Alcoholwetvergunning
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 24-09-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/alcoholwetvergunning/
Ga naar de hoofdinhoud

Als u drank met alcohol verkoopt of schenkt in uw zaak, heeft u een alcoholwetvergunning nodig. Deze vergunning heette voorheen de drank- en horecawetvergunning.

Aanvragen

Vraag een vergunning aan via de knop 'Vergunning aanvragen'. Log in met eHerkenning,

Let op: Per 1 juli 2021 verdwijnt eHerkenning niveau 1. U heeft dan eHerkenning niveau 2 of hoger nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.
Wat moet u doen?
Koop eHerkenning niveau 2 bij een erkend bedrijf. Dat helpt u ook met uw machtigingen.  Kijk op de website van eHerkenning voor de lijst van erkende leveranciers. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie en houd rekening met de levertijd. Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

Lees in het veld 'Meesturen' welke gegevens u moet toevoegen.

De vergunning is geldig tot er veranderingen zijn in bijvoorbeeld de bedrijfsoppervlakte of de exploitatievorm. Deze veranderingen moet u direct doorgeven. Meer informatie vindt u op de pagina Horeca in Rotterdam.

Kosten Alcoholwetvergunning 2021
Alcoholwetvergunning nieuw, overname of wijziging € 562,00
Alcoholwetvergunning, aanmelden eerste leidinggevende € 111,00
Alcoholwetvergunning, aanmelden tweede en volgende leidinggevende  € 55,00
Ontheffing artikel 4, vierde lid van de Alcoholwet € 39,00
Ontheffing artikel 35 Alcoholwet € 35,00
 • vraagt u een Alcoholwetvergunning voor iemand anders aan, stuur dan een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier (pdf) mee
 • burgerservicenummer van de ondernemers en leidinggevenden
 • inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De gemeente vraagt deze registratie zelf op, u hoeft dit dus niet aan te leveren
 • alle leidinggevenden die op de Alcoholwetvergunning komen te staan, moeten een SVH-verklaring Sociale Hygiëne hebben. Leidinggevenden zijn bijvoorbeeld bestuurders, gevolmachtigden en personeel. De gemeente controleert op de SVH-website of leidinggevenden een SVH-verklaring Sociale Hygiëne hebben. U kunt als ondernemer ook zelf nagaan of uw personeel een SVH-verklaring Sociale Hygiëne heeft.
 • alle leidinggevenden moeten ook 21 jaar of ouder zijn en mogen geen strafblad hebben
 • een plattegrond van de inrichting of het terras op schaal 1:100
 • een afschrift van de statuten als het gaat om een vereniging of stichting

Een aanvraag wordt sneller afgehandeld als u alle gevraagde informatie en stukken indient.
Let op: voor een online aanvraag moeten de stukken die u toevoegt van het bestandstype pdf, png of jpg zijn.

Maximaal 8 weken. Deze termijn kan eenmalig met 8 weken worden verlengd. Als het nodig is, wordt in die tijd advies gevraagd bij andere instanties.

Een Alcoholwetvergunning is verplicht voor:

 • horeca waar alcoholhoudende drank wordt geschonken, zoals een café of een restaurant
 • paracommerciële instellingen, zoals verenigingen, stichtingen en sociëteiten die niet-bedrijfsmatig alcoholische dranken schenken
 • slijterijen
 • bij goedkeuring krijgt u de vergunning op uw correspondentieadres
 • als de vergunning (voor een deel) niet kan worden gegeven, ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek
 • daarna ontvangt u een definitief besluit

Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar maken.

Overige voorwaarden

 • tijdens openingsuren moet er altijd een leidinggevende aanwezig zijn die op de vergunning staat. Is een leidinggevende vergunninghouder afwezig, dan is dit strafbaar. U kunt een bekeuring krijgen of uw vergunning kan worden ingetrokken.
 • het horecapand moet voldoen aan de inrichtingseisen als het gaat om hoogte, oppervlakte en ventilatie. Ook moeten er toiletten zijn.
 • op sommige plaatsen, zoals in cafetaria, sportkantines en op campings, mogen alleen zwak-alcoholische dranken (wijn en bier) worden verstrekt. Dit mag volgens artikel 2:34c van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Meer informatie vindt u in de landelijke Alcoholwet en op de pagina Horeca.

Voor meer informatie of vragen:

 • neemt u contact op met Team Horecavergunningen via e-mail
 • of belt u naar het gemeentelijk nummer 14 010
 • of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam