Stevige Start
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 24-01-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/stevige-start/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Jaarlijks worden in Rotterdam zo’n 8000 baby’s geboren. Ieder met zijn of haar eigen talent. Zij verdienen allemaal een gezonde geboorte en een veilige en kansrijke plek om op te groeien. De gemeente noemt dit: een stevige start.

Helaas is dit nog niet voor alle Rotterdamse kinderen het geval. Er komen nog teveel kinderen ongezond ter wereld, bijvoorbeeld omdat ze té vroeg geboren worden of omdat het geboortegewicht té laag is. Uit onderzoek is gebleken dat dit weer negatieve gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van het kind.

Stevige Start

In 2016 ontwierp Rotterdam, samen met de professionals in de stad, het programma Stevige Start, zodat meer kinderen gezond ter wereld komen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Stevige Start geeft het gemeentelijk beleid vorm rondom zwangerschap, geboorte en het opgroeien van de allerjongsten. Het programma Stevige Start is één van de programma’s uit Rotterdam Groeit; beleidskader Jeugd.

Wat doen we?

We richten ons ons op de (aanstaande) ouders, van nog voor het zwanger worden tot een kind naar school gaat. Daarnaast helpen we professionals om risico’s te signaleren nog voor dat er problemen ontstaan. Tot slot pakken we risico’s bij ouders en kinderen vroegtijdig aan via gerichte interventies zoals:

  • vrijwillige begeleiding door een moedermentor, voor aanstaande ouders die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken
  • intensieve begeleiding van de meest kwetsbare zwangere vrouwen in het project Moeders van Rotterdam.
  • ondersteuning aan aanstaande ouders (al voor de geboorte van hun kind) via voorlichtingsbijeenkomsten of huisbezoek(en).
  • opvoedondersteuning gericht op het verbeteren van de ouder-kindrelatie

Stevige Start is een coproductie tussen de geboorteketen (via het District Verloskundig Platform Regio Rijnmond), het CJG en de gemeente. ErasmusMC verzorgt de wetenschappelijke onderbouwing en de monitoring.

Rol van onderzoek

Onderzoek is een belangrijk onderdeel binnen het programma Stevige Start. We voeren dit zelf uit of werken samen met kennisinstituten. We monitoren geboorte uitkomsten en kijken naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. Zo kan bijvoorbeeld het CJG vroeg in het proces signaleren of een (aanstaande) moeder ondersteuning nodig heeft. Naast het vergaren van kennis, verspreiden we ook kennis die bijdraagt aan een stevige start. Bijvoorbeeld over het verbeteren van de ouder kind relatie of de rol van (aanstaande) vaders en hoe onze partners in de stad hen het beste kunnen ondersteunen.

Een sterk netwerk

Het netwerk Stevige Start bestaat al uit meer dan 300 professionals uit alle domeinen die te maken hebben met (aanstaande) ouders en/of jonge kinderen. Het is van belang dat deze professionals elkaar kennen, en dat zorg op elkaar is afgestemd. Zij komen dan ook regelmatig samen voor lezingen of om kennis te delen. Ook in de wijken vinden de partners elkaar steeds beter. Stevige Start ondersteunt initiatieven die het medische en sociale domein aan elkaar verbindt.