Stevige Start
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 29-01-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/stevige-start/
Spring naar het artikel

Jaarlijks worden in Rotterdam zo’n 8.000 baby’s geboren. Ieder met zijn of haar eigen talent. Zij verdienen allemaal een gezonde geboorte en een veilige en kansrijke plek om op te groeien. De gemeente noemt dit: een stevige start.

Helaas is dit nog niet voor alle Rotterdamse kinderen het geval. Er komen nog teveel kinderen ongezond ter wereld, bijvoorbeeld omdat ze té vroeg geboren worden of omdat het geboortegewicht té laag is. Uit onderzoek is gebleken dat dit weer negatieve gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van het kind.

Hieronder leest u wat de gemeente doet om meer kinderen gezond ter wereld te laten komen en zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

In 2016 ontwierp Rotterdam, samen met de professionals in de stad, het programma Stevige Start, zodat meer kinderen gezond ter wereld komen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Stevige Start geeft het gemeentelijk beleid vorm rondom zwangerschap, geboorte en het opgroeien van de allerjongsten. Het programma Stevige Start is één van de programma’s uit Rotterdam Groeit; beleidskader Jeugd.

Wat doen we?

We richten ons ons op de (aanstaande) ouders, van nog voor het zwanger worden tot een kind naar school gaat. Daarnaast helpen we professionals om risico’s te signaleren nog voor dat er problemen ontstaan. Tot slot pakken we risico’s bij ouders en kinderen vroegtijdig aan via gerichte interventies zoals:

  • vrijwillige begeleiding door een moedermentor, voor aanstaande ouders die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken
  • intensieve begeleiding van de meest kwetsbare zwangere vrouwen in het project Moeders van Rotterdam.
  • ondersteuning aan aanstaande ouders (al voor de geboorte van hun kind) via voorlichtingsbijeenkomsten of huisbezoek(en).
  • opvoedondersteuning gericht op het verbeteren van de ouder-kindrelatie

Stevige Start is een coproductie tussen de geboorteketen (via het District Verloskundig Platform Regio Rijnmond), het CJG en de gemeente. ErasmusMC verzorgt de wetenschappelijke onderbouwing en de monitoring.

Rol van onderzoek

Onderzoek is een belangrijk onderdeel binnen het programma Stevige Start. We voeren dit zelf uit of werken samen met kennisinstituten. We monitoren geboorte uitkomsten en kijken naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. Zo kan bijvoorbeeld het CJG vroeg in het proces signaleren of een (aanstaande) moeder ondersteuning nodig heeft. Naast het vergaren van kennis, verspreiden we ook kennis die bijdraagt aan een stevige start. Bijvoorbeeld over het verbeteren van de ouder kind relatie of de rol van (aanstaande) vaders en hoe onze partners in de stad hen het beste kunnen ondersteunen.

De coalitie Stevige Start bestaat uit een groep van ruim 30 professionals uit de geboortezorg en het sociaal domein. Zij benoemen thema’s waar de samenwerking rond de zwangere en het jonge gezin schuurt. En bedenken oplossingen voor de praktijk. Een ander onderdeel van de coalitie is een groep bestuurders en vertegenwoordigers. Zij kijken wat er nodig is om bedachte aanpassingen te implementeren. Ook leggen zij de link naar de landelijke coalitie Kansrijke Start en andere landelijke partijen. Stevige Start ondersteunt initiatieven die het medische en sociale domein aan elkaar verbindt.

Voor ouders met jonge kinderen en een klein sociaal netwerk is het goed om ontmoetingsplekken te hebben in de wijk. We vragen dan ook aan professionals om ontmoetingsactiviteiten te organiseren gericht op ouders van jonge kinderen van 0 t/m 4 jaar. Ontmoetingsactiviteiten zijn laagdrempelige activiteiten in de wijk waar ouders elkaar kunnen ontmoeten, hun netwerk kunnen versterken en ervaringen kunnen uitwisselen over het ouderschap en de opvoeding. Ouders kunnen elkaar een luisterend oor bieden of tips geven. Professionals van het Centrum van Jeugd en Gezin of andere partners kunnen aansluiten voor het geven van informatie en advies.

Materialen

De gemeente biedt professionals een stappenplan voor het organiseren van deze ontmoetingsactiviteiten:

U kunt gebruik maken van onderstaande posters/flyers. Wilt u een format ontvangen voor de flyer of poster, dan kunt u mailen naar stevigestart@rotterdam.nl.

Meer informatie

Wil u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen of aansluiten bij de bijeenkomsten? Meld u dan aan via stevigestart@rotterdam.nl.

\