Voortgangsrapportage Feyenoord City
Gepubliceerd op: 11-04-2018
Geprint op: 11-05-2021
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/voortgangsrapportage-fc/
Ga naar de hoofdinhoud

Twee keer per jaar (in april en in oktober) rapporteert het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad over de voortgang van Feyenoord City. Dat is zo vastgelegd in de Regeling Risicovolle Projecten.

De opzet en werkwijze van de rapportages is omschreven in de Basisrapportage (november 2017) (pdf). De voortgangsrapportages zijn een uitvloeisel van het raadsbesluit op 6 juli 2017 waarbij Feyenoord City is aangewezen als risicovol project conform de Regeling risicovolle projecten Rotterdam 2012. De rapportages komen in de plaats van andere rapportages zoals die in het kader van de Monitor Grote Projecten.

Let op! Voor gebruik op een mobiel apparaat (de iPad of mobiele telefoon) de PDF eerst openen met/kopiëren/downloaden naar een PDF-lezer (iBooks of bijvoorbeeld Acrobat reader) zodat alle hyperlinks goed werken.

De voortgangsrapportage is ook beschikbaar in een toegankelijke pdf (tekstversie zonder hyperlinks en tabellen).

Voortgangsrapportage Feyenoord City, oktober 2020

Deze vijfde voortgangsrapportage gaat over de periode 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020. In verband met de actualiteit rondom coronamaatregelen is besloten om voor deze vijfde rapportage de looptijd van een jaar te nemen in plaats van de gebruikelijk periode van zes maanden. De opzet en werkwijze van de rapportage is verder gelijk aan de vorige.

Op 3 november heeft het college de rapportage naar de raad gestuurd. Deze laat zien dat ondanks de coronamaatregelen een goede voortgang met Feyenoord City is geboekt. Stadion Feijenoord en BVO Feyenoord hebben hun vertrouwen in de ontwikkeling van het nieuwe stadion getoond en besloten om de volgende fase in te gaan. Dat is de laatste fase voordat beide partijen een definitief besluit nemen om echt met het bouwen van het nieuwe stadion te starten. De omgevingsvergunning is aangevraagd en ligt ter inzage.

Vooruitlopend heeft Stadion Feijenoord de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas gevraagd om een cultuurhistorische verkenning uit te voeren voor De Kuip die het uitgangspunt vormt voor de herstructurering van De Kuip na het vertrek van Feyenoord naar het nieuwe stadion. Nadat de gemeenteraad in november het Masterplan had vastgesteld voor Feyenoord City, heeft de stichting een bestemmingsplan laten maken. Dat bestemmingsplan heeft inmiddels ter inzage gelegen en staat in december op de raadsagenda ter vaststelling.

Ook aan de financiële kant van de gebiedsontwikkeling zijn mooie vorderingen te melden. Het rijk heeft een bijdrage van €21 miljoen ter beschikking gesteld in het kader van de woningbouwimpuls en de stichting heeft zich weten te verzekeren van de noodzakelijke bancaire financiering van de gebiedsontwikkeling. De conclusie is dat de onverwachte uitbraak van het coronavirus dankzij een gemeenschappelijke inspanning van alle partijen geen vat heeft weten te krijgen op de voortgang met Feyenoord City.

Archief voortgangsrapportages