Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Bibob

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur is een hulpmiddel om de integriteit van de overheid te beschermen. Dit wordt ook wel de Wet Bibob genoemd.

De gemeente Rotterdam kan door de Wet Bibob diepgaand onderzoek doen naar de achtergrond van een persoon of onderneming.
Bijvoorbeeld als deze een vergunning of subsidie aanvraagt. Of een vastgoedtransactie aan wil gaan met de gemeente.
Dit voorkomt dat de gemeente ongewild meewerkt aan criminele activiteiten. En daarbij beschermt de gemeente de positie van ondernemers die wel eerlijk handelen.

Onderzoek

Vanuit de Wet Bibob doet de gemeente onderzoek naar onder andere de financiering en de leidinggevenden. Het onderzoek wordt verricht door het Kenniscentrum Bibob.
Het onderzoek wordt gedaan door het toesturen van een Bibob-vragenformulier. Daarbij worden ook stukken opgevraagd zoals aandeelhoudersregisters en jaarrekeningen. Eventueel kunnen aanvullende vragen worden gesteld. Ook kan de gemeente informatie opvragen bij o.a. de politie en de belastingdienst. 

Als de verstrekte informatie niet volledig is voor het afronden van het onderzoek kan de gemeente ook advies aanvragen bij het Landelijk Bureau Bibob. Link opent een externe pagina(het Bureau) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Het Bureau adviseert de gemeente over hoe groot het risico is dat de vergunning, subsidie of het vastgoedobject gebruikt wordt voor criminele activiteiten. Met dit advies neemt de gemeente vervolgens haar besluit. Als de gemeente het Bureau om advies vraagt, krijgt de persoon of onderneming hiervan schriftelijk bericht.

Toepassing Wet Bibob

In het beleid dat de gemeente heeft opgesteld kan zij zelf bepalen in welke situaties een Bibob-onderzoek wordt gedaan en welke uitgangspunten daarbij worden gehanteerd met als doel duidelijkheid en transparantie voor burgers en ondernemers. Bibob-onderzoek wordt categorisch ingezet door risicobranches- en gebieden aan te wijzen, maar er kan ook een Bibob-onderzoek worden gedaan als er een signaal is. 

Rotterdam past op de volgende gebieden de Wet Bibob toe:

Download hier het Bibob-vragenformulier omgevingsvergunning

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Bel dan met het Kenniscentrum Bibob via 010 267 30 08of mail naar kenniscentrumbibobbsd@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.