Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 9 min

Onderzoek Lekker Fit

Lekker Fit! is een programma op veel Rotterdamse basisscholen. Zo kunnen kinderen kennismaken met een gezonde, actieve levensstijl. Want als je gezond eet, sport of buiten bent, voel je je vaak lekkerder en fitter.

Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam (Erasmus MC) doet onderzoek naar Lekker Fit! Het Erasmus MC vraagt ook jongeren mee te doen aan het onderzoek die niet aan het programma Lekker Fit! deelnemen. Daarom ontvangen alle kinderen en jongeren via school een brief.

Het onderzoek

Het Erasmus MC in Rotterdam doet onderzoek naar Lekker Fit! op jouw school. Wat willen wij weten? Of meedoen aan het Lekker Fit! programma op de langere termijn goed is voor de gezondheid van kinderen en jongeren. We zijn dus bijvoorbeeld benieuwd of je na schooltijd ook vaker buiten bent en wat je als eten en drinken neemt. Als Lekker Fit! helpt bij een gezonde levensstijl dan is het advies om zo door te gaan met Lekker Fit! Als het niet zo is, dan is het advies om iets anders te proberen.

Meedoen

We hebben jouw school gevraagd om mee te werken aan dit onderzoek. Doe jij ook mee aan het onderzoek? Ook als je niet op een Lekker Fit! basisschool hebt gezeten, kun je meedoen. Omdat het onder schooltijd wordt uitgevoerd, kost het je geen vrije tijd. Hoe dit werkt, leggen wij je hieronder uit.

Wij verzamelen gegevens op drie manieren:

 1. Je krijgt een vragenlijst die je op de schoolcomputer kunt invullen. We vragen je om de vragenlijst helemaal eerlijk in te vullen. De vragenlijst is geen test waarbij je het goed of fout kan doen. Een eerlijk ingevulde vragenlijst is erg belangrijk voor het onderzoek. In de vragenlijst stellen wij vragen over je leefstijl, gezondheid en persoonlijke informatie. Het invullen duurt ongeveer 30 minuten.
 2. Tijdens de gymles meten we (vanwege je privacy in een aparte ruimte) je lichaamslengte, lichaamsgewicht en middelomtrek. Ook wordt de Shuttle Run test (piepjestest) onder begeleiding van je gymdocent uitgevoerd. Zo meten we hoe fit je bent. Het maakt helemaal niet uit hoe fit je bent, maar we meten het omdat we een goed beeld van alle jongeren moeten hebben.
 3. De onderzoekers verzamelen gegevens over je tijd op de basisschool en je gezondheid toen. We vragen daarom ook gegevens over je lengte, gewicht, BMI en gezondheid als kind op bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond (consultatiebureau). Ook vragen we gegevens op over je basisschoolperiode bij de gemeente Rotterdam. Hier hoef je zelf verder niks voor te doen.

We mogen het onderzoek alleen doen met jouw toestemming. Wij gaan natuurlijk voorzichtig om met je gegevens.

Fitheidsmetingen

Tijdens de gymles meten we in een aparte ruimte je lichaamsgewicht, lichaamslengte en middelomtrek. Ook meten we je fitheid met de 20meter-Shuttle Run test (piepjestest). We vragen je om in deze test tot het uiterste te gaan om jouw fitheid zo goed mogelijk te meten.

Vragenlijst leefstijl en gezondheid en meer

Wij zijn geïnteresseerd in jouw leefstijl en gezondheid. Er zijn allerlei vragen over leefstijl, lichaamsbeweging, voeding, schoolprestaties, emoties en gedrag. Hiermee zullen wij de vragen in ons onderzoek te beantwoorden. Ook vragen we naar je geboortedatum (leeftijd), schoolniveau, puberteit, gezin, postcode, herkomst en thuissituatie. Dat vragen we allemaal omdat het invloed kan hebben op de resultaten.

Gegevens van het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond

Hiervoor hoef je zelf geen actie te ondernemen. Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond vragen we informatie op over jouw lengte, gewicht, BMI , eventuele begeleiding bij gewicht en groei in het verleden en de gezondheidsvragenlijsten die jouw ouders bij de jeugdverpleegkundige hebben ingevuld in de periode dat je op de basisschool zat.

Gegevens van de gemeente Rotterdam

Hiervoor hoef je zelf geen actie te ondernemen. We vragen bij de gemeente Rotterdam op welke basisscholen je hebt gezeten. Op die manier kunnen wij bepalen of je op een Lekker Fit! basisschool hebt gezeten. Er zijn alleen Lekker Fit! basisscholen in Rotterdam. Dus als je buiten Rotterdam op een basisschool hebt gezeten, heb je waarschijnlijk niet op een Lekker Fit! basisschool gezeten.

Toestemming om mee te doen aan het onderzoek

Om mee te doen aan dit onderzoek hebben we eerst je toestemming nodig. Voordat je toestemming geeft, kun je alle informatie over het onderzoek vinden in de informatiebrief die je op school hebt gekregen én hier in deze digitale nieuwsbrief.

 • Als jij als deelnemer 16 jaar oud of ouder bent, hebben we alleen van jou als deelnemer toestemming nodig
 • Als jij als deelnemer onder de 16 jaar oud bent, vragen we zowel aan jou als aan één van je ouders toestemming voor het meedoen aan het onderzoek.

Moet je meedoen?

Nee, je mag zelf weten of je meedoet. Als je niet wilt meedoen, dan kun je dat aangeven bij jouw docenten op het moment dat zij aan je vragen om mee te doen. Ook is het mogelijk om je toestemming later in te trekken, als je toch niet meer wilt meedoen. Wij vragen je om dit dan direct aan te geven bij de onderzoekers. De tot dat moment al verzamelde gegevens mogen dan nog wel gebruikt worden door de onderzoekers.

Waarvoor vragen we toestemming?

We vragen toestemming voor drie dingen:

 1. Toestemming voor deelname aan het onderzoek
 2. Aanvullend toestemming voor het opvragen van jouw lengte, gewicht, BMI en de gezondheidsvragenlijsten die jouw ouders bij de jeugdverpleegkundige hebben ingevuld in de periode dat je op de basisschool zat
 3. Aanvullend toestemming voor het opvragen van jouw schoolcarrière bij de gemeente Rotterdam.

Hoe geef je toestemming?

Voor jou als deelnemer is dit heel makkelijk. Jouw school plant tijdens de lesuren een moment in waarop je de vragenlijst op de schoolcomputer kan invullen. Aan het begin van de vragenlijst kun je je toestemming geven via de computer.

Hoe geeft mijn vader of moeder toestemming?

Jouw vader of moeder kan ook via de computer toestemming geven. In de informatiebrief staat een link én een QR-code vermeld. Jouw ouders kunnen de link of de QR-code gebruiken om naar de juiste webpagina te gaan via de computer of mobiel. Doordat je ouders op deze pagina alle gevraagde informatie invullen, kunnen wij ervoor zorgen dat hun toestemming aan de juiste leerling wordt gekoppeld.

Wetgeving

Bij dit onderzoek houden we ons aan de Nederlandse wet. En aan de zorgvuldigheidsregels van het Erasmus Medisch Centrum. Een speciale commissie heeft onze onderzoeksplannen gecontroleerd. Dit is de ethische commissie voor medisch onderzoek van het Erasmus MC (METC). Erasmus MC controleert ook of onderzoekers zich aan alle regels houden.

Waarom vragen wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren alle gegevens die we verzamelen in het onderzoek. Ze stonden al vermeld onder het kopje: 'Welke gegevens verzamelen we in dit onderzoek?'

De gegevens die we verzamelen kunnen worden onderverdeeld in

 1. de persoonsgegevens (zoals naam en geboortedatum) en
 2. de onderzoeksgegevens waarmee we de vragen van dit onderzoek beantwoorden.

De persoonsgegevens hebben wij alleen maar nodig om andere gegevens van jou op te vragen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond en bij de gemeente Rotterdam. Voor het opvragen en leveren van deze gegevens zijn duidelijke afspraken gemaakt met het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond. Het delen van deze gegevens gebeurt beveiligd en gebeurt volgens de AVG regels. Dat zijn de wettelijke regels voor het gebruiken van persoonsgegevens.

Privacy en beveiliging

Voor al jouw ingevulde en opgevraagde gegevens geldt dat wij jouw privacy beschermen. Dit doen wij door jouw gegevens 'gepseudonimseerd' te gebruiken. Dat betekent het volgende: Nadat je persoonsgegevens zijn gebruikt voor het opvragen van gegevens bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond en de gemeente Rotterdam, worden al jouw persoonsgegevens vervangen door een code. Hierdoor is het niet meer mogelijk om te achterhalen welke antwoorden en meetgegevens bij welke deelnemer horen. De lijst met namen en bijbehorende codes worden beveiligd opgeslagen in het Erasmus MC. Alleen de hoofdonderzoeker en datamanagers van het Erasmus MC hebben toegang tot deze beveiligde map. Alle gegevens worden minimaal 10 jaar bewaard door het Erasmus MC.

Het delen van onderzoekresultaten

Als het onderzoek is afgerond zullen de resultaten van het onderzoek altijd zonder namen en codes worden gedeeld met anderen. Er zullen dus nooit persoonsgegevens van je gedeeld worden. Ook wanneer onderzoeksresultaten worden gepubliceerd kan niemand te weten komen bij wie de antwoorden en meetgegevens horen.

Voordelen van meedoen aan het onderzoek zijn:

 1. Als het onderzoek slaagt, geeft het ons een goed beeld of Lekker Fit! goed is voor de gezondheid van kinderen. We kunnen daardoor goed advies geven aan gemeenten en scholen over Lekker Fit!
 2. Het is voor jullie als deelnemers interessant om te weten hoe jullie scoren bij de metingen. Je kunt daarom na verloop van tijd een persoonlijke scorekaart van ons krijgen. Daarmee kun je jezelf vergelijken met de gemiddelde scores.
 3. Wanneer er genoeg jongeren op jouw school meedoen, krijgt jouw school de mogelijkheid om een sport-clinic of sportles door een professionele sporter of leraar aan te bieden voor de leerlingen. Die kans is dus groter wanneer er meer leerlingen meedoen aan het onderzoek. Op die manier kan er een leuke beloning voor deelnemers georganiseerd worden.

Doe je mee?

Deelname aan het onderzoek kost je twee lesuren aan tijd, maar omdat het onderzoek plaatsvindt in samenwerking met je school tijdens lesuren, kost het je geen persoonlijke vrije tijd.

Via de informatiebrief die je op school hebt gekregen én via deze pagina heb je alle informatie gekregen over dit onderzoek. Het is voor jou als deelnemer nu mogelijk om een keuze te maken of je wel of niet wilt meedoen aan dit onderzoek.

Keuze 1: Ik doe mee aan het onderzoek

Als je besluit mee te doen aan dit onderzoek, hebben wij je toestemming nodig. Je docent plant met de klas een moment in om de vragenlijst op de computer in te vullen. Hiervoor geven zij jou een link naar een website. Via de eerste pagina van de vragenlijst kun je je toestemming geven.

 • Toestemming van één ouder
  Als je jonger bent dan 16 jaar oud, hebben we ook toestemming van één van je ouders nodig. Jouw ouders kunnen ook via de computer toestemming geven. In de informatiebrief die je op school hebt gekregen, staat een link én een QR-code vermeld. Jouw ouders kunnen de link of de QR-code gebruiken om naar de juiste webpagina te gaan via de computer of mobiel. Doordat je ouders op deze pagina alle gevraagde informatie invullen, kunnen wij ervoor zorgen dat hun toestemming aan de juiste leerling wordt gekoppeld.
  Vervolgens zal de school ook een moment tijdens de gymles inplannen voor het doen van de fitheid metingen. Daarna is het onderzoek voor jou klaar. Wij sturen de scorekaart op naar je eigen e-mailadres en als je het leuk vindt na verloop van tijd ook de resultaten van het onderzoek.

Keuze 2: Ik doe niet mee aan het onderzoek

Als je niet wilt meedoen, dan kun je dat aangeven bij jouw docent op het moment dat zij aan je vragen om mee te doen.

Als je nog vragen hebt over het onderzoek, dan vragen we je om contact op te nemen met het onderzoeksteam. De contactgegevens kun je onderaan de pagina terugvinden.

Vragen en contact

Wil je nog meer weten over het onderzoek of over jouw rechten? Kijk dan op kindenonderzoek.nl.

Heb je vragen over het onderzoek? Stel ze dan aan de onderzoekers. Je mag de onderzoekers altijd bellen of mailen om je vragen te stellen. De contactgegevens van de onderzoekers staan hieronder:

Michel Smit

junior wetenschappelijk onderzoeker
Erasmus Medisch Centrum
m.s.smit@erasmusmc.nl
06 837 197 77

Wilma Jansen

senior wetenschappelijk onderzoeker
gemeente Rotterdam en Erasmus Medisch Centrum
w.jansen@rotterdam.nl
06 129 920 19