Lombardijen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 26-11-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/lombardijen/
Ga naar de hoofdinhoud

Lombardijen is één van de zuidelijke tuinsteden van Rotterdam en ligt ten westen van de spoorlijn Rotterdam-Dordrecht.

Centraal in de wijk ligt het Spinozapark. Daaromheen de Homerus-, Karl Marx-, Molière- en Zeno/Platobuurt en Smeetsland.
Alles binnen één kilometer rond station Rotterdam Lombardijen hoort bij de wijk. Na een herstructurering zijn er minder huurwoningen en meer koopwoningen gekomen.
In Lombardijen wonen ruim 14.000 inwoners, van wie meer dan de helft alleenstaand en/of 50-plus is. De wijk heeft veel laagbouw (rijtjeswoningen) en flatwoningen.

Wijkraad
Uw wijk heeft een wijkraad. Via de wijkraad kunnen bewoners, organisaties en ondernemers bij de gemeente aandacht vragen voor dingen die zij belangrijk vinden in de wijk. Wat de wijkraad allemaal kan doen leest u op de pagina Wijkraden.

Rand Alrajab

R. (Rand) Alrajab

Albert Elzinga

A. (Albert) Elzinga

Cary Lindeborg (voorzitter)

C.S. (Cary) Lindeborg

Jerry Lussenburg

J. (Jerry) Lussenburg

Orsine Muntslag

O.V. (Orsine) Muntslag

Maartje Swart

M.L. (Maartje) Swart

In een Huis van de Wijk kunt u vrijwilligerswerk doen of activiteiten volgen of geven zoals een taalcursus, les in gezond eten of bewegen. Er is aandacht voor jeugd met speciale activiteiten.

 • Huis van de Wijk Lombardijen
  Menanderstraat 89/90
  3076 AG Rotterdam
  010 - 760 02 87
  info@pit010.nl

Als u de gemeente zoekt en u weet niet waar u moet zijn? Of heeft u vragen, zorgen over uw wijk of iets te melden over buitenruimte of veiligheid? Loop dan even binnen in onze Wijkhub aan de Dantestraat 454.

Een plan? Wmo radar kijkt naar wat mogelijk is in de wijk samen met bewoners, vrijwilligers en stagiaires. En helpt mee om plannen ook echt uit te laten voeren.

Wilt u meer informatie over wmo radar? Ga naar wmoradar.nl of mail naar info@wmoradar.nl.

Wilt u ook aan de slag in uw wijk? Heeft u een goed idee voor uw buurt? Heeft u een hulpvraag? Of wilt u zich inzetten als vrijwilliger? Bel ons dan gerust op 010 428 00 20.

Als u een leuk idee voor de buurt heeft kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Dat kan van alles zijn, zolang het gebied of de wijk er maar leuker, mooier of beter van wordt.
Een bewonersinitiatief gaat altijd om een plan van, voor en door bewoners, verenigingen, ondernemers of stichtingen. U dient uw plan in via Mijn.Rotterdam.nl.

Hoe werkt het
Een idee waar 2.500 euro of minder voor nodig is, kunt u het hele jaar indienen. Kost een idee tussen de 2.500 en 20.000 euro, dan moet u deze aanvragen via een formulier op Mijn Rotterdam.
Goedgekeurde initiatieven komen op Mijn Rotterdam.
Wijkbewoners kiezen wie er subsidie krijgt.

Als u hulp wilt
De Wijknetwerker van de gemeente staat voor u klaar. Bel: 14 010. Of loop binnen bij het Huis van de Wijk of de Wijkhub.
Carnisse/Tarwewijk - Wolphaertsbocht 362. Geopend van 9.30 tot 16.00 uur. Op donderdag en vrijdag zijn er van 9.00 tot 12.00 uur medewerkers van 14 010 aanwezig om u te helpen met uw vragen.

Kijk voor meer informatie op Opzoomermee.nl of neem contact op met uw wijknetwerker.

In Lombardijen bevinden zich onder andere het Maasstadziekenhuis, diverse ouderenwooncomplexen,  kinderboerderij de Kooi en drie wijkspeeltuinen. Maar ook een zestal winkelstraten en het bekende poppodium Baroeg. Ongeveer in het midden van de wijk ligt het fraaie Spinozapark. Behalve het NS-station heeft Lombardijen verschillende busverbindingen. Onder andere naar het winkelcentrum Zuidplein en twee tramlijnen (2 en 20). De verkeersaders zijn de Molenvliet, de Pascalweg en de Spinozaweg. Die laatste sluit aan op de uitvalsweg naar de zuidelijke Ringweg.

Regelmatig worden in de wijk activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Nieuws hierover leest u op de Facebookpagina van het gebied. Op de site van Pit010 vindt u een agenda met alle activiteiten en evenementen in onder andere het Huis van de Wijk.

Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor onze stad. Zonder vrijwilligers zouden veel activiteiten nooit gebeuren. Om de waardering voor deze vrijwilligers te uiten is de IJsselmonde Speld in 2021 weer ingesteld. Met deze speld worden mensen die jarenlang iets doen of gedaan hebben voor IJsselmonde bedankt voor hun inzet. Lees meer over de IJsselmonde speld.

Hippiashof is sinds begin 2021 het nieuwe thuis voor een kleine groep kwetsbare Rotterdammers.

Het betreft een tijdelijke huisvesting voor een periode van ongeveer drie jaar. GGZ-instelling Antes begeleidt de nieuwe bewoners bij hun psycho-sociale- en verslavingsproblematiek.

Beheercommissie
Het is belangrijk dat alle bewoners in de wijk prettig en veilig met elkaar kunnen samenleven. Daarom is er een beheercommissie in het leven geroepen. Inmiddels zijn er twee digitale vergaderingen geweest. Ook is het beheerconvenant zo goed als gereed. Hierin staan de gemaakte afspraken. In de beheercommissie zitten bewoners, vertegenwoordigers van de gemeente, Antes, Havensteder, de gebiedscommissie IJsselmonde, HuurdersPlatform Lombardijen en de wijkagent.

Bereikbaarheid Hippiashof
Op de Hippiashof is 24 uur zorgpersoneel aanwezig, zij zijn vanaf 5 januari bereikbaar op telefoonnummer 088 - 358 09 90. Hoofd van de locatie is Carina Prent, zij is ook bereikbaar per e-mail via c.prent@anteszorg.nl.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over de komst van Antes en de nieuwe bewoners kan er contact opgenomen worden met wijkmanager Nick Venema telefoon: 14 010 of direct via 06 - 51 37 31 10, e-mail: hn.venema@rotterdam.nl of gebiedijsselmonde@rotterdam.nl.

Antes is telefonisch te bereiken: 088 - 358 09 90.
Hoofd van de locatie is Carina Prent, zij is ook bereikbaar per e-mail via c.prent@anteszorg.nl.

Overlast
Bij overlast van personen of een verdachte situatie, bijvoorbeeld vermoeden van drugs dealen of een andere manier van overlast in verband met veiligheid:

Bel naar 0900 - 8844 (politie)

of

bij SPOED (veiligheid of gevaar): 112

U kunt ook een melding van overlast, schade of vuil maken via 14 010 of meldingen.

Vragen en antwoorden

 • Mogen bewoners vrij in en uit lopen?
  De Hippiashof is geen gevangenis. Bewoners mogen vrij in en uit lopen. Wel is er actief deurbeleid. Dat betekent dat er toezicht gehouden wordt op wie het pand binnen komt en uit gaat. ’s Nachts mogen de bewoners niet de wijk in. Er gelden huisregels om op de Hippiashof te mogen wonen. De aard van de begeleiding en zorg hangt af van de mate van zelfstandigheid van een patiënt.
 • Wat doen de bewoners de hele dag?
  De bewoners leven in een normaal dagritme en worden ’s ochtends gewekt. Na de ochtendrituelen en het gezamenlijke ontbijt gaan ze werken of hebben ze dagbesteding. Van elke bewoner wordt verwacht dat hij/zij in ieder geval 20 uur per week deelneemt aan een vorm van activering. Ze kunnen in hun vrije tijd meedoen aan sport of andere activiteiten, maar het staat hen vrij om dat op hun eigen manier in te vullen. Om 23.00 uur moeten ze als regel weer binnen zijn. Over het algemeen gaat men na de inspanningen van overdag vroeg naar bed.
 • Wordt de deur aan de Platostraat gebruikt?
  Er wordt een centrale ingang gebruikt. Dat is de hoofdingang aan de Hippiashof. De overige deuren zijn nooduitgangen.

Plan om de wijk meer in balans te brengen. Meer veiligheid en leefbaarheid en meer gevoel van veiligheid en leefbaarheid. En meer tevredenheid met de wijk.

Plan van Aanpak Lombardijen

Meer informatie

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de wijkraad bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Wijkraad Lombardijen, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.