Spring naar het artikel

Het Jeugd-tegoed is een tegoed op de Rotterdampas voor kinderen van ouders met een laag inkomen. Het kan onder andere worden besteed aan sport- en schoolspullen.

Rotterdamse kinderen (tussen 4 tot en met 17 jaar) uit gezinnen met een laag inkomen ontvangen een Jeugd-tegoed van de gemeente.

Het tegoed is gekoppeld aan de Rotterdampas en kan worden besteed in geselecteerde winkels. De gemeenteraad besluit op 22 februari of in 2018 weer Jeugd-tegoed beschikbaar wordt gesteld. Als u recht heeft op het Jeugd-tegoed, dan ontvangt u in de eerste week van maart 2018 een brief van de gemeente Rotterdam. Meer informatie is te vinden op jeugdtegoed.nl. Of kijk hieronder bij de veelgestelde vragen.

Aanvragen Jeugd-tegoed

U kunt vanaf 1 maart 2018 weer Jeugd-tegoed aanvragen.

Meer Jeugd-tegoed voor oudere kinderen

Oudere kinderen die naar de middelbare school gaan, maken meer kosten. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van materialen voor school, zoals een grafische rekenmachine of een laptop. Voor jongere kinderen op de basisschool geldt dit minder. Daarom heeft de gemeenteraad besloten dat er meer geld gaat naar kinderen van 12 jaar en ouder.

Gemeente Rotterdam informeert rechthebbenden begin maart per brief over het Jeugd-tegoed. Meer informatie is te vinden op jeugdtegoed.nl. Of kijk bij de veelgestelde vragen hieronder.

Veelgestelde vragen en antwoorden over het Jeugd-tegoed

Het Jeugd-tegoed wordt in 2017 naar leeftijd uitgekeerd. Uw kind moet op 1 maart 2017 4 jaar of ouder zijn om recht te hebben op Jeugd-tegoed.

Uw kind moet 12 jaar of ouder zijn om op het hogere bedrag recht te hebben. Als uw kind op 1 maart 2017 tussen de vier en de achttien jaar oud is, dan heeft u (per kind) recht op:

 • 4 tot en met 11 jaar: € 275,00
 • 12 tot en met 17 jaar: € 400,00

Dit bedrag geldt voor het volledige Rotterdampasjaar (1 maart 2017 tot 1 maart 2018) en wordt begin maart 2017 gestort op uw Rotterdampas.

Nee, uw kind moet op 1 maart 2017 12 jaar zijn om recht te hebben op het hogere bedrag.

Het Jeugd-tegoed is geen vaste, jaarlijks terugkerende regeling. De gemeente kijkt ieder jaar weer of er budget beschikbaar is voor dit extraatje aan gezinnen met een laag inkomen uit te keren. Ook dit jaar hebben we hiervoor geld vrij kunnen maken. In de praktijk blijkt dat oudere kinderen die naar de middelbare school gaan, meer geld kosten (door bijvoorbeeld schoolspullen) dan jongere kinderen op de basisschool. De gemeente besluit daarom dat er meer geld gaat naar kinderen van 12 jaar en ouder.

Kinderen in Rotterdam in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar, van wie de ouders een (gezamenlijk) inkomen hebben dat niet hoger is dan 110% van het wettelijk sociaal minimum komen in aanmerking voor het Jeugd-tegoed.

De netto bedragen hieronder zijn voor personen van 21 jaar tot AOW-leeftijd exclusief vakantietoeslag:

 • Alleenstaande ouder: € 1.309,00
 • Gezin, beiden hebben nog niet de AOW-leeftijd bereikt: € 1.468,00

Gemeente Rotterdam heeft rechthebbenden per brief geïnformeerd over het Jeugd-tegoed.

Omdat in de praktijk blijkt dat oudere kinderen, die naar de middelbare school gaan, meer geld kosten (zoals materialen voor school, zoals een grafische rekenmachine of een laptop) dan jongere kinderen op de basisschool, heeft de gemeenteraad besloten dat er meer geld gaat naar kinderen van 12 jaar en ouder.

Het ‘Rotterdampasjaar’ loopt van 1 maart tot 1 maart. Het tegoed is binnen die periode geldig. Daarom is het logisch dat iedereen die in aanmerking komt, vanaf die datum moet voldoen aan de criteria, en dus ook meteen recht heeft op het bedrag.

Kinderen in Rotterdam die per 1 maart 2017 in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar zijn, van wie de ouders een (gezamenlijk) inkomen hebben dat niet hoger is dan 110% van het wettelijk sociaal minimum, komen in aanmerking voor het Jeugd-tegoed. De netto bedragen (exclusief vakantietoeslag) hieronder zijn voor ouders van 21 jaar tot AOW-leeftijd:

 • Alleenstaande ouder € 1.309,00
 • Gezin, beide ouders geboren na/vanaf 1 juni 1951 € 1.468,00

Gemeente Rotterdam informeert rechthebbenden per brief rond 8 maart over het Jeugd-tegoed.

Als uw inkomen te hoog is, heeft u geen recht op het Jeugd-tegoed. Als u rond 8 maart 2017 geen bericht heeft ontvangen van de gemeente Rotterdam, dan beschikken wij over geen of te weinig gegevens om te bepalen of u in aanmerking komt voor het Jeugd-tegoed. Als u denkt dat u in aanmerking komt voor het Jeugd-tegoed, vul dan het aanvraagformulier in en stuur het naar ons op met de benodigde gegevens (zie uitleg op formulier).

Bij aanvraag tegoed: stuur de volgende gegevens mee (altijd kopie).

Benodigd:

 • kopie ID (moet geldige ID-kaart, rijbewijs of paspoort zijn)
 • kopie van stukken waar alle inkomsten op staan (zie onder Jeugd-tegoed: wat wordt bedoeld met inkomen).

Als beschikbaar/aanwezig stuur dan ook een kopie mee van:

 • voorlopige teruggaaf 2017.
 • voorschotbeschikking kindgebonden budget 2017 én de specificatie
 • bent u alleenstaande studerende ouder? Stuur dan een kopie van alle pagina’s van de beschikking studiefinanciering 2017. Bovenaan deze beschikking staat ‘bericht studiefinanciering 2017’.
 • aan studerende ouders wordt aangeraden het meest recente Bericht DUO mee te sturen.

Naast het netto inkomen wat u ziet staan op uw uitkeringsspecificatie, loonstrook of pensioenspecificatie, kunnen er nog andere inkomsten zijn die meetellen voor de beoordeling. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Tegemoetkoming voor alleenstaande ouders
  Dit is een inkomensafhankelijke bijdrage van de overheid in de kosten van kinderen voor alleenstaande ouders. Dit bedrag zit verwerkt in het kindgebonden budget (KGB). Als u kindgebonden budget ontvangt, heeft u van de Belastingdienst een brief ontvangen (voorschotbeschikking 2017 genoemd) met een aparte specificatie van het totaalbedrag. Stuur een kopie van deze voorschotbeschikking 2017 én van de specificatie 2017 mee met uw aanvraagformulier.
   
 • Heffingskortingen
  Dit zijn bedragen waar u via de Belastingdienst recht op heeft. De meest voorkomende zijn: ‘algemene heffingskorting minstverdienende partner’ (ook wel AHK minstverdienende partner genoemd) en de ‘inkomensafhankelijke combinatie korting’ (ook we de IACK genoemd). Dit zijn bedragen die vaak per maand door Belastingdienst worden uitbetaald. Wanneer u recht heeft op deze heffingskortingen, heeft u van de Belastingdienst een brief ontvangen (de ‘voorlopige teruggaaf 2017’, ook wel VT genoemd), waar dat bedrag op staat.
  Stuur ook een kopie van uw voorlopige teruggaaf 2017 mee.
   
 • Alimentatie
  Als u alimentatie ontvangt voor uzelf of uw kind(eren), dan telt dit ook mee. Stuur dan een kopie van het meest recente bankafschrift mee met uw aanvraagformulier waarop dit bedrag staat.
   
 • Overige inkomsten
  Als u andere inkomsten ontvangt, stuur dan een kopie van het meest recente bankafschrift mee waarop dit bedrag staat

Zie voor meer informatie rechtspraak.nl.

Uitstel kan niet via 14 010 aangevraagd worden, dat kan alleen de betrokken inkomensconsulent bepalen.

Binnen twee weken na ontvangst krijgt u daarvan een bevestiging. In sommige gevallen krijgt u binnen twee weken een beschikking. U krijgt dan niet eerst een ontvangstbevestiging.

In de brief die u van de gemeente ontvangen heeft staat de reden van afwijzing vermeld. Bij te weinig gegevens stellen we uw aanvraag buiten behandeling. U ontvangt een afwijzing als uw inkomen te hoog is, u niet woonachtig bent in Rotterdam, u niet kinderbijslag-gerechtigd bent enz.

Lees uw brief goed door. Als er te weinig gegevens bij de gemeente beschikbaar zijn, staat in de brief wat u moet opsturen.

U, of een andere belanghebbende, kan een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM
Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • uw naam, adres en handtekening;
 • uw burgerservicenummer;
 • uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
 • de datum waarop u bezwaar maakt;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht ook een kopie van het besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen, m.b.v. het webformulier (zie 'mijn loket'). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een E-herkenning, die kan worden aangevraagd via digid.nl of eherkenning.nl.

U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale manier, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie voor meer informatie rechtspraak.nl.

Het Jeugd-tegoed wordt gestort op uw Rotterdampas. Als u nog geen Rotterdampas voor 2016 heeft kunt u deze voor € 5 aanschaffen op www.rotterdampas.nl/shop. U moet hiervoor inloggen met uw DigiD. U kunt ook langs gaan in de Rotterdampaswinkel (Hoogstraat 110, in de centrale bibliotheek). En vergeet dan niet een bewijs van het inkomen of de beschikking en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Na aanschaf van de nieuwe pas wordt het tegoed automatisch bijgeschreven. De aanschafkosten krijgt u niet vergoed.

Als u in 2016 een Rotterdampas had en deze nog niet verlengd heeft, moet u eerst uw pas verlengen. Dit kunt u doen via www.rotterdampas.nl/bestellen of in de Rotterdampaswinkel. Vergeet dan niet een bewijs van het inkomen of de beschikking en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Hierna wordt het tegoed automatisch bijgeschreven.

Door een wijziging in de landelijke wetgeving is het sinds 1 januari 2015 niet meer toegestaan om de toelage voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar (Kindtoelage) rechtstreeks op de rekening te storten. Dit zou tot gevolg hebben dat gezinnen met een inkomen tot 110% van het minimum helemaal geen tegemoetkoming in de kosten voor de kinderen meer zouden ontvangen. Omdat de gemeente Rotterdam het belangrijk vindt om gezinnen met kinderen met een laag inkomen financieel toch tegemoet te komen, is het Jeugd-tegoed op de Rotterdampas ingevoerd.

De Rotterdampas is gratis voor kinderen t/m 17 jaar. De aanschaf van een pas voor uzelf wordt niet vergoed. Met de Rotterdampas doet u meer dan 750 leuke dingen, gratis of met korting. Bezoek bijvoorbeeld gratis een van de Rotterdamse musea en bioscopen of ga voor maar € 5 naar diergaarde Blijdorp. Voor alle kortingsacties, zie www.rotterdampas.nl.

Het Jeugd-tegoed is geldig tot en met 28 februari 2018. Daarna vervalt het bedrag.

Nee. U kunt het tegoed t/m 28 februari 2017 besteden, daarna vervalt het.

Saldo checken doet u via Rotterdampas ‘Mijn Account’. Op www.rotterdampas.nl/mijnaccount maakt u een account aan.

Het tegoed kan worden besteed:

 1. bij winkels, die producten leveren die bijdragen aan participatie op school en (sport)verenigingswezen
 2. bij openbaar vervoerpartners.

Schoolgeld en contributie van een sportclub kan dus niet met het tegoed worden betaald.

U vindt de meest actuele lijst met deelnemende winkels op www.jeugdtegoed.nl.

Het Jeugd-tegoed is bestemd voor schoolspullen, sportspullen, kleding, fietsen, laptops, tablets, grafische rekenmachines en openbaar vervoer. Kijkt u geregeld op www.jeugdtegoed.nl voor het meest actuele aanbod van winkels en producten.

Het Jeugd-tegoed is bedoeld om kinderen van ouders met een laag inkomen beter in staat te stellen om deel te nemen op school en aan het verenigings- en sportleven. Daarom is het tegoed bestemd voor producten die deze deelname vergroten.

Cadeaukaarten en kansspelen, genotsmiddelen, eten en drinken, telefoons en beltegoed.

De houder van de Rotterdampas mag het tegoed besteden aan de geselecteerde producten in de aangewezen winkels. Ouder/verzorger is niet verplicht mee te gaan met het kind; en omgekeerd: een ouder kan ook iets voor het kind kopen met het tegoed van het kind of de OV chip opladen. De pas werkt als een cadeaukaart. Legitimatie is niet nodig.

Blokkeer de pas en daarmee het tegoed dan direct via telefoonnummer (010) 498 46 66. Daarna vraagt u via www.rotterdampas.nl/shop een nieuwe pas aan. U kunt ook naar de Rotterdampaswinkel komen. Neem dan wel een legitimatiebewijs mee.
Een vervangende pas kost € 2,50. U ontvangt de nieuwe pas binnen vijf werkdagen. Het tegoed wordt automatisch op uw nieuwe pas gestort.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via 14 010 of schriftelijk via:

Cluster MO MOW
AOW-/Jeugd-tegoed
Antwoordnummer 3227
3000 WB Rotterdam

U kunt uw vraag ook aan ons mailen via: aow-jeugdtegoed@rotterdam.nl. Vermeld uw naam, adres, Burgerservicenummer (BSN) en AOW-tegoed.

Klachten

Heeft u een klacht? Als u niet tevreden bent, laat het ons weten. U kunt telefonisch een klacht indienen via 14 010 of schriftelijk via:

Klachtenbureau MO
Antwoordnummer 566
3000 WB Rotterdam

U kunt uw klacht ook digitaal indienen.

Let op: Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u daarover niet klagen. U moet dan bezwaar maken.