Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Bijzondere bijstand energiekosten aanvragen

Kunt u uw energierekeningen niet meer betalen? Dan krijgt u misschien Bijzondere bijstand voor extra energiekosten. Dit geldt ook voor studenten.

Aanvragen​ in 3 stappen

U heeft mogelijk recht op Bijzondere bijstand extra energiekosten als u:

 • in Rotterdam woont en een Nederlands paspoort, ID of verblijfsvergunning heeft
 • 21 jaar of ouder bent
 • uw energiekosten niet meer kunt betalen uit uw inkomen

Extra informatie voor studenten

Ook als u student bent, kunt u Bijzondere bijstand voor extra energiekosten aanvragen. Hierbij rekenen we het maximale bedrag dat geleend kan worden bij DUO tot het inkomen.
Met deze inkomens rekenen wij: 

 • Voor mbo-studenten: € 786,59
 • Voor hbo- en wo-studenten: € 957,87

Een alleenstaande ouder kan bovendien aanspraak maken op een toeslag van een eenoudergezin van € 277,13. Ook dit bedrag wordt meegeteld in het totale rekeninkomen. Met deze inkomens rekenen wij:

 • Voor mbo-studenten die ook alleenstaande ouder zijn: € 1.063,72
 • Voor hbo- en wo-studenten die ook alleenstaande ouder zijn: € 1.235,00

Hoelang krijgt u Bijzondere bijstand voor extra energiekosten?

U krijgt bijzondere bijstand voor extra energiekosten tot het moment dat uw energiecontract afloopt, maar maximaal tot 1 juli 2023. Loopt uw energiecontract af vóór 1 juli 2023? Dan stopt de bijzondere bijstand op het moment dat uw contract afloopt. U kunt daarna opnieuw bijzondere bijstand voor extra energiekosten aanvragen voor de periode van het nieuwe contract tot 1 juli 2023.

Voorwaarden

 • U woont in Rotterdam en verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U bent 21 jaar of ouder.
 • Uw energierekening is gestegen en u kunt uw energierekening niet meer betalen.
  Of uw energiekosten als onderdeel van de servicekosten zijn gestegen en u kunt deze niet meer betalen.

1. Maak een kopie van:

 • uw energiecontract met hierop de datum dat uw energiecontract afloopt
 • een bewijs van uw geadviseerde maandtermijn
  Dit is de factuur die u maandelijks krijgt van uw energiemaatschappij. Dit mag een brief of mail zijn. De termijnnota mag niet ouder zijn dan januari 2023, omdat u geen aanvraag bijzondere bijstand voor extra energiekosten meer kunt doen voor uw energiekosten van 2022.
 • Als uw energiekosten in uw servicekosten zijn verwerkt:
  stuur een overzicht van uw servicekosten mee met daarop de hoogte van de energiekosten.
 • Als u geen bijstandsuitkering heeft: stuur een bewijs van uw inkomsten van de afgelopen 3 maanden.
 • Als u geen inkomsten heeft: stuur van de afgelopen 3 maanden bankafschriften mee.

2. Vul het aanvraagformulier 'Bijzondere bijstand' in.

Download en print het formulier 'Aanvraag Bijzondere bijstand'.
Vul bij punt 6 op bladzijde 5 in dat het gaat om extra energiekosten.
U hoeft niet de waarde van uw bezittingen in te vullen op pagina 7.

Hulp nodig bij het invullen van de aanvraag?
Ga dan naar een Vraagwijzer. Link opent een externe pagina of een Huis van de Wijk bij u in de buurt.

3. Stuur het formulier en de bewijsstukken op.

Gemeente Rotterdam
Postbus 1024
3000 BA Rotterdam

Het adres staat ook op het formulier.

Hoogte bijzondere bijstand voor extra energiekosten

Voor de hoogte van de Bijzondere bijstand voor extra energiekosten kijken we naar uw inkomen en de hoogte van uw energierekening. Als u een inkomen heeft rond de bijstandsnorm, dan is de kans groot dat u bijzondere bijstand krijgt.

In de tabel ziet u de gemiddelde energierekening per type huishouden. Dit bedrag moet u altijd zelf betalen. Is uw energierekening hoger dan het bedrag in de tabel? Dan krijgt u misschien bijzondere bijstand voor het verschil.

Bent uDan betaalt u zelf (eigen bijdrage)
Alleenstaande€ 141
Alleenstaande ouder€ 241
Echtpaar zonder kinderen€ 171
Echtpaar met kinderen€ 279
Alleenstaande met AOW en/of pensioen€ 157
Echtpaar met allebei AOW en/of pensioen€ 191


Hieronder een rekenvoorbeeld. Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.

Voorbeeld

U bent alleenstaand en u ontvangt een bijstandsuitkering. Uw maandelijkse energierekening is € 200. Uw eigen bijdrage is € 141.  U heeft dan mogelijk recht op € 59 Bijzondere bijstand voor extra energiekosten.

Als iemand anders voor u aanvraagt

Iemand anders mag voor u een aanvraag doen, met uw toestemming.
U geeft toestemming met het formulier 'Machtiging aanvraag uitkering'.
U ondertekent samen het formulier.
Stuur het formulier mee met de aanvraag Bijzondere bijstand.

Hoelang duurt het

Binnen 8 weken ontvangt u een brief.
In de brief staat of u bijzondere bijstand krijgt of niet.
Als uw aanvraag niet compleet is, staat dat in de brief.
Dan staat er ook in wat u nog moet inleveren.

Bent u het niet eens met de brief?

Maak dan bezwaar via de pagina Bezwaar Werk en Inkomen.

Na 8 weken nog niets gehoord?

Is de gemeente te laat met beslissen op uw aanvraag?
Soms heeft u recht op geld, als u meldt dat de gemeente te laat is.
Meer weten? Kijk op de pagina Melden van te late beslissing.

Contact

Heeft u nog vragen, bel dan 14 010.

Zorgen over geld?

Bel met een van onze medewerkers bij 14 010.
Of kom langs bij een van onze Vraagwijzers bij u in de buurt.
Ook vindt u op de pagina Geldzorgen hoe de gemeente u kan helpen. 

Vragen en antwoorden