Spring naar het artikel

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op basis van resultaten van het onderzoek besloten de mogelijke blindganger onder het pand Claes de Vrieselaan 27 te ruimen. Hiervoor start de gemeente nu alle noodzakelijke voorbereidingen.

Om de blindganger weg te halen, moeten drie panden (zes woningen) gesloopt worden. Het gaat om de panden Claes de Vrieselaan 25, 27 en 29. Deze bewoners zijn inmiddels geïnformeerd. De overige panden kunnen worden behouden. Met de bewoners van de te slopen panden gaat de gemeente in overleg om het aankopen van de panden in goede banen te leiden. Ondertussen gaan ook de technische voorbereidingen voor de sloop van de panden en het blootleggen en ruimen van het verdachte object van start. In de buurt is een nieuwsbrief verspreid.

Het duurt nog jaren

Er moet een hoop gebeuren voordat de blindganger daadwerkelijk weggehaald kan worden. We kunnen niet precies aangeven hoeveel tijd nodig is. Mogelijk duurt het nog 2 tot 3 jaar. Deze tijd is nodig om de panden aan te kopen, bewoners nieuwe woonruimte te laten zoeken en vervolgens de bewoners te laten verhuizen. Tegelijkertijd moet ook technisch veel voorbereid worden.

Wat is een blindganger? Een blindganger is een explosief, bijvoorbeeld een granaat of vliegtuigbom, dat niet op het bedoelde moment is afgegaan.

Achtergrond

Eind vorig jaar is met apparatuur onderzocht of er een bom aanwezig is (detectieonderzoek). Het is bijna zeker dat op acht meter diepte, onder het pand Claes de Vrieselaan 27, een blindganger van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog ligt. Dit onderzoek was nodig, omdat een aantal bewoners werkzaamheden aan de fundering van hun woningen moeten doen en er zekerheid moet zijn of dit zonder gevaar kan.

De gemeente zoekt niet actief naar blindgangers. Er wordt alleen zo'n speciaal onderzoek gedaan wanneer er zogenaamde 'grondroerende werkzaamheden' (bijvoorbeeld graaf- of heiwerkzaamheden) moeten gebeuren in de directe omgeving van de plek waar misschien een blindganger ligt.

Documenten

Hieronder kunt u de verschillende rapporten en de brief aan de gemeenteraad inzien.

Meer informatie

Contactpersoon: Jolanda Vos-ter Wolbeek, communicatieadviseur, (010) 267 47 20.