Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Inzagerecht

U hebt recht om uw gegevens in te zien die de gemeente in de Basisregistratie personen (BRP) van u heeft.

U kunt online uw persoonlijke gegevens lezen. Log in met uw DigiD via de knop 'Gegevens bekijken'.

Gegevens online bekijken. Link opent een externe pagina

Uw gegevens naar andere organisaties

Soms worden uw gegevens gedeeld met andere organisaties.
Via de BRP-scan. Link opent een externe pagina op de website van de Rijksoverheid leest u welke organisaties dat kunnen zijn.

Minderjarigen

Ouders en verzorgers die het gezag hebben over hun kind en ook op hetzelfde adres wonen, kunnen een uittreksel BRP/afschrift persoonslijst aanvragen.
Dit kan tot het kind 16 jaar oud is.

Personen onder curatele

De curator kan een uittreksel aanvragen voor iemand die onder curatele staat.
Bij de aanvraag moet bijgevoegd:

  • een kopie legitimatiebewijs van de curator
  • uitspraak van de rechtbank waarin staat dat aanvrager de curator is

Derden

Iemand anders kan alleen een uittreksel BRP aanvragen met een schriftelijke machtiging en kopie van een geldig legitimatiebewijs van de persoon voor wie het uittreksel wordt aangevraagd, plus een kopie van het eigen identiteitsbewijs.

Bedrijven, advocaten en overheidsinstanties

  • commerciële Instellingen en bedrijven kunnen géén gegevens opvragen
  • advocaten en faillissementscuratoren kunnen voor hun werk gegevens opvragen
  • ook overheidsinstanties mogen gegevens opvragen
    (bijvoorbeeld de Belastingdienst)

Als u wilt weten welke instanties uw persoonlijke gegevens de afgelopen periode hebben opgevraagd, dan kunt u dit schriftelijk aanvragen. In de brief zet u:

  1.  uw persoonsgegevens
  2. wat u wilt aanvragen en waarvoor u het nodig hebt

Onderteken de brief en stuur het samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs naar:

Gemeente Rotterdam
t.a.v. Gegevensverstrekking uit de BRP
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Voor wie is het

U kunt uw eigen gegevens inzien als u 16 jaar of ouder bent.

U kunt ook tegen betaling een uittreksel BRP of afschrift van uw persoonslijst aanvragen, als u deze per post wilt ontvangen.

Contact

Hebt u vragen, bel dan 14 010.

Veelgestelde vragen