Lombardijen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 27-07-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/lombardijen/
Ga naar de hoofdinhoud

De wijk Lombardijen is één van de zuidelijke tuinsteden van Rotterdam. Centraal tussen de verschillende buurten ligt het Spinozapark. Lombardijen ligt ten westen van de spoorlijn Rotterdam-Dordrecht.

Alles binnen een straal van ruim één kilometer rond station Rotterdam Lombardijen valt binnen de wijk. Na een herstructurering is het aantal huurwoningen afgenomen en het aantal koopwoningen toegenomen.

In Lombardijen wonen ruim 14.000 inwoners, van wie meer dan de helft alleenstaand en/of 50-plus is. Zij wonen verspreid over de buurten Homerusbuurt, Karl Marxbuurt, Molièrebuurt, Smeetsland en Zeno/Platobuurt. De wijk telt voornamelijk laagbouw (rijtjeswoningen) en flatwoningen.

Wijkhub IJsselmonde

‘Mensen moeten zich hier veilig voelen’

Het is goed als in Lombardijen meer inwoners meepraten over veiligheid, leefbaarheid en over hoe de wijk er uit moet zien. Dat is één van de aanbevelingen in het plan van aanpak voor Lombardijen. Burgemeester Aboutaleb heeft het plan in maart 2021 ontvangen, nadat diverse werkgroepen in Lombardijen belangrijk voorwerk deden. Burgemeester en wethouders hebben het aan de gemeenteraad gestuurd. 

Wijkmanager Nick Venema: ‘De participatie van bewoners willen we breed oppakken. Uit gesprekken in de wijk merkten we dat daar behoefte aan is. We willen ook dat mensen die anders niet zo snel meepraten nu ook aan bod komen. Samen met de afdeling participatie van de gemeente onderzoeken we hoe we dat het beste kunnen aanpakken.’

Het is niet alleen de bedoeling om meer mensen te betrekken bij ontwikkelingen in Lombardijen. Ook gaat het om een breder pakket aan onderwerpen waarover bewoners in de toekomst kunnen meepraten. Nick: ‘Van sociaal-maatschappelijke onderwerpen zoals armoede en jongeren tot komende projecten voor huizen en straten. Uiteindelijk draait het om het vergroten van het veiligheidsgevoel en het verbeteren van de leefbaarheid.’

Simone Hagen

De wijkpost is open!

Ondertussen is de wijkpost in de Dantestraat 454 (naast de apotheek) weer open. De schade na de brand is hersteld. Medewerkers van verschillende afdelingen van de gemeente ondersteunen hier het werk in de wijk. Simone Hagen is projectleider van het plan van aanpak van de wijk en wil graag goed samenwerken met bewoners. Zij is op maandag, dinsdag en donderdag op de wijkpost aanwezig (als het virus dat toelaat). 

Ook wijknetwerker Hans Bours en de jongerenwerkers van JOZ zijn regelmatig aan de Dantestraat te vinden. Simone: ‘Als mensen vragen hebben voor de gemeente of als ze een klacht of een opmerking hebben over hun buurt of wijk, zijn ze van harte welkom. Buurtbewoners kunnen gewoon zonder afspraak binnenwandelen. We maken graag kennis met ze.’

Hippiashof is sinds begin 2021 het nieuwe thuis voor een kleine groep kwetsbare Rotterdammers.

Het betreft een tijdelijke huisvesting voor een periode van ongeveer drie jaar. GGZ-instelling Antes begeleidt de nieuwe bewoners bij hun psycho-sociale- en verslavingsproblematiek.

Beheercommissie

Het is belangrijk dat alle bewoners in de wijk prettig en veilig met elkaar kunnen samenleven. Daarom is er een beheercommissie in het leven geroepen. Inmiddels zijn er twee digitale vergaderingen geweest. Ook is het beheerconvenant zo goed als gereed. Hierin staan de gemaakte afspraken. In de beheercommissie zitten bewoners, vertegenwoordigers van de gemeente, Antes, Havensteder, de gebiedscommissie IJsselmonde, HuurdersPlatform Lombardijen en de wijkagent.

Bereikbaarheid Hippiashof

Op de Hippiashof is 24 uur zorgpersoneel aanwezig, zij zijn vanaf 5 januari bereikbaar op telefoonnummer 088 - 358 09 90. Hoofd van de locatie is Carina Prent, zij is ook bereikbaar per e-mail via c.prent@anteszorg.nl.

Veel gestelde vragen

  • Mogen bewoners vrij in en uit lopen?
    De Hippiashof is geen gevangenis. Bewoners mogen vrij in en uit lopen. Wel is er actief deurbeleid. Dat betekent dat er toezicht gehouden wordt op wie het pand binnen komt en uit gaat. ’s Nachts mogen de bewoners niet de wijk in. Er gelden huisregels om op de Hippiashof te mogen wonen. De aard van de begeleiding en zorg hangt af van de mate van zelfstandigheid van een patiënt.
  • Wat doen de bewoners de hele dag?
    De bewoners leven in een normaal dagritme en worden ’s ochtends gewekt. Na de ochtendrituelen en het gezamenlijke ontbijt gaan ze werken of hebben ze dagbesteding. Van elke bewoner wordt verwacht dat hij/zij in ieder geval 20 uur per week deelneemt aan een vorm van activering. Ze kunnen in hun vrije tijd meedoen aan sport of andere activiteiten, maar het staat hen vrij om dat op hun eigen manier in te vullen. Om 23.00 uur moeten ze als regel weer binnen zijn. Over het algemeen gaat men na de inspanningen van overdag vroeg naar bed.
  • Wordt de deur aan de Platostraat gebruikt?
    Er wordt een centrale ingang gebruikt. Dat is de hoofdingang aan de Hippiashof. De overige deuren zijn nooduitgangen.

Andere veelgestelde vragen en antwoorden zijn te vinden op de website van Antes.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over de komst van Antes en de nieuwe bewoners kan er contact opgenomen worden met wijkmanager Nick Venema telefoon: 14 010 of direct via 06 - 51 37 31 10, e-mail: hn.venema@rotterdam.nl of gebiedijsselmonde@rotterdam.nl.

Antes is telefonisch te bereiken: 088 - 358 09 90.
Hoofd van de locatie is Carina Prent, zij is ook bereikbaar per e-mail via c.prent@anteszorg.nl.

Overlast

Bij overlast van personen of een verdachte situatie, bijvoorbeeld vermoeden van drugs dealen of een andere manier van overlast in verband met veiligheid:

Bel naar 0900 - 8844 (politie)

of

bij SPOED (veiligheid of gevaar): 112

U kunt ook een melding van overlast, schade of vuil maken via 14 010 of meldingen.

In Lombardijen bevinden zich onder andere het Maasstadziekenhuis, diverse ouderenwooncomplexen, kinderboerderij de Kooi en drie wijkspeeltuinen. Maar ook een zestal winkelstraten en het bekende poppodium Baroeg. Ongeveer in het midden van de wijk ligt het fraaie Spinozapark. Behalve het NS-station heeft Lombardijen verschillende busverbindingen. Onder andere naar het winkelcentrum Zuidplein en twee tramlijnen (2 en 20). De verkeersaders zijn de Molenvliet, de Pascalweg en de Spinozaweg. Die laatste sluit aan op de uitvalsweg naar de zuidelijke Ringweg.

Regelmatig worden in de wijk activiteiten georganiseerd. Nieuws hierover leest u op de IJsselmondepagina die elke twee weken verschijnt in de Havenloods en de Facebookpagina van het gebied. Op de site van Pit010 vindt u een agenda met activiteiten en evenementen.

De huidige wijk Lombardijen is begin jaren '60 gebouwd als zelfstandige stadswijk en is één van de zuidelijke tuinsteden van Rotterdam. In een ver verleden was Lombardijen een heerlijkheid die bestond uit één boerderij. Die stond in de buurt van de huidige Vaanweg, ter hoogte van het crematorium Rotterdam-Zuid en kinderboerderij de Kooi. In 1817 werd Lombardijen een zelfstandige gemeente en in 1991 onderdeel van de voormalige deelgemeente en het huidige gebied Rotterdam IJsselmonde.

In de wijk Lombardijen wonen relatief veel ouderen. Zij zijn vaak minder online aanwezig. De gebiedscommissie vindt het belangrijk dat ook deze bewoners bereikt worden. De nieuwsbrief bevat informatie uit de wijk en verschijnt twee keer per jaar.