Exploitatievergunning
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 27-11-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/exploitatievergunning/
Ga naar de hoofdinhoud

Wilt u een horecaonderneming exploiteren? Vraag eerst een exploitatievergunning aan.

Voor bijvoorbeeld een restaurant, café, lunchroom, snackbar, coffeeshop of seksinrichting heeft u een exploitatievergunning nodig. Deze kunt u online of per post aanvragen. Lees voor u het aanvraagt de folder Horecavergunning aanvragen. Bij het veld 'Meesturen' staat welke gegevens u moet toevoegen.

1. Online aanvragen

Via de knop 'Vergunning aanvragen' vraagt u de vergunning online aan.
U heeft hiervoor eHerkenning nodig,

Let op

U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. Lees meer hierover op de pagina gebruik van eHerkenning.

2. Per post aanvragen

U kunt uw aanvragen ook per post doen met de volgende aanvraagformulieren:

U kunt deze formulieren downloaden, invullen en opsturen naar

Gemeente Rotterdam
Horecavergunningen
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Meer online regelen

De volgende vergunningen kunt u ook online aanvragen:

 • aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten
 • exploitatievergunning coffeeshop
 • exploitatievergunning speelautomatenhal 

Voor het aanvragen van een exploitatievergunning seksinrichting of exploitatievergunning escortbedrijf neemt u contact op met de afdeling Horecavergunningen.

Doorgeven veranderingen, vernieuwen

Zijn er binnen de geldigheidsduur van de vergunning veranderingen in bijvoorbeeld de bedrijfsoppervlakte of de exploitatievorm? Meld dat direct per e-mail. Soms is het niet nodig dat u een nieuwe vergunning aanvraagt.  

Bijschrijven beheerder(s)

Voor het bijschrijven van één of meer beheerders kunt u de lopende vergunning aanpassen. Dit kan alleen als er verder niets verandert. U kunt de nieuwe beheerder(s) online melden.

In het infoblad melden beheerders/leidinggevenden(pdf) en op de pagina Horeca in Rotterdam vindt u meer informatie.

2021

Exploitatievergunning, nieuwe vestiging of overname

 • € 1.076,00 voor categorie 1 en 2
 • € 1.654,00 voor categorie 3, 4 en 4+

Exploitatievergunning, wijziging bestaande vergunning of vernieuwing

 • € 659,00 voor categorie 1 en 2
 • € 1.239,00 voor categorie 3, 4 en 4+

Toevoegen activiteiten aan exploitatievergunning 2020

 • € 289,00 voor activiteiten 3, 4, 5, 9, 10, 11, 15, 16, 17 of 18 zoals omschreven in Horecanota 2017-2021
 • € 578,00 voor activiteiten 6, 12, 13 of 14 zoals omschreven in Horecanota 2017-2021

Bijschrijven beheerder

 • € 111,00 voor het bijschrijven van de eerste beheerder
 • € 54,00 per beheerder, voor de tweede en elke volgende beheerder die u bijschrijft

Kortlopende exploitatievergunning (voor maximaal 6 maanden)

 • € 919,00

De bedragen betaalt u voor de behandeling van uw aanvraag. U betaalt dus ook als de gemeente besluit dat u geen vergunning krijgt. Als u niet betaalt, wordt uw aanvraag niet behandeld. U betaalt online met iDEAL. U kunt ook betalen via een overschrijving.

De gemeente kan uw aanvraag sneller behandelen als u alle gevraagde informatie en stukken meestuurt. Let op: stukken die u toevoegt moeten van het bestandstype pdf, png of jpg zijn.

 • als u een exploitatievergunning voor iemand anders aanvraagt, moet u ook een machtiging (pdf) meesturen
 • burgerservicenummer van de exploitant(en) en de beheerder(s)
 • inschrijfnummer Kamer van Koophandel
 • de huurovereenkomst, pachtovereenkomst of koopovereenkomst. U geeft hiermee aan dat u de enige bent die beschikt over het pand. Ook moet blijken dat het type horeca dat u wilt exploiteren niet in strijd is met deze koopovereenkomst
 • als u op het moment van de aanvraag nog niet beschikt over het pand, moet u een intentieverklaring inleveren. Hieruit moet blijken dat het betreffende pand aan u zal worden verhuurd of verkocht. Voor de aanvraag van de vergunning moet u toch nog de huurovereenkomst, pachtovereenkomst of koopovereenkomst inleveren
 • een afschrift van de statuten (als het gaat om een vereniging of stichting)
 • een plattegrond van de inrichting op schaal 1:100. Hierop moet duidelijk staan wat de afmetingen (lengte, breedte en hoogte) en oppervlaktes van de ruimtes zijn. In de tekening moet u ook aangeven waar de bar, keuken, toiletten, vitrines enzovoort liggen
 • een plattegrond van het terras. Gebruik hiervoor het document Terrastekening (pdf). In dit voorbeeld ziet u hoe u het terras kan intekenen en aan welke voorwaarden de tekening moet voldoen.

Soms vraagt de gemeente ook een geluidsrapportage of ondernemersplan. Vooral van nieuwe bedrijven en bedrijven waar eerder overlast voor omwonenden is geweest. Deze extra informatie vraagt de gemeente na het indienen van uw aanvraag.

 • de aanvraag van een exploitatievergunning duurt maximaal 8 weken
 • deze termijn kan 1 keer met 8 weken worden verlengd. Als het nodig is, vraagt de gemeente advies bij andere instanties

U heeft een exploitatievergunning nodig:

 • als u een inrichting overneemt, vestigt of de ondernemingsvorm aanpast
 • als u de exploitatievorm van een bestaande onderneming wilt veranderen
 • als u een bestaande onderneming wilt uitbreiden
 • na het verlopen van de oude vergunning

Bij goedkeuring krijgt u de vergunning op uw correspondentieadres.

Als u de vergunning (voor een deel) niet krijgt, nodigt de gemeente u uit voor een gesprek. Hierna ontvangt u een definitief besluit. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u tot zes weken na de datum van het besluit bezwaar maken.

Overige voorwaarden

 • de exploitatievergunning hoort bij een pand en een persoon. Als u een bedrijf overneemt, heeft u dus een nieuwe vergunning nodig
 • de exploitatie moet passen binnen het bestemmingsplan, de leefmilieuverordening en de horecaplannen van heel Rotterdam en van de gebieden
 • de minimumleeftijd van exploitant(en) en beheerder(s) is 18 jaar
 • er moet altijd een (op de vergunning genoemde) beheerder aanwezig zijn als de zaak voor publiek is geopend
 • meer info voor beheerders en leidinggevenden (pdf)
 • de gemeente controleert van tijd tot tijd of u een exploitatievergunning heeft. Deze vergunning moet in de zaak aanwezig zijn
 • als u een portier in dienst heeft, moet die voldoen aan de eisen van de Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
 • u mag de inrichting niet exploiteren voordat de vergunning is verleend
 • de vergunning wordt gegeven op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam

Sinds 1 juni 2003 geldt de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob). Volgens deze wet mogen gemeenten een vergunning weigeren of intrekken. Dit mag als er een vermoeden is dat de vergunning gebruikt gaat worden voor het plegen van strafbare feiten. Ook mag het team Horecavergunningen extra vragen stellen bij het behandelen van een aanvraag.

Meer informatie vindt u op de pagina Horeca.

Voor meer informatie of vragen:

 • neemt u contact op met Horeca Vergunningen via e-mail
 • of bel het gemeentelijke nummer 14 010
 • of neem op een andere manier contact op met de gemeente