Veilig op pad
Gepubliceerd op: 25-05-2020
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/veilig-op-pad/
Ga naar de hoofdinhoud

Wegen en paden in Rotterdam krijgen steeds meer moderne weggebruikers. Bakfietsen, E-bikes, elektrische steps, stuk voor stuk nieuwe mobiliteitsvormen die ons allemaal voor kansen en uitdagingen stellen.

Hoe leert u deze nieuwe vormen van vervoer op een veilige manier gebruiken? Hoe zorgen de makers van deze nieuwe, slimme technieken dat het gebruik ook veilig is? En hoe zorgen we ervoor dat onze buitenruimten en dienstverlening afgestemd zijn op de komst van deze nieuwe mobiliteitsvormen? Rotterdam loopt voorop als het gaat om nieuwe ideeën op het gebied van mobiliteit. Die positie blijven we de komende jaren vasthouden.

Hoewel de landelijke politiek bepaalt welke mobiliteitsvormen op de weg toegestaan zijn en daar algemene kaders voor opstelt, mogen gemeenten eigen vervolgafspraken maken met bijvoorbeeld de leveranciers. Bij de invoering van nieuwe mobiliteitsvormen en -diensten is het belangrijk deze afspraken voor iedereen begrijpelijk te maken. Zo zorgen we voor een veilige verkeerssituatie voor alle verkeersdeelnemers.

LEV

Licht Elektrisch Voertuig (LEV) is het netwerk van kleine elektrische voertuigen die voor iedereen toegankelijk zijn en sinds 2019 op de Rotterdamse wegen rondrijden. U leest hier meer over op de pagina rotterdam.nl/deelvervoer.

 

Ondersteunen en stimuleren (technologische) ontwikkelingen

Wij ondersteunen als gemeente de landelijke ontwikkelingen. Een voorbeeld is onderzoek naar de invoering van helmplicht voor snorfietsers. Ook nemen we deel aan het landelijke debat over de plek op de weg van elektrische fietsen, (snor)fietsers en speed-pedelecs.

Een voorbeeld van technologische ontwikkelingen is het gebruik van slimme verkeerslichten op gerichte plaatsen in de stad. Zo hebben fietsers die vanaf de Erasmusbrug komen langer groen licht als het regent. Dit zorgt ervoor dat minder fietsers door rood rijden, wat de verkeersveiligheid ten goede komt.

Het aantal fietsers in Rotterdam is tussen 2006 en 2016 met 60 procent gegroeid. De flinke toename komt onder meer door het gebruik van nieuwe fietsvormen, zoals e-bikes, speed-pedelecs en (elektrische)snor en -bromfietsen. Dit vraagt om extra aandacht voor de verkeersveiligheid. In 2018 was 24 procent van de geregistreerde verkeersgewonden een fietser. Alleen de bromfiets scoort met 32 procent hoger.

Het is goed voor te stellen dat de druk op de fietspaden toeneemt en ook de snelheidsverschillen tussen typen fietsers vraagt aandacht. De gemeente werkt aan de volgende punten:

  • verbeteren van stedelijke en regionale fietsroutes
  • verwijderen obstakels, zoals fietspalen
  • meer ruimte voor fietsers in stadsstraten door snelheidslimieten voor autoverkeer
  • vrijliggende fietspaden, veilige fietsoversteekplaatsen en meer opstel- en oversteekruimte
  • gedragsexperimenten en gedragsmaatregelen

Binnen het voetgangersbeleid van de gemeente Rotterdam geven we alle ruimte aan de voetganger, omdat we een gezonde, leefbare en toegankelijke stad willen zijn. Een veilig gevoel voor de voetganger is een belangrijke voorwaarde om de straat op te gaan.

Tegelijkertijd zien we de groei in het aantal inwoners. Bezoekers, waaronder toeristen, weten de weg vaak niet. We zien een toename in het aantal verkeersslachtoffers onder voetgangers.

De aanpak Rotterdam Veilig Vooruit voorziet in een aantal acties:

  • veilige inrichting van oversteeklocaties
  • gedragsmaatregelen voor de voetganger
  • verbeteren comfort en veiligheid van looproutes, zoals schoolroutes

Voor meer informatie over hoe de gemeente omgaat met voetgangers kunt u terecht op de pagina Lopen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de verschillende lesprogramma’s of over verkeerseducatie in het algemeen? Neem dan contact met ons op via ons loket. Uw vraag of melding komt dan terecht bij de afdeling Verkeersveiligheid.