Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Inzagerecht

Het recht op inzage in de over hem/haar opgenomen gegevens in de Basisregistratie personen (BRP).

Momenteel kunt u niet naar de balie om uw gegevens te bekijken. U kunt wel online uw persoonlijke gegevens lezen. Log in met uw DigiD via de knop 'Gegevens bekijken'.

Gegevens bekijken. Link opent een externe pagina

Informatie

Als u wilt weten welke organisaties uw persoonsgegevens krijgen, bekijk dan 'Gedeelde persoonsgegevens' onder het kopje Identiteit op MijnOverheid.nl. Link opent een externe pagina.

U kunt ook de BRP-scan. Link opent een externe pagina doen op de website van de Rijksoverheid.

Minderjarigen

Ouders in de ouderlijke macht (mits ingeschreven op hetzelfde adres) en verzorgers (in het bezit van het gezag) kunnen de gegevens aan de balie inzien of een uittreksel BRP/afschrift persoonslijst aanvragen. Dit kan totdat het kind de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. U moet een geldig legitimatiebewijs tonen.

Personen onder curatele

De curator kan voor iemand die onder curatele staat een uittreksel aanvragen. Bij de aanvraag moet een kopie legitimatiebewijs van de curator en de uitspraak van de rechtbank waaruit blijkt dat aanvrager de curator is worden meegezonden.

Derden

Iemand anders kan alleen een uittreksel BRP aanvragen met een schriftelijke machtiging en kopie van een geldig legitimatiebewijs van de persoon voor wie het uittreksel wordt aangevraagd, plus een kopie van het eigen identiteitsbewijs.

Bedrijven, advocaten en overheidsinstanties

  • commerciële Instellingen en bedrijven kunnen geen gegevens opvragen
  • advocaten en faillissementscuratoren kunnen voor uitoefening van hun wettelijk taak gegevens opvragen
  • overheidsinstanties mogen eveneens gegevens opvragen voor de uitoefening van hun ambtelijke taak

Als u wilt weten welke instanties uw persoonlijke gegevens de afgelopen periode hebben opgevraagd, dan kunt u dit schriftelijk aanvragen. In de brief zet u:

  1.  Uw persoonsgegevens.
  2. Wat u wilt aanvragen en waarvoor u het nodig heeft.

Onderteken de brief en stuur het samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee naar:

Gemeente Rotterdam
t.a.v. Gegevensverstrekking uit de BRP
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Voor wie is het

U kunt uw eigen gegevens inzien als u 16 jaar of ouder bent.

  • u kunt gratis uw persoonslijst digitaal of op afspraak aan de balie inzien, dit is het inzagerecht. U moet hiervoor een geldig identiteitsbewijs laten zien.
  • u kunt ook tegen betaling een uittreksel BRP of afschrift van uw persoonslijst aanvragen, als u deze per post wilt ontvangen.

Meenemen

1. Gegevens online bekijken

U heeft DigiD nodig.

2. Gegevens aan de balie bekijken

Neem een geldig identiteitsbewijs mee:

  • Heeft u de Nederlandse nationaliteit: u identificeert zich met een geldig Nederlands rijbewijs, paspoort of een geldige identiteitskaart.
  • Heeft u de nationaliteit van een land van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER): u identificeert zich met uw paspoort of met een EU/EER vreemdelingendocument.
  • Heeft u de nationaliteit van een land buiten de EU of EER: u identificeert zich met een Nederlands vreemdelingendocument (het verblijfsdocument)

Contactinformatie

Heeft u nog vragen, bel dan 14 010.

Veelgestelde vragen