Omgevingsvergunning kappen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 05-10-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/omgevingsvergunning-kappen/
Ga naar de hoofdinhoud

De omgevingsvergunning voor kapwerkzaamheden werd vroeger kapvergunning genoemd.

Dit is een toestemming van de gemeente voor het kappen, verplanten en sterk snoeien van bomen of struiken.

Vergunningcheck

Maakt u eerst de ‘vergunningcheck’ via de knop 'vergunningcheck doen' op deze pagina. Dan ziet u meteen of u een vergunning nodig heeft.

Blijkt uit de vergunningcheck dat u een vergunning nodig heeft?

Dien dan online uw aanvraag voor een vergunning bij het omgevingsloket in. U logt als particulier in met uw DigiD en als ondernemer met eHerkenning. Voor het inloggen met eHerkenning heeft u het vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel nodig.

Let op: Sinds 1 juli 2021 kunt u eHerkenning niveau 1 niet meer gebruiken voor uw aanvraag. Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam

Belangrijke informatie leest u in het infoblad 'mededelingen'.

In 2022 betaalt u € 395,80 voor het behandelen van uw aanvraag kapvergunning.

Voor het kappen van bomen of bosplantsoen (houtopstanden), zijn de volgende gegevens nodig:

 • officiële toestemming van de eigenaar van de boom (alleen als u zelf geen eigenaar bent)
 • een bestaande of nieuwe situatietekening van de boom met een plaatsaanduiding
 • een duidelijke reden van de mogelijkheid of onmogelijkheid van herplant. Soms bent u verplicht 1 of meer bomen terug te planten. U kiest zelf het type boom binnen de voor u vastgestelde grootte. Soms bepaalt de gemeente welk type boom u moet terug planten.
 • foto’s van de boom
 • als de boom gebreken vertoont, wordt om een onderzoeksrapport gevraagd
 • een quickscan of onderzoeksrapport opgesteld door een specialist over de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde flora en fauna
 • een normale procedure duurt 8 weken
 • er kan met 6 weken worden verlengd
 • alleen rechtspersonen, zoals bedrijven, stichtingen en verenigingen moeten een vergunning aanvragen
 • Inwoners van Rotterdam die een eigen boom op hun eigen grond willen kappen hebben soms een kapvergunning nodig. Deze vergunning is verplicht als het gaat om bomen met een stamomtrek van minimaal 361 cm. De stamomtrek wordt gemeten op 130 cm hoogte vanaf het maaiveld. Voor bomen die dunner zijn is geen kapvergunning nodig.
  Let op: dit geldt niet voor het bestemmingsplan ‘’Beschermd Stadsgezicht Kralingen’’.
  Voor dit gebied geldt dat inwoners van Rotterdam die een boom op hun eigen grond willen kappen, wél een omgevingsvergunning voor kapwerkzaamheden nodig hebben.
  Het gebied Beschermd Stadsgezicht Kralingen ligt tussen de Kralingse Plaslaan/Kralingseweg, Burgemeester Oudlaan, Oostzeedijk/Honingerdijk, Voorschoterlaan, Oudedijk en Mecklenburglaan.

U bent huurder

Als u de woning huurt van een woningbouwcorporatie, bedrijf of stichting dan mag u niet vrij kappen. De eigenaar moet een omgevingsvergunning aanvragen óf u mag met officiële toestemming van de eigenaar de omgevingsvergunning aanvragen .

De regels over het verbod op kappen van bomen of bosplantsoen (houtopstanden) vindt u in de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam (APV).

 • u heeft een vergunning nodig voor het kappen of verplanten van 1 of meer bomen wanneer de stamomtrek 50 centimeter of meer is
 • u meet de stamomtrek in centimeters op 1,30 meter vanaf de grond
 • bij meerstammigheid meet u de omtrek van de dikste stam
   

Wet Natuurbescherming

Vanaf 1 januari 2017 geldt de wet Natuurbescherming (WNb). Als u een kapvergunning aanvraagt, moet u eerst kijken of een ontheffing volgens de WNB nodig is. Hiervoor moet u per houtopstand een natuurtoets toevoegen.

Een natuurtoets is een onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten en plantsoorten in de omgeving of in de buurt van de plek waar de houtopstand gekapt wordt.

Meer informatie vindt u op de website van Omgevingsdienst Haaglanden.

Bezwaar

Belanghebbenden (bijvoorbeeld buren) kunnen bezwaar indienen tegen de omgevingsvergunning. Een bezwaarschrift moet ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders binnen 6 weken nadat het besluit is bekendgemaakt.

Wordt geen bezwaar ingediend, dan is uw vergunning na de termijn van 6 weken meestal definitief. U kunt dan zonder risico beginnen met uw werkzaamheden.

Kijk voor meer informatie ook op het infoblad procedure aanvraag omgevingsvergunning.

Voor meer informatie over uw vergunningaanvraag belt u met het gemeentelijk informatienummer 14 010.