Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Aangifte van overlijden door uitvaartondernemers

Als uitvaartondernemer kunt u online aangifte doen van overlijden.

U doet aangifte via de knop ‘Online aangifte’. U hebt hiervoor eHerkenning EH2+ nodig. De betaling gaat via iDEAL. U moet bewijsstukken uploaden bij uw online aangifte. In speciale gevallen doet u aangifte aan de balie. Zie 'Aangifte doen aan de balie'.

Online aangifte. Link opent een externe paginaAangifte aan de balie

Aangifte doen aan de balie

In speciale gevallen moet u aangifte doen aan de balie. Voorbeelden van speciale gevallen zijn:

 • Het is onbekend wie er overleden is.
 • Iemand is overleden aan boord van een schip.
 • Iemand is overleden in het buitenland.
 • Iemand wordt herbegraven.

Extra documenten nodig

Let op: soms zijn er extra documenten nodig.

 • Wanneer u iemand in het buitenland wil begraven of cremeren: een kistverklaring met de route en een medische verklaring.
 • Wanneer u iemand binnen 36 uur of na 6 werkdagen wil begraven of cremeren: een verzoek voor afwijken van de standaard termijn en een medische verklaring van geen bezwaar.
 • Wanneer de overledene niet in Nederland ingeschreven staat of het burgerservicenummer niet bekend is: een geldig paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning van de overledene.
 • Wanneer iemand zijn lichaam beschikbaar wil stellen aan de wetenschap: een wilsbeschikking. Link opent een externe pagina.
 • Wanneer de datum van overlijden niet bekend is (lijkvinding): een proces-verbaal van de politie

Toestemming voor begrafenis of crematie (Procedure verlof tot lijkbezorging)

Het verlof tot lijkbezorging verstuurt de gemeente online naar de begraafplaats of het crematorium. Een kopie van het verlof vindt u in het Online Loket.

 • Na het doen van online aangifte ontvangt u het uittreksel per post. Het uittreksel wordt uiterlijk de volgende werkdag na de aangifte verzonden.
 • De laissez-passer (doorlaatbewijs) haalt u op aan de balie bij de publiekslocaties Rozenburg, Hoek van Holland, Prins Alexander, IJsselmonde of bij het Stadsarchief aan de Hofdijk 651.  Bel 14 010 voordat u de documenten ophaalt, zodat de documenten voor u worden klaargelegd.
 • De originele doktersverklaring, B-envelop en eventueel testament moet u binnen 1 week aanleveren bij de gemeente Rotterdam. Lever de documenten in aan de balie of verstuur de documenten per post . Gebruikt u een eigen envelop? Vermeld dan de afzender en het retouradres.

Stuur de documenten per aangetekende post naar:
Gemeente Rotterdam
Stadsarchief, Burgerlijke Stand
Postbus 71
3000 AB Rotterdam

Kosten

Kosten 2024
Aangifte van een overlijdengratis
Verlof tot lijkbezorginggratis
Een afschrift van een akte€ 16,60
Een laissez-passer€ 23,70
Eerder of later begraven€ 22,20

Voorwaarden

 • U doet aangifte uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden. 
 • U kunt bij de gemeente Rotterdam alleen aangifte van overlijden doen van personen die in de gemeente Rotterdam zijn overleden.

Tijd tussen overlijden en de begrafenis of crematie

 • De begrafenis of crematie moet plaatsvinden binnen 6 werkdagen na de dag van overlijden. Voor uitzondering hierop is toestemming nodig van de gemeente of de Officier van Justitie. In sommige gevallen van beide.
 • Soms moet iemand eerder dan de wettelijke periode begraven worden. Binnen 36 uur begraven wordt ook wel islamitisch begraven genoemd. De gemeente Rotterdam werkt hier waar mogelijk aan mee.

Contact

Hebt u vragen? Bel 14 010.

Veelgestelde vragen