Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Bibob

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur is een hulpmiddel om de integriteit van de overheid te beschermen. Dit wordt ook wel de Wet Bibob genoemd.

Door de Wet Bibob kan gemeente Rotterdam diepgaand onderzoek doen naar de achtergrond van een persoon of marktpartij.
Bijvoorbeeld als deze een vergunning of subsidie aanvraagt. Of een vastgoedtransactie aan wil gaan met de gemeente.
Dit voorkomt dat de gemeente ongewild meewerkt aan criminele activiteiten. En de gemeente beschermt de positie van ondernemers die wel eerlijk handelen.

Onderzoek

Bij een onderzoek vanuit de Wet Bibob onderzoekt de gemeente informatie over onder andere de financiering en de leidinggevenden.
Dit doet de gemeente door het toesturen van een Bibob-vragenformulier en eventueel aanvullende vragen.

Om tot een volledig beeld te komen, kan de gemeente ook advies aanvragen. Dit doet ze bij het Landelijk Bureau Bibob. Link opent een externe pagina (het Bureau) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het Bureau adviseert de gemeente na haar onderzoek. Het gaat dan over hoe groot het gevaar is dat de vergunning, subsidie of vastgoedobject gebruikt wordt voor criminele activiteiten. Met dit advies neemt de gemeente vervolgens haar besluit. Als de gemeente het Bureau om advies vraagt, krijgt de ondernemer of marktpartij hiervan schriftelijk bericht.

Toepassing Wet Bibob

Rotterdam past op de volgende gebieden de Wet Bibob toe:

  • vergunningen voor openbare inrichtingen
  • vergunningen voor taxibedrijven, vuurwerkverkooppunten, evenementen en splitsingen onttrekkingen van woonruimtes
  • omgevingsvergunningen bouw
  • omgevingsvergunningen milieu
  • subsidies
  • aanbestedingen in de sectoren milieu, ICT en bouw
  • vastgoedtransacties zoals verhuur, verkoop en gronduitgiften.

Download hier het Bibob-vragenformulier omgevingsvergunning