ABC jaarverslag
Gepubliceerd op: 23-04-2018
Geprint op: 06-12-2018
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/abc-jaarverslag/
Spring naar het artikel

De Algemene Bezwaarschriften Commissie (ABC) van de gemeente Rotterdam brengt elk jaar een jaarverslag uit.

De onafhankelijke Algemene Bezwaarcommissie (ABC) adviseert aan de Rotterdamse bestuursorganen over bezwaarschriften. In het verslag staat onder andere informatie over de ingekomen en afgehandelde bezwaarschiften in de verschillende ‘kamers’, de afhandelingstermijn en de contrairprocedure in 2017.

Samenwerken in de keten

Het thema Samen werken in de keten rekent af met het vooroordeel dat juristen zaken tegenhouden, maar legt juist de samenwerking uit tussen alle partijen die bij bezwaarschriften betrokken zijn. 'Zo werken we samen om de kwaliteit van de Rotterdamse besluiten hoog te houden. Ook in 2017 hebben we hier vanuit de commissie weer onze schouders onder gezet. In dit jaarverslag leest u alles over de behaalde resultaten', aldus Piet van Namen (secretaris ABC en hoofd Juridische diensten) en Hugo Pennarts (voorzitter ABC).

De Algemene Bezwaarcommissie (ABC) bestaat uit deskundigen die niet in dienst zijn van de gemeente Rotterdam. De commissie kijkt onafhankelijk naar de binnengekomen bezwaarschriften.

Advies

De secretaris die de ABC bijstaat, maakt in opdracht van de commissie een advies. De secretaris van de ABC is een ambtenaar in dienst van de gemeente Rotterdam. Hij is eveneens onafhankelijk en is niet betrokken bij de voorbereiding van het besluit dat ter discussie staat. Jd verzorgt de administratie van het bezwaarschrift en draagt er zorg voor dat er een beslissing op bezwaar wordt genomen.

Het hoofd van Jd is door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd om beslissingen op het bezwaar te nemen. Dit is niet het geval als een bezwaarschrift gegrond is en de afdeling die het primaire besluit heeft genomen het er niet mee eens is. Dan wordt de zogenoemde contrairprocedure gevolgd. Dit houdt in dat in dat geval het college beslist.

Hoorzitting
Alle bezwaarschriften komen binnen bij de afdeling Juridische diensten (Jd) van de gemeente Rotterdam. Het overgrote deel van de bezwaarschriften wordt ambtelijk gehoord. Dat wil zeggen dat de commissie hierover niet adviseert. In een hoorzitting krijgt de bezwaarmaker de gelegenheid zijn bezwaarschrift toe te lichten. De ambtenaar van Jd hoort in deze gevallen de bezwaarmaker. Ook degene die namens de gemeente het verweer voert, kan een toelichting geven. Zo wordt de commissie aan de hand van de ingediende stukken en de hoorzitting ingelicht over de kwestie die speelt. De commissie vormt daarover een mening.

Jaarverslag

Het ABC-jaarverslag gaat over ingekomen bezwaarschriften en afgehandelde bezwaarschriften. De bezwaarschriften die onder ‘ingekomen’ staan geregistreerd, zijn in het betreffende jaar door Jd ontvangen. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal zijn afgedaan. Afgehandelde bezwaarschriften zijn die waarop in dat jaar een beslissing op bezwaar is genomen.

Meer informatie

Bekijk het jaarverslag van 2016 (pdf) en van voorgaande jaren in het archief.