Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Aangifte van overlijden door nabestaanden

Als er iemand is overleden, doet u binnen 6 werkdagen aangifte van overlijden in de gemeente waar de persoon is overleden.

U kunt aangifte van overlijden doen bij publiekslocaties Rozenburg, Hoek van Holland, Prins Alexander of IJsselmonde. Het kan ook bij het Stadsarchief aan de Hofdijk. U maakt daarvoor een afspraak door 14 010 te bellen.

Overlijdensakte

De gemeente maakt een overlijdensakte op. Ook geeft de gemeente schriftelijk toestemming voor het begraven of cremeren van de overledene. Dit heet 'verlof tot begraven of cremeren'.

Verwerking persoonsgegevens

Als de overlijdensakte is opgemaakt, wordt het overlijden verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). De gemeente geeft een bericht over het overlijden door aan de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en  zorgverzekeraar.

Particuliere organisaties moet u zelf op de hoogte brengen van het overlijden.
Dit zijn ook banken en verzekeringsmaatschappijen.
U gebruikt daarvoor het uittreksel van de overlijdensakte. Meestal krijgt u dit uittreksel van de uitvaartverzorger. U kunt het uittreksel ook zelf aanvragen bij de gemeente.

Overlijden in het buitenland

Van een sterfgeval in het buitenland doet u aangifte van overlijden in dat land. U moet het overlijden ook melden in de gemeente waar de overledene staat ingeschreven. Hiervoor is de overlijdensakte uit het buitenland nodig.

Bel 14 010 voor meer informatie. Kijk ook op de pagina Overlijden in het buitenland. Link opent een externe pagina van de Rijksoverheid.

Akte tonen aan gemeente

Als u een buitenlandse overlijdensakte moet laten zien aan de gemeente, komt u naar een publiekslocatie. Bel met 14 010 om hiervoor een afspraak te maken. Vertel dat u een afspraak wilt maken voor het tonen van buitenlandse brondocumenten.

Kosten

Kosten 2024
Aangifte doen van een overlijdengratis
Een verlof tot lijkbezorginggratis
Een afschrift van de akte€ 16,60
Een laissez-passer€ 23,70
Eerder of later begraven
(Binnen 36 uur of na 6 werkdagen)
€ 22,20

Informatie Rijksoverheid

Voor meer informatie gaat u naar de pagina Overlijden: wat moet ik regelen?. Link opent een externe pagina van de Rijksoverheid. Op die pagina staat een vragenlijst. Aan het eind van de vragenlijst ziet u wat u zelf moet regelen en wat instanties voor u regelen.

Meenemen

Bel 14 010 voor meer informatie over de documenten die u moet meenemen en de procedure.
Uw uitvaartondernemer kan u helpen bij het regelen van de juiste documenten.

U moet in ieder geval meenemen:

 • uw geldig identiteitsbewijs
 • een verklaring van de arts dat de persoon is overleden
 • de B-enveloppe met daarin het formulier van de arts over de oorzaak van het overlijden

Soms zijn er extra documenten nodig. Dit is het geval wanneer:

 • iemand in het buitenland begraven of gecremeerd wil worden
 • iemand binnen 36 uur of na 6 werkdagen begraven of gecremeerd wil worden
 • iemand zijn lichaam ter beschikking wil stellen aan de wetenschap
 • de datum van het overlijden niet bekend is

Hoelang duurt het

 • U moet de aangifte binnen 6 dagen na overlijden doen.
 • De begrafenis of crematie moet binnen 6 werkdagen na de dag van overlijden plaatsvinden. Voor uitzondering hierop is toestemming nodig van de gemeente of de Officier van Justitie. In sommige gevallen van allebei.

Soms moet iemand eerder dan de wettelijke termijn begraven worden. Het binnen 36 uur begraven wordt ook wel 'islamitisch begraven' genoemd. De gemeente Rotterdam werkt hier waar mogelijk aan mee.

Voorwaarden

 • Aangifte van overlijden moet uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden gedaan zijn.
 • U kunt bij de gemeente Rotterdam alleen aangifte van overlijden doen van personen die in de gemeente Rotterdam zijn overleden.

Contact

Hebt u vragen, bel 14 010.

Veelgestelde vragen