Eerste vestiging
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 16-02-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/eerste-vestiging/
Spring naar het artikel

Komt u vanuit het buitenland voor langer dan 4 maanden in Rotterdam wonen? Dan moet u binnen 5 dagen een afspraak maken om u in te schrijven.

Hiervoor maakt u online via de oranje knop hieronder of telefonisch via 14 010 een afspraak om langs te komen in de stadswinkel.

Zorg ervoor dat:

 • u tijdens de afspraak persoonlijk langskomt
 • u het ingevulde formulier vestiging vanuit het buitenland meeneemt
 • bij de inschrijving van een minderjarige (dus ook een baby) hij of zij ook persoonlijk aanwezig is
 • u als de wettelijke vertegenwoordiger van kinderen tot 16 jaar de kinderen laat inschrijven, dit is verplicht. Inwonende minderjarige kinderen van 16 jaar en ouder mogen dit zelf doen.

Verhuist u naar een woning waarvoor een huisvestingsvergunning nodig is?
Maak dan een afspraak eerste vestiging met huisvestingsvergunning.

Komt u uit het buitenland en bent u van plan korter dan vier maanden in Nederland te werken of studeren?
Dan komt u langs voor de registratie niet-ingezetenen.

Inschrijven voor niet-Nederlanders of EU-inwoners

Heeft u geen Nederlandse of andere EU nationaliteit? Maak dan eerst een afspraak met de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) voor het aanvragen van een verblijfsvergunning. Zodra u een verblijfsdocument heeft, kunt u zich inschrijven.

Let op! De gemeente Rotterdam kan u een bestuurlijke boete geven als u bewust zorgt voor onjuiste informatie in de BRP. Deze boete is om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft.

De eerste inschrijving is gratis.

Let op: vóórdat u langskomt, vul alle formulieren zo volledig mogelijk in en zorgt u ervoor dat u de juiste documenten meeneemt!

U moet in ieder geval altijd meenemen:

 • een aanvraagformulier vestiging vanuit buitenland.
 • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, verblijfsvergunning, W-document). Mensen die géén Nederlandse of andere EU nationaliteit hebben, kunnen alleen langskomen met een geldig verblijfsdocument van de IND.
 • de geboorteakte van alle personen die ingeschreven moeten worden.
 • originele akten over geboorte, huwelijk, echtscheiding et cetera. Documenten die niet in het Nederlands of Engels zijn opgemaakt, moeten worden vertaald door een beëdigd vertaler. In de meeste gevallen moeten de documenten een legalisatie of apostille hebben.
 • als u zich wilt inschrijven vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius neemt u een bewijs van uitschrijving mee

Als u gaat huren, heeft u naast bovenstaande documenten ook nodig:

 • een huurcontract of een verhuurdersverklaring, beide niet ouder dan drie maanden
 • gaat u wonen in een gebied waar u een huisvestingsvergunning nodig heeft, dan gelden er andere regels

Als u gaat inwonen, heeft u naast bovenstaande documenten ook nodig:

 • een verklaring van inwoning van degene bij wie u gaat inwonen
 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van degene bij wie u gaat inwonen
 • als u gaat inwonen bij een huurder een verhuurdersverklaring, niet ouder dan 3 maanden
 • gaat u inwonen bij een huurder in een gebied waar u een huisvestingsvergunning nodig heeft, dan gelden er andere regels

Als u een woning heeft gekocht, heeft u naast bovenstaande documenten ook nodig:

 • de akte van levering (ondertekend door de notaris) óf
 • het bewijs van eigendom (ondertekend door de notaris)

Dit hangt af van uw persoonlijke situatie en de documenten die nodig zijn. Meestal wordt uw inschrijving binnen vier weken verwerkt nadat u alle documenten heeft ingeleverd. U krijgt hierover schriftelijk bericht.

 • iedereen die nog niet eerder in de Basisregistratie personen (BRP) stond ingeschreven
 • iedereen die vóór 1994 in de BRP stond ingeschreven en zich weer wil vestigen
 • u komt uit het buitenland en blijft in een half jaar vier maanden daarvan in Nederland. In dit geval de gemeente Rotterdam.
 • vreemdelingen kunnen zich alleen inschrijven in de BRP Rotterdam als zij rechtmatig verblijf hebben in Nederland

Zodra u bent ingeschreven, krijgt u een burgerservicenummer (BSN).

Woont u samen met kinderen tot 18 jaar of bent u zwanger? Dan adviseert de overheid u jodiumtabletten te kopen en thuis goed te bewaren. Meer informatie leest u in de folder hieronder:

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

In deze basisregistratie worden ingezetenen en niet-ingezetenen die korter dan vier maanden in Nederland werken of studeren (RNI) geregistreerd.

U moet altijd een verklaring van inwoning inleveren als u gaat wonen op een adres waar andere mensen staan ingeschreven. De huidige bewoners moeten namelijk aantonen dat ze op de hoogte zijn van uw inschrijving.