Blindganger Claes de Vrieselaan
Gepubliceerd op: 24-10-2017
Geprint op: 19-04-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/bom-claes-de-vrieselaan/
Ga naar de hoofdinhoud

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in november 2017 besloten de mogelijke blindganger onder het pand Claes de Vrieselaan 27 te ruimen. De gemeente is nu bezig met alle noodzakelijke voorbereidingen.

Om de vermoedelijke blindganger weg te kunnen halen, moeten helaas drie panden (zes woningen) gesloopt worden. Het gaat om de panden Claes de Vrieselaan 25, 27 en 29. De overige panden kunnen worden behouden. De gemeente is, naast de normale bureauwerkzaamheden in overleg met de bewoners voor wat betreft de aankoop van de panden. Inmiddels zijn er 4 van de 6 appartementen aangekocht en dus gemeentelijk bezit.

Met de eigenaren van de overige panden is de gemeente nog in gesprek.

Hoelang duurt het nog ?

Dit is moeilijk te zeggen zolang er geen zicht is op de overeenstemming tot aankoop van de twee resterende appartementen. Zolang dit nog niet is gebeurd kan de gemeente niet verder.

Wat is een blindganger? Een blindganger is een explosief, bijvoorbeeld een granaat of vliegtuigbom, dat niet op het bedoelde moment is afgegaan.

Achtergrond

Eind 2016 is met apparatuur onderzocht of er mogelijk een blindganger aanwezig is (dit heet in de volksmond ‘detectieonderzoek’). Vanwege het spreken over een harde melding (dit betekent dat ten tijde van de inslag van het projectiel minimaal twee betrouwbare getuigenmeldingen zijn geregistreerd) is het bijna zeker dat op acht meter diepte een blindganger van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog ligt. Deze ligt onder het pand Claes de Vrieselaan 27.

De gemeente zoekt niet actief naar blindgangers. Er wordt alleen zo'n speciaal onderzoek gedaan wanneer er zogenaamde 'grondroerende werkzaamheden' (zoals graaf- of heiwerkzaamheden) moeten gebeuren in de directe omgeving van de plek waar mogelijk sprake is van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. U vindt meer informatie hierover op de pagina Bommenkaart.

Meer informatie

Contactpersoon: Peter van Druten, communicatieadviseur, 06 - 101 112 01.