Stadslandbouw
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 21-01-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/stadslandbouw/
Ga naar de hoofdinhoud

Wilt u, zoals steeds meer mensen in Rotterdam, uw eigen groente, kruiden en fruit verbouwen? Natuurlijk kunt u aan het werk op en in uw eigen (moes)tuin, balkon of dak.

Of met elkaar aan de slag bij een tijdelijke buurtmoestuin op een braakliggend terrein. Maar wist u dat er ook allerlei bedrijven in en om de stad met stadslandbouw actief zijn? Zo ligt de grootste stadsboerderij van Nederland in een havengebied, Uit je Eigen Stad, in Rotterdam. En hebben we hier in het voormalige  zwembad Tropicana een heuse kwekerij van oesterzwammen, RotterZwam. Zelfs in het centrum worden volop groente, kruiden en fruit verbouwd. Zoals bij de DakAkker op het kantoorgebouw Schieblock of in de Vredestuin Pompenburg. En wilt u op een makkelijke manier aan eten uit de regio komen? Kom dan eens langs bij de tweewekelijkse boerenmarkt in Rotterdam Noord en West. Of ga langs bij de Fenix Food Factory op Katendrecht.

Versterken

De gemeente Rotterdam wil doorzetten op deze ontwikkeling en bijdragen aan een versterking ervan. Dit is vastgelegd in het Strategiedocument 'Food & the City' uit 2012. De belangrijkste uitdaging is om duurzaam geproduceerd voedsel van hoge kwaliteit voor brede lagen van de bevolking beschikbaar te krijgen. De rol van de gemeente Rotterdam ligt vooral bij het mogelijk maken van initiatieven van bewoners en ondernemers.

Dat doet de gemeente door:

 • (tijdelijk) ruimte te bieden in de stad
 • partijen bij elkaar te brengen
 • het initiatief te nemen voor onderzoek (of deel te nemen aan onderzoeken van andere partijen)
 • een netwerk op te bouwen. Belangrijk onderdeel van dat netwerk is de regionale Food Council.

Next Economy

Stadslandbouw maakt de stad groener en aantrekkelijker voor de Rotterdammer. Het is goed voor de gezondheid, kun je samen doen met de buurt en zorgt voor nieuwe werkgelegenheid. En het is goed voor het imago van de stad. Een sterke regionale landbouw draagt bij aan het beheer en behouden van akkers en veenweiden om de stad. Bijzondere gebieden waar het fijn is om te fietsen en te wandelen. Stadslandbouw heeft nog een vrij bescheiden economische betekenis. Door het innovatieve en duurzame karakter draagt stadslandbouw wel al bij aan het ontwikkelen van een ‘Next Economy’ in Rotterdam.

Agenda

In en om Rotterdam is heel veel te doen. U kunt naar een van de vele boerderijwinkels in de regio. Of kom eens langs op de tweewekelijkse boerenmarkt in Rotterdam Noord en West. Kijk voor een actuele agenda op Rotterdamse Oogst.

Tips

 • Gebruik niet teveel mest
  Als u veel mest gebruikt, komt er veel nitraat in uw gewassen. Nitraat verandert in nitriet door het bewaren, bewerken of eten van groenten. Nitriet is schadelijk want kan worden omgezet in stoffen waarvan bekend is dat ze de kans op kanker vergroten (nitrosaminen).
 • Zorg dat de grond niet te zuur is 
  Groenten die op zure grond groeien nemen makkelijker zware metalen op. Hoe zuurder de grond, hoe lager de zogenaamde pH-waarde. U kunt zelf de pH-waarde meten met zogenaamde pH-papiertjes die verkrijgbaar zijn in het tuincentrum. Door kalk te strooien wordt de grond minder zuur.
 • Voor meer tips over stadslandbouw kunt u ook op de onderstaande sites kijken:

Veelgestelde vragen

Een volkstuin kunt u huren via een volkstuinvereniging. De complexen van deze verenigingen liggen verspreid over de hele stad.

Als u een (braakliggend) terrein hiervoor op het oog hebt, probeer dan eerst uit te vinden of dit van een projectontwikkelaar of woningcorporatie is. Is dat het geval, vraag dan bij deze eigenaar of u er gebruik van mag maken. Als de grond van de gemeente is, kunt u contact opnemen met één van de wijkregisseurs. Over het algemeen zal de gemeente geen toestemming verlenen voor de aanleg van moestuinen in de groene hoofdstructuur (brede groenstroken, parken, lanen). Hou er rekening mee dat er bij braakliggende terreinen sprake kan zijn van kortdurende contracten en er mogelijk ook huur betaald moet worden.

Er zijn geen aparte regels voor stadslandbouw, maar er zijn wel belangrijke aandachtspunten. Zoals u verderop kunt lezen, moet er goed gelet worden op de bodemkwaliteit en de kwaliteit van het gietwater. Verder is het altijd belangrijk dat groenten en fruit goed gewassen worden om eventuele lichte verontreinigingen te verwijderen. Ga verstandig om met eventuele bestrijdingsmiddelen; let op de voorschriften die op de verpakking staan. Voor groenten, fruit en kruiden die verhandeld worden, controleert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op de kwaliteit.

Op veel plaatsen kunt u gewoon groente, kruiden en fruit verbouwen. Helaas zijn er in Rotterdam ook plaatsen waar de bodem is vervuild. Kijk op de pagina bodeminformatie voor meer informatie. Niet van alle plekken zijn gegevens bekend. Als er twijfels bestaan, kan een bodemonderzoek nodig zijn. Bij een bodemonderzoek worden kleine hoeveelheden grond onderzocht in een laboratorium. Zo wordt duidelijk of de grond vervuild is. Als u een bodemonderzoek laat uitvoeren, kost dat geld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de DCMR. Stuur uw vraag naar BodemInfoOnline@dcmr.nl.

De DCMR ondersteunt de gemeente Rotterdam bij het uitvoeren van bodemtaken. 
Zodra de resultaten van het bodemonderzoek bekend zijn kan de GGD bepalen of de grond geschikt is. De GGD kijkt om welke stoffen het gaat en zoekt uit of die door groente, kruiden of fruit opgenomen wordt. Als het om een buurtmoestuin gaat kan de GGD een risicobeoordeling doen.

Mail voor meer informatie naar gmggd@rotterdam.nl.

Als de grond licht vervuild is, kunt u beter geen blad- en wortelgewassen planten. Vruchten, zoals bessen, appels en noten, nemen minder vervuiling op en kun je daarom wel verbouwen. Zorg dat u het voedsel goed wast. En vergeet ook uw handen niet. Heeft u twijfels over de bodemkwaliteit of heeft u andere vragen? Mail voor meer informatie naar gmggd@rotterdam.nl of bel de bodemtelefoon 010 - 246 81 40. De GGD kan voor buurtmoestuinen ook een risicobeoordeling doen. 

Als de grond ernstig vervuild is, is deze niet geschikt als moestuin. U kunt wel groente, kruiden en fruit verbouwen in een plantenbak. Plaats onderin worteldoek zodat de schone grond niet in contact komt met de vervuilde grond.
Een andere mogelijkheid is saneren. Dan wordt de vervuilde grond verwijderd. Hieraan zijn (hoge) kosten verbonden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de DCMR. Stuur uw vraag naar BodemInfoOnline@dcmr.nl. De DCMR ondersteunt de gemeente Rotterdam bij het uitvoeren van bodemtaken. 

De gemeente Rotterdam wordt veel benaderd door studenten die informatie willen omdat ze bezig zijn met een opdracht over stadslandbouw. Op het tabblad met voorbeelden vind je heel veel informatie en links naar andere sites. Mocht je toch nog vragen hebben, mail dan met Els van Dam.

Regenwater kan makkelijk worden opgevangen en opgeslagen. Bijvoorbeeld in een regenton of grote open bak. Zet deze zo veel mogelijk in de schaduw. Als het water warmer dan 20 graden wordt, kan de gevaarlijke legionellabacterie zich vermenigvuldigen. Om de kans zo klein mogelijk te maken deze bacterie in te ademen kunt u het beste een gieter gebruiken. Sproei of vernevel het regenwater niet. Regenwater is niet geschikt als drinkwater.

Oppervlaktewater uit rivieren, singels, kanalen en meren kunt u goed gebruiken voor je moestuin. Belangrijk is dat het water kan (door)stromen; in stilstaand water kunnen bacteriën zich sneller vermenigvuldigen. Zorg er wel voor dat je geen water in de buurt van een riooloverstortplaats gebruikt. Check ook altijd of er geen dode vissen of vogels in of bij het water liggen.

Voor meer informatie over de kwaliteit van het oppervlaktewater kunt u contact opnemen met het waterschap. Rotterdam kent drie waterschappen:

Over het algemeen is de kwaliteit van het diepe grondwater in Rotterdam geschikt om in uw moestuin te gebruiken. Deze waterlaag ligt ongeveer 14-20 meter diep en kan met een grondwaterpomp omhoog worden gehaald.

Voor informatie over de kwaliteit van de bodem en mogelijke verontreiniging van het grondwater kunt u contact opnemen met de DCMR. Stuur uw vraag naar BodemInfoOnline@dcmr.nl of bel de bodemtelefoon 010 - 246 81 40.

Ondiep grondwater heeft meer risico om verontreinigd te zijn. Als vervuild grondwater niet diep zit (minder dan drie meter onder maaiveld), komt via de wortels in de plant. Dan kan de grond niet gebruikt worden als moestuin. Als het vervuilde grondwater dieper dan drie meter zit kan de grond wel worden gebruikt voor een moestuin. Let op, gebruik dit vervuilde grondwater niet om handen en groente te wassen of om de moestuin te beregenen.

In delen van Rotterdam is er brak of zout grondwater. Bijvoorbeeld in Pernis, Heijplaat, Rozenburg, Hoogvliet en Hoek van Holland. Dat water is niet geschikt om te gebruiken. 

Als u grondwater wilt oppompen moet u tijdig nagaan of er leidingen onder uw moestuin liggen. Dat doet u door het aanvragen van een leidingvergunning. Wilt u minder dan één kubieke meter water per uur oppompen? Dan hoeft u geen melding te doen bij het waterschap of daar een vergunning aan te vragen. Als u meer gaat oppompen is dat wel verplicht. Realiseert u zich dat er kosten verbonden zijn aan het oppompen van water. Zoals de aanschaf van een pomp en het laten slaan van een pomp door een gespecialiseerd bedrijf.

Rotterdam kent al veel stadslandbouwinitiatieven. Hieronder ziet u enkele inspirerende voorbeelden.

De Pluktuin

Op een voormalig parkeerterrein aan de RFC-weg bedacht Progroen de stadsfruitboomgaard 'De Pluktuin'. De fruitboompjes produceren elk jaar meer en meer fruit. Het jaar 2014 was een record. In de loop der jaren is er veel meer bijgekomen in de Pluktuin. Een podium, een blokhut, een rozentuin en een pontje, zodat je nu over de Essenburgsingel naar de Pluktuin kan varen.

Rotterzwam

Bij Rotterzwam aan de Schiehaven worden oesterzwammen gekweekt uit koffiedik. U kunt hier ook een wormenbak kopen om GFT-afval om te zetten in hoogwaardige compost.

Stadslandbouw Schiebroek-Zuid

In Schiebroek-Zuid kunt u inmiddels een flink aantal moestuinen vinden. In de groene binnentuinen tussen de flats van woningcorporatie Vestia kunnen bewoners zelf een moestuin aanvragen, ontwerpen en maken.

Vredestuin Couwenburg

Aan het Pompenburg in hartje Rotterdam ligt de vredestuin Couwenburg. In deze buurtmoestuin worden voornamelijk groente en kruiden verbouwd. De tuin is aangesloten op de Luchtsingel.

Vredestuin Noord

De Vredestuin Noord bevindt zich op iets meer dan 2.000 m2 land. Het land op het meest oostelijke deel van het nutstuinencomplex Hof van Noord aan de Gordelweg tegen de oude Hofpleinlijn in Rotterdam, bestaat voor de helft uit zonnige moestuingrond en voor de andere helft uit een weelderige bosrand geschikt voor een permacultuur-voedselbos. Men is geïnspireerd door de positieve visie van onder andere Gandhi dat de wereld genoeg biedt voor ieders behoefte maar niet voor ieders hebzucht.

Fenix Food Factory

In de voormalige Fenixloods op Katendrecht is de Fenix Food Factory gevestigd. Hier zitten verschillende bedrijven bij elkaar die lokaal en regionaal geproduceerd voedsel verkopen. Onder andere kaas (en andere zuivel), vers brood, cider, ter plaatse gebrouwen bier en worsten. Ook is Rechtstreex is hier gevestigd, bij dit bedrijf kunt u boxen met groenten, fruit en andere producten van de boer bestellen die u in uw eigen wijk afhaalt.

Wollefoppengroen

Wollefoppengroen & co is een initiatief van betrokken buurtbewoners van de wijk Zevenkamp in Rotterdam. Deze betrokken bewoners zetten zich in voor het opknappen van het Wollefoppenpark en omgeving met behoud van de bestaande groene waarden. De doelstellingen van initiatiefgroep Wollefoppengroen & co zijn:

 1. Wollefoppenpark en omgeving behouden als stilte-/ donkergebied
 2. Behouden verbondenheid ecologische gebieden
 3. Behoud scheiding extensieve en intensieve recreatie
 4. Behoud van natuurlijke oevers (inclusief deel Oeverpark) voor extensieve recreatie
 5. Opknappen en inlopen van achterstallig onderhoud van het Wollefoppenpark

Hotspot Hutspot

Hotspot Hutspot wil gezond duurzaam eten bieden voor iedereen. In drie Rotterdamse wijken (Lombardijen, Crooswijk en Heijplaat) zijn restaurants geopend waar je voor een klein bedrag een complete maaltijd kunt bestellen. Deze is klaargemaakt met producten uit stadslandbouw. Kinderen leren hier koken en bedienen.

Tuin op de pier

Op een braakliggend terrein in het Lloydkwartier is een aantal jaren geleden Tuin op de Pier aangelegd. Inmiddels kun je spreken van een groene oase waar buurtbewoners samen voedsel verbouwen en elkaar ontmoeten.

De Dakakker

Bovenop het Schieblock ligt de Rotterdamse DakAkker. Een 800 vierkante meter grote stadsboerderij die ook dienst doet als groen dak.

Rotterdamse Munt

In de tuin van de Rotterdamse Munt groeien bijna 100 soorten kruiden. De kruiden worden geleverd aan de Rotterdamse horeca en wordt ook verkocht aan particulieren in de tuin. Iedereen kan hier zien en ervaren hoe de vele verschillende kruiden groeien en bloeien in vruchtbare teelaarde.

Voedseltuin Rotterdam

Op een braakliggend terrein op de gedempte Keilehaven is de Voedseltuin aangelegd. De Voedseltuin is ontstaan om ervoor te zorgen, dat er meer verse groente en fruit in de pakketten van de Voedselbank zit. Daarnaast is het ook een werkgelegenheidsproject voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt.

Meer informatie

Heeft u vragen? Mail dan naar Els van Dam.