Marktvergunning
Gepubliceerd op: 31-01-2017
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/marktvergunning/
Ga naar de hoofdinhoud

Om als ondernemer een plek te hebben op de Rotterdamse markt heeft u een vergunning nodig.

Met uitzondering van maandag vindt u op 14 plaatsen markten in en om Rotterdam. Elke markt heeft een vast aantal marktplaatsen voor marktvergunninghouders.

Online aanvragen

Via de knop Vergunning aanvragen regelt u online de aanvraag voor de marktvergunning. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Na het indienen van de aanvraag moet u de gevraagde gegevens inleveren. De kosten betaalt u (alleen met pin) aan de balie van de afdeling Markten.

Vaste plaatshouders en meelopers

Er zijn plaatsen voor vaste plaatshouders maar ook voor meelopers, die in aanmerking komen voor beschikbare dagplaatsen. Meelopers melden zich aan voor een plek op de wachtlijst. U wordt altijd ingeschreven als meeloper als u:

 • de aanvraag heeft ingediend
 • de gevraagde gegevens heeft ingeleverd
 • de kosten heeft betaald

Meer informatie over de Rotterdamse markten en de voorwaarden vindt u in de Verordening rechten markten 2022.

 • De marktvergunning kost € 66,00 in 2022. De marktvergunning is 5 jaar geldig.
 • Voor de inschrijving op de wachtlijst betaalt u € 17,10 in 2022. Deze inschrijfkosten moet u per inschrijving, per markt, per kalenderjaar betalen.
 • Per marktdag betaalt u ook marktgeld voor de inname van het marktterrein en de elektriciteitsvoorzieningen. Kijk voor een overzicht bij markttarieven.

Om u in te schrijven op een Rotterdamse warenmarkt heeft u de volgende gegevens (origineel) nodig:

 • geldig legitimatiebewijs
 • standaarduittreksel (niet ouder dan 1 maand) uit de Basisregistratie personen (BRP)
 • Een inschrijfnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • uittreksel van uw inschrijving van de Kamer van Koophandel (alleen voor nieuwe inschrijvingen, niet ouder dan 1 maand)
 • een bewijs waaruit blijkt dat u verzekerd bent tegen wettelijke aansprakelijkheid als gevolg van het uitoefenen van het marktbedrijf (WA verzekering als koopman of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering)

Voor ondernemers die een marktplaats willen op de markten binnen Rotterdam.

Vaste plaats

De vrijgekomen plaatsen worden 1 keer per jaar toegewezen aan ondernemers op de markt. De vaste plaatshouders krijgen voorrang bij het kiezen van een nieuwe plaats. De overige, beschikbare plaatsen worden toegewezen aan meelopers.

Wachtlijsten

De wachttijd voor een vaste plaats verschilt (per markt en per branche) van 1 tot 6 jaar. Zodra u een marktvergunning heeft, kunt u zich inschrijven aan de balie afdeling markten op de wachtlijst(en) van de markten van uw keuze. Hiervoor moet u bij inschrijving en daarna ieder jaar vóór 1 januari de kosten betalen.

Aangepaste openingstijden balie afdeling markten

De balie afdeling markten is alleen op afspraak geopend. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen via (010) 267 61 50 van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur of een email sturen naar marktenstz@rotterdam.nl. Aangepaste openingstijden worden mogelijk per januari 2022 opgeheven.

Meeloopronde

Na inschrijving op de wachtlijst kunt u zich ’s ochtends op de betrokken markt melden voor de meeloopronde. Tijdens deze ronde wijst de marktmeester de beschikbare dagplaatsen aan. De aanmelding waarmee u zich laat inschrijven op de wachtlijst als meeloper wordt direct verwerkt.

Heeft u vragen, neem dan contact op.