Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 1 min

Apps

App is een afkorting van 'applicatie'. Een programma op een PC, laptop of een mobiel apparaat.

Hier staat het overzicht van alle apps van de gemeente.
Als er voor een app een verklaring van toegankelijkheid is staat dat achter de app.

Gemeentelijke appsToegankelijkheid
Alarmfilter
https://alarmfilter.rotterdam.nl/
Onbekend
Arbo en veiligheidsappOnbekend
AssetValue
https://assetvalue.rotterdam.nl/
Onbekend
De onderhoud van Rotterdam: vuilwaterNee
De onderhoud van Rotterdam: explosieven uit WO IINee
Evenementen
https://evenementen.rotterdam.nl/SSO/
Onbekend
Goed Bezig
https://goedbezig.rotterdam.nl/
Nee
Huisbezoek
http://huisbezoek.rotterdam.nl/
Onbekend
Inzamelapp
https://inzamelapp.rotterdam.nl/
Onbekend
Klemmi (wanbetalers)
https://klemmi.rotterdam.nl/
Onbekend
Mataf (materieel afroep)
https://mataf.rotterdam.nl/
Onbekend
Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
http://mjopsb.rotterdam.nl/
Onbekend
MeldR
https://meldr.rotterdam.nl/
Nee
NietRNaast
https://nietrnaast.rotterdam.nl/
Onbekend
Plato (Opleiding Volgsysteem)
https://plato.rotterdam.nl/
Onbekend
RBP (Rotterdam bezoekersparkeren)
https://rbp.rotterdam.nl/
Nee
Rotjeknor GameNee
Rotterdam Aan de Slag!
https://rotterdamaandeslagapp.nl/app
Nee
Rotterdampas
https://www.rotterdam.nl/loket/rotterdampas
Nee
SpotRotterdam
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/spotr/
Nee
Stopapp
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/straatintimidatie/
Nee
Tegoed Checker
https://www.rotterdampas.nl/veelgestelde-vragen/geen-tegoed-gestort
Nee
THIS010 (T&H Informatie Systeem)
https://this010.rotterdam.nl/
Onbekend
TrashR (Lijnbaan Full Service App)
https://trashr.rotterdam.nl/
Onbekend
UitvoeringsApp ToezichtEnHandhaving-UATH
https://uath.rotterdam.nl/
Onbekend
V&M-WAS010-Stedin
https://was010.rotterdam.nl/
Onbekend
V&M-WAS010-VRR
https://vrr.rotterdam.nl/
Onbekend
VeiligR
https://veiligr.rotterdam.nl/
Nee
Vervoer&Materieel Klantportaal
http://mijnroteblease.rotterdam.nl/
Onbekend
Vervoer&Materieel Planbord
https://planbord.mendixcloud.com/
Onbekend