Voortgangsrapportage Feyenoord City
Gepubliceerd op: 11-04-2018
Geprint op: 25-09-2021
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/voortgangsrapportage-fc/
Ga naar de hoofdinhoud

Twee keer per jaar (in april en in oktober) rapporteert het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad over de voortgang van Feyenoord City. Dat is zo vastgelegd in de Regeling Risicovolle Projecten.

De opzet en werkwijze van de rapportages is omschreven in de Basisrapportage (november 2017) (pdf). De voortgangsrapportages zijn een uitvloeisel van het raadsbesluit op 6 juli 2017 waarbij Feyenoord City is aangewezen als risicovol project conform de Regeling risicovolle projecten Rotterdam 2012. De rapportages komen in de plaats van andere rapportages zoals die in het kader van de Monitor Grote Projecten.

Let op! Voor gebruik op een mobiel apparaat (de iPad of mobiele telefoon) de PDF eerst openen met/kopiëren/downloaden naar een PDF-lezer (iBooks of bijvoorbeeld Acrobat reader) zodat alle hyperlinks goed werken.

De voortgangsrapportage is ook beschikbaar in een toegankelijke pdf (tekstversie zonder hyperlinks en tabellen).

Voortgangsrapportage Feyenoord City, mei 2021

Deze zesde voortgangsrapportage heeft een looptijd van oktober 2020 tot mei 2021. Normaal betreft het een rapportage over de afgelopen zes maanden. Gezien de specifieke situatie met veel resultaten in april , is er voor gekozen om dit ook mee te nemen in deze voortgangsrapportage.

De voortgangsrapportage laat in hoofdlijn zien dat het project Feyenoord City nog steeds op koers ligt uitgaande van de eerder dit jaar aangepaste planning (opening stadion in 2025). De procedure voor het bestemmingsplan en de vergunningen zit op dit moment in de laatste fase van beroep bij de Raad van State. Eind april heeft het college de raad laten weten dat de voorwaarden van de Position Paper allemaal zijn ingevuld, contractueel geborgd of als opschortende voorwaarde benoemd.

De plannen worden steeds concreter en laten blijvend hoge ambities zien. De risico’s worden steeds beperkter en steeds beter beheerst. Belangrijkste risico’s zijn de stijgende bouwkosten en het tijdig gereed zijn van de landaanwinning is kritisch in de planning van het stadion. Voor het overige verwijzen wij naar de gehele rapportage, waarbij het hoofdstuk Overall gelezen kan worden als samenvatting en de overige hoofdstukken als nadere uitwerkingen.