Bedrijfsleidersvergunning
Gepubliceerd op: 30-10-2019
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/bedrijfsleidersvergunning/
Ga naar de hoofdinhoud

Heeft u als ondernemer een plek op de Rotterdamse markt? Dan kunt u een bedrijfsleider aanwijzen die uw marktverplichtingen nakomt als u er niet bent.

Hiervoor heeft u een bedrijfsleidersvergunning nodig. U mag deze aanvragen voor maximaal 3 personen die geen actieve Rotterdamse marktrechten hebben.

Online aanvragen

Via de knop Vergunning aanvragen regelt u de aanvraag voor de bedrijfsleidersvergunning. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Na het indienen van de aanvraag moet u de gevraagde gegevens inleveren. De kosten betaalt u aan de balie van de afdeling Markten. U kunt alleen pinnen.

De bedrijfsleidersvergunning is net zo lang geldig als de marktvergunning van de vasteplaatshouder geldig is.

In 2022 is het tarief voor het aanvragen van een bedrijfsleidersvergunning € 66,00.

Om een bedrijfsleidersvergunning aan te vragen heeft u de volgende originele gegevens nodig:

  • geldige legitimatiebewijzen van u en van de bedrijfsleider
  • standaard uittreksel van de bedrijfsleider (niet ouder dan een maand) uit de Basisregistratie personen.
  • bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel waaruit de registratie als bedrijfsleider in de onderneming blijkt. Dit bewijs mag niet ouder zijn dan 1 maand.
  • 1. loonbelastingverklaring, niet ouder dan een jaar en een arbeidsovereenkomst voor hetzelfde aantal uren als de uren dat de vasteplaatshouder op de markt zijn staanplaats inneemt of 2. een loonstrookje van de bedrijfsleider, als die al in dienst is van de vasteplaatshouder
  • goed gelijkende pasfoto van de bedrijfsleider

Aanvraag Bedrijfsleidersvergunning alleen door vasteplaatshouder

Alleen een vasteplaatshouder (ondernemer met een vaste plaats op de Rotterdamse Markt) kan een bedrijfsleidersvergunning aanvragen.

Let op: Mede eigenaren of vennoten kunnen dit niet namens een vasteplaatshouder doen.

Heeft u vragen, neem dan contact op.