Bijstandsuitkering voor 27 jaar en ouder
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 23-09-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/bijstandsuitkering/
Ga naar de hoofdinhoud

Deze bijstandsuitkering is niet voor zelfstandig ondernemers. Voor hen zijn er aparte regelingen. Kijk op de pagina van Regionaal Bureau Zelfstandigen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

U kunt een (bijstands)uitkering aanvragen als u niet genoeg geld heeft om van te leven.

Een bijstandsuitkering vult uw inkomsten aan tot het normbedrag dat voor u geldt. Meer informatie over het aanvragen van een (bijstands)uitkering, de hoogte en de voorwaarden leest u op de pagina Mijn uitkering.

Online aanvragen

U vraagt een bijstandsuitkering aan via de knop 'Uitkering aanvragen'.

Het is belangrijk dat u bij de aanvraag uw e-mailadres en telefoonnummer opgeeft. Nadat u een uitkering hebt aangevraagd, belt de gemeente u voor een gesprek. U wordt gebeld met een anoniem nummer.

Verder ontvangt u een sms-bericht met het verzoek om vragenlijsten in te vullen. Die lijsten staan op het portaal. Inloggen op dit portaal doet u ook via de knop ‘Uitkering aanvragen’.

Voor deze online aanvraag heeft u DigiD nodig.

Maand

Geld op rekening

augustus 2020 dinsdag 25 augustus
september 2020 donderdag 24 september
oktober 2020 vrijdag 23 oktober
november 2020 woensdag 25 november
december 2020 woensdag 23 december

U heeft uw DigiD nodig.

Let op: Als u een partner hebt, dan vraagt u de uitkering voor u beiden aan. U hebt dus van u beiden de DigiD en een e-mailadres nodig.

U bent partners als u op hetzelfde adres woont en samen de kosten van het huishouden deelt. Dus ook als u familie van elkaar bent.

U kunt 4 weken vóórdat uw huidige inkomsten (bijvoorbeeld WW-uitkering) stoppen een bijstandsuitkering aanvragen.

Nadat u uw bijstandsaanvraag heeft ingediend, duurt het nog enkele weken voordat u uw eerste uitkering krijgt. In die weken heeft u waarschijnlijk al kosten. U moet uw huur, uw verzekeringen en de boodschappen betalen. Op de pagina Wettelijk voorschot, overbruggingsuitkering en voorschot broodnood leest u welke mogelijkheden er zijn.

U hoort binnen 8 weken of u een uitkering kunt krijgen. U krijgt hiervan een besluit. Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken.

Om een bijstandsuitkering aan te vragen moet u:  

 • in Rotterdam wonen en ingeschreven staan in de Basisregistratie personen
 • 18 jaar of ouder zijn en de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt
 • niet genoeg inkomen of eigen vermogen hebben
 • geen kans maken op een andere uitkering
 • rechtmatig in Nederland verblijven
 • kunnen bewijzen dat u alles heeft gedaan om aan het werk te komen

Meer informatie vindt u bij de veelgestelde vragen onderaan deze pagina.

Machtiging

Wilt u dat iemand anders uw aanvraag doet, dan kan dat met een machtiging. U kunt hiervoor het Machtigingsformulier aanvraag uitkering (PDF) gebruiken. Er is een handtekening nodig van u, uw eventuele partner en van de gemachtigde. Aanvragen die niet met een machtiging zijn ingediend, worden niet behandeld.

Let op: Hetzelfde machtigingsformulier mag niet gebruikt worden om een machtiging aan te vragen voor andere personen dan de aanvragers(s). De machtiging geldt alleen voor die aanvraag.

U dient uw aanvraag in met uw DigiD (27 jaar of ouder). Dan krijgt u eerst drie weken zoektijd. Dit heet de Inspanningsperiode.

In die tijd voert u de opdrachten uit die u via het portaal heeft gekregen. Afhankelijk van uw situatie kunnen die opdrachten gaan over bijvoorbeeld het:

 • aanmelden bij een onderwijsinstelling
 • maken van een curriculum vitae (CV)
 • solliciteren
 • inschrijven bij een uitzendbureau
 • aanmelden bij vacature-websites
 • krijgen van urenuitbreiding
 • doen van een beroepskeuzetest
 • werken aan schuldenproblematiek
 • melden bij instanties

Aan het einde van de inspanningsperiode heeft u een gesprek met de werkconsulent. U bespreekt dan het resultaat van de opdrachten. Ook wordt u bijgepraat over ondersteuning bij het vinden van werk.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Alleen als u binnen de gemeente verhuist, kunt u uw uitkering houden.

Als u verhuist naar een andere gemeente stopt uw uitkering. U moet uw uitkering opnieuw aanvragen in de gemeente waar u naartoe verhuist.

Als er iets verandert in uw situatie, dan heeft u misschien geen recht meer op een bijstandsuitkering. Voorkom geldproblemen en vul binnen 2 weken het Wijzigingsformulier in op de pagina Wijzigingen doorgeven.

Met een eigen huis heeft u recht op bijstand als u voldoet aan de algemene voorwaarden voor bijstand. Daarnaast gelden aanvullende voorwaarden.

Waar u nog meer aan moet voldoen, hangt af van de overwaarde van uw huis: hoger of lager dan € 51.600 (in 2019).

U kunt ook bijstand aanvragen als u in een eigen huis woont, zonder dat u het huis hoeft te verkopen. Ook als u een eigen woonboot bezit, krijgt u misschien bijstand. Een belangrijke voorwaarde is dat u de woning of de woonboot zélf bewoont en dus niet verhuurt. Bij verhuur van de woning of woonboot kunt u die verkopen. Dan kunt u van de opbrengst een bepaalde periode leven.

Wanneer u de woning of woonboot zelf bewoont, bekijkt de gemeente Rotterdam of u een krediethypotheek kunt krijgen. De bijstandsuitkering wordt als lening gegeven in de vorm van een krediethypotheek. Een krediethypotheek is een hypotheek die de gemeente Rotterdam op uw woning neemt. De gemeente neemt alleen een hypotheek op uw woning als er sprake is van overwaarde. Overwaarde is het verschil tussen uw hypotheekschuld en het bedrag dat uw woning op het moment waard is.

Om overwaarde te bepalen wordt uw woning door een beëdigd makelaar getaxeerd. Deze bepaalt ook of u een krediethypotheek kunt krijgen. De makelaar wordt door de gemeente in overleg met u aangewezen. De makelaar bepaalt de waarde van uw woning op dat moment.

Daarna wordt van de getaxeerde waarde een aantal bedragen afgetrokken:

 • het bedrag van uw hypotheek dat nog niet is afgelost. Het gaat hierbij om uw normale hypotheek, die u bij een bank heeft lopen
 • een vrij te laten bedrag

Het bedrag dat na deze berekening overblijft, ziet de gemeente als restoverwaarde op uw woning. Voor het bedrag van deze restoverwaarde wordt een krediethypotheek afgesloten en betaalt de gemeente uw uitkering. U krijgt uw uitkering dus in de vorm van een lening. Met andere woorden: u betaalt uw eigen uitkering van de restoverwaarde van uw woning.

Rekenvoorbeeld

In de woning of woonschip gebonden vermogen In de woning of woonschip gebonden vermogen
Taxatie woning +/ € 150.000 Taxatie woning +/ € 150.000
Restant hypotheekschuld - € 130.000 Restant hypotheekschuld - €  75.000
Overwaarde = €  20.000 Overwaarde = €  75.000
Vrijlating woning - €  51.600 Vrijlating woning - €  51.600
Restoverwaarde = Nihil Restoverwaarde = €  24.200
Conclusie Geen krediethypotheek Conclusie Krediethypotheek voor € 24.200

Heeft u een eigen woning en bijstand nodig, neemt u dan contact op met de afdeling Werk en inkomen. Een medewerker kan u meer informatie geven.

Kunt u buiten uw schuld gegevens niet laten zien, laat dit dan direct bij de aanvraag weten. U krijgt dan de tijd om die gegevens te zoeken of aan te vragen.

Die tijd wordt wel bij de aanvraagtermijn van 8 weken opgeteld. Houd er dus rekening mee dat u langer zonder geld zit. U kunt misschien een voorschot aanvragen.

Als achteraf blijkt dat u de gegevens wél had en bijstand heeft gekregen, dan betaalt u de uitkering terug.

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, kijkt de gemeente Rotterdam naar uw bezittingen. U mag niet teveel eigen bezit hebben. Bezit is hetzelfde als vermogen.

Het vermogen van thuiswonende kinderen jonger dan 18 valt hier ook onder.

Voorbeelden van vermogen zijn:

 • huis, bedrijf of grond in het buitenland
 • woonboot of caravan
 • onverdeelde boedel
 • contant geld
 • spaarloonregeling
 • levensverzekering
 • spaargeld
 • aandelen
 • antiek
 • auto of ander motorvoertuig
 • sieraden en waardevolle verzamelingen

De normale spullen die bijna alle mensen in huis hebben, horen niet bij het vermogen. Voorbeelden hiervan zijn een wasmachine of televisie. Ook bezittingen die dringend nodig zijn (bijvoorbeeld een aan uw handicap aangepaste auto) worden niet als vermogen gezien.

Als u AOW heeft, kan een reservering voor begrafenis of crematie soms ook niet tot het vermogen worden gerekend.

U mag vermogen hebben tot een bepaald bedrag. Dit heet 'vrij te laten vermogen'.

De maximale waarde van dit vermogen is in 2019:

 • voor gezinnen en alleenstaande ouders: € 12.240
 • voor alleenstaanden: € 6.120
 • max vrijlating waarde eigen woning: € 51.600

De gemeente Rotterdam berekent uw vermogen op het moment dat u een uitkering aanvraagt. Een gedeelte van uw vermogen wordt vrijgelaten.

 • Op de eerste plaats houdt de gemeente rekening met de landelijk vastgestelde vrijlatingsbedragen. Als u schulden hebt, trekt de gemeente die van uw vermogen af.
 • Heeft u voor toekomstige begrafenis- of crematiekosten een bijzondere regeling getroffen? Dan gelden andere (extra) vrijlatingen. Per persoon mag u maximaal € 3.750,- apart zetten voor uw uitvaartkosten. De waarde van een mogelijke uitvaartpolis telt mee bij de berekening van de maximale vrijlating.
 • Heeft u een eigen huis of een woonboot? Dan gelden daarnaast andere vrijlatingsbepalingen. Informeer hiernaar bij uw contactpersoon bij de gemeente.

Als u meer vermogen heeft dan het vrij te laten vermogen, dan krijgt u voorlopig geen uitkering. Pas als uw vermogen niet boven het vrij te laten vermogen uitkomt, kunt een uitkering krijgen.

Voorbeeld 1. Gezinnen en Alleenstaande ouders
Bij aanvang bijstand

Vermogen       €  8.000 Saldo bezittingen en schulden
Af. Vrij te laten
vermogen
-/-  €  12.240 Normbedrag vrij te laten
vermogen gezin en
alleenstaande ouders
Restant vrij te laten
vermogen
      €  4.240  

Uw vermogen is minder dan het vrij te laten vermogen. U kunt gewoon een uitkering krijgen.

Voorbeeld 2. Alleenstaanden
Bij aanvang bijstand
Vermogen       € 8.000    Saldo bezittingen en schulden            

Af. Vrij te laten
vermogen

-/-  € 6.120    Normbedrag vrij te laten vermogen alleenstaanden
Restant vermogen       € 1.880   

Uw vermogen is meer dan het vrij te laten vermogen. U krijgt daarom voorlopig geen uitkering. U krijgt pas een uitkering op het moment dat u dit geld op een verantwoorde wijze heeft opgemaakt. Een verantwoorde wijze wil zeggen dat u per maand ongeveer 1,5 keer de voor u geldende bijstandsnorm mag opmaken.

Als u uw baan kwijt raakt, kan dat gevolgen hebben voor uw financiële situatie.

 • De website wijzeringeldzaken geeft antwoord op uw financiële vragen.
 • Met de handige tool op de website berekenuwrecht ziet u in een paar stappen op welke tegemoetkomingen u mogelijk recht heeft. Ook ziet u waar u deze kunt aanvragen.

Komt u er niet uit of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met een VraagWijzer bij u in de buurt of bel naar het gemeentelijk servicenummer 14 010.

\