Aanmelden parkeren bezoek
Gepubliceerd op: 31-01-2017
Geprint op: 20-02-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/aanmelden-parkeren-bezoek/
Spring naar het artikel

U heeft een bezoekersparkeervergunning. Hiermee meldt u uw bezoekers aan zodat ze voor een lager tarief kunnen parkeren in Rotterdam.

Meld online uw bezoek aan via de oranje knop hieronder. Ook kunt u via de knop uw gegevens bekijken en aanpassen.

Bezoekers aanmelden in zone 1 t/m 4
Sinds begin 2018 is het betaald parkeren in het centrum op vrijdag en zaterdag verlengd naar 1.00 uur. Bewoners met een bezoekersparkeervergunning in de parkeersectoren 1 t/m 4 moeten hier op vrijdag en zaterdag rekening mee houden. Het systeem voor het aanmelden van bezoek houdt hier ook rekening mee.

Aanmelden van bezoek in sector 4
Bewoners die in sector 4 wonen en een bezoekersparkeervergunning hebben voor sector 4 en sector 5 (deze is gecombineerd), krijgen een extra vraag bij het aanmelden van bezoek. In het systeem moet ingevuld worden in welke zone het bezoek de auto heeft geparkeerd. De zone is terug te vinden op de borden in de straat waar de auto geparkeerd staat.

U betaalt per gebruikte eenheid van 10 minuten € 0,10 (2019).

De gemaakte kosten worden om de drie maanden automatisch afgeschreven van het rekeningnummer van de vergunninghouder.

Meer informatie vindt u op de pagina bezoekersparkeervergunning.

Om uw bezoek aan te melden heeft u voor het inloggen uw wachtwoord en gebruikersnaam nodig.

Uw bezoekers zijn meteen na het doorgeven aangemeld of afgemeld.

Heeft u uw bezoek via sms aangemeld of afgemeld, dan gaat dit in op het moment dat u de bevestigings-sms krijgt.

Het aanmelden van bezoek is voor bewoners in Rotterdam die een bezoekersparkeervergunning hebben.

Meer informatie over de bezoekersparkeervergunning vindt u in het Uitvoeringsbesluit parkeren (pdf) en de voorschriften.

Sinds 1 januari 2016 is er in Rotterdam een milieuzone. In de milieuzone mogen te vervuilende auto’s niet komen. Rijden ze de milieuzone in, dan lopen ze het risico op een boete van € 90,- (plus € 9,- administratiekosten).

De milieuzone bestaat uit de parkeersectoren 1, 1b, 2, 3, 3b, 4/5, 5/6, 12, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 60, 61, 63, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 75 en 76. Houd hier rekening mee bij het aanmelden van uw bezoek.

Meer informatie vindt u op de website Gezondere Lucht.

Uitgebreide informatie over het aanmelden van uw bezoek leest u in de handleiding.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

Woont u in een van hieronder genoemde sectoren, geef dan aan in welke zone uw bezoeker de auto parkeert.

  • bij het aanmelden van bezoekers via de website, app of telefoon verschijnt een melding en kiest u de zone
  • geef aan uw bezoeker door in welke zone hij of zij moet parkeren
  • parkeert uw bezoeker in een andere zone dan vooraf is opgegeven, dan loopt de bezoeker het risico op een boete

Welke sectoren hebben hiermee te maken?
In de volgende sectoren kiest u een zone: 12, 20, 23, 50, 60, 61, 63, 65, 71, 97.

Waarom?
In deze sectoren gelden meerdere tijden voor betaald parkeren. Dit wordt afgeleid van de zone-aanduiding. Doordat u een zone kiest, wordt de eindtijd van de parkeeractie beter bepaald.

Hoe werkt het?
Iedereen die in een van deze 10 sectoren woont, heeft een brief gekregen met daarin een plattegrond van de sector die van toepassing is en de zones die erbij horen. De zone is aangegeven met een driecijferig nummer op de blauwe borden met de witte P in de straat.

Wilt u die plattegrond nog eens bekijken? Klik dan hieronder op de juiste sector. U ziet dan waar uw bezoek kan parkeren. 

Via het online klachtenformulier kunt u een klacht indienen.