Lombardijen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 17-08-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/lombardijen/
Ga naar de hoofdinhoud

Lombardijen is één van de zuidelijke tuinsteden van Rotterdam en ligt ten westen van de spoorlijn Rotterdam-Dordrecht. Centraal in de wijk ligt het Spinozapark. Daaromheen de Homerus-, Karl Marx-, Molière- en Zeno/Platobuurt en Smeetsland.

Alles binnen een straal van ruim één kilometer rond station Rotterdam Lombardijen valt binnen de wijk. Na een herstructurering is het aantal huurwoningen afgenomen en het aantal koopwoningen toegenomen.

In Lombardijen wonen ruim 14.000 inwoners, van wie meer dan de helft alleenstaand en/of 50-plus is. De wijk telt voornamelijk laagbouw (rijtjeswoningen) en flatwoningen.

Nieuws

Meer nieuws over uw wijk? Meld u aan voor de wijknieuwsbrief. Elke twee weken ontvangt u nieuws over uw eigen wijk in uw mailbox.

Wijkraad

Vanaf 16 maart heeft uw wijk een wijkraad. De leden van de wijkraad halen op wat er leeft in de buurt. Op straat, tijdens bijeenkomsten of online. Ze zorgen ervoor dat iedereen die dat wil kan meedenken. Bijvoorbeeld over meer groen, veiligheid, speelplekken of fietspaden. De wijkraad verzamelt de ideeën en maakt plannen - samen met bewoners, wijkorganisaties en de gemeente. Al deze plannen schrijven ze op in het wijkakkoord. Dit wijkakkoord wordt onder andere door de gemeente uitgevoerd. De wijkraad kijkt mee of dit ook echt gebeurt; en adviseert de gemeente over alles dat voor de wijk van belang is. Lees meer op de pagina Wijkraden.

Rand Alrajab

R. (Rand) Alrajab

Albert Elzinga

A. (Albert) Elzinga

Simone van der Hoofd

S.I. (Simone) van der Hoofd

Cary Lindeborg (voorzitter)

C.S. (Cary) Lindeborg

Jerry Lussenburg

J. (Jerry) Lussenburg

Orsine Muntslag

O.V. (Orsine) Muntslag

Maartje Swart

M.L. (Maartje) Swart

Bewonersinitiatieven

Als u een leuk idee voor de buurt heeft kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Dat kan van alles zijn, zolang het gebied of de wijk er maar leuker, mooier of beter van wordt. Kijk voor meer informatie op Mijn.Rotterdam.nl of Opzoomermee.nl of neem contact op met uw wijknetwerker.

In Lombardijen bevinden zich onder andere het Maasstadziekenhuis, diverse ouderenwooncomplexen,  kinderboerderij de Kooi en drie wijkspeeltuinen. Maar ook een zestal winkelstraten en het bekende poppodium Baroeg. Ongeveer in het midden van de wijk ligt het fraaie Spinozapark. Behalve het NS-station heeft Lombardijen verschillende busverbindingen. Onder andere naar het winkelcentrum Zuidplein en twee tramlijnen (2 en 20). De verkeersaders zijn de Molenvliet, de Pascalweg en de Spinozaweg. Die laatste sluit aan op de uitvalsweg naar de zuidelijke Ringweg.

Als u de gemeente zoekt en u weet niet waar u moet zijn? Of heeft u vragen, zorgen over uw wijk of iets te melden over buitenruimte of veiligheid? Loop dan even binnen in onze Wijkhub aan de Dantestraat 454.

In een Huis van de Wijk kunt u vrijwilligerswerk doen of activiteiten volgen of geven zoals een taalcursus, les in gezond eten of bewegen. Er is aandacht voor jeugd met speciale activiteiten.

Huis van de Wijk Lombardijen
Menanderstraat 89/90
3076 AG Rotterdam
010 - 760 02 87
info@pit010.nl

Regelmatig worden in de wijk activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Nieuws hierover leest u op de Facebookpagina van het gebied. Op de site van Pit010 vindt u een agenda met alle activiteiten en evenementen in onder andere het Huis van de Wijk.

Onderscheiding voor vrijwilligers in IJsselmonde

De IJsselmondespeld

Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor onze stad. Zonder vrijwilligers zouden veel activiteiten nooit gebeuren. Om de waardering voor deze vrijwilligers te uiten is de IJsselmonde Speld in 2021 weer ingesteld. Met deze speld worden mensen die jarenlang iets doen of gedaan hebben voor IJsselmonde bedankt voor hun inzet.  

Ontwikkelingen

Hippiashof is sinds begin 2021 het nieuwe thuis voor een kleine groep kwetsbare Rotterdammers.

Het betreft een tijdelijke huisvesting voor een periode van ongeveer drie jaar. GGZ-instelling Antes begeleidt de nieuwe bewoners bij hun psycho-sociale- en verslavingsproblematiek.

Beheercommissie

Het is belangrijk dat alle bewoners in de wijk prettig en veilig met elkaar kunnen samenleven. Daarom is er een beheercommissie in het leven geroepen. Inmiddels zijn er twee digitale vergaderingen geweest. Ook is het beheerconvenant zo goed als gereed. Hierin staan de gemaakte afspraken. In de beheercommissie zitten bewoners, vertegenwoordigers van de gemeente, Antes, Havensteder, de gebiedscommissie IJsselmonde, HuurdersPlatform Lombardijen en de wijkagent.

Bereikbaarheid Hippiashof

Op de Hippiashof is 24 uur zorgpersoneel aanwezig, zij zijn vanaf 5 januari bereikbaar op telefoonnummer 088 - 358 09 90. Hoofd van de locatie is Carina Prent, zij is ook bereikbaar per e-mail via c.prent@anteszorg.nl.

Veel gestelde vragen

  • Mogen bewoners vrij in en uit lopen?
    De Hippiashof is geen gevangenis. Bewoners mogen vrij in en uit lopen. Wel is er actief deurbeleid. Dat betekent dat er toezicht gehouden wordt op wie het pand binnen komt en uit gaat. ’s Nachts mogen de bewoners niet de wijk in. Er gelden huisregels om op de Hippiashof te mogen wonen. De aard van de begeleiding en zorg hangt af van de mate van zelfstandigheid van een patiënt.
  • Wat doen de bewoners de hele dag?
    De bewoners leven in een normaal dagritme en worden ’s ochtends gewekt. Na de ochtendrituelen en het gezamenlijke ontbijt gaan ze werken of hebben ze dagbesteding. Van elke bewoner wordt verwacht dat hij/zij in ieder geval 20 uur per week deelneemt aan een vorm van activering. Ze kunnen in hun vrije tijd meedoen aan sport of andere activiteiten, maar het staat hen vrij om dat op hun eigen manier in te vullen. Om 23.00 uur moeten ze als regel weer binnen zijn. Over het algemeen gaat men na de inspanningen van overdag vroeg naar bed.
  • Wordt de deur aan de Platostraat gebruikt?
    Er wordt een centrale ingang gebruikt. Dat is de hoofdingang aan de Hippiashof. De overige deuren zijn nooduitgangen.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over de komst van Antes en de nieuwe bewoners kan er contact opgenomen worden met wijkmanager Nick Venema telefoon: 14 010 of direct via 06 - 51 37 31 10, e-mail: hn.venema@rotterdam.nl of gebiedijsselmonde@rotterdam.nl.

Antes is telefonisch te bereiken: 088 - 358 09 90.
Hoofd van de locatie is Carina Prent, zij is ook bereikbaar per e-mail via c.prent@anteszorg.nl.

Overlast

Bij overlast van personen of een verdachte situatie, bijvoorbeeld vermoeden van drugs dealen of een andere manier van overlast in verband met veiligheid:

Bel naar 0900 - 8844 (politie)

of

bij SPOED (veiligheid of gevaar): 112

U kunt ook een melding van overlast, schade of vuil maken via 14 010 of meldingen.

Meer informatie

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de wijkraad bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Wijkraad Lombardijen, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.