Voortgangsrapportage Feyenoord City
Gepubliceerd op: 11-04-2018
Geprint op: 17-10-2019
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/voortgangsrapportage-fc/
Spring naar het artikel
Foto: OMA

Twee keer per jaar (in april en in oktober) rapporteert het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad over de voortgang van Feyenoord City. Dat is zo vastgelegd in de Regeling Risicovolle Projecten.

De opzet en werkwijze van de rapportages is omschreven in de Basisrapportage (november 2017) (pdf). De voortgangsrapportages zijn een uitvloeisel van het raadsbesluit op 6 juli 2017 waarbij Feyenoord City is aangewezen als risicovol project conform de Regeling risicovolle projecten Rotterdam 2012. De rapportages komen in de plaats van andere rapportages zoals bijvoorbeeld in het kader van de Monitor Grote Projecten.

Let op! Voor gebruik op een mobiel apparaat (de iPad of mobiele telefoon) de PDF eerst openen met/kopiëren/downloaden naar een PDF-lezer (iBooks of bijvoorbeeld Acrobat reader) zodat alle hyperlinks goed werken.

De voortgangsrapportage is ook beschikbaar in een toegankelijke pdf (tekstversie zonder hyperlinks en tabellen).

Voortgangsrapportage Feyenoord City, april 2019

Deze derde voortgangsrapportage (VGR 3) bevat de actuele informatie over Feyenoord City en de deelprojecten daarbinnen (gebiedsontwikkeling, stadion, mobiliteit en sociaal-economisch programma). Bij het verschijnen van de vorige voortgangsrapportage (VGR 2) waren er veel vraagtekens rond de stadionontwikkeling. Feyenoord was op dat moment druk bezig met de aanpassing van de businesscase, de optimalisatie van het stadionontwerp en het inpassen van de wens van Feyenoord voor de bijdrage aan het spelersbudget. Feyenoord wilde deze zaken eerst oplossen alvorens de volgende fase van het project in te gaan.
Wij zijn verheugd dat Feyenoord er dit najaar in is geslaagd deze onderdelen naar ieders tevredenheid uit te werken en vervolgens heeft besloten van daaruit de planontwikkeling weer op te pakken en de volgende fase in te gaan. Inmiddels heeft ook op verzoek van de raad een tussentijdse, onafhankelijke toets plaatsgevonden. De toets concludeert dat de aanpassingen in de business case uit te werken zijn binnen de randvoorwaarden van de Position Paper.

Archief voortgangsrapportages