Ga naar de hoofdinhoud

Start jeugdtegoed online aanvragen

Stap 1 van 3

Foto identiteitsbewijs maken

Maak met uw mobiele telefoon een foto van uw paspoort, of van de voorkant en achterkant van uw identiteitskaart.

Bent u getrouwd of woont u samen? Maak dan ook een foto van het paspoort of de identiteitskaart van uw partner.

Stap 2 van 3

Bewijs inkomen verzamelen

Bij de online aanvraag vragen we naar uw inkomen en dat van uw partner. 
Verzamel de online bewijzen voor het inkomen dat u en uw partner hebben: 

 • loon: kopie van loonstroken van maximaal 3 maanden oud (van elke werkgever)
 • partneralimentatie en kinderalimentatie: kopie van een bankafschrift met daarop de alimentatie, uw naam en adresgegevens
  Het afschrift is maximaal 3 maanden oud.
 • inkomsten uit eigen onderneming: kopie van de voorkant en achterkant van uw definitieve aanslag Inkomstenbelasting 2023 of 2022
 • UWV-uitkering (WIA, WW, WAO, Wajong, ziektewet): kopie van betaalspecificatie van maximaal 3 maanden oud
  Deze kunt u opvragen bij het UWV via Mijn UWV. Link opent een externe pagina.
 • bijstandsuitkering (Participatiewet):  kopie van een bankafschrift met daarop de bijstandsuitkering
  Het afschrift is maximaal 3 maanden oud.
 • studiefinanciering: kopie van uw berekening studiefinanciering of het laatste overzicht van DUO
 • AOW of ANW: kopie van betaalbewijs van maximaal 3 maanden oud
  Deze kunt u opvragen bij de Sociale Verzekeringsbank.
 • binnenlandse en buitenlandse pensioenen: een kopie per pensioen van het laatste betaalbewijs van 2024
 • geen inkomen of ander inkomen: een kopie van alle bankafschriften van de laatste 3 maanden
  Ook uw naam en adresgegevens moeten hierop staan.

Stap 3 van 3

Online aanvragen

Doe uw aanvraag via de knop ‘Online aanvragen’.  U logt in met uw DigiD. 
Tijdens de aanvraag voegt u de documenten uit stap 1 en 2 toe.

Binnen 8 weken ontvangt u een brief waarin staat of u jeugdtegoed krijgt.