Mantelzorgparkeervergunning
Gepubliceerd op: 31-01-2017
Geprint op: 16-01-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/mantelzorgparkeervergunning/
Ga naar de hoofdinhoud

Met een mantelzorgparkeervergunning kan uw mantelzorger gratis bij u in de buurt parkeren.

Heeft u een indicatie Wet Langdurige Zorg (WLZ) of een beschikking Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)? En woont u in een betaald parkeergebied in Rotterdam? Dan kunt u een mantelzorgparkeervergunning aanvragen.

U kunt de mantelzorgparkeervergunning op 3 manieren aanvragen.

1. Online aanvragen

U vraagt de parkeervergunning aan via de knop 'Vergunning aanvragen'. Log in met uw DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven). Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst DigiD of eHerkenning aan.

Online inzien, wijzigen, opzeggen

Heeft u al (een aanvraag voor) een parkeervergunning, dan kunt u deze online inzien, wijzigen of opzeggen. Of gebruik de app Rotterdam Bezoekers Parkeren. Deze app vindt u in de Google play store (voor uw android telefoon) of in de app store (voor uw iPhone).

2. Per post aanvragen of opzeggen

U kunt het formulier 'aanvragen vergunning (pdf)' of het formulier 'opzeggen parkeervergunning (pdf)' downloaden, invullen en uitprinten. Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u per post op naar:

Gemeente Rotterdam
Publiekszaken
Postbus 700133000
KR Rotterdam

3. Bellen

Momenteel kunt u niet langskomen. Bel 14 010 als u er niet uitkomt.

Mantelzorgparkeervergunning

Mantelzorg is blijvend zorgen voor een chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend persoon. Degene die mantelzorg krijgt, vraagt de vergunning aan en gebruikt deze voor het aanmelden van de mantelzorger. De mantelzorger kan voor maximaal 500 uur per kalenderjaar parkeren. Dit gaat in eenheden van 10 minuten.

Parkeersector

De mantelzorgparkeervergunning kan alleen gebruikt worden in de parkeersector waarin u woont, behalve in de winkelstraten. Parkeren in de winkelstraten kan alleen buiten de openingstijden van winkels.

Sectorvel

In het sectorvel staat uitgelegd waar uw mantelzorger precies kan parkeren. Dit sectorvel krijgt u bij toekenning van de mantelzorgparkeervergunning.

Looptijd Mantelzorgparkeervergunning

De mantelzorgparkeervergunning geldt tijdens de looptijd van uw WLZ indicatie of Wmo-beschikking. De einddatum hiervan is dus ook de einddatum van uw mantelzorgparkeervergunning. Als u na deze einddatum opnieuw een WLZ-indicatie of Wmo-beschikking krijgt, vraagt u de mantelzorgparkeervergunning opnieuw aan.

WLZ-indicatie

Iedereen die aanspraak wil maken op voorzieningen uit de Wet Langdurige Zorg (bijvoorbeeld als langdurig intensieve zorg nodig is), kan een aanvraag indienen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ stelt vast welke zorg nodig is, voor hoe lang en om welk soort zorg het gaat.

Wmo-beschikking

Een Wmo-beschikking (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) moet u zelf aanvragen. Dit doet u bij een Vraagwijzer in uw buurt. Een deskundige beoordeelt uw situatie en kijkt welke ondersteuning het beste voor u is.

U hoeft niet te betalen voor de aanvraag en het gebruik van uw mantelzorgparkeervergunning. De kosten van SMS, telefoon en internet betaalt u zelf.

  • u parkeert in 2021 per eenheid van 10 minuten
  • u krijgt 3.000 eenheden per kalenderjaar. Dit is gelijk aan 500 uur
  • uw saldo bestaat uit het aantal eenheden, niet het aantal minuten
  • als alle eenheden zijn verbruikt, is het niet mogelijk om bij te kopen
  • het gebruik van de mantelzorgvergunning is in 2020 gratis voor de gebruiker. Dit beleid wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Op elk formulier staat welke documenten u moet meesturen.

  • online aanvraag: 6 werkdagen 
  • aanvraag per post: 4 weken

U komt voor een mantelzorgparkeervergunning in aanmerking als u:

  • woont in een betaald parkeergebied
  • staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) op het adres waar zij wonen
  • een geldige Indicatie Wet Langdurige Zorg (WLZ) of een schriftelijk besluit Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft. Alle Wmo-beschikkingen zijn geldig, ook bijvoorbeeld voor huisvesting en vervoer

Een mantelzorgparkeervergunning en bezoekersparkeervergunning mag u tegelijk aanvragen.

Bij een positieve beslissing krijgt u gelijk de inloggegevens. Bent u het niet eens met een toe- of afwijzing van de mantelzorgparkeervergunning, dan kunt u bezwaar maken.

Gebruiksvoorschriften

Voor het gebruik van de mantelzorgparkeervergunning leest u de gebruiksvoorschriften bezoekers- en mantelzorgvergunning.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.