Exploitatievergunning
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 16-07-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/exploitatievergunning/
Spring naar het artikel

Wilt u een onderneming exploiteren die een horecabedrijf is? Dan vraagt u online een exploitatievergunning aan bij de afdeling Directie Veiligheid.

Wilt u een openbare inrichting exploiteren, bijvoorbeeld een:

 • restaurant
 • café
 • lunchroom
 • snackbar
 • ander soort horecabedrijf
 • coffeeshop 
 • seksinrichting

Dan kan het zijn dat u een exploitatievergunning nodig heeft.

Online vergunning aanvragen

Via de knop 'Vergunning aanvragen' vraagt u de vergunning online aan.
U heeft hiervoor een eHerkenning nodig.

Let op: zorg dat u bij de aanvraag alle vereiste gegevens toevoegt. Deze vindt u onderaan deze pagina in het veld 'Meesturen'.

Vergunning per post aanvragen

U kunt uw aanvragen per post doen met de onderstaande aanvraagformulieren (PDF). 

U deze formulieren downloaden, invullen en opsturen naar de gemeente:

Gemeente Rotterdam
t.a.v. Horeca Vergunningen
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Meer online regelen

De volgende vergunningen kunt u ook online aanvragen:

 • Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten
 • Exploitatievergunning coffeeshop
 • Exploitatievergunning speelautomatenhal 

Voor het aanvragen van een Exploitatievergunning seksinrichting of Exploitatievergunning escortbedrijf kunt u contact opnemen met Horeca Vergunningen. Tel: 010-2672500.

Doorgeven veranderingen, vernieuwen

Zijn er binnen de geldigheidsduur van de vergunning veranderingen in bijvoorbeeld de bedrijfsoppervlakte of de exploitatievorm? Dan moet u dat direct melden bij Team Horecavergunningen.
Dit kan per mail via horecavergunningen@rotterdam.nl
Soms is het niet nodig dat u een nieuwe vergunning aanvraagt.  

Bijschrijven beheerder(s)

Voor het bijschrijven van één of meer beheerders kunt u de lopende vergunning aanpassen. Dit kan alleen als er verder niets verandert. U kunt de nieuwe beheerder(s) online melden.

Meer informatie vindt u in het infoblad melden beheerders/leidinggevenden (pdf) en op de pagina horeca.

Voor elk product dat u via Mijn Loket aanvraagt, betaalt u leges. Deze leges betaalt u voor de behandeling van uw aanvraag. Dat betekent dat u ook leges moet betalen, als er uiteindelijk besloten wordt dat aan u geen vergunning krijgt.

Als u de leges niet betaalt, wordt uw aanvraag niet behandeld. U betaalt online met iDEAL, u kunt ook betalen via een overschrijving.


Exploitatievergunning, nieuwe vestiging of overname

 • € 949,00 voor categorie 1 en 2
 • € 1.459,00 voor categorie 3, 4 en 4+

Exploitatievergunning, wijziging bestaande vergunning of vernieuwing

 • € 582,00 voor categorie 1 en 2
 • € 1.092,00 voor categorie 3, 4 en 4+

Toevoegen activiteiten aan exploitatievergunning 2018

 • € 255,00 voor activiteiten 3, 4, 5, 9, 10, 11, 15, 16, 17 en/of 18
  zoals omschreven in Horecanota 2017-2021
 • € 510,00 voor activiteiten 6, 12, 13 en/of 14
  zoals omschreven in Horecanota 2017-2021

Bijschrijven beheerder(s)

 • € 98,00 voor het bijschrijven van de eerste beheerder
 • € 54,00 per beheerder, voor de tweede en elke volgende beheerder die u bijschrijft

Kortlopende exploitatievergunning (voor max. 6 maanden)

 • € 810,00
 • burgerservicenummer van de exploitant(en) en de beheerder(s)
 • inschrijfnummer Kamer van Koophandel

 • de huur-/pacht-/koopovereenkomst. U geeft hiermee aan dat u de enige bent die beschikt over het pand. Ook moet uit de overeenkomst blijken dat het type horeca dat u wilt exploiteren niet in strijd is met de huur-/pacht-/koopovereenkomst;

 • als u op het moment van de aanvraag nog niet beschikt over het pand, moet u een intentieverklaring inleveren. Hieruit moet blijken dat het betreffende pand aan u zal worden verhuurd of verkocht. Voor de aanvraag van de vergunning moet u toch nog de huur-/pacht-/koopovereenkomst inleveren;
 • een afschrift van de statuten (als het gaat om een vereniging of stichting);
 • een plattegrond van de inrichting op schaal 1 : 100: hierop moet duidelijk staan wat de afmetingen (lengte, breedte en hoogte) en oppervlaktes van de ruimtes zijn. In de tekening moet u ook aangeven waar de bar, keuken, toiletten, vitrines etc. liggen;
 • een plattegrond van het terras. Gebruik hiervoor de bijlage terrastekening (pdf). In dit voorbeeld ziet u hoe u het terras kan intekenen en aan welke voorwaarden de tekening moet voldoen.

Een aanvraag kan sneller worden afgehandeld als u alle gevraagde informatie en stukken geeft. Let op: voor een online aanvraag moeten de stukken die u toevoegt van het bestandstype pdf, png of jpg zijn.

Soms vraagt de gemeente ook een geluidsrapportage of ondernemersplan. Vooral van nieuwe bedrijven en bedrijven waar eerder overlast voor omwonenden is geweest. Deze extra informatie kan de gemeente vragen na het indienen van uw aanvraag.

Team Horeca Vergunningen van Directie Veiligheid neemt uw aanvraag in behandeling. Mocht u hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met het team Horeca Vergunningen.

De aanvraag van een exploitatievergunning duurt maximaal acht weken. Deze termijn kan éénmalig met acht weken worden verlengd. In die tijd wordt, als dit nodig is, advies gevraagd bij andere instanties.

U heeft een exploitatievergunning nodig:

 • als u een inrichting overneemt, vestigt of de ondernemingsvorm aanpast;
 • als u de exploitatievorm van een bestaande onderneming wilt veranderen;
 • als u een bestaande onderneming wilt uitbreiden;
 • na het verlopen van de oude vergunning.

Bij goedkeuring krijgt u de vergunning op uw correspondentieadres.

Als de vergunning (voor een deel) niet kan worden gegeven, dan wordt u uitgenodigd voor een zienswijzengesprek. Daarna ontvangt u een definitief besluit. Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u binnen zes weken na de datum van het besluit bezwaar maken.

Overige voorwaarden

 • de exploitatievergunning hoort bij een pand en persoon. Als u een bedrijf overneemt, heeft u dus een nieuwe vergunning nodig
 • de exploitatie moet passen binnen het bestemmingsplan, de leefmilieuverordening en de horecaplannen van heel Rotterdam en van de gebieden
 • de minimumleeftijd van exploitant(-en) en beheerder(-s) is 18 jaar
 • er moet altijd een (op de vergunning genoemde) beheerder aanwezig zijn als de zaak voor publiek is geopend
 • meer info voor beheerders en leidinggevenden (pdf)
 • de gemeente controleert van tijd tot tijd of u een exploitatievergunning heeft. Deze vergunning moet in de zaak aanwezig zijn
 • als u een portier in dienst heeft, moet hij of zij voldoen aan de eisen van de Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
 • u mag niet de inrichting exploiteren voordat de vergunning is verleend
 • de vergunning wordt gegeven op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam (APV)

Sinds 1 juni 2003 geldt de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob). Volgens deze wet mogen gemeenten een vergunning weigeren of intrekken. Dit mag als er een vermoeden is dat de vergunning gebruikt gaat worden voor het plegen van strafbare feiten. Ook mag volgens deze wet team Horecavergunningen extra vragen stellen bij het behandelen van een aanvraag.

Meer informatie vindt u in de horecanota (pdf).

Voor meer informatie of vragen, kunt u contact opnemen met team Horecavergunningen via horecavergunningen@rotterdam.nl of 14 010.

Of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam.