Voortgangsrapportage Feyenoord City
Gepubliceerd op: 11-04-2018
Geprint op: 11-12-2019
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/voortgangsrapportage-fc/
Spring naar het artikel

Twee keer per jaar (in april en in oktober) rapporteert het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad over de voortgang van Feyenoord City. Dat is zo vastgelegd in de Regeling Risicovolle Projecten.

De opzet en werkwijze van de rapportages is omschreven in de Basisrapportage (november 2017) (pdf). De voortgangsrapportages zijn een uitvloeisel van het raadsbesluit op 6 juli 2017 waarbij Feyenoord City is aangewezen als risicovol project conform de Regeling risicovolle projecten Rotterdam 2012. De rapportages komen in de plaats van andere rapportages zoals bijvoorbeeld in het kader van de Monitor Grote Projecten.

Let op! Voor gebruik op een mobiel apparaat (de iPad of mobiele telefoon) de PDF eerst openen met/kopiëren/downloaden naar een PDF-lezer (iBooks of bijvoorbeeld Acrobat reader) zodat alle hyperlinks goed werken.

De voortgangsrapportage is ook beschikbaar in een toegankelijke pdf (tekstversie zonder hyperlinks en tabellen).

Voortgangsrapportage Feyenoord City, oktober 2019

Op alle fronten is goede vooruitgang met Feyenoord City geboekt in de afgelopen periode. Dat staat in de vierde voortgangsrapportage over Feyenoord City die het college op 19 november naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Voor het eerst is daarbij aandacht besteed aan de herontwikkeling van De Kuip die meer en meer van belang wordt naarmate de ingebruikname van het nieuwe stadion dichterbij komt.

De private partijen die aan de lat staan voor de gebiedsontwikkeling hebben het Masterplan Feyenoord City ter vaststelling aan de gemeente aangeboden. Het plan biedt ruimte aan meer (sociale) woningbouw dan oorspronkelijk de bedoeling was. Het Masterplan is goed ontvangen. De private partijen geven aan dat uitvoering van het masterplan in hun ogen realistisch is.

Stadion Feijenoord heeft het Voorlopig Ontwerp uitgewerkt in het Definitief Ontwerp van het nieuwe stadion voor Feyenoord. Het ontwerp sluit aan bij de gemeentelijke kaders voor de ontwikkeling zoals de Position Paper en de Nota van Uitgangspunten Nieuw Feyenoord Stadion. De Welstandskamer (Q-team), die het college adviseert over de aanvraag van de omgevingsvergunning, volgt het ontwerpproces op de voet en heeft constructieve en positieve feedback gegeven.

De rapportage laat tot slot ook zien dat nog steeds voldaan wordt aan de 17 randvoorwaarden die de gemeente in de Position Paper verbindt aan een financiële betrokkenheid van de gemeente bij Feyenoord City.

Archief voortgangsrapportages

\