Marktvergunning
Gepubliceerd op: 31-01-2017
Geprint op: 03-06-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/marktvergunning/
Spring naar het artikel

Om als ondernemer een plek te hebben op de Rotterdamse markt heeft u een vergunning nodig.

Met uitzondering van maandag vindt u op 14 plaatsen markten in en om Rotterdam. Elke markt heeft een vast aantal marktplaatsen voor marktvergunninghouders.

Online aanvragen

Via de knop 'Vergunning aanvragen' regelt u online de aanvraag voor de marktvergunning. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Na het indienen van de aanvraag moet u de gevraagde gegevens inleveren. De kosten betaalt u (alleen met pin) aan de balie van de afdeling Markten.

Vaste plaatshouders en meelopers

Er zijn plaatsen voor vaste plaatshouders maar ook voor meelopers, die in aanmerking komen voor beschikbare dagplaatsen. Meelopers melden zich aan voor een plek op de wachtlijst. U wordt altijd ingeschreven als meeloper als u:

 • de aanvraag heeft ingediend
 • de gevraagde gegevens heeft ingeleverd
 • de kosten heeft betaald

Inschrijfstop

Voor de Rotterdamse markten op Centrum Binnenrotte op dinsdag, vrijdag en zaterdag geldt een inschrijfstop. Voor andere markten geldt een inschrijfbeperking. Meer informatie over deze markten en de voorwaarden vindt u op de pagina Marktkooplieden.

 • De marktvergunning kost € 63,80 in 2020. De marktvergunning is vijf jaar geldig.
 • Voor de inschrijving op de wachtlijst betaalt u € 16,50 in 2020. Deze inschrijfkosten moet u per inschrijving, per markt, per kalenderjaar betalen.
 • Per marktdag betaalt u daarnaast ook marktgeld voor de inname van het marktterrein en de elektriciteitsvoorzieningen. Kijk voor een overzicht bij markttarieven.

Om u in te schrijven op een Rotterdamse warenmarkt heeft u de volgende gegevens (origineel) nodig:

 • geldig legitimatiebewijs
 • standaarduittreksel (niet ouder dan één maand) uit de Basisregistratie personen (BRP)
 • Een inschrijfnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • uittreksel van uw inschrijving van de Kamer van Koophandel (alleen voor nieuwe inschrijvingen, niet ouder dan één maand)
 • een bewijs waaruit blijkt dat u verzekerd bent tegen wettelijke aansprakelijkheid als gevolg van het uitoefenen van het marktbedrijf (WA verzekering als koopman / bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering)

Voor ondernemers die een marktplaats willen op de markten binnen Rotterdam.

Vaste plaats

De vrijgekomen plaatsen worden een keer per jaar toegewezen aan ondernemers op de markt. De vaste plaatshouders krijgen voorrang bij het kiezen van een nieuwe plaats. De overige, beschikbare plaatsen worden toegewezen aan meelopers.

Wachtlijsten

De wachttijd voor een vaste plaats verschilt (per markt en per branche) van één tot zes jaar. Zodra u een marktvergunning heeft, kunt u zich inschrijven op de wachtlijst(en) van de markten van uw keuze. Hiervoor moet u bij inschrijving en daarna ieder jaar vóór 1 januari de kosten betalen.

Meeloopronde

Na inschrijving op de wachtlijst kunt u zich ’s ochtends op de betrokken markt melden voor de meeloopronde. Tijdens deze ronde wijst de marktmeester de beschikbare dagplaatsen aan. De aanmelding waarmee u zich laat inschrijven op de wachtlijst als meeloper wordt direct verwerkt.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

\