Aanmelden parkeren bezoek en mantelzorgers
Gepubliceerd op: 31-01-2017
Geprint op: 25-06-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/aanmelden-parkeren-bezoek/
Ga naar de hoofdinhoud

Meldt bezoekers en mantelzorgers aan op uw bezoekersparkeervergunning of mantelzorgparkeervergunning.

U heeft uw contractnummer en pincode nodig om uw bezoek of mantelzorger aan te melden. Daarnaast moet u weten welke parkeerzone u kunt gebruiken.

Bezoek aanmelden

Het makkelijkst om uw bezoekers of mantelzorger aan te melden gaat via de app. Klik op de knop 'Bezoek aanmelden met de app'.

Mocht het met de app niet lukken, dan kunt u ook aanmelden via de website. Komt u er echt niet uit? Meldt dan aan via 14 010.

De bezoekersparkeervergunning en de mantelzorgparkeervergunning zijn gratis. U kunt per vergunning voor maximaal 500 uur (3.000 eenheden) per kalenderjaar aanmelden. Als alle eenheden zijn verbruikt, is het niet mogelijk om eenheden bij te kopen.

  • Voor bezoekers betaalt u € 0,10 per gebruikte eenheid van tien minuten. De gemaakte kosten worden om de drie maanden automatisch afgeschreven van het rekeningnummer van de vergunninghouder.
  • Voor mantelzorgers betaalt u niets.

Gebruikte eenheden

Via uw persoonlijke pagina bekijkt u uw gebruikte eenheden en betalingsoverzicht.

Uw bezoekers en mantelzorgers zijn meteen aangemeld of afgemeld.

Voor bewoners van Rotterdam die een bezoekersparkeervergunning of een mantelzorgparkeervergunning hebben.

Meer informatie over de bezoekersparkeervergunning en de voorwaarden vindt u op de website van de Rijksoverheid in het Uitvoeringsbesluit parkeren.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

Kies bij het aanmelden van uw bezoek de juiste zone. De tijden waarop u moet betalen, verschillen per zone. Kiest u de verkeerde zone, dan betaalt u mogelijk te veel of te weinig. Hierdoor loopt u het risico op een naheffing.

Het juiste zonenummer vindt u op de blauwe borden met witte P op straat of op de kaart.

Via het online klachtenformulier kunt u een klacht indienen.