Omgevingsvergunning kappen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 15-10-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/omgevingsvergunning-kappen/
Spring naar het artikel

De omgevingsvergunning voor kapwerkzaamheden is de vroegere kapvergunning.

Dit is een gemeentelijke toestemming voor het kappen, verplanten en sterk snoeien van bomen en/of struiken.

Vergunningcheck

Als u eerst de ‘vergunningcheck’ doet via de knop 'vergunningcheck doen' op deze pagina, ziet u meteen of u een vergunning nodig heeft.

Blijkt uit de vergunningcheck dat u een vergunning nodig heeft?

Dien dan u uw aanvraag voor een vergunning bij het omgevingsloket online in. U logt als particulier in met uw DigiD en als ondernemer met E-herkenning. Voor het inloggen met eHerkenning heeft u het KvK-vestigingsnummer nodig.

Belangrijke informatie leest u in het infoblad 'mededelingen'.

In 2019 betaalt u voor het in behandeling nemen van een aanvraag kapvergunning € 383,40.

Voor het kappen van bomen of bosplantsoen (houtopstanden), zijn de volgende gegevens nodig:

  • officiële toestemming van de eigenaar van de boom (alleen als u zelf geen eigenaar bent)
  • een bestaande en/of nieuwe situatietekening van de boom met een plaatsaanduiding
  • een duidelijke reden van de (on) mogelijkheid van herplant. Soms bent u verplicht één of meer bomen terug te planten. U kiest zelf het type boom binnen de voor u vastgestelde grootte. Soms bepaalt de gemeente welk type boom u moet terug planten.
  • foto’s van de boom
  • als de boom gebreken vertoont, wordt om een onderzoeksrapport gevraagd.

Een normale procedure duurt 8 weken. Er kan met 6 weken worden verlengd.

  • alleen rechtspersonen, zoals bedrijven, stichtingen en verenigingen, moeten een vergunning aanvragen.
  • inwoners van Rotterdam die een boom op hun eigen grond willen kappen, hebben geen omgevingsvergunning voor kapwerkzaamheden nodig.

U bent huurder

Als u de woning huurt van een woningbouwcorporatie, bedrijf of stichting, dan mag u niet vrij kappen. De eigenaar moet een omgevingsvergunning aanvragen óf u mag met officiële toestemming van de eigenaar de omgevingsvergunning aanvragen .

De regels over het verbod op kappen van bomen of bosplantsoen (houtopstanden) vindt u in artikel 4.10 en 4.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam (APV).

U heeft een vergunning nodig voor het kappen of verplanten van één of meer bomen wanneer de stamomtrek 50 cm of meer is. U meet de stamomtrek in centimeters op 1,30 meter vanaf de grond. Bij meerstammigheid meet u de omtrek van de dikste stam.

Wet Natuurbescherming

Vanaf 1 januari 2017 geldt de wet Natuurbescherming (WNB). Als u een kapvergunning aanvraagt, moet u eerst kijken of een ontheffing volgens de WNB nodig is. Hiervoor moet u per houtopstand een natuurtoets toevoegen.

Een natuurtoets is een onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde dier- en plantsoorten in de omgeving of in de buurt van de plek waar de houtopstand gekapt wordt.

Meer informatie vindt u op de website van Omgevingsdienst Haaglanden

Bezwaar

Belanghebbenden (bijvoorbeeld buren) kunnen bezwaar indienen tegen de omgevingsvergunning. Zij dienen een bezwaarschrift in bij het college van burgemeester en wethouders binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt.

Wordt geen bezwaar ingediend, dan is uw vergunning na de termijn van zes weken in principe definitief. U kunt dan zonder risico beginnen met uw werkzaamheden.

Kijk voor meer informatie ook op het infoblad procedure aanvraag omgevingsvergunning.

Voor meer informatie over uw vergunningaanvraag belt u met het gemeentelijk telefoonnummer 14 010.