgevingsvergunning nodig voor de activiteiten “bouwen” en “handelsreclame”
 • als u reclame op de openbare weg plaatst, heeft u behalve de omgevingsvergunning ook een vergunning Algemene Plaatselijke Verordening (APV) nodig. De gemeente kijkt dan of uw reclame uiting een gevaar is voor de verkeersveiligheid of overlast veroorzaakt. Reclames mogen nooit aanstoot geven of in strijd zijn met de goede zeden.

Als uw reclame uiting niet aan de regels uit de Welstandsnota Rotterdam voldoet, dan verwijdert de gemeente de reclame.

 • u betaalt niet voor reclame op zich, alleen als een bouwvergunning nodig is
 • voor reclame zélf moet u wel belasting betalen
 • het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de activiteit handelsreclame is gratis, maar voor de activiteit bouwen niet

De berekening van de kosten voor het behandelen van een vergunning aanvraag vindt u op de pagina wat betaalt u voor een omgevingsvergunning.

Om een aanvraag voor een handelsreclamevergunning zo snel mogelijk te behandelen, vult u het aanvraagformulier van het omgevingsloket compleet in. Behalve het aanvraagformulier dient u ook de volgende tekeningen in:

 • situatietekening met daarop op welk pand de reclame wordt aangebracht
 • geveltekeningen van de huidige en nieuwe situatie met daarop de reclame
 • doorsnedetekeningen waaruit de dikte van de reclame duidelijk wordt
 • principedetails van de reclame
 • kleurenfoto’s van de omgeving
 • constructieve tekeningen en berekeningen hoe de reclame gemonteerd wordt
 • checklist aanvraag omgevingsvergunning reclame met verlichting
 • standaard procedure duurt 8 weken
 • uitgebreide procedure duurt 6 maanden

Beide procedures kunnen met 6 weken verlengd worden.

Voor ondernemers die een ledscherm of reclame met of zonder verlichting willen aanbrengen die zichtbaar is vanaf de openbare weg.

Wanneer mag u starten met uw werkzaamheden?

 • belanghebbenden (bijvoorbeeld uw buren) kunnen tot maximaal 6 weken na bekendmaking van de beslissing bezwaar indienen
 • wordt geen bezwaar ingediend, dan is uw vergunning na de termijn van 6 weken meestal definitief. U kunt dan zonder risico beginnen met uw werkzaamheden.
 • na ontvangst van uw vergunning mag u meestal direct beginnen met uw werkzaamheden bouwen

Dit geldt niet bij monumenten of bouwwerken in een beschermd stadsgezicht of dorpsgezicht. De gemeente raadt u dringend aan te wachten met deze werkzaamheden tot uw vergunning definitief is. Begint u eerder, dan loopt u het risico dat uw werkzaamheden op uw kosten ongedaan moeten worden gemaakt.

Controle tijdens de bouw

Gemeente Rotterdam controleert tijdens de bouw of u zich houdt aan het plan waar u de vergunning voor heeft gekregen. Ook na de bouw kan een inspecteur van de gemeente bij u langskomen.

Wetten en regels

In het hoofdstuk Reclame van de Welstandsnota Rotterdam leest u wanneer een reclame uiting vergunningsplichtig of vergunningsvrij is.

U ziet hier ook welke vergunning u nodig hebt: een bouwvergunning of een vergunning Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Meer informatie vindt u op de pagina bouwen en op de pagina Welstand.

Voor meer informatie over uw vergunningaanvraag belt u met Bouw en Woningtoezicht via het algemene informatienummer 14 010.

Kijk ook onderaan deze pagina bij de meest gestelde vragen.
Heeft u daarna vragen, neem dan contact op.

Zie voor de welstandseisen:

Lees ook het stappenplan uit de "zelftoets" op de pagina bouwen. U ziet dan of een vergunning nodig is en hoe u deze aanvraagt. Met de "zelftoets" vergroot u de kans op een succesvolle vergunningsaanvraag.

U neemt contact op met een bouwinspecteur van Bouw en Woningtoezicht via het algemene telefoonnummer 14 010 of stuur een e-mail.

Lees het stappenplan uit de "zelftoets" op de pagina bouwen. U ziet dan of een vergunning nodig is en hoe u deze aanvraagt. Met de "zelftoets" vergroot u de kans op een succesvolle vergunningsaanvraag.

U neemt contact op met een bouwinspecteur van Bouw en Woningtoezicht via het algemene telefoonnummer 14 010 of stuur een e-mail.

Zie voor de welstandseisen het hoofdstuk 'reclame' van de Welstandsnota Rotterdam.