Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Aangifte van overlijden door nabestaanden

Als er iemand is overleden, doet u binnen 6 werkdagen aangifte van overlijden in de gemeente waar de persoon is overleden.

U kunt aangifte van overlijden doen op de volgende stadslocaties: - het Stadsarchief aan de Hofdijk - Rozenburg - Hoek van Holland - Prins Alexander - IJsselmonde U maakt daarvoor een afspraak door te bellen met 14 010.

Meer informatie

De gemeente maakt een overlijdensakte op. Ook geeft de gemeente schriftelijk toestemming voor het begraven of cremeren van de overledene. Dit heet 'verlof tot begraven of cremeren'.

Verwerking persoonsgegevens

Als de overlijdensakte is opgemaakt, wordt het overlijden verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). De gemeente geeft een bericht over het overlijden door aan de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en de zorgverzekeraar.

Particuliere organisaties moet u zelf op de hoogte brengen van het overlijden.
Dit zijn ook banken en verzekeringsmaatschappijen.
U gebruikt daarvoor het uittreksel van de overlijdensakte. Meestal krijgt u dit uittreksel van de uitvaartverzorger. U kunt het uittreksel ook zelf aanvragen bij de gemeente.

Overlijden in het buitenland

Van een sterfgeval in het buitenland doet u aangifte van overlijden in dat land. U moet het overlijden ook melden in de gemeente waar de overledene staat ingeschreven. Hiervoor is de overlijdensakte uit het buitenland nodig.

Neem contact op met 14 010 voor meer informatie. Kijk ook op de pagina Overlijden in het buitenland van de Rijksoverheid.

Akte tonen aan gemeente

Als u een buitenlandse overlijdensakte moet laten zien aan de gemeente, komt u naar een stadswinkel. U maakt hiervoor telefonisch een afspraak via 14 010. Geef aan dat u een afspraak wilt maken voor het tonen van buitenlandse brondocumenten.

Kosten

  Kosten 2023
Aangifte doen van een overlijden gratis
Een verlof tot lijkbezorging gratis

Een afschrift van de akte

€ 15,70
Een laissez-passer € 21,90
Eerder of later begraven
(Binnen 36 uur of na 6 werkdagen)
€ 11,60

Informatie Rijksoverheid

Als u meer informatie wilt, ga dan naar de pagina Overlijden: wat moet ik regelen? van de Rijksoverheid. Op die pagina staat een vragenlijst. Aan het eind van de vragenlijst ziet u wat u zelf moet regelen en wat instanties voor u regelen.

Meenemen of meesturen

Neem contact op via het gemeentelijk servicenummer 14 010 voor meer informatie over de documenten die u moet meenemen en de procedure.
Uw uitvaartondernemer kan u helpen bij het regelen van de juiste documenten.

U moet in ieder geval meenemen:

 • uw geldig identiteitsbewijs
 • een verklaring van de arts dat de persoon is overleden
 • de B-enveloppe met daarin het formulier van de arts over de oorzaak van het overlijden

Soms zijn er extra documenten nodig. Dit is het geval wanneer:

 • iemand in het buitenland begraven of gecremeerd wil worden
 • iemand binnen 36 uur of na 6 werkdagen begraven of gecremeerd wil worden
 • iemand zijn lichaam ter beschikking wil stellen aan de wetenschap
 • de datum van het overlijden niet bekend is

Hoe lang duurt het

 • U moet de aangifte binnen 6 dagen na overlijden doen.
 • De begrafenis of crematie moet binnen 6 werkdagen na de dag van overlijden plaatsvinden. Voor uitzondering hierop is toestemming nodig van de gemeente of de Officier van Justitie. In sommige gevallen van allebei.

Soms moet iemand eerder dan de wettelijke termijn begraven worden. Het binnen 36 uur begraven wordt ook wel 'islamitisch begraven' genoemd. De gemeente Rotterdam werkt hier waar mogelijk aan mee.

Voorwaarden

 • Aangifte van overlijden moet uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden gedaan zijn.
 • U kunt bij de gemeente Rotterdam alleen aangifte van overlijden doen van personen die in de gemeente Rotterdam zijn overleden.

Contactinformatie

Heeft u nog vragen, bel dan naar 14 010.

 

Veelgestelde vragen

Een overledene mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden worden begraven of gecremeerd. Soms moet iemand eerder dan de wettelijke termijn begraven worden. Het binnen 36 uur begraven wordt ook wel 'islamitisch begraven' genoemd. De gemeente Rotterdam werkt hier waar mogelijk aan mee.
Er moet toestemming gevraagd worden aan de officier van justitie en de gemeente. Dit wordt meestal geregeld door de uitvaartverzorger.

Een overledene wordt uiterlijk 6 werkdagen na het overlijden begraven of gecremeerd. Voor begraven of cremeren na 6 werkdagen, moet toestemming gevraagd worden aan de gemeente. Dit wordt geregeld door de uitvaartverzorger. Uitstel is bijvoorbeeld mogelijk als familieleden niet op tijd aanwezig kunnen zijn bij de uitvaart.

Als de uitvaart buiten de Benelux plaatsvindt, dan hebt u voor het vervoer vanuit Nederland toestemming van de gemeente nodig. De gemeente geeft dan een laissez-passer af. Het vervoer naar het buitenland regelt de uitvaartverzorger meestal voor u.

Wilt u aangifte doen van een levenloos geboren kindje, een akte laten opmaken of uw kind laten registreren in de BRP? Lees dan de informatie op de pagina 'Aangifte levenloos geboren kind'.

 • Regelt u de uitvaart zelf? Neem bij een overlijden op zaterdag of zondag gelijk op maandag contact op met 14 010. De medewerker vertelt u wat u nodig heeft om aangifte te doen.
   
 • Regelt een uitvaartondernemer de uitvaart? Dan vertelt de uitvaartondernemer wat er moet gebeuren. De meeste uitvaartondernemers zijn ook in het weekend bereikbaar.

Nabestaanden zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvaart.
U kunt contact op nemen met een uitvaartondernemer. Of u kunt de uitvaart zelf regelen.
Alleen in uitzonderingsgevallen wordt de uitvaart door de gemeente geregeld.