Spring naar het artikel

Heeft u een WLZ-indicatie of Wmo-beschikking en woont u in een betaald parkeergebied in Rotterdam? Dan kunt u een mantelzorgparkeervergunning aanvragen. Hiermee kan uw mantelzorger gratis parkeren bij u in de buurt.

Online aanvragen
U kunt online de mantelzorgparkeervergunning aanvragen via de knop. 

Online inzien, wijzigen, opzeggen
Heeft u al een (aanvraag voor een) parkeervergunning, dan kunt u deze online inzien, wijzigen of opzeggen. Ook het verbruik van uw mantelzorgvergunning kunt u online inzien via de parkeerhistorie.

Post
Vul één van deze formulieren in. U kunt ze ook ophalen bij de Vraagwijzer. De verwerking van een schriftelijke aanvraag of opzegging duurt langer dan online.

Langskomen
Als u wilt langskomen, moet u een afspraak maken. U kunt ook iemand officieel toestemming geven (machtigen) om voor u aan de balie een mantelzorgparkeervergunning aan te vragen.

Algemene informatie
Mantelzorg is blijvend zorgen voor een chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend persoon. Degene die mantelzorg krijgt, vraagt de  mantelzorgparkeervergunning aan. De mantelzorgparkeervergunning kan alleen gebruikt worden in de parkeersector waarin u woont, behalve in de winkelstraten. Parkeren in de winkelstraten kan alleen buiten de openingstijden van winkels. In het sectorvel staat uitgelegd waar uw mantelzorger precies kan parkeren. Dit krijgt u bij toekenning van de mantelzorgparkeervergunning.

De vergunning kunt u gebruiken voor het aanmelden van uw mantelzorger. U kunt voor maximaal 500 uur per kalenderjaar parkeren. Dit gaat in eenheden van 10 minuten.

U hoeft niet te betalen voor de aanvraag en het gebruik van uw mantelzorgparkeervergunning. De kosten van SMS, telefoon en internet betaalt u zelf.

U parkeert per eenheid van 10 minuten. U krijgt 3.000 eenheden per kalenderjaar. Dit is gelijk aan 500 uur. Uw online te bekijken saldo bestaat uit het aantal eenheden, niet het aantal minuten.

Op elk formulier staat welke documenten u moet meesturen.

Aanvragen en wijzigingen worden online binnen tien werkdagen verwerkt. Per post duurt het vijftien werkdagen.

Bewoners komen voor een mantelzorgparkeervergunning in aanmerking als:

  • zij wonen in een betaald parkeergebied
  • zij staan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) op het adres waar zij wonen
  • zij een geldige WLZ-indicatie of Wmo-beschikking hebben. Alle Wmo-beschikkingen zijn geldig, ook bijvoorbeeld voor huisvesting en vervoer.

Een mantelzorgparkeervergunning en bezoekersparkeervergunning mag u tegelijk aanvragen.

Bij een positieve beslissing krijgt u gelijk de inloggegevens. Bent u het niet eens met een toe- of afwijzing van de mantelzorgparkeervergunning , dan kunt u bezwaar maken

Voor het gebruik van de mantelzorgparkeervergunning leest u de voorschriften (pdf). Meer informatie vindt u op de pagina aanmelden parkeren mantelzorger.

De mantelzorgparkeervergunning is geldig gedurende de looptijd van uw WLZ indicatie of Wmo-beschikking. De einddatum hiervan is dus ook de einddatum van uw mantelzorgparkeervergunning. Als u na deze einddatum opnieuw een WLZ-indicatie of Wmo-beschikking krijgt, kunt u opnieuw een mantelzorgparkeervergunning aanvragen.

WLZ-indicatie
Iedereen die aanspraak wil maken op voorzieningen uit de Wet Langdurige Zorg (bijvoorbeeld als langdurig intensieve zorg nodig is), kan een aanvraag indienen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ stelt vast welke zorg nodig is, voor hoe lang en om welk soort zorg het gaat. Kijk voor meer informatie op de pagina van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Wmo-beschikking
Een Wmo-beschikking (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) moet u zelf aanvragen. Dit kunt u doen bij een Vraagwijzer in uw buurt. Een deskundige beoordeelt uw situatie en kijkt met welke ondersteuning u het beste geholpen bent.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.