Wet Bibob
Gepubliceerd op: 08-03-2017
Geprint op: 01-12-2020
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/bibob/
Ga naar de hoofdinhoud

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur is een middel om de integriteit van de overheid te beschermen. Dit wordt ook wel de Wet Bibob genoemd.

Door de Wet Bibob kan gemeente Rotterdam diepgaand onderzoek doen naar de achtergrond van een persoon of marktpartij. Bijvoorbeeld als deze een vergunning of subsidie aanvraagt, of een vastgoedtransactie aan wil gaan met de gemeente. Hiermee wordt voorkomen dat de gemeente ongewild criminele activiteiten faciliteert. Tegelijkertijd wordt de concurrentiepositie van goedwillende ondernemers beschermd.

Onderzoek

Bij een onderzoek vanuit de Wet Bibob wordt er informatie over onder andere de financiering en de leidinggevenden ingewonnen. Dit doet de gemeente door het toesturen van een Bibob-vragenformulier en eventueel aanvullende vragen.

Om tot een volledig beeld te komen, kan de gemeente ook advies aanvragen. Dit doet ze bij het Landelijk Bureau Bibob (het Bureau) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het Bureau adviseert de gemeente na haar onderzoek. Het gaat dan over hoe groot het gevaar is dat de vergunning, subsidie of vastgoedobject gebruikt wordt voor criminele activiteiten. Met dit advies neemt de gemeente vervolgens haar besluit. Als de gemeente het Bureau om advies vraagt, wordt de ondernemer of marktpartij hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Toepassing Wet Bibob

Rotterdam past op de volgende gebieden de Wet Bibob toe:

  • vergunningen voor openbare inrichtingen
  • vergunningen voor taxibedrijven, vuurwerkverkooppunten, evenementen en splitsingen onttrekkingen van woonruimtes
  • omgevingsvergunningen bouw
  • omgevingsvergunningen milieu
  • subsidies
  • aanbestedingen in de sectoren milieu, ICT en bouw
  • vastgoedtransacties (verhuur, verkoop en gronduitgiften).