Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Aangifte van overlijden door uitvaartondernemers

Als uitvaartondernemer kunt u online aangifte doen van overlijden.

U doet online aangifte via de knop 'Aangifte overlijden'. U heeft hiervoor eHerkenning EH2+ nodig. De betaling gaat via iDEAL. U moet bewijsstukken uploaden bij uw online aangifte. In speciale gevallen u aangifte doen aan de balie. Zie 'Uitzonderingen online aangifte'.

Aangifte aan de balie

U doet aangifte van overlijden ook aan de balie.
U vindt het loket in het Stadsarchief aan de Hofdijk 651.
Maak online een afspraak. Link opent een externe pagina of bel naar 14 010. Neem de bewijzen mee.

U kunt de stukken van tevoren mailen. Link opent een externe pagina. Deze worden dan gelijk verwerkt. Tijdens de afspraak levert u de originele stukken in. U betaalt tijdens de afspraak voor de aangifte. Er kan alleen met pin betaald worden.

Procedure verlof tot lijkbezorging

Het verlof tot lijkbezorging verstrekt de gemeente online aan de begraafplaats of het crematorium. Een kopie van het verlof vindt u in het digitaal loket.

 • Na het doen van online aangifte ontvangt u van de gemeente het uittreksel per post. Deze wordt uiterlijk de volgende werkdag na de aangifte verzonden.
 • De laissez-passer haalt u op aan de balie bij de volgende Burgerzaken Rozenburg, Hoek van Holland, Prins Alexander of IJsselmonde, of bij het Stadsarchief aan de Hofdijk 651. Neem contact op via 14 010 voordat u de documenten ophaalt, zodat de stukken voor u kunnen worden klaargelegd.
 • De originele doktersverklaring, B-envelop en eventueel wilsbeschikking moet u binnen 1 week aanleveren bij de gemeente Rotterdam. U kunt de documenten inleveren aan de balie of per post verzenden.

Per post

Gebruikt u een eigen envelop? Vermeld dan de afzender en het retouradres.
Stuur de stukken per aangetekende post naar:
Gemeente Rotterdam
Stadsarchief, Burgerlijke Stand
Postbus 71
3000 AB Rotterdam

Uitzonderingen online aangifte

In speciale gevallen kunt u geen online aangifte doen en moet u aangifte doen aan de balie. Voorbeelden van speciale gevallen zijn:

 • de identiteit van de overledene is onbekend
 • iemand is overleden aan boord van een schip
 • iemand is overleden in het buitenland
 • iemand wordt herbegraven

Kosten

Kosten 2023
Aangifte van een overlijdengratis
Verlof tot lijkbezorginggratis
Een afschrift van een akte€ 15,70
Een laissez-passer€ 21,90
Eerder of later begraven€ 11,60

Meenemen

 • Graag de juiste bewijsstukken van tevoren mailen (overlijdenpzr@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina). Tijdens de afspraak levert u de originele stukken in. U betaalt tijdens de afspraak voor de aangifte.
 • Er kan alleen met PIN betaald worden (wij accepteren geen betaling met creditcard)
 • Een doktersverklaring (niet van toepassing bij een niet-natuurlijke dood).
 • De B-enveloppe met statistische informatie over de oorzaak van het overlijden.
 • Uw burgerservicenummer.

Let op, soms zijn er extra documenten nodig:

 • Wanneer u iemand in het buitenland wil begraven of cremeren: een kistverklaring met route en een medical statement.
 • Wanneer u iemand binnen 36 uur of na 6 werkdagen wil begraven of cremeren: een verzoek voor afwijken van de reguliere termijn en een medische verklaring van geen bezwaar.
 • Wanneer de overledene niet in Nederland geregistreerd staat of het BSN-nummer niet bekend is: een geldig legitimatiebewijs van de overledene.
 • Wanneer iemand zijn lichaam beschikbaar wil stellen aan de wetenschap: een wilsbeschikking.
 • Wanneer de datum van overlijden niet bekend is (lijkvinding): een proces-verbaal van de politie

Voorwaarden

 • Aangifte van overlijden moet uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden gedaan zijn
 • U kunt bij de gemeente Rotterdam alleen aangifte van overlijden doen van personen die in de gemeente Rotterdam zijn overleden

Hoe lang duurt het

 • U moet de aangifte binnen 6 dagen na overlijden doen
 • De begrafenis of crematie moet binnen 6 werkdagen na de dag van overlijden plaatsvinden. Voor uitzondering hierop is toestemming nodig van de gemeente of de Officier van Justitie. In sommige gevallen van beide.

Soms moet iemand eerder dan de wettelijke termijn begraven worden. Het binnen 36 uur begraven wordt ook wel Islamitisch begraven genoemd. De gemeente Rotterdam werkt hier waar mogelijk aan mee.

Hoe staat het met mijn aanvraag?

​Bekijk uw online aanvraag in het Digitaal Loket. Link opent een externe pagina. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig.

Contactinformatie

Heeft u vragen, bel dan 14 010.

Veelgestelde vragen