Briefadres
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 19-04-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/briefadres/
Spring naar het artikel

U heeft tijdelijk geen woonplek, u verblijft in een instelling of bent één keer korter dan acht maanden in het buitenland. Vraag dan een briefadres in de Basisregistratie personen (BRP) aan.

Briefadres bij een kennis of een familielid
Een briefadres kan het particuliere adres van een kennis of een familielid zijn, die in Rotterdam is ingeschreven. Deze persoon wil voor uw post zorgen.

U kunt een briefadres (op een particulier adres) op drie manieren aanvragen bij de gemeente.

1. Briefadres online aanvragen

 1. Download het toestemmingsformulier
 2. Vul het formulier samen met de briefadresgever in
 3. Voeg het formulier en een kopie van een identiteitsbewijs van de briefadresgever bij de online aanvraag
 4. Vraag via de knop 'Briefadres aanvragen' met uw DigiD een briefadres aan bij de gemeente

2. Briefadres per post aanvragen
Download het aanvraagformulier. Print het en stuur het ingevuld per post naar:

Gemeente Rotterdam
Burgerzaken & Belastingen
Team Migratie / briefadres particulier
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

3. Briefadres aan de balie aanvragen
U kunt ook langskomen in een stadswinkel om een briefadres aan te vragen. Hiervoor kunt u online een afspraak maken of telefonisch via 14 010.

Staat u nu niet in de Basisregistratie personen (BRP) ingeschreven en heeft u dat wel gestaan? Regel dan eerst uw hervestiging. Hiervoor kunt u online een afspraak maken of telefonisch via 14 010.

Briefadres bij een instelling
Een briefadres kan ook bij een door de gemeente aangewezen instelling zijn.
U vraagt het briefadres dan aan bij de instelling.

Briefadres bij de gemeente
In sommige gevallen kunt u tijdelijk worden ingeschreven met een briefadres bij de gemeente. Deze inschrijving is altijd in combinatie met ondersteuning door het Wijkteam. Neem hierover contact op met een VraagWijzer bij u in de buurt voor meer informatie.

Briefadres stopzetten

Inschrijving met een briefadres kan door u of door de briefadresgever worden stopgezet door:

 • uw nieuwe adres door te geven aan de gemeente
 • uw briefadres om te laten zetten naar een woonadres, als u gaat wonen op het briefadres (dat regelt u op de pagina verhuizing doorgeven)
 • als briefadresgever aan u, de briefadresnemer, te vragen een ander adres op te geven
 • als briefadresgever een adres in onderzoek te starten tegen de inschrijving van uw briefadres

Een nieuw woonadres doorgeven kan online, per post of aan de balie.

Voorkom een bestuurlijke boete, schrijf u juist in
De gemeente Rotterdam kan u een bestuurlijke boete opleggen als u bewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie personen (BRP). Deze boete is een prikkel om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft. Meer informatie vindt u op de pagina bestuurlijke boete BRP.

Een inschrijving met een briefadres is gratis.

 • Bewijsstukken, afhankelijk van uw reden voor aanvraag van een briefadres, bijvoorbeeld:
  - Wacht u op oplevering van een nieuwe woning? Stuur dan een aankoopbewijs/verkoopbewijs/huurbewijs mee.
  - Verblijft u in een instelling, bijvoorbeeld een zorginstelling? Stuur dan een verklaring van de (zorg)instelling mee.
  - Verblijft u in detentie? Stuur dan een bewijs van uw detentie mee.
  - Heeft u een varend beroep op een Nederlands schip? Stuur dan een arbeidsovereenkomst/-contract mee.
 • Verklaring toestemming briefadres (bewoner / briefadresgever). Deze verklaring is een onderdeel van het aanvraagformulier.
 • Kopie van uw identiteitsbewijs
 • Kopie van het identiteitsbewijs van de persoon die briefadresgever wil zijn

De behandeltermijn van de aanvraag is maximaal vier weken. Wanneer er voor de beoordeling van uw aanvraag langer dan vier weken nodig is, krijgt u hierover bericht.

Iedere inwoner in Nederland moet ingeschreven staan in de BRP (Basisregistratie personen). Het inschrijven met een briefadres kan alleen met de hieronder genoemde redenen. U vraagt een briefadres aan bij de gemeente waar de briefadresgever woont en ingeschreven staat.

Redenen voor een briefadres

1. u heeft geen woonadres door:

 • dak- of thuisloosheid
 • korte overbrugging tussen twee woonadressen
 • de uitoefening van een ambulant beroep
 • kort verblijf in het buitenland: tijdens een jaar maximaal 2/3e van de tijd
 • korter dan twee jaar in het buitenland en varend op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft

2. u verblijft in een instelling voor mannen- of vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijf-huizen)
3. u verblijft in een instelling voor gezondheidszorg, kinderbescherming of detentie
4. u verblijft op een adres waarvan het opnemen van dat woonadres om veiligheidsredenen niet wenselijk is
5. u verblijft in door de gemeente aangewezen instelling voor opvang

Geen briefadres

Inschrijving met een briefadres kan niet op:

 • een adres waarop niemand staat ingeschreven
 • een adres dat niet voorkomt in de BRP
 • een postbus

Briefadres voor dak- en thuislozen

U kunt met een briefadres worden ingeschreven bij een begeleidende instelling, die door de gemeente is aangewezen als briefadresgever. U vraagt het briefadres aan bij de betreffende instelling of de VraagWijzer.

Een briefadres wordt dan alleen gegeven samen met een begeleidingstraject.

Als u het niet eens bent met de weigering van het briefadres, dan kunt u hiertegen binnen zes weken in bezwaar. Het bezwaarschrift stuurt u per post of fax naar:

Het college van burgemeester en wethouders
T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam
Faxnummer (010) 267 63 00

In het bezwaarschrift moet staan:

 • uw naam, adres en handtekening
 • uw telefoonnummer om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is
 • de datum waarop u bezwaar maakt
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • de reden(en) van uw bezwaar

Stuur ook een kopie van het weigeringsbesluit mee.

U kunt uw bezwaar ook online indienen. Meer informatie vindt u op de pagina bezwaar tegen besluit van de gemeente.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Het briefadres bestaat voor mensen die geen woonadres hebben.

 

Hoe lang dit duurt, is afhankelijk van uw situatie. Omdat elke bewoner van Nederland zich in eerste instantie moet inschrijven met een woonadres, is een briefadres een tijdelijke oplossing.

Een briefadresnemer is degene die het briefadres aanvraagt.

Een briefadresgever is de persoon bij wie u zich met een briefadres inschrijft. De briefadresgever heeft een aantal verplichtingen:

 • hij/zij is verplicht ervoor te zorgen dat post, die bestemd is voor de persoon die op het briefadres wordt ingeschreven, die persoon bereikt
 • hij/zij is verplicht om, als het gemeentebestuur hiernaar vraagt, in persoon, informatie te geven en stukken te tonen die nodig zijn voor het bijhouden van de BRP

Dit mag niet de reden zijn om u met een briefadres in te schrijven.

Geen financiële gevolgen voor briefadresgever

De briefadresgever, die toestemming geeft voor inschrijving met een briefadres, is niet verantwoordelijk voor mogelijke schulden van u. Er zijn verder geen gevolgen voor de bijstandsuitkering, huurtoeslag of zorgtoeslag van de briefadresgever. U staat namelijk niet als bewoner op het adres ingeschreven.

U kunt het briefadres alleen aanvragen in de gemeente waar het adres zich bevindt.

Nee, dat kan niet. U woont immers niet op het adres. Als u in het bezit bent van een parkeervergunning zal deze worden beëindigd.