Bijstandsuitkering voor 27 jaar en ouder
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 21-04-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/bijstandsuitkering/
Spring naar het artikel

Als u niet werkt en niet genoeg geld heeft om van te leven, kunt een (bijstands)uitkering aanvragen.

Een bijstandsuitkering vult uw inkomsten aan tot het normbedrag dat voor u geldt. Meer informatie over het aanvragen van een (bijstands)uitkering en de voorwaarden kunt u lezen via de pagina 'Mijn uitkering'.

Online aanvragen

U vraagt een uitkering aan via de knop 'Uitkering aanvragen'.

Voor deze online aanvraag heeft u DigiD nodig.

Download de 010werkt-app. Dan weet u altijd over hoeveel dagen uw uitkering wordt gestort.

Maand Geld op rekening
november 2018 vrijdag 23 november
december 2018 vrijdag 21 december
januari 2019 donderdag 24 januari
februari 2019 vrijdag 22 februari
maart 2019 dinsdag 26 maart
april 2019 woensdag 24 april
mei 2019 vrijdag 24 mei
juni 2019 dinsdag 25 juni
juli 2019 woensdag 24 juli
augustus 2019 vrijdag 23 augustus
september 2019 dinsdag 24 september
oktober 2019 donderdag 24 oktober
november 2019 dinsdag 26 november
december 2019 vrijdag 20 december

U heeft uw DigiD nodig.

Let op: Als u een partner hebt, dan vraagt u de uitkering voor u beiden aan. U hebt dus van u beiden de DigiD en een e-mailadres nodig. U bent partners als u op hetzelfde adres woont en samen de kosten van het huishouden deelt. Dus ook als u familie van elkaar bent.

Nadat u uw bijstandsaanvraag heeft ingediend, duurt het nog enkele weken voordat u uw eerste uitkering krijgt. In die weken heeft u waarschijnlijk al kosten. U moet uw huur, uw verzekeringen en de boodschappen betalen. Op de pagina Wettelijk
voorschot, overbruggingsuitkering en voorschot broodnood
leest u welke mogelijkheden er zijn.

U hoort binnen 8 weken of u een uitkering kunt krijgen. U krijgt hiervan een besluit. Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken.

Om een bijstandsuitkering aan te vragen moet u:  

 • in Rotterdam wonen en ingeschreven staan in de Basisregistratie personen
 • 18 jaar of ouder zijn en de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt
 • niet genoeg inkomen of eigen vermogen hebben
 • geen kans maken op een andere uitkering
 • rechtmatig in Nederland verblijven
 • kunnen bewijzen dat u alles heeft gedaan om aan het werk te komen

Meer informatie vindt u bij de veelgestelde vragen onderaan deze pagina.

Wilt u iemand anders uw aanvraag laten indienen, dan kan dit alleen met het officiële machtigingsformulier aanvraag uitkering. Aanvragen die niet met dit formulier zijn ingediend, worden niet behandeld.

U dient uw aanvraag in met uw DigiD (27 jaar of ouder). Dan krijgt u eerst drie weken zoektijd. Dit heet de inspanningsperiode.

In die tijd voert u de opdrachten uit die u via het portaal heeft gekregen. Afhankelijk van uw situatie kunnen die opdrachten gaan over bijvoorbeeld het:

 • aanmelden bij een onderwijsinstelling
 • maken van een curriculum vitae (CV)
 • solliciteren
 • inschrijven bij een uitzendbureau
 • aanmelden bij vacature-websites
 • krijgen urenuitbreiding
 • doen van een beroepskeuzetest
 • werken aan schuldenproblematiek
 • melden bij instanties

Aan het einde van de inspanningsperiode heeft u een gesprek met de werkconsulent. U bespreekt dan het resultaat van de door u uitgevoerde opdrachten. Ook wordt u bijgepraat over de ondersteuning bij het vinden van werk.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Ja, bij het vaststellen van de hoogte van een uitkering houdt de gemeente rekening met alimentatie. Zodra u een bijstandsuitkering aanvraagt, kijkt de gemeente of de hoogte van de alimentatie die u ontvangt correct is. Ontvangt u geen of te weinig alimentatie, dan kan de gemeente u en uw ex-partner hierop aanspreken en vragen dit te regelen. De alimentatie die u ontvangt wordt ingehouden op de bijstandsuitkering.

Alimentatie
Na een echtscheiding moeten partners voor elkaar en eventuele kinderen blijven zorgen. Dat kan door mee te betalen aan de kosten voor levensonderhoud. Dat heet alimentatie. Als een partner voor de ander bijvoorbeeld huur of energiekosten betaalt, dan heet dat 'alimentatie in natura'.

De onderhoudsplicht geldt voor:

 • getrouwde en geregistreerde partners
 • ex-partners
 • ouders en kinderen

Er zijn 2 vormen van alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie.

1. Kinderalimentatie
De basis bij het vaststellen van kinderalimentatie is te zorgen dat uw kind er zo min mogelijk op achteruitgaat. U spreekt samen met uw ex-partner de hoogte van de kinderalimentatie af. De rechter toetst of deze niet te laag is. Spreekt u niets af, dan bepaalt de rechter de hoogte van het bedrag.

2. Partneralimentatie
Partneralimentatie komt voor, als de inkomens van beide partners behoorlijk verschillen. U bent vrij om samen met uw ex-partner afspraken te maken over de duur en de hoogte. Lukt het u niet samen afspraken te maken over de alimentatie, dan beslist de rechter daarover.

Als u of uw ex-partner na de scheiding een bijstandsuitkering aanvraagt, dan onderzoekt de gemeente of de alimentatie redelijk is.

Alleen als u binnen de gemeente verhuist, kunt u uw uitkering houden. Als u verhuist naar een andere gemeente stopt uw uitkering. U moet uw uitkering opnieuw aanvragen in de gemeente waar u naartoe verhuist.

Als uw inkomen niet iedere maand hetzelfde is, geeft u de hoogte van uw inkomen maandelijks door via het wijzigingsformulier. Dit kan zijn omdat u bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks meer of minder uren werkt. De gemeente verrekent de hoogte van uw salaris met uw uitkering achteraf.

Het wijzigingsformulier en uitgebreide informatie vindt u op het informatieblad wijzigingen doorgeven.

Wijzigingen geeft u door via het wijzigingsformulier. Het kan ook persoonlijk aan de balie van de locatie of de afdeling waarmee u contact heeft. Zorg dat u altijd bewijsstukken meestuurt.

De gegevens stuurt u op naar:
Postbus 1024
3000 BA  Rotterdam

Het wijzigingsformulier en uitgebreide informatie vindt u op het informatieblad wijzigingen doorgeven hieronder.

Op de pagina wijzigingen doorgeven vindt u ook voorbeelden van wijzigingen.

Als uw inkomen niet elke maand hetzelfde is, geeft u de hoogte elke maand door via het wijzigingsformulier. De gemeente verrekent de hoogte van uw inkomen achteraf met uw uitkering.

Met een eigen huis heeft u recht op bijstand als u voldoet aan de algemene voorwaarden voor bijstand. Daarnaast gelden aanvullende voorwaarden. Waar u nog meer aan moet voldoen, hangt af van de overwaarde van uw huis: hoger of lager dan € 51.600 (in 2019).

U kunt ook bijstand aanvragen als u in een eigen huis woont, zonder dat u het huis hoeft te verkopen. Ook als u een eigen woonboot bezit, krijgt u misschien bijstand. Een belangrijke voorwaarde is dat u de woning of de woonboot zélf bewoont en dus niet heeft verhuurd. Bij verhuur van de woning of woonboot kunt u die verkopen. Dan kunt u van de opbrengst een bepaalde periode leven.

Wanneer u de woning of woonboot zelf bewoont, bekijkt de gemeente Rotterdam of u een krediethypotheek kunt krijgen. De bijstandsuitkering wordt als lening gegeven in de vorm van een krediethypotheek. Een krediethypotheek is een hypotheek die de gemeente Rotterdam op uw woning neemt. De gemeente neemt alleen een hypotheek op uw woning als er sprake is van overwaarde. Overwaarde is het verschil tussen uw hypotheekschuld en het bedrag dat uw woning op het moment waard is.

Om overwaarde te bepalen wordt uw woning door een beëdigd makelaar getaxeerd. Deze bepaalt ook of u een krediethypotheek kunt krijgen. De makelaar wordt door de gemeente in overleg met u aangewezen. De makelaar bepaalt de waarde van uw woning op dat moment.

Daarna wordt van de getaxeerde waarde een aantal bedragen afgetrokken:

 • het bedrag van uw hypotheek dat nog niet is afgelost. Het gaat hierbij om uw normale hypotheek, die u bij een bank heeft lopen.
 • een vrij te laten bedrag.

Het bedrag dat na deze berekening overblijft, ziet de gemeente als restoverwaarde op uw woning. Voor het bedrag van deze restoverwaarde wordt een krediethypotheek afgesloten en betaalt de gemeente uw uitkering. U krijgt uw uitkering dus in de vorm van een lening. Met andere woorden: u betaalt uw eigen uitkering van de restoverwaarde van uw woning.

Rekenvoorbeeld

In de woning of woonschip gebonden vermogen In de woning of woonschip gebonden vermogen
Taxatie woning +/ € 150.000 Taxatie woning +/ € 150.000
Restant hypotheekschuld - € 130.000 Restant hypotheekschuld - €  75.000
Overwaarde = €  20.000 Overwaarde = €  75.000
Vrijlating woning - €  51.600 Vrijlating woning - €  51.600
Restoverwaarde = Nihil Restoverwaarde = €  24.200
Conclusie Geen krediethypotheek Conclusie Krediethypotheek voor € 24.200

Heeft u een eigen woning en bijstand nodig, neemt u dan contact op met de afdeling Werk en inkomen. Een medewerker kan u meer informatie geven.

Kunt u buiten uw schuld gegevens niet laten zien, laat dit dan direct bij de aanvraag weten. U krijgt dan de tijd om die gegevens te zoeken of aan te vragen.

Die tijd wordt wel bij de aanvraagtermijn van 8 weken opgeteld. Houd er dus rekening mee dat u langer zonder geld zit. U kunt misschien een voorschot aanvragen.

Als achteraf blijkt dat u de gegevens wél had en bijstand heeft gekregen, dan betaalt de uitkering terug.

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, kijkt de gemeente Rotterdam naar uw bezittingen. U mag niet teveel eigen bezit hebben. Bezit is hetzelfde als vermogen.

Het vermogen van thuiswonende kinderen jonger dan 18 valt hier ook onder.

Voorbeelden van vermogen zijn:

 • huis, bedrijf of grond in het buitenland
 • woonboot of caravan
 • onverdeelde boedel
 • contant geld
 • spaarloonregeling
 • levensverzekering
 • spaargeld
 • aandelen
 • antiek
 • auto of ander motorvoertuig
 • sieraden en waardevolle verzamelingen

De normale spullen die bijna alle mensen in huis hebben, horen niet bij het vermogen. Voorbeelden hiervan zijn een wasmachine of televisie. Ook bezittingen die dringend nodig zijn (bijvoorbeeld een aan uw handicap aangepaste auto) worden niet als vermogen gezien.

Als u AOW heeft, kan een reservering voor begrafenis of crematie soms ook niet tot het vermogen worden gerekend.

U mag vermogen hebben tot een bepaald bedrag. Dit heet 'vrij te laten vermogen'.

De maximale waarde van dit vermogen is in 2019:

 • voor gezinnen en alleenstaande ouders: € 12.240
 • voor alleenstaanden: € 6.120
 • max vrijlating waarde eigen woning: € 51.600

De gemeente Rotterdam berekent uw vermogen op het moment dat u een uitkering aanvraagt. Een gedeelte van uw vermogen wordt vrijgelaten.

 • Op de eerste plaats houdt de gemeente rekening met de landelijk vastgestelde vrijlatingsbedragen. Als u schulden hebt, trekt de gemeente die van uw vermogen af.
 • Heeft u voor toekomstige begrafenis- of crematiekosten een bijzondere regeling getroffen? Dan gelden andere (extra) vrijlatingen. Per persoon mag u maximaal € 3.750,- apart zetten voor uw uitvaartkosten. De waarde van een mogelijke uitvaartpolis telt mee bij de berekening van de maximale vrijlating.
 • Heeft u een eigen huis of een woonboot? Dan gelden daarnaast andere vrijlatingsbepalingen. Informeer hiernaar bij uw contactpersoon bij de gemeente.

Als u meer vermogen heeft dan het vrij te laten vermogen, dan krijgt u voorlopig geen uitkering. Pas als uw vermogen niet boven het vrij te laten vermogen uitkomt, kunt een uitkering krijgen.

Voorbeeld 1. Gezinnen en Alleenstaande ouders
Bij aanvang bijstand

Vermogen       €  8.000 Saldo bezittingen en schulden
Af. Vrij te laten
vermogen
-/-  €  12.240 Normbedrag vrij te laten
vermogen gezin en
alleenstaande ouders
Restant vrij te laten
vermogen
      €  4.240  

Uw vermogen is minder dan het vrij te laten vermogen. U kunt gewoon een uitkering krijgen.

Voorbeeld 2. Alleenstaanden
Bij aanvang bijstand
Vermogen       € 8.000    Saldo bezittingen en schulden            

Af. Vrij te laten
vermogen

-/-  € 6.120    Normbedrag vrij te laten vermogen alleenstaanden
Restant vermogen       € 1.880   

Uw vermogen is meer dan het vrij te laten vermogen. U krijgt daarom voorlopig geen uitkering. U krijgt pas een uitkering op het moment dat u dit geld op een verantwoorde wijze heeft opgemaakt. Een verantwoorde wijze wil zeggen dat u per maand ongeveer 1,5 keer de voor u geldende bijstandsnorm mag opmaken.

Als u een schenking, erfenis of geldprijs krijgt, kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. U moet dat doorgeven aan uw klantmanager bij de gemeente Rotterdam. 

De schenking, erfenis of geldprijs is extra vermogen en wordt bij uw eerder vastgestelde eigen vermogen opgeteld. Er wordt rekening gehouden met nieuwe schulden en waardeverminderingen. Wordt uw vermogen hierdoor groter dan het vrij te laten vermogen, dan moet u het meerdere eerst opmaken.

Als u te veel vermogen heeft, dan stopt uw uitkering totdat u dit geld op een verantwoorde wijze heeft opgemaakt. Dit wil zeggen dat u per maand ongeveer 1,5 keer het voor u geldende normbedrag mag opmaken.

Regelmatige schenkingen beschouwt de gemeente als extra inkomen. Daarvoor gelden aparte regels.

Op uw uitkeringsspecificatie staat welk bedrag aan vakantiegeld/vakantietoelage voor u per maand wordt gereserveerd.

Het basisbedrag voor een bijstandsuitkering is het wettelijk minimumloon. Dit zijn de landelijke regels. De hoogte van uw uitkering hangt van verschillende zaken af.

Kijk op de pagina hoogte bijstandsuitkering voor meer informatie.

Een maatregel is een korting op uw uitkering als u zich niet aan een door de gemeente opgelegde verplichting houdt. De hoogte van de korting kan verschillen. De eerste keer krijgt u over het algemeen 30% minder uitkering. Bij herhaling wordt dit 100%. De korting kan uiteenlopen van 30% tot 100%.

Bij het weigeren van een traject of baan, is de korting direct 100%. Dit betekent dat uw bijstand wordt gestopt en u aan het eind van de maand geen geld krijgt. U moet zelf contact opnemen met de gemeente voor een nieuwe afspraak. Doet u dat niet, dan wordt uw uitkering definitief gestopt.

Als u een maatregel krijgt, staat dat in een maatregelbeschikking. Hier staat ook de naam en telefoonnummer van de medewerker aan wie u vragen kunt stellen. Als u het niet eens bent met de opgelegde maatregel kunt u een bezwaar indienen.

Bent u het eens met de beschikking en uw gedrag is gewijzigd, dan kunt u de maatregel laten herzien. Hiervoor kunt u het formulier aanvraag herziening maatregel gebruiken.

Meer informatie vindt u in het informatieblad duidelijk voor elkaar. 

In principe mag u met een bijstandsuitkering, IOAW-uitkering of IOAZ-uitkering tijdelijk buiten uw woonplaats in het binnen- of buitenland verblijven.

Kunt u zich tijdens uw afwezigheid niet aan uw sollicitatieverplichting, opleidings- en/of re-integratieafspraken met de gemeente houden?

Overleg dit vooraf altijd met uw contactpersoon van Werk of Tegenprestatie en uw (eventuele) opleider, trajectaanbieder of werkgever.

Is uw vertrek mogelijk? 

 • als u naar het buitenland gaat, geeft dit door via het formulier 'melding verblijf buitenland'
 • blijft u in Nederland, dan geeft u dit door aan uw contactpersoon van Werk of Tegenprestatie
 • uw vertrek is voor maximaal 28 dagen
 • de datum van vertrek telt niet mee en de datum van terugkomst wel
 • het formulier moet minimaal twee weken voordat u op vakantie gaat binnen zijn
 • weekenden en nationale feestdagen telt u ook mee

Melden bij terugkomst

U laat weten wanneer u terug bent als u:

 • dit kalenderjaar in totaal langer dan 28 dagen in het buitenland was
 • eerder terug bent in het land dan u heeft doorgegeven  

Als u langer dan 28 dagen in het buitenland was, stuurt u binnen twee weken een bewijsstuk op van uw aankomstdatum in Nederland. Bijvoorbeeld een kopie van een reisdocument, vliegticket of visumstempel van een paspoort. 

Werk & Inkomen

Postbus 1024
3000 BA Rotterdam

Kunt u deze bewijsstukken niet aanleveren? Dan moet u zich uiterlijk de eerste werkdag na uw aankomst melden bij de balie van de gemeente. Breng een geldig legitimatiebewijs mee. U meldt zich bij een van deze publiekslocaties:

 • Locatie Centrum, Coolsingel 40
 • Locatie IJsselmonde, Herenwaard  23 

Als u eerder terug bent dan u heeft doorgegeven, meldt u zich de eerste werkdag na aankomst bij de balie. Breng een geldig legitimatiebewijs mee. U meldt zich bij een van deze publiekslocaties:

 • Locatie Centrum, Coolsingel 40
 • Locatie IJsselmonde, Herenwaard  23 

Via het online klachtenformulier kunt u een klacht indienen.

Als u uw baan kwijt raakt, kan dat gevolgen hebben voor uw financiële situatie.

De website www.wijzeringeldzaken.nl geeft antwoord op uw financiële vragen. Met de handige tool op www.berekenuwrecht.nl ziet u in een paar stappen op welke tegemoetkomingen u mogelijk recht heeft. Ook ziet u waar u deze kunt aanvragen.

Komt u er niet uit of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met een VraagWijzer bij u in de buurt of bel naar het gemeentelijk servicenummer 14 010.