Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Geluidsonderzoek voertuigen

In de zomer van 2020 heeft de gemeente Rotterdam op drie plekken in het centrum onderzoek gedaan naar het geluid van rijdende auto's en motoren. Er zijn geluidsmetingen gedaan bij de Meent, de Nieuwe Binnenweg en de Kruiskade.

Het onderzoek was nodig omdat de gemeente veel klachten krijgt van bewoners over geluidsoverlast van voertuigen en asociaal rijgedrag zoals snel optrekken, onnodig gasgeven en knallende uitlaten.

Het onderzoek

TNO heeft op de drie locaties camera’s en geluidsmeters geplaatst om het geluid van motorvoertuigen te meten. De Europese geluidsnorm voor motorvoertuigen is 74 decibel.  Het geluid kwam 16.000 keer boven de 80 decibel, dit geluid is vergelijkbaar met het geluid van een voorbijrazende trein of een zware vrachtwagen. De resultaten uit het onderzoek geven dan ook de ernst van de overlast aan. 

Geluidsoverlast auto’s en motoren

De meeste rijdende auto's (97 procent) maken geluid tussen de 65 en 70 decibel, en voldoen  aan de toegestane norm. Maar sommige auto’s komen uit boven de 80 decibel. Dit wordt vooral veroorzaakt door snel optrekken. De geluidsoverlast wordt vaak veroorzaakt door dezelfde weggebruikers. In het centrum zorgen zo’n 100 automobilisten voor de meeste overlast. Ook motoren zorgen voor een groot deel van de geluidsoverlast. 

Gedrag

De hoge geluidsoverlast komt vooral van 'getunede' voertuigen, dat zijn auto’s en motoren  die zijn aangepast zodat ze meer geluid maken. Het gedrag gaat verder over het onnodig laten draaien van de motor of heel veel gas geven. 

Waar is de meeste geluidsoverlast?

De West-Kruiskade heeft de meeste geluidspieken, twee keer zoveel als op de Nieuwe Binnenweg en de Meent. Dat komt onder andere doordat er op de Meent in het weekend afsluitingen waren en er minder mensen op terrassen zaten vanwege het slechte weer.  Verder speelden experimenten bij het Kruisplein en het Eendrachtsplein een rol waarbij rijrichtingen werden afgesloten. In weekenden en bij mooi weer komen de meeste geluidspieken voor. Het geluid neemt in de middag geleidelijk toe tot een piek in de avond. 

Oplossingen voor geluidsoverlast

De gemeente blijft zoeken naar oplossingen voor het geluidsprobleem. In een nieuw vervolgonderzoek willen we de voertuigen bekijken die de meeste geluidspieken veroorzaken, de zogenaamde ‘high emitters’. We meten dan ook het gedrag, de snelheid en de acceleratie. Hiervoor wordt kentekenherkenning ingezet. Zo kunnen we beter vaststellen of het om een aangepast voertuig gaat. We werken hierbij samen met Amsterdam, Utrecht en Den Haag om zo meer inzicht te krijgen in deze 'high emitters'.

Hoe zit het met de handhaving?

De resultaten van het onderzoek zijn gedeeld met het Openbaar Ministerie (OM) en de politie. De politie voert regelmatig voertuigcontroles uit om gebreken op te sporen. De politie en gemeente handhaven op plekken waar veel geluidsoverlast is. We blijven investeren in de ontwikkeling van een geluidsflitser. 

Privacy en het onderzoek

Het onderzoek is niet gericht op persoonsgegevens, maar alleen op geluiden van voertuigen en omgevingsgeluiden. De gemeente zorgt ervoor dat er geen herkenbare beelden van mensen en kentekens worden vastgelegd, zodat de privacy gewaarborgd blijft. 

Geluid Informatie Displays

Op diverse locaties worden deze zomer Geluid Informatie Displays (GIDS) ingezet, een primeur in Nederland. De 4 beschikbare GIDS zijn gekoppeld aan geluid-meetapparatuur en bij te hoge piekbelasting zien bestuurders op een scherm langs de weg een boodschap die overtreders waarschuwt en hen wijst op het eventuele boetebedrag. Dit draagt bij aan gedragsbeïnvloeding en is één van de maatregelen van de Rotterdamse Verkeersaso Aanpak die in juni 2023 is gelanceerd. Kijk op www.rotterdam.nl/verkeersoverlast voor een overzicht van alle maatregelen.

Hoe werken Geluid Informatie Displays?  

De displays worden aangestuurd door microfoons die het geluid van passerend verkeer registreren. Bij een overschrijding van een geluidsdrempel gaat het scherm aan. Tijdens de metingen kan de geluidsdrempel worden aangepast. Dat is onderdeel van de test. 

Vragen?

Heb je nog vragen over hoe de gemeente omgaat met privacy in dit onderzoek van TNO? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via FG@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.