Aangifte van overlijden door nabestaanden
Gepubliceerd op: 23-08-2019
Geprint op: 23-09-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/aangifte-van-overlijden-door-nabestaanden/
Ga naar de hoofdinhoud

Als er iemand is overleden, doet u hiervan binnen 6 werkdagen aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente maakt een overlijdensakte op en geeft toestemming voor de uitvaart (verlof tot lijkbezorging).

Bent u een uitvaartondernemer en wilt u graag aangifte van overlijden doen, dan verwijzen wij u door naar aangifte van overlijden door uitvaartondernemers.

Aangifte van overlijden door nabestaanden

Als nabestaande kunt u aangifte van overlijden doen op de volgende stadslocaties: het Stadsarchief aan de Hofdijk, Rozenburg, Hoek van Holland, Prins Alexander en IJsselmonde. Belt u eerst met het gemeentelijke servicenummer 14 010. Zij maken een afspraak voor u. Ook informeren zij u over de procedure en de mee te nemen documenten.

Verwerking persoonsgegevens

Als de overlijdensakte is opgemaakt, verwerken we het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP). De gemeente geeft een bericht over het overlijden door aan de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en de zorgverzekeraar.

Particuliere organisaties moet u zelf op de hoogte brengen van het overlijden. Dit zijn ook banken en verzekeringsmaatschappijen. U gebruikt daarvoor het uittreksel van de overlijdensakte. Meestal krijgt u dit uittreksel van de uitvaartverzorger. U kunt het uittreksel ook aanvragen bij de gemeente.

Overlijden in het buitenland

Van een sterfgeval in het buitenland doet u aangifte van overlijden in dat land. U moet het overlijden ook melden in de gemeente waar de overledene staat ingeschreven. Hiervoor is de overlijdensakte uit het buitenland nodig. Neem contact op met het gemeentelijk servicenummer 14 010 om te horen welke documenten u precies nodig heeft en waar deze aan moeten voldoen.

Als u een buitenlandse overlijdensakte wilt laten zien, moet u langskomen in de stadswinkel voor het tonen van buitenlandse brondocumenten. Hiervoor kunt u online een afspraak maken of telefonisch via 14 010.

  2019 2020
Aangifte doen van een overlijden gratis gratis
Een verlof tot lijkbezorging gratis gratis

Een afschrift van de akte

€ 13,40 € 13,80
Een laisser-passer € 19,50 € 19,80
Eerder of later begraven
(Binnen 36 uur of na 6 werkdagen)
€ 10,30 € 10,50

Neem contact op met het gemeentelijk servicenummer 14 010 voor meer informatie over de documenten die u moet meenemen en de procedure.
Uw uitvaartondernemer kan u helpen bij het regelen van de juiste documenten. U moet in ieder geval meenemen:

 • Uw geldig identiteitsbewijs.
 • Een verklaring van de arts dat de persoon is overleden.
 • De B-enveloppe met daarin het formulier van de arts over de oorzaak van het overlijden.

In sommige gevallen zijn er extra documenten nodig. Dit is het geval wanneer:

 • Iemand in het buitenland begraven of gecremeerd wil worden.
 • Iemand binnen 36 uur of na 6 werkdagen begraven of gecremeerd wil worden.
 • Iemand zijn lichaam ter beschikking wil stellen aan de wetenschap.
 • De datum van het overlijden niet bekend is.
 • U moet de aangifte binnen zes dagen na overlijden doen
 • De begrafenis of crematie moet binnen 6 werkdagen na de dag van overlijden plaatsvinden. Voor uitzondering hierop is toestemming nodig van de gemeente en/of de Officier van Justitie

Soms moet iemand eerder dan de wettelijke termijn begraven worden. Het binnen 36 uur begraven, wordt ook wel Islamitisch begraven genoemd. De gemeente Rotterdam werkt hier waar mogelijk aan mee.

Iedereen die weet dat iemand is overleden, kan deze aangifte doen. Meestal doet de uitvaartondernemer aangifte van overlijden.

 • Aangifte van overlijden dient uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden gedaan zijn.
 • U kunt bij de gemeente Rotterdam alleen aangifte doen van personen die in de gemeente Rotterdam zijn overleden.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

 

Een overledene mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden worden begraven of gecremeerd. Soms moet iemand eerder dan de wettelijke termijn begraven worden. Het binnen 36 uur begraven wordt ook wel Islamitisch begraven genoemd. De gemeente Rotterdam werkt hier waar mogelijk aan mee. Er moet toestemming gevraagd worden aan de officier van justitie en de gemeente. Dit wordt meestal geregeld door de uitvaartverzorger.

Een overledene wordt uiterlijk 6 werkdagen na het overlijden begraven of gecremeerd. Voor begraven of cremeren na 6 werkdagen, moet toestemming gevraagd worden aan de gemeente. Dit wordt geregeld door de uitvaartverzorger. Uitstel is bijvoorbeeld mogelijk als familieleden niet op tijd aanwezig kunnen zijn bij de uitvaart.

Als de uitvaart buiten de Benelux plaatsvindt, dan hebt u voor het vervoer vanuit Nederland toestemming van de gemeente nodig. De gemeente geeft dan een laissez-passer af. Het vervoer naar het buitenland regelt de uitvaartverzorger meestal voor u.

Wilt u aangifte doen van een levenloos geboren kindje, een akte laten opmaken of uw kind laten registreren in de BRP? Dan verwijzen we u graag door naar aangifte levenloos geboren kind.

\