Skills navigator
Gepubliceerd op: 12-09-2018
Geprint op: 06-10-2022
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/skills-navigator/
Ga naar de hoofdinhoud

Het project Skills Navigator wil de verschillen tussen arbeidsvraag en -aanbod in de havengebieden Antwerp - Bruges, North Sea Port en Rotterdam aanpakken.

De kloof tussen de (digitale) vaardigheden die gevraagd worden op de arbeidsmarkt en de aanwezige vaardigheden bij studenten en werkzoekenden stelt deze havengebieden voor een grote uitdaging. Zij die wíllen werken raken niet aan de slag en bedrijven vinden niet de juist opgeleide mensen. De verschillende havengebieden in de Vlaams - Nederlandse Delta zijn goed voor een tewerkstelling van meer dan 5 miljoen mensen. Het Interreg-project ‘Skills Navigator’ versterkt oriëntatie en opleiding én zet werkgevers hierbij centraal. Om deze 'mismatch' aan te pakken moeten beleidsmakers, regionale en lokale instanties en publieke en private sectoren verschillende oplossingen ontwikkelen.
 

Interreglogo

Vaardigheden zijn belangrijk

Bovendien zijn de vaardigheden uit de 21ste eeuw die op de arbeidsmarkt worden gevraagd nu, maar zeker naar de toekomst toe, een enorme uitdaging. Specifiek zien we bijvoorbeeld dat deze regio’s het niet goed doen op het vlak van digitale vaardigheden, terwijl die toch steeds vaker in de technische (en andere) beroepen gevraagd worden.

Kloof wegwerken

Met het Interreg-project 'Skills Navigator' willen we die (digitale) vaardigheden van zowel schoolgaande jongeren als (her)intreders op de arbeidsmarkt (in de leeftijd van 16-26 jaar) in verschillende havens in de grensregio verbeteren. Dit doen we op twee manieren:

 • Door een betere oriëntering van jongeren
 • Door het ontwikkelen en verder uitwerken van werkgeversarrangementen.

Meer informatie

Programma: Interreg V programma Vlaanderen-Nederland

Partners:

 • Stad Gent (projectverantwoordelijke)
 • Stad Antwerpen
 • Gemeente Rotterdam
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • gemeente Terneuzen
 • Skilliant
 • Artesis – Plantijn Hogeschool
 • Thomas More Mechelen-Antwerpen
 • Kazi nv
 • Scalda stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwassen educatie
 • Stichting STC-Group
 • VDAB
 • Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
 • Portstream b.v.

Projectwebsite: skillsnavigator.eu
Budget: 3.198.968 euro

Skills Navigator is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma. Het programma krijgt financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.