Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Woonkostentoeslag aanvragen

Als u uw woonkosten niet kunt betalen en geen huurtoeslag krijgt, dan kunt u een toeslag aanvragen. Als u bijzondere bijstand aanvraagt voor woonkosten, wordt er gekeken naar uw inkomen en uw vermogen. De gemeente kijkt dan of u alles vergoed krijgt, of een gedeelte ervan. Bijzondere bijstand voor woonkosten hoeft u niet terug te betalen, behalve als u een koopwoning heeft.

Aanvragen in 4 stappen

1. Verzamel alle bewijsstukken en maak er een kopie van.

Als het om een huurwoning gaat

 • huurspecificatie en de huurovereenkomst
 • brief huurverhoging
 • brief afwijzing aanvraag huurtoeslag Belastingdienst (indien van toepassing)

Als het om een koopwoning gaat

 • jaaroverzicht van de hypotheek
 • bankafschrift met de afschrijving van de VVE (indien van toepassing)
 • aanslag Waterschapsbelasting
 • polis premie opstalverzekering
 • polis premie levensverzekering
 • voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting
 • erfpachtcanon (indien van toepassing)
 • hypotheekakte
 • koopakte
 • WOZ- beschikking

2. Kopieer bewijzen van uw inkomen en vermogen.

Alle betaalrekeningen en spaarrekeningen van de afgelopen 3 maanden.
Op naam van u, uw partner en uw kinderen jonger dan 18 jaar.

3. Vul het formulier ‘Aanvraag bijzondere bijstand’ in.

4. Stuur het formulier en de bewijzen op.

Het adres staat op het formulier.

Hulp nodig bij het invullen?

Ga dan langs bij een van de Huizen van de Wijk bij u in de buurt.

Als iemand anders voor u aanvraagt

Iemand anders mag voor u bijzondere bijstand aanvragen.
U moet dan toestemming geven met een speciaal formulier.
Vul het in, onderteken het en voeg het bij uw aanvraag bijzondere bijstand.

Hoelang duurt het

 • Binnen 8 weken ontvangt u een brief
  In de brief staat of u Bijzondere bijstand krijgt of niet.
  Of er staat in de brief dat u eerst nog meer informatie moet geven.
  Uw aanvraag duurt dan langer.
 • Bent u het niet eens met de brief?
  Maak dan bezwaar via de pagina Bezwaar tegen besluit van de gemeente.
 • Heeft u na 8 weken nog niets heeft gehoord?
  Meld dit per post met een formulier.
  Daarna heeft de gemeente 2 weken om alsnog te beslissen.
  Doet de gemeente dat ook niet? Dan krijgt u automatisch een geldbedrag.
  Meer weten? Kijk op de pagina Melden van te late beslissing.

Contactinformatie

Heeft u vragen? Bel met 14 010.