Onderzoek
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 22-11-2018
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/onderzoek/
Spring naar het artikel

De afdeling Onderzoek en Business Intelligence (OBI) van gemeente Rotterdam levert kennis en informatie die nodig is voor verantwoorde beleidsvorming over Rotterdam en voor het besturen van de stad en het concern.

Verder ontwikkelt OBI het kennisgericht werken en ondersteunt OBI het wijkgestuurd werken en nieuwe vormen van bewonersparticipatie. Dit doen zij door: 

 • het uitvoeren van onderzoeken
 • het analyseren en beschikbaar stellen van data en informatie
 • het leveren van cijfers, datasets en dashboards
 • het opstellen van effectevaluaties
 • het ontwikkelen van kennisnetwerken. 

Kennis verspreiden

OBI maakt de opgedane kennis en informatie toegankelijk door inzet van

 • websites
 • sociale media
 • et geven van presentaties
 • het organiseren van themabijeenkomsten en workshops.

OBI bestaat uit drie teams en kent verschillende vakgroepen.

Wijkprofiel Rotterdam

Om de twee jaar levert OBI het Wijkprofiel Rotterdam. Het Wijkprofiel laat in één oogopslag een samenhangend beeld zien van de feitelijke en door bewoners beleefde situatie over de veiligheid en de sociale en fysieke staat van de wijken. Het instrument maakt het mogelijk om wijken onderling én in de tijd te vergelijken.

Kerncijfers

 • rotterdamincijfers.nl: hierop staan de belangrijkste statistieken over de gemeente Rotterdam. Cijfers zijn beschikbaar op gemeente-, wijk en buurtniveau. U kunt statistieken naar eigen inzicht samenstellen en deze downloaden in tabel-, grafiek- of kaartvorm. 
 • Gezondheid in kaart: hier vindt u cijfers van de GGD Rotterdam-Rijnmond over onder andere zorg, gezondheid en leefstijl. Deze cijfers zijn beschikbaar voor alle gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Komt u er met bovenstaande bronnen niet uit? Neem dan contact op met OBI.

Onderzoeken

Onderzoek en Business Intelligence voert onderzoeken uit over uiteenlopende voor Rotterdam belangrijke onderwerpen, zoals jeugd, gezondheid, inkomen, ruimtelijke ordening, onderwijs en veiligheid. Bekijk hier alle publicaties.

Nieuws

Nieuws over onderzoek en informatie vindt u op de nieuwspagina.

Digitaal Stadspanel

Bekijk ook de pagina van het Digitaal Stadspanel.

Meer informatie

De Rotterdam                            
Wilhelminakade 179
Postbus 21323
3001 AH Rotterdam   
Telefoon (010) 267 15 00
Mail onderzoek@rotterdam.nl