Mantelzorgparkeervergunning
Gepubliceerd op: 31-01-2017
Geprint op: 20-06-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/mantelzorgparkeervergunning/
Ga naar de hoofdinhoud

Met een mantelzorgparkeervergunning kan uw mantelzorger gratis bij u in de buurt parkeren.

Heeft u een indicatie Wet Langdurige Zorg of een beschikking Wet Maatschappelijke Ondersteuning? En woont u in een betaald parkeergebied in Rotterdam? Dan kunt u een mantelzorgparkeervergunning aanvragen.

U kunt de mantelzorgparkeervergunning op 3 manieren aanvragen.

1. Online aanvragen

U vraagt de parkeervergunning aan via de knop 'Vergunning aanvragen'. Log in met uw DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven). Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst DigiD of eHerkenning aan.

Let op: Per 1 juli 2021 verdwijnt eHerkenning niveau 1. Voor deze aanvraag heeft u dan eHerkenning niveau 2 of hoger nodig en een  machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’ voor de gemeente Rotterdam.

Wat moet u doen?

Het is belangrijk dat u eHerkenning niveau 2 koopt bij een erkend bedrijf. Zij helpen u ook met uw machtigingen.  Kijk op de website van eHerkenning voor de lijst van erkende leveranciers.  Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie en houd rekening met de levertijd.  Lees hier meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

Online inzien, wijzigen, opzeggen

Heeft u al (een aanvraag voor) een parkeervergunning, dan kunt u deze online inzien, wijzigen of opzeggen. Of gebruik de app Rotterdam Bezoekers Parkeren. Deze app vindt u in de Google play store (voor uw android telefoon) of in de app store (voor uw iPhone).

2. Per post aanvragen of opzeggen

U kunt het formulier 'aanvragen vergunning (pdf)' of het formulier 'opzeggen parkeervergunning (pdf)' downloaden, invullen en printen. Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u per post op naar:

Gemeente Rotterdam
Publiekszaken
Postbus 700133000
KR Rotterdam

3. Bellen

Momenteel kunt u niet langskomen. Bel 14 010 als u er niet uitkomt.

Mantelzorgparkeervergunning

Mantelzorg is blijvend zorgen voor een chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend persoon. Degene die mantelzorg krijgt, vraagt de vergunning aan en gebruikt deze voor het aanmelden van de mantelzorger. Hoe u dat doet staat op de pagina Aanmelden parkeren bezoek en mantelzorgers. De mantelzorger kan voor maximaal 500 uur per kalenderjaar parkeren. Dit gaat in eenheden van 10 minuten.

Parkeersector

De mantelzorgparkeervergunning is alleen geldig in de parkeersector waarin u woont, behalve in de winkelstraten. Parkeren in de winkelstraten kan alleen buiten de openingstijden van winkels.

Sectorvel

In het sectorvel staat uitgelegd waar uw mantelzorger precies kan parkeren. Dit sectorvel krijgt u bij toekenning van de mantelzorgparkeervergunning.

Looptijd Mantelzorgparkeervergunning

De mantelzorgparkeervergunning geldt tijdens de looptijd van uw indicatie van de Wet Langdurige Zorg of uw beschikking van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De einddatum hiervan is ook de einddatum van uw mantelzorgparkeervergunning. Als u na deze einddatum opnieuw een indicatie van de Wet Langdurige Zorg of een beschikking van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning krijgt, vraagt u de mantelzorgparkeervergunning opnieuw aan.

Indicatie Wet Langdurige Zorg

Iedereen die aanspraak wil maken op voorzieningen uit de Wet Langdurige Zorg (bijvoorbeeld als langdurig intensieve zorg nodig is), kan een aanvraag indienen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg. Zij stellen vast welke zorg nodig is, voor hoe lang en om welk soort zorg het gaat.

Beschikking Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Een beschikking Wet Maatschappelijke Ondersteuning moet u zelf aanvragen. Dit doet u bij een Vraagwijzer in uw buurt. Een deskundige beoordeelt uw situatie en kijkt welke ondersteuning het beste voor u is.

Bij een positieve beslissing krijgt u gelijk de inloggegevens. Bent u het niet eens met een toewijzing of afwijzing van de mantelzorgparkeervergunning, dan kunt u bezwaar maken.

U hoeft niet te betalen voor de aanvraag en het gebruik van uw mantelzorgparkeervergunning. De kosten van telefoon en internet betaalt u zelf.

  • u parkeert in 2021 per eenheid van 10 minuten
  • u krijgt 3.000 eenheden per kalenderjaar. Dit is gelijk aan 500 uur
  • uw saldo bestaat uit het aantal eenheden, niet het aantal minuten
  • als alle eenheden zijn verbruikt, is het niet mogelijk om bij te kopen
  • het gebruik van de mantelzorgvergunning is in 2021 gratis voor de gebruiker. Dit beleid wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Op elk formulier staat welke documenten u moet meesturen.

  • online aanvraag: 6 werkdagen 
  • aanvraag per post: 4 weken

U komt voor een mantelzorgparkeervergunning in aanmerking als u:

  • woont in een betaald parkeergebied
  • staat ingeschreven in de Basisregistratie personen op het adres waar zij wonen
  • een geldige Indicatie Wet Langdurige Zorg of een schriftelijk besluit Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft. Alle beschikkingen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn geldig, ook bijvoorbeeld voor huisvesting en vervoer

U mag naast uw mantelzorgparkeervergunning ook een bezoekersparkeervergunning aanvragen. Alleen als u inlogt, kan dit niet tegelijkertijd worden aangevraagd. U moet dan 2 aparte aanvragen indienen.

Handleiding

In de Handleiding Rotterdams Bezoekers Parkeren leest u hoe u een mantelzorger of ander bezoek aanmeldt via de app.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.