Inzagerecht
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 27-11-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/inzagerecht/
Ga naar de hoofdinhoud

Het recht op inzage in de over hem/haar opgenomen gegevens in de Basisregistratie personen (BRP).

Bekijk online via de knop 'Gegevens bekijken' gratis uw persoonlijke gegevens. Log in met uw Digid. Momenteel kunt u daarvoor niet terecht aan de balie.

Wilt u weten welke organisaties uw persoonsgegevens krijgen en waarom? Doe de BRP-scan.

Minderjarigen

Ouders in de ouderlijke macht (mits ingeschreven op hetzelfde adres) en verzorgers (in het bezit van het gezag) kunnen de gegevens aan de balie inzien of een uittreksel BRP/afschrift persoonslijst aanvragen. Dit kan totdat het kind de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. U moet een geldig legitimatiebewijs tonen.

Personen onder curatele

De curator kan voor iemand die onder curatele staat een uittreksel aanvragen. Bij de aanvraag moet een kopie legitimatiebewijs van de curator en de uitspraak van de rechtbank waaruit blijkt dat aanvrager de curator is worden meegezonden.

Derden

Iemand anders kan alleen een uittreksel BRP aanvragen met een schriftelijke machtiging en kopie van een geldig legitimatiebewijs van de persoon voor wie het uittreksel wordt aangevraagd, plus een kopie van het eigen identiteitsbewijs.

Bedrijven, advocaten en overheidsinstanties

 • commerciële Instellingen en bedrijven kunnen geen gegevens opvragen
 • advocaten en faillissementscuratoren kunnen voor uitoefening van hun wettelijk taak gegevens opvragen
 • overheidsinstanties mogen eveneens gegevens opvragen voor de uitoefening van hun ambtelijke taak

Als u wilt weten welke instanties uw persoonlijke gegevens de afgelopen periode hebben opgevraagd, dan kunt u dit schriftelijk aanvragen. Stuurt u een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee.

Gemeente Rotterdam
t.a.v. Gegevensverstrekking uit de BRP
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Het recht op inzage is gratis.

1. Gegevens online bekijken

U heeft Digid nodig.

2. Gegevens aan de balie bekijken

Neem een geldig identiteitsbewijs mee:

 • Heeft u de Nederlandse nationaliteit: u identificeert zich met een geldig Nederlands rijbewijs, paspoort of een geldige identiteitskaart.
   
 • Heeft u de nationaliteit van een land van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER): u identificeert zich met uw paspoort of met een EU/EER vreemdelingendocument.
   
 • Heeft u de nationaliteit van een land buiten de EU of EER: u identificeert zich met een Nederlands vreemdelingendocument (het verblijfsdocument)

Persoonlijk

U kunt uw eigen gegevens inzien als u 16 jaar of ouder bent.

 • u kunt gratis uw persoonslijst digitaal of op afspraak aan de balie inzien, dit is het inzagerecht. U moet hiervoor een geldig identiteitsbewijs laten zien.
 • u kunt ook tegen betaling een uittreksel BRP of afschrift van uw persoonslijst aanvragen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

 • Als uw adresgegevens onjuist zijn, geeft u dan uw verhuizing door. 
 • Als er wijzigingen in het buitenland hebben plaatsgevonden, zoals een echtscheiding, geboorte of huwelijk, dan kunt u met de originele stukken langskomen in de Stadswinkel Centrum.
  Voor het tonen van buitenlandse brondocumenten moet u een afspraak maken bij de burgerlijke stand.
 • Als uw aanschrijfnaam in de BRP moet worden gewijzigd, dan kunt u een verklaring naamgebruik invullen.

Als er geen sprake is van bovenstaande gevallen en uw persoonsgegevens zijn onjuist, dan kunt u een brief opsturen met daarin vermeld welke gegevens onjuist zijn. U kunt dit posten naar:

Gemeente Rotterdam
t.a.v. Publiekszaken
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam