Eerste vestiging
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 19-08-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/eerste-vestiging/
Spring naar het artikel

Komt u vanuit het buitenland voor langer dan 4 maanden in Rotterdam wonen? Dan moet u binnen 5 dagen een afspraak maken om u in te schrijven.

Maak online via de knop 'Afspraak maken' of telefonisch via 14 010 een afspraak om langs te komen in de stadswinkel.

Zorg ervoor dat:

  • u tijdens de afspraak persoonlijk langskomt
  • u alle benodigde documenten meeneemt
  • bij de inschrijving van een minderjarige (dus ook een baby) hij of zij ook persoonlijk aanwezig is
  • u als de wettelijke vertegenwoordiger van kinderen tot 16 jaar de kinderen laat inschrijven, dit is verplicht. Inwonende minderjarige kinderen van 16 jaar en ouder mogen dit zelf doen.

Verhuist u naar een woning waarvoor een huisvestingsvergunning nodig is?
Maak dan een afspraak voor eerste vestiging met huisvestingsvergunning.

Komt u uit het buitenland en bent u van plan korter dan vier maanden in Nederland te werken of studeren? Dan komt u langs voor de registratie niet-ingezetenen.

Inschrijven voor niet-Nederlanders of EU-inwoners

Heeft u geen Nederlandse of andere EU nationaliteit? Maak dan eerst een afspraak met de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) voor het aanvragen van een verblijfsvergunning. Zodra u een verblijfsdocument heeft, kunt u zich inschrijven.

Let op! De gemeente Rotterdam kan u een bestuurlijke boete geven als u bewust zorgt voor onjuiste informatie in de BRP. Deze boete is om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft.

De eerste inschrijving is gratis.

Hier ziet u welke documenten u nodig heeft. Voordat u langskomt, vult u alle formulieren zo volledig mogelijk in en zorgt u ervoor dat u de juiste documenten meeneemt. Anders kunnen wij uw aanvraag niet behandelen.

U moet altijd meenemen:

1. aanvraagformulier vestiging vanuit buitenland

2. een geldig identiteitsbewijs*

3. originele akten over geboorte, huwelijk en echtscheiding van alle personen die ingeschreven worden**

*Een paspoort, identiteitskaart, verblijfsvergunning of W-document (neem indien mogelijk naast uw verblijfsvergunning of W-document ook uw paspoort mee).

**Documenten die niet in het Nederlands of Engels zijn opgemaakt, moeten worden vertaald door een beëdigd vertaler. Ook kan het zijn dat de documenten een legalisatie of apostille moeten hebben.

Als u zich wilt inschrijven vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius neemt u een bewijs van uitschrijving mee.

Afhankelijk van uw woonsituatie heeft u ook de volgenden documenten nodig

Uw nieuwe woonsituatie Deze documenten heeft u nodig
Huurder Huurcontract of een verhuurdersverklaring***
Koper/eigenaar Als u nog niet als eigenaar van de nieuwe woning ingeschreven bent in het Kadaster, voeg dan de kopie van de akte van levering ondertekend door de notaris toe óf voeg een kopie van het bewijs van eigendom ondertekend door de notaris toe
Inwonend bij huurder Een verklaring van inwoning***
  Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van degene bij wie u gaat inwonen
  Verhuurdersverklaring***
Inwonend bij koper/eigenaar Een verklaring van inwoning***
  Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van degene bij wie u gaat inwonen
Kamerbewoning Huurcontract of een verhuurdersverklaring***
***Een huurcontract of verhuurdersverklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden. Ook moeten ze ingevuld en ondertekend zijn door de eigenaar of beheerder.

Dit hangt af van uw persoonlijke situatie en de documenten die nodig zijn. Meestal wordt uw inschrijving binnen vier weken verwerkt nadat u alle documenten heeft ingeleverd. U krijgt hierover schriftelijk bericht.

  • iedereen die nog niet eerder in de Basisregistratie personen (BRP) stond ingeschreven
  • iedereen die vóór 1994 in de BRP stond ingeschreven en zich weer wil vestigen
  • u komt uit het buitenland en blijft in een half jaar vier maanden daarvan in Nederland. In dit geval de gemeente Rotterdam.
  • vreemdelingen kunnen zich alleen inschrijven in de BRP Rotterdam als zij rechtmatig verblijf hebben in Nederland

Zodra u bent ingeschreven, krijgt u een burgerservicenummer (BSN).

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

De BRP is de bevolkingsadministratie van alle inwoners van Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina Basisregistratie personen (BRP)

U moet altijd een verklaring van inwoning inleveren als u gaat wonen op een adres waar andere mensen staan ingeschreven. De huidige bewoners moeten namelijk aantonen dat ze op de hoogte zijn van uw inschrijving.