Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Woonkostentoeslag aanvragen

Als u uw woonkosten niet kunt betalen en geen huurtoeslag krijgt, dan kunt u een toeslag aanvragen. Als u bijzondere bijstand aanvraagt voor woonkosten, wordt er gekeken naar uw inkomen en uw vermogen. De gemeente kijkt dan of u alles vergoed krijgt, of een gedeelte ervan. Bijzondere bijstand voor woonkosten hoeft u niet terug te betalen, behalve als u een koopwoning heeft.

Aanvragen

1. Kopieer alle bewijsstukken

Als het om een huurwoning gaat

 • huurspecificatie en de huurovereenkomst
 • brief huurverhoging
 • brief afwijzing aanvraag huurtoeslag Belastingdienst (indien van toepassing)

Als het om een koopwoning gaat

 • jaaroverzicht van de hypotheek
 • bankafschrift met de afschrijving van de VVE (indien van toepassing)
 • aanslag Waterschapsbelasting
 • polis premie opstalverzekering
 • polis premie levensverzekering
 • voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting
 • erfpachtcanon (indien van toepassing)
 • hypotheekakte
 • koopakte
 • WOZ- beschikking

2. Kopieer bewijzen van uw inkomen en vermogen.

Alle betaalrekeningen en spaarrekeningen van de afgelopen 3 maanden.
Op naam van u, uw partner en uw kinderen jonger dan 18 jaar.

3. Vul het formulier ‘Aanvraag bijzondere bijstand’ in.

Als iemand anders voor u aanvraagt

Iemand anders mag voor u bijzondere bijstand aanvragen.
U moet dan toestemming geven met een speciaal formulier.
Vul het in, onderteken het en voeg het bij uw aanvraag bijzondere bijstand.

Hoelang duurt het

 • Binnen 8 weken ontvangt u een brief
  In de brief staat of u Bijzondere bijstand krijgt of niet.
  Of er staat in de brief dat u eerst nog meer informatie moet geven.
  Uw aanvraag duurt dan langer.
 • Bent u het niet eens met de brief?
  Maak dan bezwaar via de pagina Bezwaar tegen besluit van de gemeente.
 • Heeft u na 8 weken nog niets heeft gehoord?
  Meld dit per post met een formulier.
  Daarna heeft de gemeente 2 weken om alsnog te beslissen.
  Doet de gemeente dat ook niet? Dan krijgt u automatisch een geldbedrag.
  Meer weten? Kijk op de pagina Melden van te late beslissing.

Contactinformatie

Heeft u vragen? Bel met 14 010.