Toegankelijkheidsverklaringen
Gepubliceerd op: 21-09-2020
Geprint op: 16-10-2021
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/toegankelijkheidsverklaring/
Ga naar de hoofdinhoud

Gemeente Rotterdam wil dat informatie op gemeentelijke websites voor iedereen bruikbaar is. Daarom besteden we aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid.

Alle gemeentelijke websites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 (niveau AA) en daarover inzicht geven in een toegankelijkheidsverklaring.

Hieronder vindt u het overzicht van alle gemeentelijke websites en (indien beschikbaar) de links naar de verklaringen van die websites.

In sommige gevallen is de gemeente partner in een project, samenwerking of evenement. De links naar andere websites die eveneens (deels) onder verantwoordelijkheid vallen van de gemeente Rotterdam, vindt u ook hieronder.

Gemeentelijke apps  
010projecten
https://010projecten.rotterdam.nl
 
Digiwap
https://digiwap.rotterdam.nl
 
Energieadvies
https://energieadvies.rotterdam.nl
 

HPC010 Huurprijscalculator
https://huurprijscalculator.rotterdam.nl

 
Monumentenregister
https://monumentenregister.rotterdam.nl
 
MeldR
https://meldr.rotterdam.nl/
 
Rotterdam bezoekersparkeren
https://rbp.rotterdam.nl
 
Sterker door ideeën
https://sterkerdoorideeen.rotterdam.nl
 
VeiligR
https://veiligr.rotterdam.nl
 
Vraagboom eerste vestiging
https://wegwijzer.rotterdam.nl/p/informatieportaal/3940649673950285
 
Vraagboom First registration in the Netherlands
https://wegwijzer.rotterdam.nl/p/informatieportaal/3940649673950387
 
Vraagboom Participatie
https://wegwijzer.rotterdam.nl/p/informatieportaal/3940649673950286
 
Vraagboom Wegwijzer zorg en hulp
https://wegwijzer.rotterdam.nl/p/informatieportaal/3940649673949186
 
Digitale balie
https://digitalebalie.rotterdam.nl
 
Leerlingenvervoer
https://leerlingenvervoer.rotterdam.nl
 
Mijn werkkompas
https://mijnwerkkompas.rotterdam.nl
 
IBR Projectregistratie
https://ibr-projectregistratie.rotterdam.nl 
 
IDiensten contract
https://idiensten-contract.rotterdam.nl
 
Terrassenmelding
https://terrassenmelding.rotterdam.nl
 
TONK
https://tonk.rotterdam.nl
 
TOZO
https://bijzondere-bijstand.rotterdam.nl
 
Apps met partners  

CoronaData
https://corona010.rotterdam.nl

 
Funderingsloket
https://funderingsloket.rotterdam.nl
 
MATAF (Materiaal afroep)
https://mataf.rotterdam.nl  
 
MijnVervoerEnMaterieel (klantportaal)
https://mijnvervoerenmaterieel.rotterdam.nl 
 
MOVE010
https://move010.rotterdam.nl
 
trashR
https://trashR.rotterdam.nl
 
Vamos
https://vamos.rotterdam.nl
 
V&M-WAS010-Stedin
https://was010.rotterdam.nl
 
V&M-WAS010-VRR
https://vrr.rotterdam.nl