Eerste vestiging
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 12-12-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/eerste-vestiging/
Spring naar het artikel

Komt u vanuit het buitenland voor langer dan 4 maanden in Rotterdam wonen en heeft u nooit eerder in Nederland gewoond? Dan komt u persoonlijk langs bij de gemeente om zich in te schrijven voor Eerste vestiging.

U moet zich binnen 5 dagen na aankomst in Nederland melden bij de gemeente voor een afspraak om zich in te schrijven. Dit is wettelijk verplicht.

Afspraak maken voor inschrijving

U maakt online een afspraak via de knop 'Afspraak maken' of telefonisch via 14 010. Maak een keuze uit de volgende afspraakmogelijkheden:

 • Eerste vestiging met huisvestingsvergunning (HVV). U verhuist naar een woning waarvoor u een huisvestingsvergunning nodig heeft*
   
 • Eerste vestiging (vanuit een land) buiten Europa. U verhuist vanuit een niet-Europees land naar Rotterdam en u heeft geen huisvestingsvergunning nodig*
   
 • Eerste vestiging (vanuit een land) binnen Europa. U verhuist vanuit een Europees land naar Rotterdam en u heeft geen huisvestingsvergunning nodig*

*Checkt u eerst de postcodetabellen om te zien of u naar gebied verhuist waarvoor u een huisvestingsvergunning nodig heeft. Als u geen huisvestingsvergunning nodig heeft, dan kunt u een keuze maken uit Eerste vestiging binnen Europa of Eerste vestiging buiten Europa.

Documenten

U neemt de documenten mee naar de afspraak die op uw situatie van toepassing zijn. De documenten moeten ingevuld zijn voordat u naar uw afspraak komt. Als deze niet helemaal zijn ingevuld kunnen we u helaas niet helpen.

Verblijf korter dan 4 maanden

Komt u uit het buitenland en bent u van plan korter dan vier maanden in Nederland te werken of studeren? Dan schrijft u zich in bij het loket Registratie niet-ingezetenen.

Verblijfsvergunning

Heeft u de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie? Dan vraagt u eerst een verblijfsvergunning aan bij de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). Zodra u een verblijfsdocument heeft, kunt u zich inschrijven.

Hervestiging

Bent u vanuit het buitenland terug verhuist naar Nederland? Of bent u uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan moet u zich opnieuw in laten schrijven. U maakt in dit geval een afspraak voor Hervestiging.

Let op! De gemeente Rotterdam kan u een bestuurlijke boete geven als u bewust zorgt voor onjuiste informatie in de BRP. Deze boete is om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft.

De eerste inschrijving is gratis.

Zorg dat u de juiste documenten meeneemt naar de afspraak. U vult de formulieren zo volledig mogelijk in voordat u langskomt.

U moet in ieder geval meenemen:

 • het aangifteformulier Eerste inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit formulier is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Duits en Pools
 • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart)
 • nieuwkomers van buiten Europa: een verblijfsvergunning of een schriftelijke beslissing (beschikking) of een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV-sticker) in uw paspoort
 • originele geboorteakten van alle personen die ingeschreven worden en andere akten die op u van toepassing zijn zoals huwelijksakte, echtscheidingsakte, enzovoort
  Let op: Documenten die niet in het Nederlands of Engels zijn opgemaakt, moeten worden vertaald door een beëdigd vertaler. Ook kan het zijn dat de documenten een legalisatie of apostille moeten hebben.

Als u zich wilt inschrijven vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius neemt u een bewijs van uitschrijving mee.

Afhankelijk van uw woonsituatie heeft u ook de volgenden documenten nodig

Uw nieuwe woonsituatie Deze documenten heeft u nodig
Huurder Huurcontract of een verhuurdersverklaring*
Koper/eigenaar Als u nog niet als eigenaar van de nieuwe woning ingeschreven bent in het Kadaster, voeg dan de kopie van de akte van levering ondertekend door de notaris toe óf voeg een kopie van het bewijs van eigendom ondertekend door de notaris toe
Inwonend bij huurder Een verklaring van inwoning*
  Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van degene bij wie u gaat inwonen
  Verhuurdersverklaring*
Inwonend bij koper/eigenaar Een verklaring van inwoning*
  Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van degene bij wie u gaat inwonen
Kamerbewoning Huurcontract of een verhuurdersverklaring*
*Een huurcontract of verhuurdersverklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden. Ook moeten ze ingevuld en ondertekend zijn door de eigenaar of beheerder.

Dit hangt af van uw persoonlijke situatie en de documenten die nodig zijn. Meestal wordt uw inschrijving binnen vier weken verwerkt nadat u alle documenten heeft ingeleverd. U krijgt hierover schriftelijk bericht.

 • iedereen die nog niet eerder in de Basisregistratie personen (BRP) stond ingeschreven
 • iedereen die vóór 1994 in de BRP stond ingeschreven en zich weer wil vestigen
 • u komt uit het buitenland en blijft in een half jaar vier maanden daarvan in Nederland. In dit geval de gemeente Rotterdam.
 • vreemdelingen kunnen zich alleen inschrijven in de BRP Rotterdam als zij rechtmatig verblijf hebben in Nederland

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

De Basisregistratie Personen (BRP) is een centrale database met persoonsgegevens van de inwoners van Nederland. Er staan ook gegevens in van Nederlanders in het buitenland. De BRP is de opvolger van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

Kijk voor meer informatie op de pagina Basisregistratie personen (BRP)

U moet altijd een verklaring van inwoning inleveren als u gaat wonen op een adres waar andere mensen staan ingeschreven. De huidige bewoners moeten namelijk aantonen dat ze op de hoogte zijn van uw inschrijving.

\